Doorwerth

Plaats
Dorp
Renkum
Veluwe
Gelderland

doorwerth_plaatsnaambord_kopie.jpg

Doorwerth is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Renkum. Het was een zelfstandige gem. t/m 1811. In 1812 over naar gem. Oosterbeek, in 1818 weer afgesplitst tot een zelfstandige gem., per 1-5-1923 opgegaan in de gem. Renkum.

Doorwerth is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Renkum. Het was een zelfstandige gem. t/m 1811. In 1812 over naar gem. Oosterbeek, in 1818 weer afgesplitst tot een zelfstandige gem., per 1-5-1923 opgegaan in de gem. Renkum.

gemeente_doorwerth_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Doorwerth anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Doorwerth anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

doorwerth_op_kaart_openstreetmap.jpg

Actuele kaart van het dorpsgebied van Doorwerth (© www.openstreetmap.org)

Actuele kaart van het dorpsgebied van Doorwerth (© www.openstreetmap.org)

Doorwerth

Terug naar boven

Status

- Doorwerth is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Renkum. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Oosterbeek, in 1818 weer afgesplitst tot een zelfstandige gemeente (het andere deel van de gemeente Oosterbeek werd de nieuwe gemeente Renkum), per 1-5-1923 opgegaan in de gemeente Renkum (waarmee dus het grondgebied van de gemeente Oosterbeek van voor 1818 werd hersteld, zij het onder de gemeetenaam Renkum).

Tussen 1818 en 1923 waren de Renkumse en Oosterbeekse delen van de gemeente Renkum slechts middels een smalle corridor N van Doorwerth met elkaar verbonden. Op de oude gemeenteplattegronden van Renkum en Oosterbeek (zie aldaar) is dat goed te zien.

- Wapen van de voormalige gemeente Doorwerth.

- Onder het dorp Doorwerth valt ook de buurtschap Kievitsdel.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Doort.

Oudere vermeldingen
Doorenwert, Doirenwerdt, Dorenwaard, 1280 Dorenweerd, 1318 den Dorenweert, 1432 ten Doerenwerde, 1433 then Dornwert, 1500 Doorweerth. Van 1935 tot 1946 droeg het plaatselijke postkantoor (o.a. in de poststempels) de benaming Park Doorwerth.

Naamsverklaring
Samengesteld uit weerd 'land aan water, waard, riviereiland' en doorn 'doornstruik'. De oude vorm Thornvurd die in het verleden aan dit dorp is toegerekend, is geïdentificeerd als behorend bij het dorpje Toornwerd gem. Loppersum.(1)

Spelling
Toen in 1818 de gemeente werd heropgericht, en daarmee de officiële naam werd vastgelegd, was graaf William Bentinck heer van Doorwerth. Hij was in Engeland opgegroeid, wat mogelijk de reden was voor de ‘h’ achter de naam.

Terug naar boven

Ligging

Doorwerth ligt O van Renkum en Heelsum, Z van Wolfheze, W van Oosterbeek, midden in de bossen, en grenst in het N aan de N225 en in het Z aan de Nederrijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Doorwerth 32 huizen met 366 inwoners, verdeeld in de gelijknamige kern 17/246 (= huizen/inwoners) en Heelsum 15/120, die in dat jaar beide nog als buurtschap worden vermeld. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.000 huizen met ca. 5.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan van het oude dorp en opkomst en ondergang van de gemeente
Kasteel Doorwerth wordt voor het eerst vermeld in 1260 maar is al ouder, omdat het in dat jaar door de heer van Vianen wordt belegerd en in brand gestoken. De hierbij gegroeide nederzetting, in den beginne alleen rond de Fonteinallee gelegen, is er aanvankelijk alleen voor personeel en pachters van het kasteel. De Fonteinallee, gelegen op de grens van de Veluwe in het N en het rivierengebied in het Z, is lange tijd een belangrijke route tussen Oosterbeek en Wageningen.

"In 1749 woonden er in het dorp 200 mensen en draaiden de papiermolens volop. Begin 1800 liet de toenmalige heer van Doorwerth, William Bentinck, het grootste deel van de bossen vellen en het hout verkopen om de schuld die er lag af te lossen. In 1812 kwam ook dit dorp onder Frans bestuur en werd toegevoegd aan Renkum en Oosterbeek. Zeven jaar later werd het dorp alweer zelfstandig en werd in 1818 een gemeente (met 45 woningen en 300 inwoners), grotendeels in eigendom van de heer van Doorwerth. Rond 1850 waren er in het dorp vier verharde wegen: de Utrechtseweg, de Oude Oosterbeekseweg, de Doorwerthseweg en de Holleweg. Ook Heelsum, Rosande en Wolfheze behoorden tot de heerlijkheid. Tot 1923 bleef het dorp een zelfstandige gemeente, daarna is het dorp bij de gemeente Renkum gevoegd.

Ontstaan van het huidige dorp
Na de toevoeging bij de gemeente Renkum in 1923 kwam Doorwerth in trek voor de bouw van villa’s. De Van der Molenallee werd aangelegd. Er woonden op dat moment 2000 inwoners in het dorp. Verschillende huizen werden gebouwd in de omgeving Kievietsdel en de Van der Molenallee. Er kwamen meerdere wegen, enkele landhuizen, twee kerken en een paar winkels. In de Tweede Wereldoorlog is de oude dorpskern tijdens de Slag om Arnhem voor een groot deel verwoest. In 1946 zijn eerst noodwoningen gebouwd.

De eerste definitieve woningen na de oorlog kwamen aan de Johaniterweg en aan de Bentincklaan en werden - noodgedwongen - betrokken door inwoners van andere gemeenten. Doorwerth was namelijk de enige kern in de omgeving waar nog op behoorlijke schaal gebouwd kon worden. Men wilde dan ook zoveel mogelijk woningen bouwen op een zo beperkt mogelijk oppervlak om de unieke landschappelijke situatie niet te veel aan te tasten. Dit leidde tot de bouw van meergezinswoningen. Inmiddels wonen er bijna 5.000 mensen in het dorp." (bron: gemeente)

Ontwikkeling huidige dorp
"Het huidige dorp Doorwerth is een modern dorp. Een groot deel van dorp bestaat vooral uit in de bossen gelegen villa's die gebouwd zijn vanaf de jaren 1920. In de jaren 1970 zijn er nieuwere delen aangelegd waarbij men heeft geprobeerd hoogbouw en woonhuizen te integreren met de natuur. Stedenbouwkundige Van Embden maakte dit idee concreet door een strikte scheiding tussen wonen, recreëren en verkeer aan te brengen, geheel volgens de CIAM-gedachte. Hierbij zijn tussen de bebouwing stroken bos blijven bestaan. Ook grenzen de straten niet rechtstreeks aan de bebouwing, zodat eenieder die zich door het dorp beweegt voortdurend door het bos wandelt, fietst of rijdt. Hierdoor hebben de bewoners het gevoel in het bos te wonen. In tegenstelling tot in een open landschap valt niet op dat men in een gebied met veel menselijke activiteit woont.

