Helvoirt

Plaats
Dorp
Vught
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

NB gemeente Helvoirt in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Helvoirt in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Helvoirt in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Helvoirt

Terug naar boven

Status

- Helvoirt is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Vught. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1995. In 1996 over naar gemeente Haaren, in 2021 over naar gemeente Vught.

- Wapen van de voormalige gemeente Helvoirt.

- Onder het dorp Helvoirt vallen ook de buurtschappen Distelberg, Gijzel, Laar en Molenstraat.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Hélvert.

Oudere vermeldingen
1192 Hellevorth, 1225 kopie 1296 Hellevorth, 1296 Helleuoirt, Helleuort, 1312-1350 Helvorde, Helvort, 1416 Helvoert, 16e eeuw Helvoert, Helvoirt.

Naamsverklaring
Wordt wel gezien als een samenstelling van voorde 'doorwaadbare plaats' en helle, ontstaan uit helde* 'helling', maar rivieren en beken worden gewoonlijk doorwaad waar het stroombed breed en het water minder diep is, niet nabij hellingen. Eerder te verbinden met hel 'niet troebel, doorzichtig, helder'. Voor het doorkruisen van een rivier is zicht op de bodem van groot belang, vergelijk Lichtenvoorde en Duistervoorde.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens het carnaval heet het dorp Keiespellersdurp, naar de lokale carnavalsvereniging.

Terug naar boven

Ligging

Helvoirt ligt NO van Tilburg, ZW van 's-Hertogenbosch en Vught.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Helvoirt 215 huizen met 1.424 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 131/878 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Distelberg 39/254, Hoevetenhalve 5/31, Heikant 4/26, Zandkant 2/13, Groot en Klein Laar 12/78, Gijzel 18/118 en Raam 4/26. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Heemkundekring De Kleine Meijerij (die o.a. Helvoirt als werkgebied heeft). De vereniging beschikt over een eigen gebouw, het Heemcentrum (Spoorlaan 70 te Oisterwijk), waar vergaderingen plaatsvinden en waarin de bibliotheek- en documentatiecollectie is ondergebracht. Daarnaast is er ook een kleine tentoonstellingsruimte met wisselende exposities. Openingstijden: iedere vrijdagmiddag van 13.30-16.00 uur, of op afspraak met de bibliotheekcoördinator dhr. J. Franken (tel. 013-5333366).

- Verhalen over de geschiedenis van Helvoirt op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Helvoirt heeft 27 rijksmonumenten.

- Hervormde (PKN) Nicolaaskerk (Van Grevenbroeckstraat 2). Vanaf 1192 is er in Helvoirt al een geloofsgemeenschap van Christenen die samenkomen in een kapel, vallend onder de kerk van Oisterwijk. Deze kapel wordt meermalen verbouwd. Rond 1300 wordt de kerk verheven tot parochiekerk en gewijd aan Sint Nikolaas. Na verbouwingen ontstaat er rond 1375 een romaans kerkje. Rond 1510 krijgt de kerk na ingrijpende verbouwingen haar gotische vorm. In de 17e eeuw komt de kerk in handen van de hervomden. In de jaren 1967-1969 zijn kerk en toren gerestaureerd onder leiding van architectenbureau J. de Wilde uit Breda. De uitvoering was in handen van aannemingsbedrijf Nico de Bont en Zonen uit Nieuwkuijk. Het orgel is begin 19e eeuw gebouwd door een onbekende bouwer. Lange tijd werd gedacht dat het door Paulus van Nistelrooy was gemaakt, maar op grond van stijlkenmerken van de orgelkas wordt het tegenwoordig aan Abraham Meere toegeschreven.

