De Haere

Plaats
Buurtschap
Apeldoorn
Veluwe
Gelderland

de_haere_plaatsnaambord.jpg

Buurtschap De Haere ligt in het uiterste, N puntje van de gemeente Apeldoorn en omvat o.i. vrijwel alleen het woonwagenkamp ter plekke. De buurtschap heeft in 2016 plaatsnaamborden gekregen. (© H.W. Fluks)

Buurtschap De Haere ligt in het uiterste, N puntje van de gemeente Apeldoorn en omvat o.i. vrijwel alleen het woonwagenkamp ter plekke. De buurtschap heeft in 2016 plaatsnaamborden gekregen. (© H.W. Fluks)

De Haere

Terug naar boven

Status

- De Haere is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn.

- Buurtschap De Haere valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wenum-Wiesel.

- Buurtschap De Haere ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom - sinds kort, in ieder geval sinds 2016 - witte plaatsnaamborden. Binnen het beborde gebied geldt een 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1844 De Haere.

Naamsverklaring
Betekent haar 'zandige heuvelrug', oorspronkelijk de naam van een landgoed.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Haere ligt rond de gelijknamige weg, N van Apeldoorn en Wenum-Wiesel, Z van Vaassen. De grens met de gemeente Epe loopt hier N van en horizontaal langs de buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt De Haere niet vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap met name het woonwagenkamp, dat ca. 70 staanplaatsen heeft, en een enkel woonhuis, en zal de buurtschap ca. 170 inwoners hebben.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Buurtschap De Haere omvat voor zover ons bekend alleen het grote woonwagenkamp aldaar en een voormalig bedrijventerrein. Het gebied is de afgelopen jaren heringericht: de grond van het bedrijventerrein is gesaneerd, en het woonwagenkamp met voorheen dicht tegen elkaar staande woonwagens is heringericht tot ruimere hofjes, om brandgevaar te voorkomen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Amerikaanse windmotor aan het Apeldoorns Kanaal nabij de Ramsbrugweg verkeert in vervallen staat.

Reactie toevoegen