Tussen 2005 en 2008 is tussen de Houtsniplaan en de Berkenlaan in Doorwerth de nieuwe wijk Tussen de Lanen verrezen. Deze wijk is wederom ontworpen in combinatie van menselijke bebouwing geïntegreerd met natuur. Tussen de laag- en hoogbouw van deze wijk zijn de eikenbomen blijven staan en her en der zijn nieuwe bomen aangeplant. De daken van de gebouwen zijn begroeid met mos en sedumsoorten. Ook bevinden zich in deze wijk zogeheten 'wadi's' waarin regenwater wordt opgevangen."(2)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dunoveste
"Op de locatie van het leegstaande kantoorgebouw Dunoveste (Oude Rijnstate gebouw) aan de Houtsniplaan 1 in Doorwerth is Janssen de Jong Projectontwikkeling van plan twee woongebouwen met in totaal ruim 70 huur- en koopappartementen in verschillende prijscategorieën te realiseren. Het programma zal bestaan uit betaalbare koop- of huurappartementen (30%), middeldure huur- en koopappartementen (40%) en duurdere koopappartementen (30%). Het plan is nog volop in ontwikkeling, daarom is nog niet bekend hoe de appartementen er binnen uit gaan zien of wat de prijzen worden. We verwachten dat de appartementen in de loop van 2022 in verkoop gaan. We vragen je nog even geduld te hebben. Wil je zeker weten dat je niets mist en blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!"

Centrumplan
"Doorwerth is na de Tweede Wereldoorlog bedacht als groeikern met 15.000 inwoners. Dat is er niet van gekomen", stelt landschapsarchitect Gerbert Smulders van bureau Los Stad en Land, die betrokken is bij de beoogde herstructering van het centrum van het dorp. Ton Marijnissen, lid van de kerngroep van inwoners die meedenkt over de plannen, geeft aan waar dat toe geleid heeft: "Je doet boodschappen in het winkelcentrum en daarna ga je weer snel naar huis." Het in juni 2017 door de gemeenteraad goedgekeurde Masterplan Centrum beoogt daar verandering in te brengen. Een bundeling van de scholen De Dorendal en De Wegwijzer in combinatie met andere dorpsvoorzieningen en horeca dient als vliegwiel voor een bruisende ontmoetingsplek bij het winkelcentrum.

Het huidige dorpshuis De Poort van Doorwerth zou erin opgenomen moeten worden. Voor de deur komt een baan voor jeu de boules, met een podium voor concerten. Op de vrijkomende grond van De Dorendal zijn ruim 100 woningen gepland. De opbrengst van de grond draagt bij aan de financiering van het project. Het winkelcentrum moet intiemer worden, naar buiten gericht, zonder blinde wanden. "Zodat je er 's avond langs kunt flaneren, om etalages te kijken", stelt Smulders.

De parkeerplaats gaat ook op de schop en wordt vergroend, met een kiss & ride plek voor de ouders van de schoolkinderen. Smulders: "We benaderen het nieuwe centrum niet als een plein, maar als een campus met verspreid gelegen gebouwen in het bos, slim neergezet met de deuren naar elkaar toe. We willen daarbij gebruik maken van de spaghetti van paden die er nu al zijn als olifantenpaadjes door het bos." Op deze pagina van de gemeente Renkum vind je alle relevante documenten en actuele informatie over (de voortgang van) het project. Zie ook de Facebookpagina over het Centrumplan Doorwerth.

Dorpshuis
Dorpshuis De Poort van Doorwerth heeft in 2017 het 40-jarig bestaan gevierd. Maar het had maar een haartje gescheeld of het was net niet zover gekomen. Eind 2015 kondigde een van de huurders, Solidex Welzijn en Maartschappelijk Werk, aan dat ze zou vertrekken. En dat zou het eind betekenen van het dorpshuis. Een handtekeningenactie die opriep tot behoud leverde 1.650 ondertekenaars op. Ook de kerk bood hulp, en inwoners hebben bij de gemeente beargumenteerd waarom het dorpshuis behouden zou moeten blijven. Het resultaat is dat de gemeente het pand heeft gekocht. Vervolgens heeft inwoner Ellen Rozenboom met medestanders in maart 2017 een stichting opgericht, die sindsdien met vrijwilligers het dorpshuis runde. Zie ook de reportage met Ellen Rozenboom op Radio1 EenVandaag d.d. 5-1-2018.

Helaas is door allerlei 'gedoe' Dorpshuis De Poort eind 2020 alsnog door het bestuur gesloten, waarover de geïnteresseerde alles kan lezen op de aan het begin van deze alinea gelinkte Facebookpagina van het thans voormalige dorpshuis. De gemeente stelde in oktober 2020: "Dorpshuis De Poort van Doorwerth is alleen open te houden zonder geld van de gemeente Renkum. Dat is de reden dat wethouder Leonie Rolink in gesprek is gegaan met iemand die het dorpshuis onder die voorwaarden wil overnemen van de huidige groep vrijwilligers." In april 2021 is het dorpshuis heropend, onder de naam Ons Middelpunt. Zie daarvoor het hoofdstuk Links.

Dorpsplatform
Ook Dorpsplatform Doorwerth is ermee gestopt, medio 2021. Volgens voorzitter Ineke Masselink had dat alles te maken met gebrek aan communicatie: "Er zijn te veel groepjes in het dorp met te veel eigenzinnige mensen en er is een gemeente die de regie kwijt is." Masselink heeft zich jarenlang ingezet voor het dorp. "Ik heb daar veel lol in gehad. Het is leuk om je in dingen te verdiepen uit je eigen dorp." Probleem volgens Masselink is het gebrek aan sociale cohesie in het dorp. Het gros van de dorpsbewoners komt van origine elders vandaan. "Die hebben wel contact met de mensen uit hun buurtje, maar hebben geen binding met het dorp. Ze maken met hun eigen groepje hun eigen plan. Al die clubjes communiceren niet met elkaar en met ons. Hoe creëer je dan als dorp eenheid? De rol van het platform was om te verbinden. En dat is niet gelukt." (bron en voor nadere informatie zie de Gelderlander, 4-6-2021)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 6 rijksmonumenten, zijnde het kasteel, de watertoren, het transformatorhuisje en landgoed Laag Wolfheze (dat gek genoeg niet onder het aangrenzende dorpsgebied van Wolfheze valt maar dus nog tot het dorpsgebied van Doorwerth wordt gerekend) met landhuis,.historische tuin- en parkaanleg en toegangshek (dat zijn in totaal 3 rijksmonumenten).

- Doorwerth heeft 6 gemeentelijke monumenten (onder de link staat het getal 7 maar wij zien er maar 6 in de lijst staan), zijnde de RK kerk, de voormalige pastorie van de RK kerk, de voormalige Gereformeerde kerk, de ijskelder bij het kasteel, boerderij De Boersberg uit 1847 op Boersberg 1 en de voormalige kosterswoning uit 1936 op Berkenlaan 42.

