Harmelen

Plaats
Dorp
Woerden
Groene Hart
Utrecht

harmelen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Harmelen is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Groene Hart, gemeente Woerden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

Harmelen is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Groene Hart, gemeente Woerden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

harmelen_gemeentekaart_kuijper_anno_ca._1870.jpg

Gemeente Harmelen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Harmelen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

harmelen_3.jpg

De neoromaanse H. Sint Bavokerk in Harmelen uit 1917, van dichtbij gezien

De neoromaanse H. Sint Bavokerk in Harmelen uit 1917, van dichtbij gezien

harmelen_bavokerk_100_jaar_2017.jpg

In 2017 is het 100-jarig bestaan van de Bavokerk in Harmelen gevierd. Toevallig was tegelijkertijd ook groot onderhoud aan de kerk hard nodig, dus ook daar is hard aan gewerkt. Zie daarvoor het kopje Bezienswaardigheden.

In 2017 is het 100-jarig bestaan van de Bavokerk in Harmelen gevierd. Toevallig was tegelijkertijd ook groot onderhoud aan de kerk hard nodig, dus ook daar is hard aan gewerkt. Zie daarvoor het kopje Bezienswaardigheden.

1-_mg_4202.jpg

Over de brug van het water de Bijleveld komen we in de Dorpsstraat van Harmelen met zijn mooie monumentale huizen

Over de brug van het water de Bijleveld komen we in de Dorpsstraat van Harmelen met zijn mooie monumentale huizen

harmelen_2.jpg

De Hervormde kerk van Harmelen, gezien vanuit de Kalverstraat, de mooiste plek om de kerk ten voeten uit te fotograferen

De Hervormde kerk van Harmelen, gezien vanuit de Kalverstraat, de mooiste plek om de kerk ten voeten uit te fotograferen

harmelen_5.jpg

De De Joncheerelaan, langs een zijrivier van de Oude Rijn, de Bijleveld

De De Joncheerelaan, langs een zijrivier van de Oude Rijn, de Bijleveld

harmelen.jpg

Vanaf de Uitweg zien we naar de overzijde van de Oude Rijn in het hart van Harmelen naar het Jaagpad

Vanaf de Uitweg zien we naar de overzijde van de Oude Rijn in het hart van Harmelen naar het Jaagpad

harmelen_4.jpg

Dorpsgezicht van Harmelen, maar als je zo de foto bekijkt lijkt de plaats eigenlijk een kleine stad en als je een ijsje zit te likken in de Kalverstraat, met zicht op de mooie Hervormde kerk, dan helemaal.

Dorpsgezicht van Harmelen, maar als je zo de foto bekijkt lijkt de plaats eigenlijk een kleine stad en als je een ijsje zit te likken in de Kalverstraat, met zicht op de mooie Hervormde kerk, dan helemaal.

harmelen_6.jpg

Van de Rijnlaan naar het  Jaagpad kom je over een rustiek bruggetje

Van de Rijnlaan naar het Jaagpad kom je over een rustiek bruggetje

harmelen.jpg

Zeg maar gerust mooi Harmelen!

Zeg maar gerust mooi Harmelen!

Harmelen

Terug naar boven

Status

- Harmelen is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Groene Hart, gemeente Woerden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- De toenmalige gemeente Harmelen is in 1857 vergroot met de gemeente Gerverscop, in 1954 met delen van de gemeenten Vleuten en Veldhuizen en in 1989 met een deel van de gemeente Linschoten.

- Onder het dorp Harmelen vallen ook de buurtschappen Breudijk, Gerverscop, Haanwijk, Harmelerwaard, Indijk, Putkop, Reijerscop, en 1 pand van buurtschap Lage Haar. Dit zijn 8 buurtschappen in totaal, waarvan 1 deels.

- Wapen van de voormalige gemeente Harmelen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1220 Harmalen, 1333 Heermalen, 1334 Heremael.

Naamsverklaring
Samenstelling van harja* dat is geworden tot heer 'leger' (vergelijk Heers) en het Germaanse maþla-* 'volksvergadering, plaats van rechtspraak', ook 'plaats van bijeenkomst, verzamelplaats'. De militaire naamgeving stamt vermoedelijk uit de periode 695-714 AD, toen de hofmeier Pepijn versterkingen aanlegde ter verdediging van het op de Friezen veroverde gebied. Ter plekke gevonden aardewerkscherven duiden op menselijke bewoning in de Karolingische periode.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Kwakbollenpoel. Wij vragen ons altijd af waaróm een bepaalde plaats een bepaalde carnavalsnaam heeft. Want die ligt lang niet altijd voor de hand. Zoals hier. Helaas is het antwoord ook lang niet altijd op het internet te vinden. In dit geval gelukkig wél. Onder de link vind je het mooie verhaal over hoe het allemaal zo gekomen is met deze naam.

