Boekend

Plaats
Dorp
Venlo
Limburg

Boekend

Terug naar boven

Status

- Boekend is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venlo. T/m 30-9-1940 gemeente Maasbree. Per 1-10-1940 is het dorp middels grenscorrectie samen met Blerick en Hout-Blerick van de gemeente Maasbree overgegaan naar de gemeente Venlo.

- Het dorp Boekend valt onder het Venlose stadsdeel Blerick.

- Het dorp Boekend heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Venlo. Het dorp heeft wel officiële blauwe plaatsnaamborden en heeft dus een 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

Volksmond
In de volksmond wordt het dorp 'de Boekend' genoemd.

In het Limburgs
D'n Bokent, lokaal vaak als D'n Bookend gespeld

Oudere vermeldingen
1369 Henken van Boychoyt, 1575 Boeket, ca. 1700 Booket, 1803-1820 De Bokend, 1838-1857 in de Boeket, 1913 Bokend, Boekend.

Naamsverklaring
De oudste vorm wijst op een samenstelling van boek 'beuk' en hout = holt 'hoogopgaand loofbos'. Sinds 1575 komt deze naam het meest voor in de afgesleten vorm Boeket. De tussengevoegde n in de huidige vorm is een jonge reïnterpretatie als end 'eind'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Boekend ligt NW van Blerick en grenst in het O aan de A73.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Boekend 60 huizen met 390 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Boekend heeft een rijk verleden. Boerderijen als Achterste Kockerse (ca. 1369, met eeuwenoude kastanjebomen), Maassen, Boerlo en de Boekhorst zijn honderden jaren oud. De nederzetting is ontstaan nadat enkele boerderijen werden gebouwd op de grens van laaggelegen weideland en hoog akkerland. Door karresporen werden ze met elkaar verbonden. De dorpskern is nog vrij jong. Midden in de nederzetting lag de hoeve Boekhorst. Het westelijk deel van het dorp was rond 1800 een prachtig houtwallenlandschap. Het oostelijke deel was een open landschap, een aaneenrijging van verschillende akkers. In het westen en noordwesten werd het dorp begrensd door het Koelbroek en aan de noordzijde door het dal van de Everlose beek.

Een kerk kwam er pas in 1953, maar er waren voordien al wel enkele andere gebouwen van aanzien, zoals huis Boerlo, de Laarhof en een groot herenhuis op de Voorste Kockerse. Vrijwel alle Boekendenaren leefden destijds van het land. Ze verbouwden boekweit, haver, gerst en rogge en fokten schapen en rundvee. Veel Boekender families leverden schepenen van Blerick. In de jaren twintig van de 20e eeuw was Boekend een welvarende gemeenschap. Door de uitbreiding van Blerick is het dorp veel grond kwijtgeraakt. Boekender boeren hadden vroeger hun landbouwgebied tot aan de molen van Frans Holten (de huidige Ruijsstraat). Door de aanleg van industrieterrein Groot Boller rond 1950 kromp het woongebied in en verdwenen enkele markante boerderijen. (bron: Blerickclopedie)

De buurtschap Boekend wordt een dorp door de bouw van de Mariakerk in 1953. De buurtschap ressorteerde onder de parochie van de H. Lambertus, later H. Antonius te Blerick. In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog wordt de route naar Blerick te gevaarlijk door landmijnen en later ook door de oorlogshandelingen. De bevolking wordt echter niet geëvacueerd. De missen werden nu in het dorp zelf gelezen, en wel in de keuken van boerderij Boostenhof. Nadien wordt de graanschuur van Egelsboshof tot noodkerk ingericht. Deze wordt voorzien van een dakruiter en een uitgebouwde westpartij. Op 1 april 1946 wordt de kern verheven tot rectoraat. De Mariakerk is er uiteindelijk in 1953 gekomen.

Vandaag de dag wordt Boekend gekenmerkt door enerzijds een landelijke rust en anderzijds een bloeiend verenigingsleven. De kracht van het dorp vormt de prachtige natuur, zoals het gave coulissenlandschap van de Crayelheide en de oude maasmeander Koelbroek met zijn hoge natuurwetenschappelijke waarden. En niet te vergeten de onvoltooide Noordervaart, een cultuurhistorisch rijksmonument.