Voormalige Onze Lieve Vrouw van Lourdes-kerk
Al in 1920 vinden er RK kerkdiensten plaats in de kantine van rubberfabriek Hevea in Heveadorp. Met het oog op de verdere ontwikkeling van het dorp Doorwerth schenkt de Cardanus Exploitatiemaatschappij grond voor de bouw van de Onze Lieve Vrouw van Lourdes-kerk (Van der Molenplein 1), die in 1934 gereed komt. Het wordt een zelfstandige parochie, waar ook de dorpen Heveadorp en Wolfheze onder vallen. Het gebouw krijgt een zakelijk uiterlijk en een uitbundig interieur. Markante hoogtepunten zijn de levendige Kruiswegstaties van Willem Wiegmans en de glas-in-loodramen van de Doorwerthse glazeniers jhr. Octave van Nispen tot Pannerden en Henry Duchêne.

In Doorwerth komt een rijk katholiek leven tot bloei, met een kleuterschool, later ook een lagere school en MAVO, een Trefcentrum en een klooster, die intussen zijn gesloten of in grotere verbanden opgegaan. In 2010 is de parochie samen met tien andere aan de zuidwestkant van de Veluwe en in het Valleigebied opgegaan in de RK Parochie Zalige Titus Brandsma. Het aantal belijdende katholieken was bij de oprichting van de parochie in 1934 270. In de jaren zestig waren het er ruim 1.500. De laatste jaren omvatte de geloofsgemeenschap O.L. Vrouw van Lourdes nog enkele tientallen praktiserende gelovigen. De kerk is na de laatste dienst in februari 2018 aan de eredienst onttrokken en herbestemd tot B&B. Het gebouw is een gemeentelijk monument. De kunstwerken die deel uitmaken van de kerk zijn behouden gebleven.

Ontmoetingskerk
De Hervormde (PKN) Ontmoetingskerk (Bentincklaan 7) is gebouwd in 1969. Het is een interessante moderne kerk met toren. Het hoofdorgel is in 1969 als opus 733 gebouwd door de firma Pels & Van Leeuwen (Alkmaar). Het koororgel is in 1970 vervaardigd door de firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht) voor de Willem de Zwijgerkerk te Utrecht. In 2000 is het orgel overgeplaatst naar zijn huidige locatie. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp.

Voormalige Gereformeerde kerk
De voormalige Gereformeerde kerk (W.A. Scholtenlaan 25) uit 1934, een zaalkerk met toren, is in 1998 aan de eredienst onttrokken, en tegenwoordig in gebruik als atelier. In de kerk stond een orgel uit 1956 van de firma B. Pels. Na de sluiting van de kerk is het orgel in 2004 verhuisd naar de Hervormde kerk in de Ommense buurtschap Vinkenbuurt.

Kasteel
Kasteel Doorwerth is een waterburcht in de uiterwaarden van de Rijn. Het kasteel wordt voor het eerst genoemd in 1260, als het door de heer van Vianen wordt belegerd en in brand gestoken. Dit was vermoedelijk een straf, opgelegd door de graaf van Gelre, om korte metten te maken met de roofzuchtige praktijken van burchtheer Berend van Dorenweerd. Gedurende de daaropvolgende 20 jaar heeft de toenmalige burchtheer (Berend van Dorenweerd of diens zoon, Hendric) de burcht weer hersteld (andere bronnen spreken van de stichting alhier van een waterburcht door Hendric van Dorenweerd omstreeks 1280). In 1435 verkrijgt Reinald van Homoet het kasteel en laat het flink uitbreiden. De daaropvolgende eigenaren van het kasteel verblijven er slechts zelden. Dit is waarschijnlijk een van de redenen dat het kasteel nog altijd een zeer middeleeuws aandoend uiterlijk heeft.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakt het kasteel zwaar beschadigd, maar het is daarna weer geheel gerestaureerd. Na diverse opvolgende eigenaren en bestemmingen biedt het kasteel tegenwoordig onderdak aan het Museum voor Natuur- en Wildbeheer en Museum Veluwezoom. Bij het kasteel staat een monumentale robinia, die volgens de overlevering in 1579 is geplant. Het is in elk geval de oudste van Nederland. Een bordje ter plekke meldt dat de boom in 1601 door Fransman Pierre Robin uit het oosten van de Verenigde Staten is meegenomen en niet lang erna hier is geplant. De boom is een van de oorspronkelijk drie; de andere twee zijn in de oorlog vernield. Inmiddels heeft de robinia een stamomvang van 7 meter. Kasteel Doorwerth is te bezichtigen.

In 1956 vindt de dan 16-jarige Hans van der Kooij twee - naar later blijkt - middeleeuwse kanonskogels uit de opgedroogde gracht van het kasteel. Hij heeft ze ruim 60 jaar thuis bewaard. Toen een kennis ze in 2020 bij hem zag, kwamen ze op het idee om ze naar het kasteel terug te brengen. Daar liggen ze nu te pronken in de munitiekamer. De kogels zijn vermoedelijk gebruikt tijdens de belegering van Doorwerth in 1493. De kogels kwamen voor in verschillende maten en werden afgevuurd met zogeheten steenbussen. Ze werden vooral gebruikt om simpelweg veel schade aan te richten. Een van de kogels is van steen, de ander van ijzer. - Bekijk hier een dronevideo van het kasteel.

Watertoren
"De rijksmonumentale watertoren in Doorwerth (Spechtlaan 19) is in 1938 gebouwd naar ontwerp van ir. Th.K.J. Koch in een zakelijk-expressionistische bouwtrant. Kenmerkend voor dit ontwerp zijn onder andere de asymmetrische en massieve hoofdvorm met plastische accenten (uitgebouwde traptoren en reservoir), de bakstenen gevels met verdiepte voegen, horizontale betonnen banden en stalen ramen. Andere door Koch ontworpen watertorens staan in buurdorp Oosterbeek (1938, buiten gebruik en gewijzigd) en de eveneens nabijgelegen stad Wageningen (1948). Oorspronkelijk leverde het waterleidingbedrijf van de gemeente Wageningen water aan deze torens. Nadat onderhavige watertoren in 1960 in eigendom van de gemeente Renkum kwam, werd de toren buiten werking gesteld en ernaast een ondergronds opjaagreservoir in bedrijf genomen. De watertoren in nu particulier eigendom.

De watertoren staat in de zuidwestelijke hoek van de dorpskern Doorwerth op een hoog punt (ca. 55 meter boven NAP) van de stuwwalhelling direct ten noorden van de Rijnbedding. De vrijstaande toren staat aan de westzijde van de Spechtlaan tegenover de monding van de IJsvogellaan op voornoemde straat. Door de hoge ligging in een landelijk gebied kon met de bouw van een relatief lage toren (ruim 18 meter boven het maaiveld) en een klein reservoir (slechts 50 tot 60 m3) worden volstaan om voldoende druk op het leidingnet te krijgen."