- Omdat, zoals hiervoor beschreven, de RK kerk van Helvoirt in de 17e eeuw aan de hervormden was toegewezen, bouwde de RK gemeenschap rond 1675 een nieuwe kerk, ditmaal aan de Dreef. Dit was een schuurkerk met lemen wanden en een dak van stro. In 1724 is deze vervangen door een nieuwe schuurkerk, nu met stenen muren. In 1840 kwam de Waterstaatskerk in gebruik voor de parochie. In 1903 komt de huidige neogotische RK Nicolaaskerk (Kastanjelaan 16) gereed, naar ontwerp van architect J.H.H. van Groenendael. De kerk is van algemeen belang want: behoort tot de beste werken van architect J.H.H. van Groenendael; heeft een zeer zeldzame en rijke inrichting en inventaris, alles uit of van kort na de bouwtijd, op grond waarvan sprake is van zowel kerkhistorisch als kunsthistorisch belang; beschikt over een uitzonderlijke uitwendige en inwendige gaafheid, wat als zeldzaam wordt bestempeld; heeft architectuurhistorische betekenis als rijke vertegenwoordiger van de neogotiek; voorziet op basis van uiterlijke verschijningsvorm, ouderdom en inwendige gesteldheid over aanzienlijke historische belevingswaarden.

- Gevelstenen in Helvoirt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - "Het georganiseerde openbare carnaval in ons dorp bestaat sinds 1967. De voetbalclub, harmonie en KJM (Katholieke Jonge Middenstand) verenigen zich dan tot "de Keiespellers" en houden op carnavalszaterdag in de zaal van Berkelmans (tegenwoordig "de Bolle Keizer") het eerste openingsbal. Daags erna trekt er een kenderoptocht door de straten van Helvoirt. De voortvarende oprichting van het Helvoirts carnaval kan niet los worden gezien van de inspirerende en energieke inzet van de eerste Prins "Bart d'n Urste" (Bert de Vaan). Maar liefst 8 jaar blijft hij de heerser van het Keiespellersdurp. De naam Keiespellers vindt ongetwijfeld een oorsprong in de agrarische Helvoirtse gemeenschap. Het hononiem 'spellen' heeft ook de betekenis van 'diarree hebben'. De dunheid van de door koeien geproduceerde uitwerpselen doet al gauw denken aan diarree. Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat vroeger de door het dorp komende runderen regelmatig op de Helvoirtse keien 'spelden'. In elk geval hebben we aan dit beest de schijtende koe als carnavalssymbool te danken. Het jaarlijkse carnavalsboek puilt meestal uit van tekeningen van de - inmiddels als mestleverancier verguisde - koe." Aldus SOC Keiespellers op hun site.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Duinoord is een all-inclusive speelparadijs voor kinderen van alle leeftijden. Zowel binnen als buiten valt er een hoop te beleven: van GPS-tocht tot spectaculair klimbos, van tokkelbaan tot springkussens en van voetbalveldjes tot quadbaan. Natuurlijk is er ook gedacht aan de allerkleinsten. Een regenbui is geen probleem: in de binnen klimkooi is genoeg te doen tot de bui voorbij is. Als je even wilt bijkomen van alle avonturen, kun je binnen onbeperkt genieten van heerlijke hapjes en drankjes, die allemaal bij de entreeprijs zijn inbegrepen (behalve alcoholische dranken). Ook hier is de keuze enorm, met eetkraampjes voor iedere smaak. In de horecastraat vind je o.a. soepen, broodjes, pizza's, pannenkoeken, friet, snackmuur, bar en desserts. Zowel binnen als buiten kun je heerlijk zitten en gebruik maken van gratis wifi.

- Brabants Landschap (Helvoirts Broek-Noord) en Stichting Duinboeren (Brokkenbroek) hebben de afgelopen jaren plannen ontwikkeld voor nieuwe natuur in en rond Helvoirt. Percelen van zowel Groen Ontwikkelfonds Brabant, Duinboeren als Brabants Landschap zijn hierbij ingezet als ruilgrond. Ook de gemeente Haaren en de provincie hebben gronden ingebracht. Deels voor de boeren maar ook om 17 hectare aan nieuwe natuur mogelijk te maken. Het gebied sluit nu beter aan bij andere natuur, zoals het nationaal park en het gebied langs de Zandleij. Dat maakt het hele gebied aantrekkelijker, ook voor wandelaars en andere recreanten. Brokkenbroek is een klein natuurlijk en agrarisch gebied dat aan de noordwestkant van het dorp tegen Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen aanschurkt. Kasteel Zwijnsbergen ligt ook in het gebied, waar volgens natuurplatform Waarneming.nl liefst meer dan 300 verschillende soorten aan flora en fauna voorkomen. In het kader van de in 2020 gerealiseerde vrijwillige ruilverkaveling heeft de gemeente de bedding van de Raamse Loop verlegd, zodat boeren aansluitende percelen kregen. En ook om enkele agrarische percelen beter toegankelijk te maken. De Raamse Loop vormt nu ook een natuurlijke bufferzone tussen nieuwbouwwijk Den Hoek en het landschap daarachter.

