Harmelen

Plaats
Dorp
Woerden
Groene Hart
Utrecht

harmelen_collage.jpg

Harmelen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Harmelen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

harmelen_haanwijkersluis_ca._1900_kopie.jpg

Harmelen, de thans rijksmonumentale Haanwijkersluis anno ca. 1900

Harmelen, de thans rijksmonumentale Haanwijkersluis anno ca. 1900

harmelen rijksweg 1919 [640x480].jpg

Harmelen Rijksweg 1919

Harmelen Rijksweg 1919

Rondom Nieuwkoop.jpg

In Harmelen aan gekomen bij de Molenbrug over de Oude Rijn.

In Harmelen aan gekomen bij de Molenbrug over de Oude Rijn.

_MG_7357.JPG

De Skyline van Harmelen.

De Skyline van Harmelen.

_MG_7362.JPG

De Hervormde kerk van Harmelen.

De Hervormde kerk van Harmelen.

_MG_7367.JPG

Het is prettig wandelen in het Vijverbos, de ijsvogel is daar regelmatig te zien.

Het is prettig wandelen in het Vijverbos, de ijsvogel is daar regelmatig te zien.

_MG_7378.JPG

Breudijk een buurtschap van Harmelen.

Breudijk een buurtschap van Harmelen.

harmelen_gemeentekaart_kuijper_anno_ca._1870.jpg

Harmelen gemeentekaart J. Kuijper anno ca. 1870

Harmelen gemeentekaart J. Kuijper anno ca. 1870

Harmelen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Harmelen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Harmelen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Harmelen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Harmelen is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Groene Hart, gemeente Woerden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- De toenmalige gemeente Harmelen is in 1857 vergroot met de gemeente Gerverscop, in 1954 met delen van de gemeenten Vleuten en Veldhuizen en in 1989 met een deel van de gemeente Linschoten.

- Onder het dorp Harmelen vallen ook de buurtschappen Breudijk, Gerverscop, Haanwijk, Harmelerwaard, Indijk en Reijerscop.

- Wapen van de voormalige gemeente Harmelen. - Wapen van de voormalige gemeente Indijk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1220 Harmalen, 1333 Heermalen, 1334 Heremael.

Naamsverklaring
Samenstelling van harja* dat is geworden tot heer 'leger' (vergelijk Heers) en het Germaanse maþla-* 'volksvergadering, plaats van rechtspraak', ook 'plaats van bijeenkomst, verzamelplaats'. De militaire naamgeving stamt vermoedelijk uit de periode 695-714 AD, toen de hofmeier Pepijn versterkingen aanlegde ter verdediging van het op de Friezen veroverde gebied. Ter plekke gevonden aardewerkscherven duiden op menselijke bewoning in de Karolingische periode.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Kwakbollenpoel.

Terug naar boven

Ligging

Harmelen ligt O van Woerden, W van Vleuten en De Meern, aan de Leidse Rijn, die hier overgaat in de Oude Rijn, en grenst in het Z aan de A12.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Harmelen 162 huizen met 1.185 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 91/668 (= huizen/inwoners), de buurtschappen Bijleveld 8/61, Harmelerwaard 8/40, Reijerscop (ged.) 5/31, Indijk 37/290 en Geestdorp (ged.) 3/18 en de polder Haanwijk 10/77. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.500 huizen met ca. 8.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Historisch-geografisch
De oudste bewoning van het grondgebied van Harmelen moeten we zoeken in Oudeland en Harmelerwaard, op de hogere kleigebieden. In de 11de en 12de eeuw worden in opdracht van de bisschoppen van Utrecht veel 'woeste' veengronden ontgonnen. Het karakteristieke patroon van sloten en polders is onder meer in die periode ontstaan. De nieuwe boerderijen moeten bewoond zijn, zodat de verplichtingen uit het 'cope-contract' kunnen worden nagekomen. De buurtschapsnamen Teckop, Gerverscop, Putcop en Reijerscop herinneren nog aan deze periode.

Bestuurlijk
De nieuw gestichte polders worden de nieuwe gerechten of heerlijkheden. Samen met het Oudeland en de Harmelerwaard vormen zij het kerspel Harmelen. In de Franse tijd (rond 1800) worden de gerechten opgeheven. Vanaf dan is er de gemeente Harmelen, die de voormalige gerechten Harmelen, Haanwijk, Bijleveld en Harmelerwaard omvat. De gemeente Gerverscop omvat de vroegere gerechten Gerverscop en Breudijk. Indijk en Teckop worden afzonderlijke gemeenten onder de provincie Holland. De Indijk wordt in 1820 bij de provincie Utrecht en de gemeente Harmelen gevoegd. Reijerscop wordt een deel van de gemeente Veldhuizen.