Terug naar boven

Ligging

Harmelen ligt O van Woerden, W van Vleuten en De Meern, aan de Leidse Rijn, die hier overgaat in de Oude Rijn, en grenst in het Z aan de A12.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Harmelen 162 huizen met 1.185 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 91/668 (= huizen/inwoners), de buurtschappen Bijleveld 8/61, Harmelerwaard 8/40, Reijerscop (ged.) 5/31, Indijk 37/290 en Geestdorp (ged.) 3/18 en de polder Haanwijk 10/77. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.500 huizen met ca. 8.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Historisch-geografisch
De oudste bewoning van het grondgebied van Harmelen moeten we zoeken in Oudeland en Harmelerwaard, op de hogere kleigebieden. In de 11de en 12de eeuw worden in opdracht van de bisschoppen van Utrecht veel 'woeste' veengronden ontgonnen. Het karakteristieke patroon van sloten en polders is onder meer in die periode ontstaan. De nieuwe boerderijen moeten bewoond zijn, zodat de verplichtingen uit het 'cope-contract' kunnen worden nagekomen. De buurtschapsnamen Teckop, Gerverscop en Reijerscop herinneren nog aan deze periode.

Bestuurlijk
De nieuw gestichte polders worden de nieuwe gerechten of heerlijkheden. Samen met het Oudeland en de Harmelerwaard vormen zij het kerspel Harmelen. In de Franse tijd (rond 1800) worden de gerechten opgeheven en komt er de gemeente, die de voormalige gerechten Harmelen, Haanwijk, Bijleveld en Harmelerwaard omvat. De gemeente Gerverscop omvat de vroegere gerechten Gerverscop en Breudijk. Indijk en Teckop worden afzonderlijke gemeenten onder de provincie Holland. Indijk wordt in 1820 alsnog bij de gemeente en daarmee bij de provincie Utrecht gevoegd. Reijerscop wordt een deel van de gemeente Veldhuizen.

Station en treinramp
Het station van het dorp lag in de buurtschap Putkop. Ook de grootste treinramp in onze geschiedenis, die in 1962 'bij Harmelen' heeft plaatsgevonden, speelde zich daar af. Daarom worden beide beschreven op de pagina van buurtschap Putkop.

Bedrijvigheid
Bedrijventerrein De Putkop huisvest vooral lokale en regionale bedrijven op het gebied van technische productie, transport en dienstverlening. In het buitengebied van Harmelen is sprake van veeteelt, fruitteelt en glastuinbouw.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp en deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties, sites en literatuur:

- Artikel over de geschiedenis van Harmelen door RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

- Stichts-Hollandse Historische Vereniging.

- Over de geschiedenis van Harmelen is een hele reeks aan publicaties verschenen. Onder de link vind je daar een overzicht van.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De polder Bijleveld, Z van Harmelen, moet een groene buffer blijven tussen Groot-Utrecht en Woerden. De polder werd ooit aangewezen als glastuinbouwlocatie, later als bedrijventerrein en wordt anno 2016 bedreigd door woningbouw-plannen. Stichting Groene Hart en De Groene Buffer hebben laten onderzoeken hoe Polder Bijleveld een duurzame groene inrichting kan krijgen. In de Ruimtelijke Agenda Woerden van 27 februari 2014 hebben gemeente Woerden en provincie Utrecht afspraken gemaakt over een duurzame groene inrichting van de polders Breeveld, Haanwijk (beide W van het dorp) en Bijleveld, op zoek naar groene ontwikkeling, alsmede het opstellen van een stappenplan en een structuurvisie voor de 3 polders. Stichting Groene Hart en De Groene Buffer willen dat provincie en gemeente zich aan hun woord houden. Want alleen door zo’n duurzame inrichting van de 3 polders kan worden voorkomen dat de polder in de toekomst ten prooi valt aan woon- of bedrijfsbebouwing t.b.v. de agglomeratie Utrecht.

- Van augustus 2016 tot januari 2017 is in Harmelen een nieuwe dramaserie opgenomen van Endemol / RTL / Videoland. Inwoners hebben de kans gekregen om in de serie te figureren, als persoon of middels hun huis of tuin als draailocatie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Harmelen heeft 26 rijksmonumenten.