Dankzij wat geven en nemen en elkaar iets gunnen, wordt iedereen beter van dit project. Zo kunnen de boeren hun werk nu beter doen. Want het maakt nogal een verschil of een boer verspreid over de gemeente weilanden heeft of alles dicht bij huis. Een van de deelnemers had bijvoorbeeld ook in Esch grasland liggen. Die grond heeft hij ingebracht om een veel grotere huiskavel te krijgen, wat zijn wens al tientallen jaren was. Nu hoeft hij dus niet meer met zijn tractor steeds 8 kilometer te rijden om daar te gaan maaien. Een andere melkveehouder heeft zijn huiskavel kunnen uitbreiden van 7 naar 22 hectare. Al met al hebben alle deelnemende boeren in Helvoirt nu het perspectief dat zij - of hun opvolgers - weer jaren met hun bedrijf vooruit kunnen.

Als ‘tegenprestatie’ gaan de boeren de nieuwe natuur mee beheren. Boeren en natuurorganisaties gaan hier aan de slag met aanplanten van onder meer struweel en knotwilgen, het inzaaien van kruidenrijke mengsels en de aanleg van paddenpoelen. Vervolgens is het aan de natuur om tot bloei te komen. "De biodiversiteit in deze omgeving stijgt door dit alles aanzienlijk", aldus projectleider Emiel Anssems namens de Duinboeren. Die organisatie nam het voortouw voor deze ruilverkaveling, waarvoor 24 partijen de handen ineen hebben geslagen. Dat de natuur nu meer vrij spel heeft, is voor wethouder Martien Vromans een van de grote winstpunten van dit project. Want daar heeft ook de mens plezier van. "We krijgen er weer een extra ommetje Helvoirt bij. Het is namelijk een leuk wandelgebied.”

"Op 31 december 2020 is de notariële akte van de Kavelruil Brokkenbroek in Helvoirt gepasseerd. Ruim 120 hectare verwisselt binnen dit project van eigenaar. Deelnemende melkvee- en zoogkoeienbedrijven krijgen de beschikking over een grotere huiskavel. Daarnaast wordt ruim 15 hectare nieuwe natuur gerealiseerd in en rond het Brokkenbroek. Om deze doelen te bereiken is de Raamseloop verlegd. Ruim 20 jaar geleden namen 5 boeren rond natuurgebied Brokkenbroek het eerste initiatief om te starten met een kavelruil. Diverse keren viel het initiatief stil. In 2017 is de kavelruil in een veel grotere omvang met 25 deelnemers opnieuw opgepakt als onderdeel van een integraal gebiedsplan. Mede omdat de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds ruilgrond beschikbaar hadden, is het ruilproces in een versnelling gekomen. Uiteindelijk hebben 25 betrokken partijen op basis van vrijwilligheid ingestemd met het voorliggende ruilplan. Na 3 jaar is eind 2020 alsnog het doel bereikt, waarbij zowel de boeren als ook de natuur winnen." (bron: Antonissen Agrarisch Advies, februari 2021)

- Het Hengstven ligt in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, N van Biezenmortel en de Oude Bossche Baan, NW van en in het dorpsgebied van Helvoirt. Het is een belangrijke verbinding tussen het droge zandlandschap en het natte moerasgebied De Brand. In de jaren dertig van de 20e eeuw veranderde het natuurgebied met heide, vennen en kruidenrijke graslanden in landbouwgrond. Door het droogleggen en bemesten van gronden verdwenen de planten en dieren die typerend zijn voor natte gebieden.