"De watertoren uit 1938 te Doorwerth is: - van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld in in- en exterieur van een drinkwatertoren in een zakelijk-expressionistische bouwtrant. Deze eenvoudige en uitzonderlijk kleine watertoren is wat betreft de vormgeving representatief voor de fase in de ontwikkeling van de watertorenbouw waarbij esthetisch bevredigende oplossingen steeds meer in massievere vormen werden gezocht (geen onderscheid tussen onder-en bovenbouw, ornamentiek gericht op het totaal, geen geleding maar plasticiteit). Als zodanig is het object van belang voor het oeuvre van ir. Th.K.J. Koch; - van stedenbouwkundige waarde wegens de markante situering in een bosrijke omgeving op een hoog punt van de stuwwal nabij de Rijnbedding; - van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een technische ontwikkeling, namelijk de geschiedenis van de drinkwatervoorziening in het landelijk gebied van Nederland sinds ca. 1900. Als zodanig is deze watertoren van belang als herinnering aan de drinkwatervoorziening in de gemeente Renkum." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

De watertoren was tot 2008 in bezit van Vitens, en is sinds 2009 door de nieuwe eigenaren verbouwd en herbestemd tot woning. Dit hele proces hebben ze uitvoerig gedocumenteerd op hun site over de watertoren, waaraan wij de eerste twee alinea's van ons artikel over de watertoren hebben ontleend.

Museum Veluwezoom
Museum Veluwezoom, gevestigd in kasteel Doorwerth, is ontstaan als een afsplitsing van Stichting voor Heemkunde in de Gemeente Renkum en is in 1994 opgericht. Het ging aanvankelijk vooral om de bewaar- en registratiefunctie van schilderijen van de gemeente en het beperkte eigen bezit. De collectie groeide aan met bruiklenen, donaties en vooral door de verwerving van de collectie Bol, die een belangrijke versterking van de basis betekende.De aandacht ligt hierbij op beeldende kunst uit twee periodes: de periode van de kunstenaarskolonie in Oosterbeek (globaal van 1840-1880) en de bloeitijd van Pictura Veluvensis (globaal van 1900-1930).

In 1997 vroeg Euroart aan Stichting Museum Veluwezoom om toe te mogen treden. Dat opende en opent een onverwacht breed perspectief: van deze vereniging zijn namelijk inmiddels ca. 40 vroegere kunstenaarskolonies lid. Euroart houdt zich o.a. bezig met cultureel erfgoed, moderne en contemporaine kunst, samenwerking, uitruil van kunstwerken, en het bij het grote publiek bekend maken van kunstenaarskolonies. Het initiatief is vanuit Barbizon en Tervuren ontstaan en van begin af aan ondersteund door de Europese Unie. Mede door het lidmaatschap van Euroart kan en wil het museum zijn blik in diverse richtingen verruimen.

Nederlands Jachtmuseum
"De jacht is een niet weg te denken onderdeel van onze geschiedenis. De prehistorische jager die er voor zijn voedselvoorziening op was aangewezen, de edelman die de jacht als luxe vrijetijdsbesteding zag, de beroepsjager die met gespecialiseerde jachttechnieken een inkomen wist te verwerven, ze spelen allemaal een rol in ons historisch erfgoed. Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat de meeste landgoederen, die we nú als natuurgebieden koesteren, behouden gebleven zijn omdat het vroeger jachtgebieden waren? Vanwege dit alles is er dus het Nederlands Jachtmuseum, gevestigd in Kasteel Doorwerth.

Stichting Het Nederlands Jachtmuseum in Doorwerth stelt zich ten doel de rol die de jacht in de samenleving speelt en heeft gespeeld in al zijn facetten te tonen. Zij doet dit door haar unieke collectie te beheren en uit te breiden en deze te presenteren in boeiende tentoonstellingen. De collectie van Het Nederlands Jachtmuseum illustreert het jachtbedrijf in Nederland door de eeuwen heen: - objecten met betrekking tot de techniek van het jagen (van valkenjacht tot meutejacht en van eendenkooi tot vinkenbaan), maar ook oudere en moderne jachtwapens; - documenten op het gebied van het jachtrecht, zoals ‘plakkaten en ordonnantiën’, jachtaktes en processen verbaal; - objecten die jagers van alle tijden verzameld hebben om hun jachtherinneringen te koesteren, waaronder jachttrofeeën en een imposante verzameling opgezette vogels en zoogdieren; - een uitgebreide bibliotheek; - tekeningen, prenten en schilderijen."

Apothekersmuseum
"Apothekersmuseum Kisters is opgericht door het apothekersechtpaar Kisters-Ascherman en bevat een bijzondere collectie apothekersbenodigdheden. Vijftig jaar verzamelen van een paar pillendoosjes op rommelmarkten tot bijzondere apothekerspotten en gehele apotheekopstanden, maakt dat deze collectie een prachtig beeld geeft van de farmaceutische geschiedenis. In het museum lopen we bijvoorbeeld langs pillenplanken, poedervouwmachines, verzamelingen medicijnverpakkingen, balansen, pillenvergulders en simpliciakasten, met aan de wanden farmaceutische stillevens. Vervolgens komen we langs apotheekopstanden uit 1780 tot 1914, een farmaceutische reis door Brno, Oldenzaal, Roermond, Doorwerth en Amsterdam. En de reis gaat verder, van handgeschreven etiketten via de typemachine tot de computeruitdraai. Het museum is te bezoeken na telefonische afspraak." De toegangsprijs voor het museum is slechts €2.50 per persoon. Zie ook de reportage over het Apothekersmuseum in DW (Drogistenweekblad) d.d. 18-5-2013 en de videoreportage over het Apothekersmuseum, door Rob Kuiper.

- Gevelstenen in Doorwerth.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Doorwerth (Be)leeft zet zich in voor de levendigheid in het dorp. Door het jaar heen organiseert de stichting diverse activiteiten.

Kerst & Wild Fair
Lionsclub Renkum Airborne organiseert jaarlijks op de 2e zondag in december een groots opgezette Kerst & Wild Fair in de sfeervolle ambiance van Kasteel Doorwerth. Diverse exposanten met een veelzijdig aanbod op het gebied van food en lifestyle zullen de bezoekers verrassen, entertainen en inspireren met culinaire lekkernijen, wijnen, mode, ideeën op het gebied van wonen etc.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelroutes
"Rondwandeling Trage Tocht Kasteel Doorwerth (14 km) start op de parkeerplaats bij het kasteel, maar je kunt ook bij de bushalte beginnen van lijn 86 die vanaf station Arnhem rijdt. Kasteelcafé De Zalmen is een mooie plek om eerst nog even wat te drinken. Deze wandeling gaat in een grote cirkel door het groen rondom het dorp. Je loopt eerst op en langs de soms steile randen van de stuwwal met beneden de uiterwaarden van de Rijn. De uitzichtpunten op landgoed Duno over de Rijn en de Betuwe zijn fantastisch. Vanaf de Westerbouwing vervolgt de route over brede bomenlanen van de landgoederen Laag en Hoog Oorsprong. Even later kom je in de bossen rond Wolfheze en loop je een heel eind langs de droge en soms natte beddingen van de Wolfhezerbeek. Beroemd is het pad langs de Wodanseiken, die door veel schilders zijn vereeuwigd. Je wandelt langs de Wolfhezerheide, waar de koeien lopen te grazen, en volgt het beekdalletje aan de rand. Dan steek je de hei dwars over en wandel je weer een flink stuk door het bos. Aan het eind duik je steil naar beneden weer terug naar het kasteel."