- In 2009 is een boek verschenen over de geschiedenis van het dorp, getiteld Het gezicht van de Boekend (352 pag.).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsontwikkelingsplan Boekend is in 2008 verschenen.

- Naast de oorspronkelijke wegenstructuur loopt er vanaf 1626 een nooit afgeronde kanalenstructuur van Schelde via Maas naar Rijn, genaamd Noordervaart. Het sinds 2017 in ontwikkeling zijnde nieuwbouwwijkje De Vaert ontleent hier zijn naam aan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De RK kerk Onbevlekt Hart van Maria (Heijmansstraat 40) dateert uit 1953. Het betreft een bakstenen zaalkerk met apsis en een zijbeuk aan de noordzijde. Het geheel doet enigszins aan een vroegchristelijke basilica denken, met ronde bogen, en een cassetteplafond dat echter licht gebogen is. Het interieur kenmerkt zich door schoon metselwerk. De voorgevel kent twee rondbogige ingangsportalen, waarboven zich een rond venster bevindt dat van glas-in-lood is voorzien. Een toren ontbreekt maar op het dak, bij de overgang van schip naar koor, bevindt zich een dakruiter. Links van de ingang bevindt zich een achtzijdige doopkapel, gedekt door een tentdak. Het orgel is een Vermeulen-orgel uit 1949, destijds gebouwd voor de noodkerk van de Antoniusparochie te Blerick. Kerk en parochie vallen tegenwoordig onder Parochiefederatie Regio Blerick.

- Museum van Wasrol tot DVD (Egerbosweg 233) geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van apparatuur op het vlak van beeld en geluid. Zo zijn er oude automatisch spelende muziekinstrumenten te zien, maar ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van MP3-spelers. Fonograaf, grammofoon, de eerste blu-rayspeler, toverlantaarn en stereo-kijkkast, filmapparatuur en de geschiedenis van de Tefifon, muziekbox en film-jukebox, radio en TV, de eerste cassettespeler en de eerste 45 toeren platenspeler, wire recorder en beeldplatenspeler, het is er allemaal.

Je kunt hier vele bijzondere en zeldzame apparaten zien, en je kunt hier kennis maken met apparaten die je nergens anders zult tegenkomen. Dat maakt dit museum uniek. Door demonstraties gaan de apparaten 'leven', gaat het verleden leven én de toekomst. Voor het geval je je afvraagt wat een wasrol is: dat kun je lezen onder de link. En de tijd vliegt; wellicht moet over enkele jaren al aan sommigen worden uitgelegd wat een DVD was... Het museum maakt deel uit van de historische boerderij Egelboshof (uit ca. 1440, in 1925 verbouwd). Egelboshof behoorde tot de belangrijke boerderijen in Boekend.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Vasteloavendsvereniging De Worteleschrabbers organiseert alle activiteiten in Boekend die samenhangen met het vieren van vasteloavend. Van Inschieten tot en met Aswoensdag. De vereniging telt ca. 40 leden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied Koelbroek bij Boekend is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en wordt een 'natte parel' genoemd. De natuurontwikkeling in Koelbroek wordt aangetast doordat de Everlose Beek er doorheen stroomt. Koelbroek heeft zelf een specifieke interne waterhuishouding, die gevoed wordt met natuurzuiver kwelwater. Dat kwelwater wordt nu deels direct afgevoerd door de Everlose beek. Waterschap Peel en Maasvallei wil de Everlose beek uit het natuurgebied Koelbroek halen en in de Onvoltooide Noordervaart laten stromen, zodat verdere ecologische aantasting van natuurgebied Koelbroek wordt voorkomen en de Everlose beek weer een natuurlijke en gezonde beek wordt, zonder barrières voor vissen.. Boekender Belang heeft mogelijk een alternatief, waarover zij in overleg is met het waterschap. (bron: Waterschap Peel en Maasvallei, 4-4-2013)

- In 2010 heeft de exploitant van de natuurbegraafplaats in St. Odiliënberg een natuurbegraafplaats gerealiseerd in het bos de Blerickse Bergen, ZW van Boekend.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Dorpskrant De Schakel is via de link ook online te lezen.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Boekender Belang. Het Informatieboekje voor nieuwe inwoners van Boekend van de Dorpsraad is via de link ook online te lezen.