Daarom heeft Natuurmonumenten hier de afgelopen jaren samen met Stichting Duinboeren 122 hectare nieuwe natuur aangelegd, als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Natuurmonumenten heeft een van de drie oorspronkelijke vennen in ere hersteld - het Hengstven dus - en heeft bijzondere planten als grote pimpernel die hier vanouds voorkwamen, teruggeplaatst. Door de waterhuishouding aan te passen is het gebied weer natter geworden. Dat is gunstig voor de dieren en planten die van oudsher in het oorspronkelijk natte gebied voorkwamen. De Duinboeren gaan de nieuw ontwikkelde graslanden hooien en begrazen met hun koeien. Het heeft in 2017, het jaar dat het heringerichte gebied officieel is opgeleverd, al tot zichtbare resultaten geleid: voor het eerst sinds jaren hebben er weer wulpen gebroed, kwartels zijn weer goed aanwezig en de verplante pimpernel doet het goed. Als je de resultaten van dichtbij wilt bekijken, kun je dat wandelend doen tussen de knooppunten 9 en 10 van het wandelknooppuntennetwerk.

- Rond de kerst kijken niet-inwoners altijd even vreemd op als er ineens een kudde met ca. 200 schapen dwars door het dorp loopt (zie de video onder de link). Herders Marly Gommans en Mischa Kienhui trekken door het jaar heen namelijk met hun schapen door Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Rond deze tijd van het jaar worden ze altijd naar de weilanden aan de andere kant van Helvoirt geleid (aan de Schoorstraat), om daar nog een paar dagen te grazen. Vervolgens gaan ze naar hun winterverblijf, waar ze vanaf 6 januari (Driekoningen) kunnen lammeren.

- In 2018 sneuvelde de vlindertuin achter - het onder Links > Zorg beschreven - woonzorgcentrum Leyenhof, omdat de gemeente ca. de helft van dat perceel aan drie aangrenzende huiseigenaren verkocht, die er hun tuin mee vergrootten. Wat resteerde was een kaal grasveld. De anno 2019 71-jarige Edward de Vries, betrokken bij tal van initiatieven in Helvoirt, liet het er niet bij zitten. Hij mobiliseerde in genoemd jaar acht dorpsgenoten en samen ijverden ze voor een nieuwe tuin. Met hulp en ideeën van omwonenden, vrijwilligers, enkele vaklui, bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius uit Haaren en het geld van tal van fondsen is er een nieuwe tuin gekomen, inclusief pergola, fruitbomen, pluktuin, klimrozen, kruidentuin, vogelbosje, weidebloemen en insectenhotel. Twee tuinarchitecten, Marleen van Tilburg uit Vught en Dorien Leijdens uit Biezenmortel, maakten er op basis van wensen van omwonenden en andere betrokkenen, een tuin van waarin volgens hen voor iedereen wat te beleven is. Daarom noemen ze het ook een 'belevingstuin'.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Helvoirt, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Helvoirt door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2 en 3.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Helvoirt (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Helvoirt.

- Nieuws: - Nieuws uit Helvoirt op Facebook.

- MFC: - "Het HelvoirThuis is dé ontmoetingsplek van ons dorp, waar onderwijs, zorg, opvang, sport en cultureel aanbod samenkomen. Iedereen kan er terecht: van de allerjongste inwoners tot de senioren van Helvoirt. Voor de gezelligheid van een kopje koffie, maar ook om iets te leren, steun te ontvangen, kennis uit te wisselen of nieuwe contacten te leggen. Stichting TinH exploiteert het verenigingendeel. Zij is de verantwoordelijke voor de exploitatie van de huiskamer, de sportzaal en de andere kamers en zalen die beschikbaar zijn. Naast drie werknemers van de stichting is er een groep vrijwilligers die meehelpen met het werk achter de bar, in de keuken en in de schoonmaak. Naast de Vereniging V55+ en Stichting TinH wordt het gebouw gebruikt door onder meer de Rabobank, de GGD, de basisschool en de Kindertuin. Onder Stichting TinH valt ook een groep die de creativiteit in HelvoirThuis brengt. Vanuit dit creatieve team worden diverse evenementen bedacht en georganiseerd. In deze groep zitten ook vertegenwoordigers van andere organisaties in het dorp die wat willen of kunnen in HelvoirThuis."