- Harmelen heeft 23 gemeentelijke monumenten.

RK kerk
De huidige neoromaanse RK Sint Bavokerk in Harmelen is min of meer gereed gekomen in 1917 en is een ontwerp van architect Jan Stuyt. We zeggen bewust 'min of meer', omdat er in en na de tijd van de Eerste Wereldoorlog schaarste is aan allerlei materialen. Daarom duurt het na de inwijding nog een aantal jaren voor de kerk geleidelijk gecompleteerd wordt; noodgedwongen wordt er gebruik gemaakt van onderdelen uit de oude kerk, o.a. het altaarkruis, de preekstoel en het orgel. Zelfs de vloer van het priesterkoor is niet betegeld, omdat de tegels niet verkrijgbaar zijn. Van het ciborium-altaar, dat er volgens de plannen van architect Stuyt moet komen, staat alleen de altaartafel. De marmeren pilaren ontbreken en het koperen baldakijn wordt pas in 1920 geleverd. Het altaar-kruis versierd met 12 carneoolstenen wordt nog eens drie jaar later geleverd en de bijbehorende beelden van de H. Maagd en Sint Johannes zijn er nooit gekomen.

Pastoor Van de Waarden neemt rond zijn 40-jarig jubileum het initiatief om de kerk te verfraaien. In 1934 wordt de nieuwe preekstoel geplaatst en de eerste grote gebrandschilderde ramen worden een jaar later geleverd. Harrie Sterk, een oud plaatsgenoot, zorgt voor prachtige muurschilderingen. In de oorlogsjaren worden de klokken op last van de Duitsers verwijderd. In 1949 moeten de muren van de toren opnieuw gevoegd worden. Van de steigers wordt handig gebruik gemaakt om de nieuwe luidklokken in de toren te plaatsen.

Deze kerk heeft 3 voorgangers gehad. Na de Reformatie worden de katholieken uit de wijde omgeving verzorgd vanuit de kapel Op 't Hoogt bij kasteel De Ham te Vleuten. Dankzij bemiddeling van de katholieke kasteelheer mag daar een pastoor verblijven. In 1795, als door de Fransen alle kerkgenootschappen gelijk worden geschakeld, biedt dhr. G.A. van Dijck een huis aan op de Dorpsstraat (het hoekpand ten oosten van de Rijnbrug) dat als pastorie wordt ingericht. Er achter verrijst een kerkje. Deze kerk wordt in 1839 op dezelfde plaats vervangen door een nieuwe Bavokerk, die dienst heeft gedaan tot 1916. Daarna is het gebouwtje gesloopt. Op die plek staat nu het complex bejaardenwoningen 'Gaza'.

De Geloofsgemeenschap van de H. Bavo in Harmelen maakt deel uit van de Parochie van de H. Drie-eenheid. - In 2017 viert men het 100-jarig bestaan van de Bavokerk. Onder de link kun je zien wat er gedurende het jaar in dit kader te doen is. Toevallig valt dit samen met een dringend advies van de Monumentencommissie om de buitenkant van de kerk grondig op te knappen. Dus ook daar wordt anno 2017 hard aan gewerkt. Het betreft o.a. de volledige kerktoren, incl. dak, scheuren in het metselwerk, verankeringen, herstel van pleisterwerk en houtrot. Ook de glas-in-loodramen in de toren worden hersteld, tezamen met alle sierelementen. Ook het uurwerk en de kerkhaan worden opgeknapt. Vervanging kapotte dakpannen op het dak van de kerk (dat is ca. 75% van de dakpannen) en waar nodig dakbeschot en dakgoten. De leien op de absis, de asbest leien op de toren, op de kleine toren aan de Bavohof zijde, op de verbindingsgang tussen kerk en Bavohof en op de uitbouw links van de kerk entree worden allemaal vervangen door nieuwe leipannen. In de jaren vijftig is de bekroning boven de absis verwijderd vanwege de slechte staat waarin deze verkeerde. Deze kleine opbouw in de vorm van een klokkentorentje wordt in de oorspronkelijke vorm teruggebracht. Een forse kostenpost is het herstellen van de glas-in-lood kerkramen incl. de verankeringen. Dat kost ca. €300.000.

