Gracht Burggraaf

Plaats
Buurtschap
Gulpen-Wittem
Heuvelland
Limburg

Gracht Burggraaf

Terug naar boven

Status

- Gracht Burggraaf is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Gulpen-Wittem. T/m 1998 gemeente Gulpen.

- De buurtschap Gracht Burggraaf valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Gulpen.

- De buurtschap Gracht Burggraaf heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Gracht Burggraaf ligt direct N van het dorp Gulpen, aan de W zijde van de weg Kiewegracht (= het begin van de weg Gulpen-Wijlre, verderop gaat deze Gulpenerweg heten), en ligt verder Z van het dorp Wijlre, WNW van het dorp Eys en OZO van het dorp Scheulder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Gracht Burggraaf omvat slechts een handvol huizen, met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In Gracht Burggraaf ligt de hoogste Nederlandse middeleeuwse (Abschnitts-)motte. Een Abschnittsmotte is een kasteelheuveltje dat ontstond wanneer door het graven van een greppel een deel van een helling of een grotere heuvel werd afgesneden. De heuvel is tegenwoordig begroeid met naald- en kreupelhout. Hier heeft de voorganger van het bekende kasteel Neubourg ('nieuwe burcht') gestaan. Deze burcht was strategisch gelegen op een punt waar vier riviertjes samenvloeien (Geul, Gulp, Selzerbeek en Eyserbeek).

Bij deze samenvloeiing van riviertjes lag tevens het kruispunt van belangrijke oude handelswegen. De wegen van Maastricht naar Aken en van Heerlen naar Luik kwamen precies bij de brug over de riviertjes bij elkaar. In die tijd een ideale plek om tol te heffen. Deze versterking op de Burggraaf verloor eind 13e eeuw waarschijnlijk zijn strategische betekenis en werd vermoedelijk in de 14e eeuw verlaten voor het nieuwe kasteel Neubourg in het Gulpdal. Tot in de 18e eeuw waren de restanten van ‘de oude borg’ nog zichtbaar. - Toelichting op de Burggraaf en de straatnamen in Gulpen met het element Burggraaf.

Reactie toevoegen