Hout-Blerick

Plaats
Dorp
Venlo
Noord-Limburg
Limburg

hout-blerick_blaaskapellenfestival.jpg

Jaarlijks organiseert blaaskapel Judaska uit Hout-Blerick op de 1e zondag van oktober een Internationaal Blaaskapellenfestival. Hiermee wil zij de böhmisch-mährische blaasmuziek promoten in Noord-Limburg. Daarom is dit festival gratis toegankelijk.

Jaarlijks organiseert blaaskapel Judaska uit Hout-Blerick op de 1e zondag van oktober een Internationaal Blaaskapellenfestival. Hiermee wil zij de böhmisch-mährische blaasmuziek promoten in Noord-Limburg. Daarom is dit festival gratis toegankelijk.

hout-blerick_dorpsfeest.png

Het Dorpsfeest Hout-Blerick is jaarlijks op een zondag eind augustus.

Het Dorpsfeest Hout-Blerick is jaarlijks op een zondag eind augustus.

Hout-Blerick

Terug naar boven

Status

- Hout-Blerick is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venlo. T/m 30-9-1940 gemeente Maasbree. Per 1-10-1940 is het dorp middels een grenscorrectie samen met Blerick en Boekend van de gemeente Maasbree overgegaan naar de gemeente Venlo.

- Het dorp Hout-Blerick valt onder het stadsdeel Blerick.

- Het dorp Hout-Blerick heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom - net als Blerick - sindsdien 'in' Venlo. Het dorp heeft wel officiële blauwe plaatsnaamborden en heeft dus een eigen 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Ligging

Hout-Blerick ligt direct Z van Blerick en grenst in het Z aan de Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Hout-Blerick heeft ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Nr. 20 in de reeks Venlose Katernen (verschenen in 2014, ruim 100 pag.) heeft de titel: 'Hout-Blerick, een dorp met karakter'. Diverse artikelen belichten de geschiedenis van het dorp. Chrit Klerken bespreekt een bevolkingslijst uit 1803, die veel gegevens bevat over het dorp, zijn inwoners en de huizen waarin zij woonden. Bij dit artikel is een kaart gemaakt van het dorp en omgeving in 1803. Louis Reutelingsperger beschrijft de geschiedenis van het landschap rondom het dorp. Sander van Daal gaat in op de geschiedenis van de markante Sint-Josephkerk uit 1934.

Archeologen Xavier van Dijk en Maarten Dolmans schrijven een artikel over diverse belangrijke vondsten uit de Romeinse tijd. Al in de 19e eeuw werd de beroemde Medusa gevonden in een beek; later werd vlakbij die plaats een Romeinse villa aangetroffen. Jan Wijnhoven geeft een beschrijving van het rijke verenigingsleven. Gerard Mertens haalt persoonlijke herinneringen op, die worden aangevuld met gegevens en anekdotes die worden ontleend aan interviews die de redactie van het katern hield met een groep oudere inwoners van Hout-Blerick. Een fragment uit het oorlogsdagboek van Jan Smets en een korte beschouwing over de bijzondere ligging van de Sint-Josephkerk in het landschap besluiten het katern. Het katern is rijk geïllustreerd en kost € 9,95. De losse kaart kost €2,00. Het is verkrijgbaar bij boekhandel Koops in Venlo, het gemeentearchief Venlo, winkel Plus Benders in Venlo en Blerick, Bakkerij Fleuren en Slagerij Rutten in Hout-Blerick.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 2004 heeft het dorp de beschikking over het moderne activiteitencentrum Zalzershaof, wat de opvolger is van het destijds verouderde gemeenschapshuis Holtheim uit 1970. De Zalzershaof is een multifunctioneel gebouw (met sporthal), waar de verenigingen (ca. 40!) van Hout-Blerick hun activiteiten op sport- en sociaal gebied kunnen beoefenen.

- Dorpsplan Hout-Blerick. Een dorp in de stad is in 2008 verschenen.

- Bestemmingsplan Hout-Blerick.

- Nieuwbouwplan Helmusweg.

- De sanering van verspreid liggende kassen bij Hout-Blerick (Vaerbroek) is door de Provincie Limburg voorgedragen bij het ministerie van VROM als voorbeeldproject voor het innovatieprogramma ‘Mooi Nederland’. Het betreft een project in het stroomvoerend winterbed van de Maas. Het project heeft een meerledige doelstelling. Belangrijk doel is hoogwaterveiligheid van de gebieden langs de Maas te vergroten. Door de belemmeringen van de kassen weg te nemen krijgt de rivier meer ruimte.

In de ontstane ruimte kunnen maatregelen worden genomen, zoals het aanleggen of verbreden van hoogwatergeulen. De te verplaatsen bedrijven krijgen op hun nieuwe locatie meer mogelijkheden om zich duurzaam verder te ontwikkelen. Het laatste, maar zeker niet minst belangrijkste doel is een kwaliteitsverbetering van natuur en landschap in het projectgebied, waardoor het ook een grotere toeristische en recreatieve waarde krijgt. De Provincie hoopt hierdoor meerdere vliegen in een klap te slaan. (2009)

Terug naar boven

Evenementen

- KVW Hout-Blerick organiseert door het jaar heen een 5-tal evenementen voor de jeugd (voorjaarsactiviteit, kindervakantiewerk-week, najaarsactiviteit, Sintermerte, Sinterklaas).

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Poerker. - Verslag Poerker Optocht 2012 door Omroep Venlo.

- Dorpsfeest (oftewel Dörpsfiës zoals ze het lokaal noemen) (op een zondag eind augustus).

- Jaarlijks organiseert blaaskapel Judaska op de 1e zondag van oktober een Internationaal Blaaskapellenfestival. Judaska organiseert dit festival om de böhmisch-mährische blaasmuziek te promoten in Noord-Limburg. Daarom is dit festival gratis toegankelijk voor het publiek. Inmiddels is het festival uitgegroeid tot een toonaangevende activiteit in de Nederlandse blaasmuziek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Dorpsommetje 't Brook.

- De tuin van Loek en Anne-Marie Gubbels, de Brookergarden, is een zelf ontworpen tuin van 5500 m2 groot met als specialisatie 3 grote vijvers in verschillende stijlen. De tuin is gevarieerd van opzet met romantische hoekjes en loopt vloeiend over in verschillende thema's uitgebalanceerde beplanting met voldoende hoeken en hagen om het geheel spannend te houden. Van eind april tot begin september is de tuin gedurende een aantal dagen te bezichtigen. Voor dagen en tijden zie de link.

- Langs de Maas tussen Baarlo en Venlo ligt Rivierpark Baarlo-Blerick; een vrijwel aaneengesloten lint van rivieroeverreservaten met grasland en ruigtes: Raayweiden, Blericker Nak, Romeinenweerd in Venlo-Blerick en het Berckterveld in Baarlo. Enkele plassen met eromheen wilgenbos bieden variatie. Zuidelijk van Hout-Blerick ligt de Tangkoel, een plas omringd door elzenbroekbos, als binnendijkse uitloper van het rivierpark.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hout-Blerick (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws van Hout-Blerick op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Hout-Blerick.

- Onderwijs: - Basisschool De Springbeek.

- Muziek: - "Fanfare De Echo staat sinds haar ontstaan in 1912 al meer dan 100 jaar midden in de samenleving van Hout-Blerick. Een muziekvereniging  waar het hart op de tong ligt en hard werken samengaat met een bourgondisch leven. Wij zijn geen hoogvliegers maar gestage groeiers. Binnen onze vereniging zijn we volop bezig  met de toekomst. Dit houdt in dat wij meer dan het traditionele fanfare orkest willen gaan bieden. In de toekomst is er binnen onze vereniging ook plaats voor zang, dans en theater", aldus de site van de fanfare. - Gemengde zangvereniging Vivace is opgericht in 1976.

- Sport: - Bridgeclub.

Reactie toevoegen