"Met de Trage Tocht Doorwerthse Waarden (10 km) maak je een fraaie, grotendeels onverharde wandeling rondom Kasteel Doorwerth door de uiterwaarden langs de Nederrijn en over de heuvels van de stuwwal. Mooi te combineren met een bezoek aan het kasteel of een van de musea in het kasteel. Je loopt over een slingerende bomendijk en een bijzonder klinkerpaadje tussen de graslanden in de richting van de rivier. Nu het project Ruimte voor de Rivier is afgerond, mogen we heerlijk struinen langs de Nederrijn. De uiterwaarden zijn breed. In de verte zie je steenfabriek en snelweg. Het is lichtelijk bizar om onder de snelweg door te lopen. Op de Boersberg wandel je eerst door een beukenbos. Verderop is het ook steeds flink klimmen en dalen, afwisselend door bos en langs open velden. Je komt bij de Italiaanse Weg en vervolgt je route over landgoed Duno langs de steilrand, parallel aan de Fonteinallee. Onderweg passeer je diverse vijvers en een gerestaureerde cascade. Je verlaat de stuwwal en keert terug naar de Doorwerthse Waarden. Bij het imposante stuwcomplex Driel volg je een lage grasdijk langs de rivier, tevens onderdeel van een klompenpad. Hier is het genieten van de weidse vergezichten over de uiterwaarden en de beboste stuwwal aan de andere kant. Op het laatste deel van de route koers je over graspaden langs een hoge heg en een grote plas weer af op het kasteel."

- Nog meer wandelroutes in en rond Doorwerth.

Fietsen
Als je van fietsen in heuvelachtig gebied houdt, kun je je in deze omgeving uitleven. De Holleweg bijvoorbeeld start aan de fietsvriendelijke Fonteinallee, vlakbij het kasteel. De smalle weg tussen de hoge bomen laat je als wielrenner klein voelen. Gelukkig wordt je in al je kleinheid niet omvergereden door auto's, want die komen hier zelden of nooit. "Dit is een prachtig, afwisselend gebied met bossen, bebouwing, parken en uiterwaarden. De heuvels zijn stuk voor stuk goed te doen, maar omdat ze dichtbij elkaar liggen, kan de liefhebber van heuvels fietsen zich hier volop uitleven. Doorwerth en Oosterbeek zijn zeer geliefd bij organisatoren van tourtochten. De bekendste klimmen zijn de toppers in dit gebied, de Holleweg (44 hoogtemeters en een steilste stuk van 300 m lang van 8%) en de Italiaanse weg (42 m en 7%). Beide zijn geheel autovrij. Ook op de andere wegen in dit gebied rijden weinig auto's."

Cardanusbossen
De Cardanusbossen liggen ten noorden en oosten van Doorwerth. Aan de noordzijde wordt het gebied door de provinciale weg N225 gescheiden van de Wolfhezerheide. Aan de westzijde ligt buurtschap Kievitsdel. Het bos wordt door een aantal lanen doorsneden. Centraal in het bos staat het rijksmonumentale transformatorhuisje. In 2009 is gestart met het dunnen van het bos, zodat op termijn de gevarieerdheid groter kan worden.

Valckeniersbossen
De Valckeniersbossen in Doorwerth en de Wilhelminabossen in Heelsum zijn in de winter van 2018-2019 uitgedund. Elke vijf jaar wordt een gemeentelijk bos - dat zijn verder nog de Cardanusbossen in eerstgenoemd dorp en de Buunderkamp in Wolfheze - op die manier 'gedund'. Door dunning ontstaat meer licht op de grond en dat geeft andere planten en boomsoorten meer kans om te groeien. Dat komt de biodiversiteit van de bossen ten goede. Bovendien is de leeftijdsopbouw van het gemeentelijke groen niet optimaal omdat de meeste bossen dateren van na de Tweede Wereldoorlog. Jonge bomen zijn als gevolg daarvan ondervertegenwoordigd.

Robinia
Op de binnenplaats van Kasteel Doorwerth staat de oudste robinia van Nederland, die volgens de overlevering in 1579 geplant is. Deze boom heeft flink geleden onder granaatvuur in de Tweede Wereldoorlog, maar heeft zich na de oorlog goed hersteld.

Ecopassage
Onder de Fonteinallee bij Kasteel Doorwerth is in 2010 een ecopassage voor amfibieën aangelegd. Jaarlijks vonden vele padden, kikkers en salamander de dood op deze weg. De ecopassage moet de dieren beschermen tegen het verkeer. De ecopassage bestaat uit meerdere onderdelen. In totaal zijn 8 tunnels onder de weg aangelegd. Een wand van 650 meter aan beide kanten van de weg leidt de dieren naar deze tunnels. De Fonteinallee ligt tussen het bosgebied op de Veluwe en de uiterwaarden van de Nederrijn. De amfibieën overwinteren in de bossen. Ze trekken tussen februari en april massaal naar de uiterwaarden om te paren en steken daarbij de Fonteinallee over. Met name tijdens deze trek vielen veel slachtoffers. Stichting Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer zetten de dieren daarom voorheen handmatig over, wat erg arbeidsintensief en tijdrovend was.

Doorwerthse Waarden
In 2013 zijn de Doorwerthse Waarden heringericht. Zo is er meer ruimte gekomen voor waterberging, wat bij hoogwater overstroming in gebouwd gebied elders in de omgeving voorkomt. Maar het komt ook natuur en recreatie ten goede. Zo is er nu een struinpad over de zomerkade, waarmee de rivieroever toegankelijk is gemaakt.

Winkelcentrum
"In Winkelcentrum Doorwerth vindt u (bijna) alles wat u dagelijks nodig heeft. U kunt hier niet alleen terecht voor uw boodschappen, maar ook voor een bloemetje, uw haarverzorging of gewoon een leuk kadootje is ons winkelcentrum het juiste adres. Ook als u zelf een keertje niet wilt koken, biedt het winkelcentrum diverse horecagelegenheden of afhaalmogelijkheden, waar u naar keuze ook uw maaltijd kunt samenstellen. Niet onbelangrijk is de mogelijkheid tot gratis parkeren en de ruime openingstijden van de supermarkten. Zelfs op zondag kunt u in ons winkelcentrum terecht voor uw boodschappen."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Doorwerth, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Doorwerth (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Doorwerth.

- Nieuws: - "Op de Facebookpagina van Doorwerth Nieuws vind je informatie voor en over het dorp; updates over initiatieven van inwoners, gemeente activiteiten c.q. berichtgeving. Ook nieuws in brede zin is welkom. Er is ook plaats voor eenmalige acties van ondernemers. Activiteiten van derden zullen worden verwijderd."