Hervormde kerk
Ondanks alle verwoestingen heeft de Hervormde (PKN) kerk nog bouwsporen in zich die terug gaan tot de 14e eeuw. De huidige vorm van de kerk dateert uit de 15e eeuw. De restauratie van de kerk na de grote kerkbrand van 1900 is te danken aan architect Pierre Cuypers. Elementen als de toegang en de stenen balustrade rond de kerktoren zijn van zijn hand. Onder de architecten E.G. en J.C. Wentink wordt het verdere ontwerp voor de restauratie gemaakt, die in 1901 grotendeels gereed komt. - Hervormde Gemeente Harmelen.

- Kapel bij Huize Gaza.

- Gereformeerde Kerk (PKN) De Open Poort uit 1977. - Protestantse Gemeente De Open Poort.

- De voormalige Gereformeerde Kerk (Dorpsstraat 185) uit 1889 is tegenwoordig in gebruik als winkel.

Huize / Kasteel
"Het oorspronkelijke Huize Harmelen is in de middeleeuwen gebouwd, waarschijnlijk door de heren Van Amersfoort, die soms de familienaam Van Stoutenburg gebruikten. Aangenomen wordt dat in de jaren 1270-1280 een woontoren is gebouwd, waaruit het kasteel is ontstaan. In 1348 werd het huis leenroerig aan de Sint-Paulusabdij in Utrecht en werd Dirk I van Zuylen, die met een erfdochter van de Van Stoutenburgs was getrouwd, leenman van dit goed. Dirk IV, wonende op kasteel De Haar, deed het huis over aan zijn broer Gijsbrecht. Beide kastelen van de Van Zuylens werden echter in 1481 verwoest tijdens de belegeringen van de Hollandse stadhouder Joost van Lalaing. Pas in 1535 werd de restauratie van de geleden oorlogsschade voltooid. Het huis werd op de fundamenten van de kelders in oude vorm hersteld en kon een jaar later worden erkend als ridderhofstad.

In het rampjaar 1672 werd het kasteel evenals de kerk opnieuw verwoest. In 1681/82 verkocht Balthasar van Baexen de ruïne. Vervolgens waren de families De With, Van Beusechem en De Joncheere eigenaar van het kasteel. De kasteelheren waren tevens ambachtsheer van Harmelen c.a. In het begin van de 19e eeuw werd het landgoed door Adriaan van Beusechem aanmerkelijk verbeterd. Bovendien breidde hij de bezittingen die bij het kasteel hoorde uit door veel onroerend goed aan te kopen. Het kasteel lag in een parkachtige omgeving met daarin de nog bestaande duiventoren. De De Joncheerelaan was in feite de toegangsweg naar het huis. Vanouds hoorde bij het kasteel een boerderij, de Ambachtshoeve, die in de 19e eeuw werd verplaatst naar de Appellaan. Voorts was er een tuinmanswoning, een oranjerie, koetshuis en ook het huidige Jagtrust bij het Vijverbosch was in handen van de kasteelheer. Adriaan de Joncheere was de laatste ambachtsheer die Huize Harmelen bezat, al verkoos hij elders in een villa in het dorp te wonen. Na zijn overlijden in 1913 werden zijn bezittingen geveild.

Huize Harmelen kwam in handen van H.H. Hulsman uit Ter Aa. Het huis werd door hem tot op de kelders gesloopt. In de jaren ’20 liet J.W.H. de Liefde, uitgever van het Utrechts Nieuwsblad, op de oude fundamenten een chalet neerzetten. In 1937 kreeg de nieuwe eigenaar, mevrouw C.E. Houbolt-Joppe, toestemming deze villa weer af te breken. In 1949/50 is op het noordelijk deel van het onderhuis het huidige huis in historiserende stijl gebouwd naar ontwerp van de architecten Verheus uit Den Haag en Schulte uit Utrecht. Voor de bouw ervan werden stenen gebruikt van de fundamenten van het huis Te Nesse in Linschoten." (bron: Regionaal Historisch Centrum RHC Rijnstreek)

