Heesselt

Plaats
Dorp
West Betuwe
Betuwe
Gelderland

heesselt_collage.jpg

Heesselt, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Heesselt, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Heesselt (2).JPG

Het mooi gelegen Heesselt aan de Waalbandijk

Het mooi gelegen Heesselt aan de Waalbandijk

Heesselt. (2).JPG

Op de Waalbandijk bij Heesselt

Op de Waalbandijk bij Heesselt

Heesselt..JPG

De eenbeukige neogotische kerk uit 1887 in Heesselt

De eenbeukige neogotische kerk uit 1887 in Heesselt

Heesselt.JPG

Boerenhoeve onder aan de dijk bij Heesselt

Boerenhoeve onder aan de dijk bij Heesselt

Heesselt

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

Heesselt is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente West Betuwe. T/m 1977 gemeente Varik. In 1978 over naar gemeente Neerijnen, in 2019 over naar gemeente West Betuwe.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
850 kopie 11e eeuw Hesola, 1250 kopie Hesle, 1276 Hesel, 1307 de Hecel, 1316 Hesel, 1458 GN: v. Hazelt, 1665 Hessel. Werd volgens Van der Aa ook wel eens Hasselt genoemd.

Naamsverklaring
Misschien een samenstelling van hees 'struikgewas, kreupelhout' en lo 'licht, open bos'. De slot t is jong.(1)

Terug naar boven

Ligging

Heesselt ligt ZO van Geldermalsen, ONO van Zaltbommel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Heesselt 40 huizen met 258 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Elementen uit de geschiedenis van Heesselt (naar onderen scrollen op die pagina tot je bij dit dorp komt, of zoeken met ctrl-F).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heesselt heeft 8 rijksmonumenten.

- Heesselt heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk (Kerklaan 6) is een in 1887 gebouwde, eenbeukige neogotische kerk met driezijdige koorsluiting onder zadeldak. De kerk is aangebouwd tegen de laat 15e-eeuwse toren. Kerk en toren zijn markant gesitueerd nabij de Waaldijk. De slanke bakstenen toren wordt verlevendigd door spitsboognissen, met overhoekse steunberen en een ronde traptoren tegen de zuidzijde. Het mechanische torenuurwerk van de firma Eijsbouts (Asten) uit 1936 is later voorzien van elektrische opwinding.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Veiligheid bieden tegen overstromingen en het creëren van nieuwe natuur. Dat waren de doelen van Rijkswaterstaat voor de in 2016 gereed gekomen herinrichting van de Heesseltse Uiterwaarden, het buitendijkse gebied van 386 hectare tussen Heesselt en Opijnen. Rijkswaterstaat heeft de uiterwaarden onder handen genomen omdat de Waal bij hoogwater in het kader van de waterveiligheid een betere doorstroming en een minstens 5,5 centimeter lager waterpeil diende te hebben. Tevens is 200 hectare grond ingericht tot nieuwe natuur met daarin onder meer moeras. Staatsbosbeheer heeft sloten en taluds schoongemaakt en gemaaid. Oude rasters zijn afgebroken en nieuwe rasters geplaatst, langs bosranden is gesnoeid en toegangsdammen zijn verbeterd. Het resultaat is een kleinschalig landschap, waar cultuurhistorische waarden bewaard blijven en waar het natuurbeheer nog beter kan worden uitgevoerd. Door het gebruik als hooiland en de begrazing met koeien ontstaan waardevolle bloemrijke graslanden.

Het Beheer- en Inrichtingsplan van de Heesseltse uiterwaarden is grofweg in 2 grote eenheden te verdelen: agrarisch natuurbeheer vlakbij de dijk en dynamische riviernatuur dichter bij de Waal. Het gedeelte van de uiterwaard dat beheerd wordt als agrarisch natuurgebied, bestaat uit kleinere graslandpercelen, van elkaar gescheiden door sloten en rasters. Ze volgen min of meer de historische verkaveling. Enkele percelen worden alleen gemaaid, anderen alleen begraasd en op weer andere delen wordt een combinatie van die twee uitgevoerd. De meeste graslandpercelen zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Deze organisatie laat het natuurbeheer uitvoeren door agrariërs uit de omgeving. Nadere informatie over de herinrichting van de Heesseltse Uiterwaarden op de site van Rijkswaterstaat.

- De komende jaren moet de Waaldijk tussen Tiel en Waadenburg worden versterkt. Daarnaast is al dan niet sprake van de aanleg van een 'nevengeul' ter hoogte van en om de dorpen Varik en Heesselt. In de tweede helft van 2018 wordt 'de knoop doorgehakt' of dat al dan niet doorgaat. Voor nadere details over dit project zie bij Varik.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Heesselt (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Heesselt en Varik.

- Zorg: - De afgelopen jaren is in Heesselt het 6 ha grote Zorglandgoed Bloemfonteijn (Hooiakker 2) gerealiseerd. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen hier vrijuit wonen, 'werken' en leven. Het landgoed en de kinderboerderij zijn vrij toegankelijk. Bij de kinderboerderij staat een bijzonder molentje. Dit was een onderdeel van de corsowagen 2014 van Buurmalsen-Tricht. In 2015 is het herbestemd als nachtverblijf voor kleine dieren.

Reactie toevoegen