- Dorpshuis: - "Sinds maart 2021 hebben Stichting Bewonersbedrijf Doorwerth en Renkum voor Elkaar zich samen ingezet om Dorpshuis Ons Middelpunt (voorheen De Poort van Doorwerth) als nieuwe ontmoetingsplaats in het dorp vorm te geven. De opstart is succesvol gezien het aantal activiteiten dat wordt ontplooid en de bewoners die daar gebruik van maken. Helaas is gebleken dat het gebouw als te klein wordt ervaren voor twee organisaties om hun ambities waar te maken. Beide organisaties hebben besloten dat het beter werkt om Ons Middelpunt door één organisatie te leiden. Op basis hiervan is besloten dat Stichting Bewonersbedrijf zich terugtrekt. Renkum voor Elkaar is daarmee nu de organisatie die het beheer en de verdere ontplooiing van activiteiten in Ons Middelpunt op zich neemt. Stichting Bewonersbedrijf heeft aangegeven dat zij zich nu volledig wil richten op een eventueel nieuw te bouwen ontmoetingscentrum in het dorp. De gemeente en de stichting blijven hierover met elkaar in gesprek." Aldus B&W in een brief aan de gemeenteraad d.d. 28-9-2021. Dorpshuis Ons Middelpunt is op 21-4-2021 feestelijk geopend. Er is een succesvolle crowdfundingsactie georganiseerd om het pand weer gezellig in te richten.

- Onderwijs en kinderopvang: - Bij het Dorenweerd College kan men terecht voor onderwijs op mavo-, havo-, vwo- en tweetalig vwo niveau. Het college is ontstaan in 1991 door fusie van een aantal scholen voor voortgezet onderwijs uit de gemeente Renkum. Geschiedenis. In 1965 werd een interparochiële rooms-katholieke ulo-school opgericht, er werd lesgegeven in een barak aan de Richtersweg. In 1968 werd dit een mavo en in 1977 verhuisde die naar de Dalweg. Deze school, De Springplank, ging vervolgens in 1991 samen met de Gelria Mavo in Renkum, de openbare Reijenga Mavo in Oosterbeek en de samenwerkingsschool voor havo, het Duno College te Doorwerth. Deze fusieschool kreeg de naam Dorenweerd College. Het vroegere Duno College startte in 1974 als een nieuwe stichting, opgericht door Stichting Het Renkums Lyceum, het Convent voor Protestant Christelijk Onderwijs en de R.K. Schoolraad. De drie organisaties werkten samen omdat er te weinig leerlingen waren voor afzonderlijke initiatieven. Het aantal leerlingen steeg de afgelopen jaren van 875 in 2007 naar tegenmwoordig ca. 1100.

- "De Koningin Emmaschool startte ooit in 1922 in Heveadorp en is sinds 1967 gehuisvest aan de Mozartlaan te Doorwerth. In 1985 fuseerde de school met de toenmalige kleuterschool De Gonzende Korf tot De Wegwijzer. Sinds 2019 heet de school De Atlas. De Atlas is sinds 1995 een dependance van De Atlas te Renkum. Dit houdt in dat er op financieel, personeel en inhoudelijk gebied een duidelijke samenwerking is. Sinds 2001 is in het gebouw van De Atlas ook een peuterspeelzaal ondergebracht. Samen met Kinderopvang Peuterplein werken we aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Zeer regelmatig zijn er voor peuters en kleuters gecombineerde activiteiten, aansluitend bij hun ontwikkelingsniveau. De Atlas is een openbare basisschool. Onze school is er voor iedereen, zo wil de De Atlas dan ook graag zijn. Een school waarbinnen iedereen zich thuis voelt. Op De Atlas krijgen kinderen de mogelijkheid om zichzelf te zijn. Niet iedereen in een keurslijf, maar als individu in een gezamenlijke omgeving." De overige pijlers van het onderwijs van De Atlas kun je hier vinden.

- Dalton Basisschool De Dorendal. Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen uitnodigt op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dat zij kinderen leren ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn. Je kind leert bij hen hoe hij of zij kan samenwerken, hoe het taken en opdrachten moet plannen in een dag en/of een weektaak en hoe te reflecteren op het gemaakte werk. Daarnaast vinden zij het ook belangrijk aandacht te schenken aan kunst- en cultuuronderwijs. Zij zien graag dat intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Ouder(s) / verzorger(s) zijn voor hen educatieve partners, met wie zij intensief willen samenwerken aan wat zij hun opdracht vinden: samen met hen van de kinderen volwaardige mensen maken. Waarmee ze een optimale basis willen leggen voor de toekomst van de kinderen.

- "Kinderdagverblijf Piccolo (voor kinderen van 0-4 jaar) is centraal gelegen in Doorwerth, op 100 meter van het Doorwerthse bos, waar regelmatig met de kinderen een wandeling wordt gemaakt. Het gebouw heeft een eigen afgesloten buitenspeelplek met zandbak, loopauto's en fietsen en een speelhut. De binnenspeelruimte is zo ingericht dat er volop bewegingsmogelijkheden zijn, die erop gericht zijn om lekker binnen te kunnen spelen en bewegen. Het dagritme op de babygroep sluit zoveel mogelijk aan met uw ritme thuis. Er is voor uw baby van alles te ontdekken, maar er is ook een bedje voor uw kind in de slaapkamer. Er is zelfs de mogelijkheid om (indien gewenst) uw kind in onze buitenbedden te laten slapen in de buitenlucht.De kinderen die al wat ouder zijn beleven samen met handpop Puk avonturen die dicht bij de belevingswereld van kinderen liggen. Puk wordt ziek of gaat op reis! De kinderen ontwikkelen zich zo al spelenderwijs. We werken ook samen met de bibliotheek voor leuke boekjes en themakisten."

Wanneer je ook kinderen in de basisschool leeftijd hebt, kunnen deze terecht op de naastgelegen Buitenschoolse Opvang (BSO) Piccolo. "BSO Piccolo heeft ruime en aantrekkelijk ingerichte lokalen, een gymlokaal en een groot plein. De ligging in de bosrijke omgeving en de uitdagende thema’s maakt het de ideale plek voor uw kind om de wereld te ontdekken! BSO Piccolo, ook wel bekend als de Topgroep, is voor kinderen van groep 5 t/m 8 een plek om lekker te bewegen, te ontdekken en elkaar te ontmoeten. De groepsruimtes zijn speciaal ingericht voor de oudere kinderen. De kinderen mogen zelfstandige keuzes maken welke activiteiten ze willen doen en of ze binnen of buiten willen spelen. Bijvoorbeeld; figuurzagen, werken in de moestuin of creatief bezig zijn aan de knutseltafel. Thema’s als Expeditie Robinson, Wie is de Mol?, Topchef en een ‘goede doelen project’ dagen hen uit het beste in hen boven te halen."

- Lezen / educatie: - "In jeugdBibliotheek Doorwerth staan boeken en dvd’s voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Jongeren en volwassenen kunnen in de jeugdBibliotheek (gereserveerde) boeken en dvd’s afhalen en inleveren. Buiten openingstijden van de jeugdBibliotheek kunnen materialen teruggebracht worden in de boekenbrievenbus in Dorpshuis Ons Middelpunt. Faciliteiten: toegankelijk voor gehandicapten; WiFi; Inleverbrievenbus; Internet-pc."