Het kasteeltje met toebehoren is in 2021 te koop gezet. Wij citeren hier een deel van de beschrijving van de makelaar, wat een goed beeld geeft van het huidige pand en landgoed: "Unieke kans! Zelden komt het voor dat een pareltje als dit te koop komt te staan. Een sfeervol middeleeuws kasteeltje in het centrum van het land, midden in het Groene Hart. Dát is Kasteel Huize Harmelen. Een unieke plek om te wonen en te werken gelegen aan het riviertje de Bijleveld. Het rijksmonumentale kasteel met zijn bruinstenen muren en markante kantelen kent een bewogen geschiedenis. Het oudste deel van het kasteel stamt uit de middeleeuwen. De oude Ridderhofstad bestaat uit een slotgracht waarbinnen geheel bewaard gebleven een middeleeuwse gewelvenverdieping met oorspronkelijke zware ribloze kruis- en tonggewelven. Op een deel van deze gewelvenverdieping is in 1950 een sfeervol kasteelachtig huis gebouwd. Op het perceel staat naast het kasteel ook het gerestaureerde Koetshuis met rieten dak (volledig zelfstandige wooneenheid) en langs de slotgracht staat het monumentale gerestaureerde tuinhuis ’t Spijck, ontworpen door de befaamde tuinarchitect J.D. Zocher. Er is een boomgaard en een waterpartij. Dit alles zorgt voor een romantisch geheel.

De kansen voor Kasteel Huize Harmelen liggen voor het oprapen. Naast dat u markant en geriefelijk kunt wonen met 2 of zelfs 3 gezinnen in de kasteelwoning, de gewelven of in het Koetshuis zijn er ook talloze andere mogelijkheden. Met de woon- en horecabestemming kunt u de huidige functie van de middeleeuwse gewelven als vergader- en trouwlocatie voortzetten of uitbreiden met bijvoorbeeld een luxe bed and breakfast. Maar ook zijn er volop andere mogelijkheden om het pand zakelijk te benutten. De centrale ligging en goede bereikbaarheid midden in het land maakt dit extra gunstig. Via de oprijlaan komt u bij het kasteel. Rechts staat het kasteel. Middels een stenen trappartij aan de voorzijde kunt u naar de kasteelwoning die op de middeleeuwse gewelven is gebouwd. Aan de rechterzijde van de trap bevindt zich de entree naar deze gewelven. Het kasteel is opgetrokken uit baksteen en grote kloostermoppenen en met rode dakpannen gedekt.

Tuinhuys 't Spijck is een uniek exemplaar van een tuinhuys in neogotische stijl en is geplaatst op een bakstenen fundament. Behalve plaats en afmeting is vooral de neogotische bouwstijl van dit tuinprieel opvallend. Het is een zeldzaam voorbeeld van een houten tuinhuys in neogotische stijl uit de eerste helft van de 19e eeuw. De betekenis ervan blijkt ook uit de uitzonderlijk rijke detaillering en de hoge mate van oorspronkelijkheid. Het tuinhuys is voor de architectuurgeschiedenis van ‘follies’ en tuinsieraden belangrijk, omdat het een fraai voorbeeld is van stijlzuivere neogotische bouwkunst. Vooral de voorgevel valt op door zijn geleding van vier turkoois geschilderde pilasters met gestileerde kapitelen, decoratief opengewerkte houten borstwering met ruitpatronen en vierpasmotieven, het spitsboogvenster en de twee roosvensters met gekleurd glas; alles in rijk gedetailleerd houtsnijwerk.

Het gerestaureerde tuinhuys ’t Spijck stond voor 1930 al op de gronden van Kasteel Huize Harmelen aan het water en heeft destijds waarschijnlijk als badhuis gefungeerd. In 1930 is tijdens de boedelveiling van het kasteel het tuinhuys verkocht aan boerderij ’t Spijck en aldaar ernstig in verval geraakt. In 1999 is men gestart met een actie voor het behoud van dit zeldzame tuinhuis, waarvan er maar twee in Nederland zijn. Alle delen zijn gedemonteerd op nummer en gerestaureerd bij de “Koninklijke van Woudenberg”. Het gerestaureerde geheel is in 2005 weer teruggeplaatst in de boomgaard van het kasteel en geschilderd in zijn oorspronkelijke kleuren. Tuinhuys 't Spijck is een separaat rijksmonument." Het complex heeft een woonoppervlakte van 486m2 (ter vergelijking: dat is bijna 5x een doorsnee eensgezinswoning). Het perceel heeft een oppervlakte van 6.095 m2. De vraagprijs was 2.695.000 euro.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Kwakbollen. - Reportage carnavalsoptocht 2014 door Woerden TV.

- Gondelvaart over de Oude Rijn (op de vrijdag voorafgaand aan Koningsdag).

- Oranjevereniging Harmelen organiseert naast uiteraard Koningsdag jaarlijks ook nog een aantal andere evenementen door het jaar heen.

- Avondvierdaagse (eind mei / begin juni).