Station
Van 1855 tot 1936 was er de halte Harmelen aan de spoorlijn Utrecht-Rotterdam. Helaas is in laatstgenoemd jaar ook het stationsgebouw afgebroken.

Treinramp
De meest dramatische dag in de historie van Harmelen is de treinramp op 8 januari 1962. Op die dag botsten de treinen uit Leeuwarden en Rotterdam in dichte mist op de (toen nog) gelijkvloerse kruising en vonden 93 mensen de dood. Het is het treinongeval met de meeste slachtoffers ooit in Nederland. Dit voorval is de directe aanleiding geweest voor de ontwikkeling van automatische treinbeïnvloeding (ATB). Mr. Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onthulde in januari 2012 het monument van kunstenaar Taeke de Jong ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Een geografisch puntje op de i is dat het ongeluk weliswaar vlakbij Harmelen plaatsvond, maar de locatie, ter hoogte van de Putkop, lag in die tijd nog net in de gemeente Kamerik. In 1964 is dat stukje middels grenscorrectie naar de gemeente Harmelen overgegaan.

Bedrijvigheid
Bedrijventerrein De Putkop huisvest vooral lokale en regionale bedrijven op het gebied van technische productie, transport en dienstverlening. In het buitengebied van Harmelen is sprake van veeteelt, fruitteelt en glastuinbouw.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de voormalige gemeente) Harmelen, kun je terecht bij de volgende instanties, sites en literatuur:

- Artikel over de geschiedenis van Harmelen door RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

- Stichts-Hollandse Historische Vereniging.

- Over de geschiedenis van Harmelen is een hele reeks aan publicaties verschenen. Onder de link vind je daar een overzicht van.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De polder Bijleveld, Z van Harmelen, moet een groene buffer blijven tussen Groot-Utrecht en Woerden. De polder werd ooit aangewezen als glastuinbouwlocatie, later als bedrijventerrein en wordt anno 2016 bedreigd door woningbouw-plannen. Stichting Groene Hart en De Groene Buffer hebben laten onderzoeken hoe Polder Bijleveld een duurzame groene inrichting kan krijgen. In de Ruimtelijke Agenda Woerden van 27 februari 2014 hebben gemeente Woerden en provincie Utrecht afspraken gemaakt over een duurzame groene inrichting van de polders Breeveld, Haanwijk (beide W van Harmelen) en Bijleveld, op zoek naar groene ontwikkeling, alsmede het opstellen van een stappenplan en een structuurvisie voor de 3 polders. Stichting Groene Hart en De Groene Buffer willen dat provincie en gemeente zich aan hun woord houden. Want alleen door zo’n duurzame inrichting van de 3 polders kan worden voorkomen dat de polder in de toekomst ten prooi valt aan woon- of bedrijfsbebouwing t.b.v. de agglomeratie Utrecht.

- Van augustus 2016 tot januari 2017 is in Harmelen een nieuwe dramaserie opgenomen van Endemol / RTL / Videoland. Inwoners hebben de kans gekregen om in de serie te figureren, als persoon of middels hun huis of tuin als draailocatie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Harmelen heeft 26 rijksmonumenten.

- Harmelen heeft 23 gemeentelijke monumenten.

- RK Sint Bavokerk uit 1916 van architect Jan Stuyt. Deze kerk heeft 3 voorgangers gehad. Na de Reformatie worden de katholieken uit de wijde omgeving verzorgd vanuit de kapel Op 't Hoogt bij kasteel De Ham te Vleuten. Dankzij bemiddeling van de katholieke kasteelheer mag daar een pastoor verblijven. In 1795, als door de Fransen alle kerkgenootschappen gelijk worden geschakeld, biedt de heer G.A. van Dijck een huis aan op de Dorpsstraat (het hoekpand ten oosten van de Rijnbrug) dat als pastorie wordt ingericht. Er achter verrijst een kerkje. Deze kerk wordt in 1839 op dezelfde plaats vervangen door een nieuwe Bavokerk, die dienst heeft gedaan tot 1916 (en in dat jaar vervangen is door de huidige kerk). Daarna is het gebouwtje gesloopt. Op die plek staat nu het complex bejaardenwoningen 'Gaza'. De Geloofsgemeenschap van de H. Bavo maakt deel uit van de Parochie van de H. Drie-eenheid.

- Ondanks alle verwoestingen heeft de Hervormde (PKN) kerk nog bouwsporen in zich die terug gaan tot de 14e eeuw. De huidige vorm van de kerk dateert uit de 15e eeuw. De restauratie van de kerk na de grote kerkbrand van 1900 is te danken aan architect P.J.H. Cuypers. Elementen als de toegang en de stenen balustrade rond de kerktoren zijn van zijn hand. Onder de architecten E.G. en J.C. Wentink wordt het verdere ontwerp voor de restauratie gemaakt, die in 1901 grotendeels gereed komt. Hervormde Gemeente Harmelen.

- Kapel bij Huize Gaza.

- Gereformeerde Kerk (PKN) De Open Poort uit 1977. - Protestantse Gemeente De Open Poort.

- De voormalige Gereformeerde Kerk (Dorpsstraat 185) uit 1889 is tegenwoordig in gebruik als winkel.

- De Haanwijkersluis is voor het eerst in 1656 gebouwd maar daarna diverse keren vernieuwd. De voormalige sluiswachterswoning op Jaagpad 16 dateert uit 1848.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Kwakbollen. - Reportage carnavalsoptocht 2014 in Harmelen door Woerden TV.

- Gondelvaart over de Oude Rijn (op de vrijdag voorafgaand aan Koningsdag).

- Oranjevereniging Harmelen organiseert naast uiteraard Koningsdag jaarlijks ook nog een aantal andere evenementen door het jaar heen.

- Avondvierdaagse (eind mei / begin juni).

- Grote Septembermarkt (1e zaterdag van september) met ca. 200 handelaren. Tevens vrijmarkt met ca. 120 plaatsen. Deze markt trekt jaarlijks ca. 15.000 bezoekers.

- Sinds 2011 is er op een dinsdag in september de Techniekdag Harmelen. Deze dag is een samenwerking tussen Harmelense ondernemers, sponsoren en middelbare scholen uit de regio. De bedoeling van deze dag is om basisschoolleerlingen uit Harmelen en Haarzuilens enthousiast te maken voor techniek. Op verschillende pleinen maken ca. 400 kinderen op speelse wijze kennis met specialismen als electro, bouw, metaal, loodgieterij, dakbewerking, IT en autotechniek. Alles is interactief. Kinderen mogen zelf met hun handen en hoofd aan de gang.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuur-, milieu-educatief en historisch centrum De Kievit is een natuurterrein gelegen aan de Hollandse Kade, met o.a. een boomgaard met oude fruitrassen, een grote bloemen- en kruidentuin en een bloemrijk hooiland.

- Zwembad H2O.

Terug naar boven

Links

- Dorpsplatform Harmelen.

- Actualiteiten m.b.t. Harmelen op Facebook.

- Harmelen linkspagina.

- Multifunctioneel Centrum Dezibel is recentelijk gerenoveerd en voldoet weer helemaal aan de eisen des tijds. Dezibel is het vaste onderkomen voor diverse vereniging. Daarnaast zijn 2 zalen te huur voor evenementen en dergelijke.

- Onderwijs en kinderopvang: - St. Bavoschool. - Basisschool De Fontein. - Basisschool De Horizon. - Kinderdagverblijf Nijntje Pluis.

- Jeugd: - De in 1965 opgerichte jongerenvereniging Crespon KPJ Harmelen is er voor en door leden, waar iedereen in een sociale en respectvolle omgeving elkaar ontmoet en met elkaar omgaat door middel van afwisselende activiteiten. Verder kunnen leden zich door functies binnen het bestuur of commissies persoonlijk ontwikkelen. - Het in 1961 opgerichte Jong Nederland Harmelen wil kinderen en jongeren in hun vrije tijd de mogelijkheid bieden om te spelen, voor ontspanning en ontplooiing.

Bij Scouting besteden kinderen en jongeren hun vrije tijd op een actieve en uitdagende manier. De jeugdleden hebben veel plezier met elkaar en leren samen te werken en respect te hebben voor de ander. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich bij Scouting op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren. De vrijwilligers van Scouting Willem-Alexander zorgen er voor dat dit kan in een veilige en vertrouwde omgeving.

- Ouderen: - Woonzorgcentrum Gaza. - Zorgcentrum Vijverhof. - De nieuwbouw van het huidige seniorenapparementencomplex De Driesprong is in 2014 gereed gekomen. - Geschiedenis van De Driesprong. - Ben je een alleenstaande oudere die samen lunchen veel gezelliger vindt dan alleen eten of ‘vergeet’ je ook wel eens om te lunchen? Dan ben je op donderdag van harte welkom bij de Inlooplunch in Harmelen. Je hoeft je niet van te voren aan te melden en er zijn geen kosten aan  verbonden.

- Toneelvereniging HARTO is opgericht in 1977 en heeft ca. 25 leden, waarvan het grootste deel actief speelt. De niet actief spelende leden houden zich voornamelijk 'achter de schermen' bezig met zaken als belichting, geluid, kleding, grime en decor. Nieuwe, jonge mannelijke acteurs (actrices zijn momenteel oververtegenwoordigd) en mensen die in clubverband graag achter de schermen van een toneelvereniging willen werken, zijn van harte welkom. Ervaring is niet nodig.

- Zorgboerderij Rita Rijntjes.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Harmelen alg. en idem oud.

- Huwelijken gerecht Harmelen 1646-1811.

Reactie toevoegen