- Muziek en dans: - "Ritmiek Dans en Muziek is dé dans- en muziekschool van Arnhem en omgeving, met de hoofdlocatie in Doorwerth en veel locaties in de regio. Daarnaast zijn wij landelijk actief met ons unieke online platform met lessen en cursussen. Erg handig voor als je wel les wilt volgen bij Ritmiek, maar de locaties te ver zijn om fysiek les te volgen. Ongeacht wat de leeftijd is, wij helpen jou en/of je kind graag verder in de persoonlijke ontwikkeling op het gebied van muziek en/of dans, in iedere mogelijke stijl. Er zijn in totaal 27 docenten die lesgeven bij Ritmiek: 7 voor de danslessen en 20 voor de muzieklessen. Allemaal geven ze verschillende lessen. Voor meer informatie over de lessen en wie welke les geeft, klik hier voor onze dansdocenten en klik hier voor onze muziekdocenten."

- Sport: - "VV DUNO is een in 1948 opgerichte amateurvoetbalvereniging uit Doorwerth. Thuisbasis is Sportpark De Waayenberg. Het standaardelftal van de club speelt met ingang van seizoen 2018/19 in de Hoofdklasse Zaterdag."

- "De in 1967 opgrerichte TV Duno is een gezellige tennisvereniging in Doorwerth met ongeveer 80 jeugd- en ca. 375 seniorleden afhankelijk van het seizoen. Maandagavond (in de zomer) en iedere donderdagochtend is de instuif. Je speelt dan steeds een half uur dubbel met andere Duno-leden. Zo leer je snel clubleden kennen. TV Duno is zeker een vereniging voor de jeugd. De Jeugd Commissie (JC) organiseert allerlei leuke activiteiten voor de jeugd, zoals de jeugdinstuif, paaseieren zoeken, het adoptietoernooi, het open jeugdtoernooi, het minitennistoernooi en natuurlijk een Sinterklaasmiddag. Naast de competitie- en clubkampioenschappen organiseert de vereniging gezelligheidstoernooien zoals het Oliebollentoernooi en het Invitatietoernooi. Elk jaar verzorgt de ledenwervingscommissie begin april een introductie-avond voor nieuwe leden. De clubtrainer zorgt voor de tennistrainingen voor jong en oud, individueel of in groepsverband om door training het spelpeil en -plezier te verhogen."

- Bridgeclub Doorwerth is in 1980 opgericht en heeft bijna 400 leden, die op de maandagmiddag, maandagavond, dinsdagavond, woensdagmiddag, woensdagavond en donderdag spelen. De bridgeclub speelt in een eigen gebouw en ze exploiteren zelf de bar De hapjes en drankjes zijn hierdoor zeer mild geprijsd. Hiervoor zijn veel vrijwilligers actief. Net als voor de vele functies die horen bij een grote vereniging met een eigen gebouw. Je bent van harte welkom om eens op een van de speeldagen te komen kijken of bridge wellicht ook iets voor jou is. Laat het hen even weten.

- Rotary: - "De missie van RC Doorwerth i.o. bestaat uit geven – delen – leren. We doen dit door vanuit fellowship service te verlenen waarbij leadership en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Onze Visie. Wij zijn een (Rotary) serviceclub, die een bijdrage wil leveren en dienstbaarheid wil tonen aan de maatschappij - lokaal, regionaal en/of internationaal. De leden van onze club zijn actief - binnen hun werk, in de samenleving en binnen de club. Zij gedragen zich integer en nemen verantwoordelijkheid. Ze dragen actief bij aan het goed functioneren van onze club. Binnen de club streven we naar een open en vertrouwde cultuur. Door gezamenlijk zaken op te pakken versterken we deze (vriendschaps)band waarbij ontwikkeling en leren wordt gestimuleerd (kunnen ook kleine zaken zijn). We zijn onderdeel van het grotere geheel van Rotary en leveren onze bijdrage aan de Rotary Foundation en waar mogelijk aan projecten uit de Rotary Focusgebieden. We streven ernaar om ingebed te zijn in de lokale omgeving met als doel dat men ons kent en waardeert. Dit omdat we een toegevoegde waarde willen bieden. Iedere Rotarian van onze club draagt daaraan vanuit eigen kennis en kunde als ambassadeur bij."

- Zorg: - Huisartsenpraktijk Moen & Warnier heeft in 2021 een nieuw praktijkpand betrokken. Door de corona-pandemie was een feestelijke opening helaas niet mogelijk. Om toch een indruk te geven van de nieuwe praktijk hebben ze er een video van gemaakt.

- Pluryn biedt op een locatie aan de Cardanuslaan 24-uurszorg aan 10 jongeren met multiproblematiek. Ze begeleiden en ondersteunen de jongeren in de dagelijkse gang van zaken. Zoals naar school gaan, kameronderhoud, zelfstandig koken, zelfstandig wassen, zichzelf leren vermaken, verzorging, omgaan met sociale contacten, omgaan met financiën en seksuele voorlichting.

- Welzijn: - "Odensehuis Doorwerth is er voor mensen met beginnende dementie. Daarnaast voor iedereen die ondanks het ouder worden, met de daarbij gepaard gaande groeiende kwetsbaarheid, toch actief wil blijven. U kunt alleen komen of samen met uw partner, kinderen, familie, vrienden, buren en kennissen. Naasten zijn ook alleen welkom. Even op adem komen, de zorg delen, anderen ontmoeten. Het Odensehuis richt zich op de inwoners van de gemeente Renkum.

Hoe werkt het? U heeft geen diagnose of indicatie nodig om te komen. Wij staan voor u klaar op dinsdag tussen 9.00-13.00 uur en 13.00-17.00 uur en op woensdag en vrijdag tussen 9.00-13.00 uur in ons huis, gehuisvest in de Ontmoetingskerk (Bentincklaan 7). Een kwartiertje langskomen voor een praatje kan en de hele dag activiteiten ontplooien ook, alleen of met anderen. Odensehuis Doorwerth is een ontmoetingsplaats van, voor en door burgers. Zij vormen het hart van de organisatie. Mensen die vaker komen leveren ieder hun eigen manier van bijdragen aan het reilen en zeilen van het Odensehuis. Samen maken we het Odensehuis.

Wat u wilt! In het Odensehuis kunt u terecht voor informatie, ontspanning en ontmoeting. Wilt u actief bezig zijn? Dat kan ook. Misschien heeft u zelf ideeën of zoekt u bezigheden die aansluiten bij uw interesses en mogelijkheden. Onze vrijwilligers kunnen met u kijken naar passende activiteiten. In Odensehuis Doorwerth mag iedereen zichzelf zijn en is respect voor elkaar belangrijk. Veel kan, niets moet. Iedereen zit hier in hetzelfde schuitje. U hoeft niets uit te leggen. De deelnemers van het Odensehuis bepalen zelf hun activiteiten. Sommige bezoekers wandelen, schilderen, boetseren, schaken, fotograferen, lezen de krant of tuinieren. Anderen maken muziek of luisteren ernaar, kijken naar kunst of beleven plezier aan beweging zoals tai-chi of gym. "Thuis kruipt de tijd voorbij, maar hier vliegt-ie", aldus een van onze deelnemers.