- Septembermarkt Harmelen (1e zaterdag van september, in 2019 voor de 42e keer) met ca. 200 handelaren. Tevens vrijmarkt met ca. 120 plaatsen. Deze markt trekt jaarlijks ca. 15.000 bezoekers. "Waar de meeste jaarmarkten georganiseerd worden door organisatiebureaus, is de Septembermarkt al ruim 40 jaar in handen van enthousiaste vrijwilligers uit het dorp. Stichting Septembermarkt heeft als doel een veelzijdige en gezellige jaarmarkt te organiseren. Dit wordt bereikt door genoeg variëteit in het marktaanbod aan te bieden, waardoor veel markthandelaren en bezoekers ieder jaar graag terugkeren. Ook het organiseren van de Vrijmarkt en het organiseren van het programma op het marktpodium is een taak van het bestuur van de stichting. Om dit alles in goede banen te blijven leiden, zoeken wij voor de komende jaren weer enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur zoekt mensen die op de dag zelf een paar uur de handjes uit de mouwen willen steken voor het opbouwen en afbreken van de markt, en/of mensen die in het bestuur willen plaatsnemen." Het plein op de hoek van de Kalverstraat en de Kloosterweg, waar de markt plaatsvindt, heeft tijdens editie 2018 de naam Joke Vermeerplein gekregen, als eerbetoon aan de oprichtster van deze markt, die destijds met een markt van 15 kramen is begonnen, het aantal deelnemers al snel wist te vertienvoudigen, en de markt decennialang op kundige wijze heeft geleid.

- Sinds 2011 is er op een dinsdag in september de Techniekdag Harmelen. Deze dag is een samenwerking tussen Harmelense ondernemers, sponsoren en middelbare scholen uit de regio. De bedoeling van deze dag is om basisschoolleerlingen uit het dorp en uit buurdorp Haarzuilens enthousiast te maken voor techniek. Op verschillende pleinen maken ca. 400 kinderen op speelse wijze kennis met specialismen als electro, bouw, metaal, loodgieterij, dakbewerking, IT en autotechniek. Alles is interactief. Kinderen mogen zelf met hun handen en hoofd aan de gang.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Potterskaderoute (9 km) is een ANWB-wandeling langs het riviertje de Oude Rijn, over graskaden en oeverwallen, door veen- en weidegebied, grotendeels over onverharde paden. De route begint bij de Kalverstraat, naast de Hervormde kerk, waar parkeergelegenheid is. Hier staat ook een informatiepaneel over deze route. De gehele route wordt aangegeven met zeshoekige borden en is daardoor makkelijk te lopen. Vanuit het oude dorpshart loopt de route al snel over het Jaagpad langs de Oude Rijn en blijft deze volgen tot aan de spoorlijn waarna de route, langs weilanden, afbuigt richting Woerden. Even later slaat de route linksaf en volg je een pad dwars door het weiland, de Potterskade. Je loopt hier langs moeras- en rietstroken met wisselend grasland en hakhoutbosjes. Vanaf de Potterskade loop je grotendeels over een smal paadje door hakhoutbosjes over de Haanwijksekade en Hollandsekade richting Harmelen. Bij de Haanwijkersluis kom je weer uit de hakhoutbosjes en wandel je langs de andere oever van de Oude Rijn terug naar je beginpunt in de dorpskern.

- Natuur-, milieu-educatief en historisch centrum De Kievit is een natuurterrein gelegen aan de Hollandse Kade, met o.a. een boomgaard met oude fruitrassen, een grote bloemen- en kruidentuin en een bloemrijk hooiland.

- Recreatiecentrum H2O is een overdekt zwembadcomplex met een wedstrijdbad van 25×15 meter (dat aan alle eisen voor zwem- en waterpolowedstrijden voldoet), peuterbad en verschillende zalen.

- Begin 2019 is gestart met de Kavelruil Kamerik-Harmelen. De kavelruil richt zich op de polders Kamerik, Teckop, Gerverscop, Houtdijken en 's-Gravensloot. Ook kavels van de provincie in het gebied worden ingezet voor de kavelruil. De ambitie is om enkele honderden hectares te ruilen. Hierdoor kan de landbouwstructuur verbeteren. De kavelruil helpt bovendien om het waterbeheer te verbeteren, het beheer van weidevogels te versterken, de bodemdaling af te remmen en agrarisch verkeer te verminderen. De kavelruilcommissie voor deze kavelruil bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Noord, agrarisch natuurcollectief Rijn, Vecht en Venen, gemeente Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deelname aan de kavelruil is vrijwillig. Met gezamenlijke werksessies, gesprekken aan huis en een interactieve webapplicatie worden ondernemers in het gebied bij het project betrokken. Zij maken in individuele gesprekken hun wensen en voorwaarden kenbaar. Het kavelruilplan wordt gezamenlijk vastgesteld.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Harmelen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Harmelen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten m.b.t. Harmelen op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Het doel van Dorpsplatform Harmelen is om gezamenlijk te werken aan het in stand houden en verbeteren van een goed woon- en leefklimaat in het dorp. Samenwerking tussen bewoners, lokale instellingen en de gemeente is hierbij noodzakelijk, zodat problemen integraal kunnen worden aangepakt. Het dorpsplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over alles wat betrekking heeft op de leefbaarheid in het dorp. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen m.b.t. de leefbaarheid van het dorp, het dorpsplatform om advies te vragen. Deze adviezen van het dorpsplatform kunnen door de gemeente alleen beargumenteerd terzijde worden gelegd. Het dorpsplatform is een vertegenwoordiging van de inwoners richting de gemeente en een aanspreekpunt voor de inwoners.

Dorpsoverleg. Het Dorpsplatform, vertegenwoordigers van de maatschappelijke instellingen, organisaties en verenigingen en inwoners nemen deel aan het Dorpsoverleg. Zo kunnen vertegenwoordigers van de woningbouwvereniging GroenWest, de Ondernemersvereniging (AHOV), de politie, de scholen, Welzijn Woerden, Jeugdpunt en jongerenverenigingen, sportverenigingen en andere organisaties tijdens het Dorpsoverleg vergaderpunten en bespreek-onderwerpen agenderen. Ook wordt tijdens het Dorpsoverleg met alle aanwezigen overlegd over actuele zaken en verslag gedaan van het regulier overleg met de wijkwethouder."

- Dorpshuis: - "Het Dorpshuis is er voor alle mensen in en om Harmelen. Iedereen is welkom om binnen te wandelen voor een kop koffie, een praatje, om aan activiteiten mee te doen of om vrijwilligerswerk te doen. Er worden regelmatig activiteiten voor de buurt georganiseerd, voor jong en ouder. Wil je zelf iets organiseren, dan helpen wij je graag. We zijn doordeweeks geopend van 10.00-17.00 uur. In de avond en het weekend op aanvraag. Het Dorpshuis werkt met vrijwillige gastheren en gastvrouwen. Zij zijn het aanspreekpunt voor al jouw vragen en maken graag een praatje met je. Verder kun je lekker struinen in de bibliotheek en heeft het Dorpshuis verschillende vergaderruimten en een ruime aula voor grote bijeenkomsten.

De Dorpstuin bij het Dorpshuis is een combinatie van een moestuin, kruidentuin, bloementuin, boomgaard en een kas. Een heerlijke plek om te werken. We leven met de seizoenen mee. De producten die worden geoogst in de Dorpstuin worden verwerkt in de Dorpskeuken. We zoeken nog vrijwilligers om de tuin te onderhouden en iemand die een goede tuinplanning kan maken. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op."

- MFC: - Multifunctioneel Centrum Dezibel in Harmelen is recentelijk gerenoveerd en voldoet weer helemaal aan de eisen des tijds. Dezibel is het vaste onderkomen voor diverse verenigingen. Daarnaast zijn 2 zalen te huur voor evenementen en dergelijke. "Dezibel is in 1981 opgericht als jeugd- en jongerencentrum. Hiermee ging een grote wens van diverse Harmelense jongerenverenigingen, die tot dat moment niet konden beschikken over een eigen accommodatie, in vervulling. De roep om een jongerenruimte werd halverwege de jaren zeventig steeds luider.

Uiteindelijk ontstond het idee om rond het al bestaande clubgebouw van speeltuinvereniging De Robbedoes aan de Wilhelminalaan een nieuw onderkomen te bouwen. Hierin zouden de volgende verenigingen worden gehuisvest: Stichting Open Jongerenwerk (SOJWH), de lokale afdelingen van de Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ) en de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) 'Crespon', Stichting Jeugdaktiviteiten (StiJak) (ontstaan door het samengaan van de genoemde speeltuinverenging en Stichting Kindervakantieweek Harmelen), en Postduivenvereniging Reisduif, die voorheen al vaste gebruiker was van het clubgebouw van De Robbedoes.

