Heesselt

Plaats
Dorp
Neerijnen
Betuwe
Gelderland

heesselt_collage.jpg

Heesselt, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Heesselt, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

heesselt bakkerstoep 1968 [640x480].jpg

Heesselt Bakkerstoep 1968

Heesselt Bakkerstoep 1968

Heesselt (2).JPG

Het mooi gelegen Heesselt aan de Waalbandijk.

Het mooi gelegen Heesselt aan de Waalbandijk.

Heesselt. (2).JPG

Op de Waalbandijk bij Heesselt.

Op de Waalbandijk bij Heesselt.

Heesselt..JPG

De eenbeukige neogotische kerk uit 1887 in Heesselt

De eenbeukige neogotische kerk uit 1887 in Heesselt

Heesselt.JPG

Mooie boerenhoeve onder aan de dijk bij Heesselt.

Mooie boerenhoeve onder aan de dijk bij Heesselt.

Heesselt

Terug naar boven

Status

Heesselt is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Neerijnen. T/m 1977 gemeente Varik.

Terug naar boven

Ligging

Heesselt ligt ZO van Geldermalsen, ONO van Zaltbommel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Heesselt 40 huizen met 258 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Elementen uit de geschiedenis van Heesselt (naar onderen scrollen op die pagina tot je bij dit dorp komt, of zoeken met ctrl-F).

- Tientallen verhalen uit de geschiedenis van Varik en Heesselt, met daaronder honderden oude ansichten en foto's van die dorpen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heesselt heeft 8 rijksmonumenten.

- Heesselt heeft 10 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Veiligheid bieden tegen overstromingen en het creëren van nieuwe natuur. Dat waren de doelen van Rijkswaterstaat voor de in 2016 gereed gekomen herinrichting van de Heesseltse Uiterwaarden, het buitendijkse gebied van 386 hectare tussen Heesselt en Opijnen. Rijkswaterstaat heeft de uiterwaarden onder handen genomen omdat de Waal bij hoogwater in het kader van de waterveiligheid een betere doorstroming en een minstens 5,5 centimeter lager waterpeil diende te hebben. Tevens is 200 hectare grond ingericht tot nieuwe natuur met daarin onder meer moeras. Staatsbosbeheer heeft sloten en taluds schoongemaakt en gemaaid. Oude rasters zijn afgebroken en nieuwe rasters geplaatst, langs bosranden is gesnoeid en toegangsdammen zijn verbeterd. Het resultaat is een kleinschalig landschap, waar cultuurhistorische waarden bewaard blijven en waar het natuurbeheer nog beter kan worden uitgevoerd. Door het gebruik als hooiland en de begrazing met koeien ontstaan waardevolle bloemrijke graslanden.

Het Beheer- en Inrichtingsplan van de Heesseltse uiterwaarden is grofweg in 2 grote eenheden te verdelen: agrarisch natuurbeheer vlakbij de dijk en dynamische riviernatuur dichter bij de Waal. Het gedeelte van de uiterwaard dat beheerd wordt als agrarisch natuurgebied, bestaat uit kleinere graslandpercelen, van elkaar gescheiden door sloten en rasters. Ze volgen min of meer de historische verkaveling. Enkele percelen worden alleen gemaaid, anderen alleen begraasd en op weer andere delen wordt een combinatie van die twee uitgevoerd. De meeste graslandpercelen zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Deze organisatie laat het natuurbeheer uitvoeren door agrariërs uit de omgeving. Nadere informatie over de herinrichting van de Heesseltse Uiterwaarden op de site van Rijkswaterstaat.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Heesselt (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Heesselt en Varik.

- Zorg: - De afgelopen jaren is in Heesselt het 6 ha grote Zorglandgoed Bloemfonteijn (Hooiakker 2) gerealiseerd. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen hier vrijuit wonen, 'werken' en leven. Het landgoed en de kinderboerderij zijn vrij toegankelijk. Bij de kinderboerderij staat een bijzonder molentje. Dit was een onderdeel van de corsowagen 2014 van Buurmalsen-Tricht. In 2015 is het herbestemd als nachtverblijf voor kleine dieren.

Reactie toevoegen