Boekend

Plaats
Dorp
Venlo
Limburg

Boekend

Terug naar boven

Status

- Boekend is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venlo. T/m 30-9-1940 gemeente Maasbree. Per 1-10-1940 is het dorp middels grenscorrectie samen met Blerick en Hout-Blerick van de gemeente Maasbree overgegaan naar de gemeente Venlo.

- Het dorp Boekend valt onder het stadsdeel Blerick.

- Het dorp Boekend heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Venlo. Het dorp heeft wel officiële blauwe plaatsnaamborden en heeft dus een 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
In de volksmond wordt het dorp 'de Boekend' genoemd.

Oudere vermeldingen
1840 Bokend.

Terug naar boven

Ligging

Boekend ligt NW van Blerick en grenst in het O aan de A73.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Boekend 60 huizen met 390 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Boekend wordt een dorp door de bouw van de Mariakerk in 1953. De buurtschap ressorteerde onder de parochie van de H. Lambertus, later H. Antonius te Blerick. In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog wordt de route naar Blerick te gevaarlijk door landmijnen en later ook door de oorlogshandelingen. De bevolking wordt echter niet geëvacueerd. De missen werden nu in Boekend zelf gelezen, en wel in de keuken van boerderij Boostenhof. Nadien wordt de graanschuur van Egelsboshof tot noodkerk ingericht. Deze wordt voorzien van een dakruiter en een uitgebouwde westpartij. Op 1 april 1946 wordt Boekend verheven tot rectoraat. De Mariakerk is er uiteindelijk in 1953 gekomen.

- In 2009 is een boek verschenen over de geschiedenis van het dorp, getiteld Het gezicht van de Boekend (352 p.).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsontwkkelingsplan Boekend is in 2008 verschenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mariakerk (Heijmansstraat 40) uit 1953.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Natuurgebied Koelbroek bij Boekend is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en wordt een 'natte parel' genoemd. De natuurontwikkeling in Koelbroek wordt aangetast doordat de Everlose Beek er doorheen stroomt. Koelbroek heeft zelf een specifieke interne waterhuishouding, die gevoed wordt met natuurzuiver kwelwater. Dat kwelwater wordt nu deels direct afgevoerd door de Everlose beek. Waterschap Peel en Maasvallei wil de Everlose beek uit het natuurgebied Koelbroek halen en in de Onvoltooide Noordervaart laten stromen, zodat verdere ecologische aantasting van natuurgebied Koelbroek wordt voorkomen en de Everlose beek weer een natuurlijke en gezonde beek wordt, zonder barrières voor vissen.. Boekender Belang heeft mogelijk een alternatief, waarover in april 2013 wordt overlegd. (bron: Waterschap Peel en Maasvallei, 4-4-2013)

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Boekender Belang.

- Dorpskrant De Schakel is via de link ook online te lezen.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Boekend.

Reactie toevoegen