Meehelpen. Alle hulp is van harte welkom! U kunt bij ons aan de slag als gastvrouw/gastheer, als tuinier, financieel, technisch of huishoudelijk assistent of als begeleider van een activiteit. Heeft u weinig tijd maar draagt u het Odensehuis wel een warm hart toe? We zijn bijzonder blij met elke gift op bankrekeningnummer NL06 TRIO 0379296217 t.n.v. Stichting Odensehuis Doorwerth. Het Odensehuis is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instantie (ANBI)."

- Duurzaamheid: - "In 2019 startte de gemeente Renkum het netwerk ‘Renkum Verduurzaamt Samen’. Wethouder Joa Maouche: "Uit onze onlangs gehouden enquête blijkt dat 87% van onze inwoners gebruik wil maken van duurzame energie. Zonnedak GroeneWaarden in Doorwerth biedt hiervoor een uitgelezen kans, die wij als gemeente graag vol ondersteunen. Zelf kan ik geen zonnepanelen laten leggen. Deelname aan een energiecoöperatie met een collectieve duurzame opwekking is een goed alternatief." Inwoners van het dorp en omgeving kunnen deelnemen aan het zonnedak met 5000 zonnepanelen bij de GroeneWaarden. De daken van de bedrijfsgebouwen naast het kasteel maken het mogelijk om met en voor 500 huishoudens zonne-energie op te wekken. Deelnemers kunnen zo 15 jaar lang profiteren van korting op hun energiebelasting.

ValleiEnergie is de lokale energiecoöperatie van negen gemeenten op de rand van de Veluwe en Gelderse Vallei. Elmar Theune: “Onze leden, allen inwoners van deze gemeenten, wekken zelf lokaal duurzame stroom op. Van burgers, voor burgers!, is ons motto”. Inwoners van Doorwerth en omliggende dorpen - die voldoen aan de voorwaarden van de Postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief Opwek) - die interesse hebben in deelname kunnen zich vrijblijvend inschrijven op de website van Zonnedak GroeneWaarden. Voorinschrijvers krijgen voorrang bij de definitieve inschrijving. Naast mede-eigenaar worden, zijn er ook nog andere mogelijkheden om mee te doen." (bron: Natuur en Milieu Gelderland, september 2020)

- "De groeiende vraag naar duurzame brand- en grondstoffen heeft bij Hooijer Renkum tot uitbreiding geleid. Een tweede vestiging, gelegen aan de Fonteinallee in Doorwerth (de voormalige steenfabriek van Wienerberger, naast het kasteel), is ingericht voor de grootschalige verwerking van biomassa. Met een weegbrug en, in de toekomst, een haven zal GroeneWaarden, zoals het terrein is omgedoopt, het hoofd kunnen bieden aan de logistieke uitdagingen die hierbij komen kijken. In de toekomst zal het terrein verder worden ontwikkeld tot een innovatieve en duurzame ondernemerscampus waar de upcycling van organische (rest)stromen centraal staat.

Hooijer Renkum heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een expert in de recycling van organische reststromen. Op onze vestiging GroeneWaarden in Doorwerth wordt groenafval uit de openbare ruimte ingenomen en volgens het principe van cascadering verwerkt. Dit betekent dat altijd de meest hoogwaardige toepassing wordt nagestreefd. In de praktijk betekent dit dat de grove houtige fracties via diverse verkleinings-, zeef- en wasstappen verwerkt wordt tot hoogwaardige houtshreds of houtchips. Vooral de productie van shreds is onze specialiteit. Als eerste bedrijf in Nederland kunnen wij met behulp van de op GroeneWaarden opgebouwde wasinstallatie de houtige biomassa op grote schaal ontdoen van aanhangend zand. Het eindproduct doet, voor wat betreft het lage asgehalte, niet onder voor snoeichips. Ook worden puin, grind en metalen in ons productieproces effectief uit het hout verwijderd. Biomassa is een veelbesproken onderwerp. Is het nu wel of niet duurzaam om energie op te wekken uit hout? Hooijer Renkum vindt van wel, maar alleen onder bepaalde voorwaarden en tot op zekere hoogte. Hier kun je alles lezen over 'zin en onzin over biomassa'.

Uit het aangeleverde groenafval komt ook veel grond en fijn organisch materiaal vrij. Door deze fracties bij diverse stappen in het proces uit te zeven en te laten rijpen ontstaat er een waardevol grondproduct dat in de omgeving toegepast kan worden. Daar voegt het organische stof en structuur toe aan de bodem. Over de bodem gesproken; ook voor bodembedekkers kunt u tegenwoordig bij Hooijer Renkum terecht. Wij ontwikkelen steeds meer hoogwaardige producten voor het afwerken van tuinpaden en bloemenperken."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de RK begraafplaats van Doorwerth, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(2)

Er word momenteel gedacht door een groep video enthousiasten om een documentaire te maken over het dorp Doorwerth en wij zouden graag enkele passages uit de tekst op uw website gebruiken in ons commentaar. Bij deze vraag ik dan ook beleefd om uw toestemming daarvoor. Op de aftiteling zullen wij zeker onze bronnen gaan vermelden. Met vriendelijke groet, Jan Boelens (Veluwezoom In Beeld)

Dag Jan, als iemand onderaan een pagina een vraag, opmerking of aanvulling plaatst, is dat voor mij vaak reden om het hele internet nog eens af te zoeken of er nog aanvullende nuttige informatie over de plaats in kwestie te vinden is, zodat ik die pagina gelijk inhoudelijk af kan maken. Zeker in dit geval is dat nuttig, gezien uw vraag, omdat je dan geen onderwerpen mist waar je anders wellicht aandacht aan had willen besteden. Welnu ik heb het hele internet afgezocht en bij bijna ieder hoofdstuk nog wel aanvullende informatie gevonden of voor mij nieuwe onderwerpen. Tevens heb ik enkele inmiddels 'dode links' weer werkend gemaakt. Al met al is de inhoud nu meer dan verdubbeld, en staat er nu denk ik wel alles wat iemand over dit dorp zou kunnen willen weten. Dus leest u de pagina nog maar een keer overnieuw door.

Dan nu het antwoord op uw vraag: een van de doelen van mijn site is om vooral de 'kleine kernen' (dorpen en buurtschappen) 'op de kaart te zetten'. Aangezien u dat met uw initiatief ook voor Doorwerth doet, werk ik daar graag aan mee door het verlenen van mijn toestemming voor hetgeen u vraagt, mits u mijn site dan wel deze pagina inderdaad als bron in de aftiteling vermeldt. Veel succes gewenst met het project en als het t.z.t. wellicht ergens online komt te staan, verneem ik het graag, zodat ik er op deze pagina naar kan linken.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen