Tibma

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Tibma

Terug naar boven

Status

- Tibma is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De buurtschap Tibma valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ee.

- De buurtschap Tibma heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Tibben.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tibma ligt rond de wegen Tibsterwei (het gedeelte van deze weg W van het kruispunt met de weg Nijlânswei, tot aan het kruispunt met de weg Kriensenswei; hierin ook begrepen de noordelijkere delen van de Tibsterwei tussen de twee bedoelde kruispunten), Hoitensreed, Kriensenswei (het gedeelte van deze weg ZW van het kruispunt met de weg Hoitensreed) en Fjellingsreed (het gedeelte van deze weg rond het kruispunt met de wegen Tibsterwei en Hoitensreed). De buurtschap Tibma ligt NO van het dorp Ee, NW van het dorp Engwierum, ZZW van het dorp Anjum, ZW van het dorp Oostmahorn en het Nationale Park Lauwersmeer, ONO van het dorp Oostrum, O van de stad Dokkum, ZO van de dorpen Jouswier en Metslawier en ZZO van de dorpen Morra en Lioessens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Tibma (dan: Tibben) 14 huizen met 77 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Reactie toevoegen