Ee

Plaats
Dorp
Dongeradeel
Fryslân

ee_collage.jpg

Ee, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ee, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

ee grote kerklaan 1912 [640x480].jpg

Ee Grote Kerklaan 1912

Ee Grote Kerklaan 1912

Ee..JPG

Ee. Een beschermd dorpsgezicht.

Ee. Een beschermd dorpsgezicht.

Ee (2).JPG

Huisjes in Ee lekker in het zonnetje.

Huisjes in Ee lekker in het zonnetje.

Ee (3).JPG

Ee. Verdiend met kaatsen.

Ee. Verdiend met kaatsen.

Ee.JPG

Net even buiten Ee.

Net even buiten Ee.

Ee

Terug naar boven

Status

- Ee is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel.

- Onder het dorp Ee vallen ook de buurtschappen Ald Terp, Dykshoarne, Midhuzen, Steenvak en Tibma. Ook de inwoners van de Kollumerlandse buurtschap Beintemahûs voelen zich bij Ee betrokken.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ie.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ee ligt ZW van het Nationale Park Lauwersmeer en de dorpen Anjum en Oostmahorn, WNW van de dorpen Engwierum en Kollumerpomp, NW van het dorp Kollum, NNW van het dorp Oudwoude, NNO van de dorpen Westergeest en Triemen, NO van de dorpen Driezum, Wâlterswâld en Damwâld, O van het dorp Oostrum en de stad Dokkum, ZO van de dorpen Wetsens, Jouswier, Metslawier en Niawier en ZZO van de dorpen Morra en Lioessens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Ee 148 huizen met 904 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 325 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ee heeft 15 rijksmonumenten.

- Het dorp Ee is/heeft een beschermd dorpsgezicht.

- De Hervormde (PKN) Tsjerke op'e Terp (Omgong 1) is omstreeks 1220 gebouwd en in 1450 vergroot. In deze bijzondere kerk bekronen prachtige rouwborden en altaarstenen het fraaie interieur.

- De huidige Gereformeerde (PKN) Eben Haëzer kerk (Stienfeksterwei 15) dateert uit 1919. De vorige kerk dateerde uit 1891 en is gesloopt toen de huidige kerk gereed kwam.

- In Vlasbewerkingsmuseum Het Braakhok werd tot 1900 op traditionele wijze vlas tot linnen bewerkt. In vroeger jaren geschiedde de vlasbewerking in de wintermaanden, zodat er dan ook werk aan de winkel was als het werk op het land stil lag. Dat gebeurde niet alleen in de 'braakhokken', maar ook thuis als broodnodige bijverdienste. Tegenwoordig demonstreren oudere inwoners van Ee hier aan bezoekers hoe de antieke gereedschappen gehanteerd werden, waaronder repelbanken, beukers, gaffels en een oude weegschaal. Je wordt meegenomen langs de diverse bewerkingsstadia van het vlas tot linnen. In oude boerenkostuums worden in het museum speciale rondleidingen gegeven, doorspekt met fraaie anekdotes van de vrijwilligers, die een bezoek aan het vlasbewerkingsmuseum tot een waar feest maken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carbidschieten op oudjaarsdag.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Ee maakt deel uit van de in 2016 gerealiseerde Waddentour, een wandel-, fiets- en autoroute langs o.a. de 4 Beschermde Dorpsgezichten in Dongeradeel (Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat). Voor nadere informatie zie de pagina van Dongeradeel, kopje Natuur en recreatie.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ee.

- Onderwijs en kinderopvang: - De naam van Basisschool De Gearing is uniek. Nergens anders kom je als schoolnaam het woord Gearing tegen. Het is dan ook niet een bestaand woord. Friese woorden die de betekenis van samen, met elkaar in zich hebben, hebben met de naam van de school te maken. De naam is ontstaan bij het samengaan van de Kleuter- en de Lagere school tot Basisschool. De naam symboliseert het bij elkaar zijn van kinderen van kleuter- en lagere school. De naam heeft ook te maken met het samenwerken en met elkaar omgaan van leerlingen onderling, van leerlingen en leerkrachten en van leerkrachten onderling. Omdat in deze school bijna alle kinderen bijeen komen uit de dorpen Ee, Oostrum, Jouswier, buurtschap Tibma en het tussenliggende gebied, plus het gebied aan de zuidkant van het Dokkumer Grootdiep, richting Oudwoude en Westergeest, zit ook daarin een element van “gearing”: bijeenbrengen. Ze willen graag dat de school een samenbindend element in de dorpsgemeenschap vormt en de naam “Gearing” met ere draagt. Het schoolgebouw biedt ook onderdak aan Peuterspeelzaal Ukkepuk.

- Muziek: - In 2011 ontvangt Fanfare Euphonia uit Engwierum een brief van Fanfare Melodia Oranje uit buurdorp Ee. Vanwege een teruglopend ledenaantal lijkt het het korps uit Ee een idee om samen te gaan werken en op die manier de fanfaremuziek voor de beide dorpen te behouden. Ook Euphonia heeft te maken met een kleiner wordende bezetting en beide verenigingen besluiten een samenwerkingsperiode te houden. Dit bevalt goed en na ruim twee jaar besluiten de verenigingen verder te gaan als één nieuwe vereniging, onder een nieuwe naam: op 15 november 2013 is de Lauwers Fanfare een feit. De nieuwe vereniging heeft al diverse successen behaald, waaronder de hoogste eer op het Federatiefestival Dongeradeel Oost. Tevens is Lauwers Fanfare succesvol geweest op het bondsconcours en bij de Nederlandse Fanfarekampioenschappen. De fanfare laat graag van zich horen bij gelegenheden in de dorpen, bij het jaarlijkse kerstconcert en op concoursen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Oostergo is opgericht in 1964. De vereniging is gehuisvest aan de Stienfeksterwei in Ee, waar het de beschikking heeft over twee voetbalvelden en een trainingsveld. De vereniging telt ca. 150 leden, waaronder 80 jeugdleden. Bijna alle leden zijn afkomstig uit Ee, Engwierum en Oostrum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ee algemeen en - idem kerk.

Reactie toevoegen