- Onderwijs: - "Basisschool Dr. Landman is gelegen in de oude kern van het dorp Helvoirt, met in de directe omgeving goede woon- en speelgelegenheid. Wij zijn de enige school in het dorp. We willen een goede leef- en leeromgeving zijn voor kinderen, leerkrachten, ouders en ondersteunende medewerkers. In de samenleving waarin onze school staat, vinden wij het samen leren samenleven erg belangrijk. De school is gevestigd in het mooie MFC het Helvoirthuis. Wij zijn een school waar leerlingen, ouders en teamleden trots op zijn. Wij zijn trots op het gene wat we samen voor elkaar weten te krijgen. Dit alles doen we samen met alle betrokkenen. Samen zijn we uniek. Wij gaan uit van de talenten van ieder mens. We hebben veel vertrouwen in de kracht van ieder individu. We willen eruit halen wat erin zit: ieder mens presteert op zijn of haar eigen niveau. Ieder mens heeft zijn of haar eigen talenten.

De kinderen en ouders bij ons op school krijgen persoonlijke aandacht. We werken op een enthousiaste manier aan de ontwikkeling van kinderen. Wij sluiten aan op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen in een veilige en uitdagende leeromgeving. We zijn trots op alle kinderen. Iedereen blinkt ergens in uit! Wij halen talenten bij kinderen naar boven. Een betere wereld begint bij goed onderwijs. We werken aan vier pijlers waarop we ons onderwijs willen baseren: eigenaarschap: ieder kind en ieder teamlid verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling; rijke leeromgeving: we bieden kinderen op niveau een rijke leeromgeving met uitdagende materialen; talentontwikkeling: we zien en benutten talenten van teamleden en ontplooien die van kinderen; betekenisvol onderwijs: we bieden onderwijs aan in een betekenisvolle context."

- Muziek: - "Op 1 juli 1903 is in Helvoirt een fanfare opgericht onder de naam ‘Kunst Adelt’. Begin 1904 is al overgeschakeld naar een harmonie. Het doel van Harmonie Kunst Adelt is om gezamenlijk te musiceren, de muziekbeoefening in het dorp te stimuleren en de muzikale kwaliteiten uit te dragen naar het dorp en omgeving. Kunst Adelt is onderverdeeld in 3 orkesten die alle onder leiding staan van dirigent Alphons van Stenis: het Opstaporkest, het Middenorkest en het Groot Harmonieorkest. Het Groot Harmonieorkest is het grootste onderdeel van de vereniging. Dit orkest verzorgt onder meer ieder jaar het Nieuwjaarsconcert in de concertcyclus ‘Noten op de Noen’. Ook neemt het orkest deel aan verschillende regionale concerten, vaak in samenwerking met andere muziekverenigingen.

Bij de diverse dorpsactiviteiten ‘op straat’ zijn ze tevens aanwezig, zoals bij de intocht van Sinterklaas, de rondwandeling met Koningsdag en de dodenherdenking. Op de 1e zondag in mei, de Mariamaand, vindt het traditionele Dauwtrappen plaats: ze lopen dan al spelend ’s morgens vroeg om 5 uur van Helvoirt naar de Sint-Jan in Den Bosch. Alle repetities van Kunst Adelt vinden, evenals de muzieklessen, plaats in De Notenkraker en zijn openbaar. De repetitietijden zijn: Opstaporkest: vrijdag van 18.00-18.30 uur; MIKA: vrijdag van 18.45-19.30 uur; Harmonieorkest: donderdag van 19.30-21.45 uur. Je bent van harte welkom om eens op een van de repetities te komen kijken of muziekmaken bij een van onze orkesten ook iets voor jou is!"

- "De Kachel Aon uit Helvoirt stoeit in het Brabantse dialect met de zin en onzin van het leven. Dat gaat in de vorm van komische liedjes, dialogen en sketches. Alles met het doel om een lach op jouw gezicht te toveren. 'De Kachel Aon' bestaat uit Angelique Cornelissen, Corné van Hout en Toon van der Zanden. 'De Kachel Aon' heeft inmiddels ruim 100 liedjes gemaakt, waarvan een aantal op cd is gezet. Om je een indruk te geven hebben we er een aantal op deze pagina geplaatst. In 2006 hebben we ons laatste album op cd gepresenteerd. Veel mensen vroegen in die tussentijd of wij nog nieuwe nummers hadden opgenomen. Telkens moesten we dat met een nee beantwoorden. Albums op cd uitbrengen is achterhaald en financieel niet haalbaar meer. Om te voorkomen dat onze nummers worden vergeten, hebben we een selectie gemaakt. In samenwerking met twee studio’s en 5 muzikanten hebben we in november 2020 een album van 20 nummers kunnen realiseren. Ons album 'Aanstekelijk' bestaat uit 20 nummers. Het staat op een usb-stick en kost € 12.50."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Helvoirt.

- Zorg: - "Zorgstichting 't Heem biedt wijkverpleging, zorg in woonzorglocaties en activiteiten aan senioren in de dorpen Udenhout (met woonzorgcentrum de Eikelaar), Berkel-Enschot (met woonzorgcentrum Torentjeshoef), Haaren (met woonzorgcentrum Haarensteyn) , Helvoirt (met woonzorgcentrum Leyenhof) en Biezenmortel. Betrouwbaar. Afspraak is afspraak binnen 't Heem. Betrouwbaar zijn is de basis voor een goede relatie. Liefdevol. Wij kennen onze cliënten, luisteren naar hun verhalen en verdiepen ons in hun leefwereld. Zorg met aandacht en toewijding. Ontwikkeling. Wij houden van ons vak en gaan voor het beste. Iedereen binnen ’t Heem kan zich continu blijven ontwikkelen. Efficiëntie. Door een gezonde bedrijfsvoering kunnen cliënten van ’t Heem rekenen op onze persoonlijke zorg, nu en in de toekomst. Innovatie. Wij werken op een vernieuwende manier, al dan niet ondersteund met technologische innovaties. En als je van al die kernwaarden de eerste letter neemt, krijg je een mooi ezelsbruggetje, namelijk BLOEI!

Leyenhof ligt in het nieuwe centrum van Helvoirt. Deze moderne woonzorglocatie heeft een prachtige tuin met wandelpaden, een jeu-de-boules-baan en terrassen. Op drie verdiepingen bevinden zich 50 zelfstandige huurappartementen. Op de begane grond zijn appartementen voor 24-uurszorg. Daar is ook ons sfeervolle restaurant, waar iedereen uit de omgeving welkom is! ‘t Heem vindt het belangrijk dat ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Daarom hebben we in 2016 woonzorglocatie Leyenhof gebouwd. Leyenhof is van alle moderne gemakken voorzien. Alles is erop gericht intensieve zorg te bieden voor mensen met geheugenproblemen of lichamelijke klachten. Wij bieden professionele en persoonlijke zorg. En dat in een gemoedelijke, dorpse sfeer. Wij vinden zorg op maat heel belangrijk en kijken naar uw specifieke situatie. Een prettige dag in Leyenhof, daar zetten wij ons voor in!"

- Duurzaamheid: - Energiecoöperatie Duurzame Energie Haaren (DEH) wil een vernieuwend natuur- en landbouwproject starten in het gebied De Margriet langs het Drongelskanaal bij Helvoirt, waar de gemeente eigenaar is van 35 ha grond. De komende jaren en zeker decennia worden grote klimaatveranderingen verwacht, tenzij we daar met velen op inspelen en ons gedrag erop aanpassen. Toch is er nog niet bij iedereen een gevoel van urgentie. Dat hoopt DEH te veranderen. Misschien door meer te doen en minder te praten. Daarom willen de gemeente en DEH een inspiratieproject beginnen met De Margriet. Omdat zien en ervaren mensen meer inspireert dan een abstract verhaal.

Project De Margriet wil mogelijkheden verkennen tot: Waterberging; CO2- berging in de bodem; Verhogen van vruchtbaarheid van de bodem; Zoeken naar nieuwe vormen van en mogelijkheden tot boeren; Samenwerking van alle belanghebbenden; Wandelen en fietsen door een mogelijke toekomst (living lab).

Reactie toevoegen