- Dorpshuis: - Het pand Boostenhof dateert uit ca. 1800 en is van oudsher als boerderij in gebruik geweest. Door de groei van het inwonertal van Boekend groeide ook de behoefte aan een plek waar activiteiten georganiseerd konden worden. In 1974 is deze boerderij voor dit doel in gebruik genomen.

- Jeugd: - Jeugdclub Don Bosco onderneemt wekelijks met de Boekendse jeugd (5-15 jaar) activiteiten zoals sport, spel, muziek, disco, kamp, zwemmen, pretpark e.d. De club telt ca. 65 kinderen, en 25 personen leiding / bestuur.

- Muziek: - Harmonie Boekend is in 1978 begonnen als blaaskapel, bedoeld om dorpse evenementen op te luisteren. Inmiddels is de fanfare uitgegroeid tot een harmonie die veel leden telt, afkomstig uit de hele gemeente Venlo en omstreken. De harmonie onderscheidt zich van de andere harmonieën in de regio door haar lagere toetredingsdrempel: bij hen zijn geen (zware) diploma’s nodig om mee te mogen spelen. Dit leidt ertoe dat ze veel jonge leden in de groep hebben. Daarnaast zijn veel leden vanaf het eerste uur nog altijd lid. De muziek die wordt gespeeld is doorgaans licht, populair en bekend. De harmonie speelt bij jaarlijkse evenementen Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en Vastelaovend.

Harmonie Boekend speelt zelden op concoursen. Plezier staat bij hen hoger in het vaandel dan prestatie. De uitdaging wordt gezocht in aparte concerten, alwaar mooie concertwerken ten gehore worden gebracht. De afgelopen jaren zijn onder andere enkele internationale concerten opgevoerd in de Maaspoort Venlo, waarbij werd samengewerkt met andere muziekgezelschappen uit de regio; ook van over de grens. Het voorgaande betekent niet dat de harmonie op een heel laag niveau speelt. Een groot aantal muzikanten beschikt over de nodige diploma’s. Sommigen doen op individuele basis mee aan kampioenswedstrijden en (LBM-)concoursen. Zowel in 2008 als in 2009 wist Jessica Jansen bijvoorbeeld de eerste plaats tijdens de Nederlandse Kampioenswedstrijden te bemachtigen. Sommigen spelen daarnaast in andere muziekgezelschappen die wél deelnemen aan concoursen. Zij weten dit goed te combineren.

- Sport: - Tennisclub Boekend is een echte Boekendse vereniging. Lekker tennissen zonder al te veel verplichtingen staat centraal, lekker een balletje slaan ter ontspanning. Ze spelen het hele jaar door op hoogwaardige kunstgrasbanen.

- Welzijn: - "De website Utdorp.nl is er voor inwoners van stadsdeel/wijk Blerick en de bijbehorende dorpen Hout-Blerick en Boekend, en wordt beheerd door 'buurtverbinders'. Buurtverbinders zijn vrijwilligers die er voor zorgen dat iedereen in de buurt of de wijk met dit platform uit de voeten kan. En, nog belangrijker: Buurtverbinders brengen mensen met elkaar in contact, zowel via utdorp.nl als daarbuiten. Dat kan gewoon op straat zijn, maar ook via social media. In onze rol als Buurtverbinders stimuleren we buurtbewoners, organisaties en bedrijven gebruik te maken van de vele mogelijkheden die utdorp.nl biedt om vooral zelf berichten te plaatsen. Daarnaast houden we ook een oogje in het zeil. Wij doen dit vrijwillig omdat we allemaal graag in deze wijk wonen en een bijdrage willen leveren aan het nog leuker en aangenamer maken van de wijk. We geloven er ook in dat er zo een 'sociale kaart' ontstaat waarmee mensen dingen makkelijk zelf, met en voor elkaar, kunnen regelen." - Nieuws van Utdorp.nl op Facebook.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Boekend.

Reactie toevoegen