Om fors te besparen op de bouw- en inrichtingskosten werd aan de toekomstige gebruikers van het pand gevraagd ook zelf flink de armen uit de mouwen te steken. Circa 100 leden van de diverse verenigingen hebben onder toezicht van de gemeente en met hulp van enkele onderaannemers 6.700 werkuren gestoken in de afwerking. Daarnaast is nog 2.000 uur gewerkt aan de inrichting van het gebouw. De grote mate van zelfwerkzaamheid die met de oprichting gemoeid is geweest, klinkt door in de naam van het gebouw: Dezibel staat voor: Door Enorme Zelfwerkzaamheid Is 't Beter En Leuker.

Begin 2013 ontstond er onrust in Harmelen. In de gemeenteraad werd gesproken over verkoop van gemeentelijk vastgoed, en daarmee ook Dezibel. De verenigingen hebben daarop de handen ineen geslagen, en hebben met een stil protest op de publieke tribune tijdens een gemeenteraadsvergadering kenbaar gemaakt dat men Dezibel niet kwijt wilde. De gemeente verzocht de gebruikers vervolgens om een onderbouwd businessplan te maken voor de komende 10 jaar. Dit plan is door de gemeente goedgekeurd. Vervolgens hebben de gebruikers het gebouw Dezibel overgenomen van de gemeente, en zijn er fondsen beschikbaar gesteld om het achterstallig onderhoud weg te werken. Dezibel is sindsdien volledig zelfvoorzienend. Dezibel op eigen benen. En dat is waar we vandaag de dag met zijn allen hard voor werken!"

- Onderwijs en kinderopvang: - St. Bavoschool. - Basisschool De Fontein. - Basisschool De Horizon. - Kinderdagverblijf Nijntje Pluis. - BSO Baloe.

- Jeugd en jongeren: - De in 1965 opgerichte jongerenvereniging Crespon KPJ Harmelen is er voor en door leden, waar iedereen in een sociale en respectvolle omgeving elkaar ontmoet en met elkaar omgaat door middel van afwisselende activiteiten. Verder kunnen leden zich door functies binnen het bestuur of commissies persoonlijk ontwikkelen.

- Het in 1961 opgerichte Jong Nederland Harmelen wil kinderen en jongeren in hun vrije tijd de mogelijkheid bieden om te spelen, voor ontspanning en ontplooiing.

- Bij Scouting besteden kinderen en jongeren hun vrije tijd op een actieve en uitdagende manier. De jeugdleden hebben veel plezier met elkaar en leren samen te werken en respect te hebben voor de ander. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich bij Scouting op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren. De vrijwilligers van Scouting Willem-Alexander zorgen er voor dat dit kan in een veilige en vertrouwde omgeving.

- Sport: - Voetbalvereniging Sport Club Harmelen is opgericht in 1944. Voor die tijd werd er ook al gevoetbald in het dorp. Er gingen drie clubs vooraf aan wat nu SCH'44 is, te weten TOP, SSS (Sport Staalt Spieren) en RODA (Recht Op Doel Af). Al deze clubjes gingen na verloop van tijd ter ziele en uit patronaatvereniging RODA ontstond tenslotte SCH. Later moest deze naam worden veranderd in SCH'44, omdat er in Nederland al een andere vereniging was die de naam SCH droeg (te weten Sport Club Heest). De jongste afdeling van SCH'44 is de zaalvoetbalafdeling, die in seizoen 1981/1982 is opgericht. Alle teams spelen met wisselend succes in district West 1.

- Tennisvereniging Triaq.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging HARTO is opgericht in 1977 en heeft ca. 25 leden, waarvan het grootste deel actief speelt. De niet actief spelende leden houden zich voornamelijk 'achter de schermen' bezig met zaken als belichting, geluid, kleding, grime en decor. Nieuwe, jonge mannelijke acteurs (actrices zijn momenteel oververtegenwoordigd) en mensen die in clubverband graag achter de schermen van een toneelvereniging willen werken, zijn van harte welkom. Ervaring is niet nodig.

- Zorg en welzijn: - Woonzorgcentrum Gaza. - Zorgcentrum Vijverhof. - De nieuwbouw van het huidige seniorenapparementencomplex De Driesprong is in 2014 gereed gekomen. - Geschiedenis van De Driesprong. - Ben je een alleenstaande oudere die samen lunchen veel gezelliger vindt dan alleen eten of ‘vergeet’ je ook wel eens om te lunchen? Dan ben je op donderdag van harte welkom bij de Inlooplunch in Harmelen. Je hoeft je niet van te voren aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. - Zorgboerderij Rita Rijntjes.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de lokale Algemene begraafplaats en - idem oud. - Huwelijken gerecht Harmelen 1646-1811.

Reactie toevoegen