Zevenbergen

Plaats
Stad
Moerdijk
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

zevenbergen_kinderboerderij_de_dierenploeg.jpg

Er is heel veel te zien en te leren op Kinderboerderij De Dierenploeg in Zevenbergen. Daarvoor hebben ze een speciaal Milieu Educatief Centrum (MEC). Het MEC organiseert ook regelmatig tentoonstellingen voor de basisscholen. Er is ook een kruidentuin.

Er is heel veel te zien en te leren op Kinderboerderij De Dierenploeg in Zevenbergen. Daarvoor hebben ze een speciaal Milieu Educatief Centrum (MEC). Het MEC organiseert ook regelmatig tentoonstellingen voor de basisscholen. Er is ook een kruidentuin.

zevenbergen_de_fendert_zingt.jpg

De Fendert Zingt is een jaarlijks regionaal festival in De Borgh in Zevenbergen. Het festival staat open voor vocal groups en koren, en biedt een podium aan amateurgroepen om zich te laten zien en de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.

De Fendert Zingt is een jaarlijks regionaal festival in De Borgh in Zevenbergen. Het festival staat open voor vocal groups en koren, en biedt een podium aan amateurgroepen om zich te laten zien en de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.

zevenbergen_tijdens_carnaval_zeuvebultelaand_2016_55_jaar.jpg

Natuurlijk doen ze ook in Zevenbergen aan carnaval, dat dan Zeuvebultelaand heet, en wel sinds 1961. Daarom is in 2016 het 55-jarig bestaan gevierd. In de carnavalswereld rekent men voor jubilea namelijk in eenheden van 11 jaar. In dit geval dus 5 x 11.

Natuurlijk doen ze ook in Zevenbergen aan carnaval, dat dan Zeuvebultelaand heet, en wel sinds 1961. Daarom is in 2016 het 55-jarig bestaan gevierd. In de carnavalswereld rekent men voor jubilea namelijk in eenheden van 11 jaar. In dit geval dus 5 x 11.

zevenbergen_watertoren_verbouwd_tot_appartementencomplex.jpg

Na ca. 20 jaar leegstand is de markante, beeldbepalende watertoren van Zevenbergen verbouwd en herbestemd tot appartementencomplex met vijf luxe en zeer ruime appartementen in de toren, en ook nog een aantal ertegenaan. (© www.bonmakelaardij.nl)

Na ca. 20 jaar leegstand is de markante, beeldbepalende watertoren van Zevenbergen verbouwd en herbestemd tot appartementencomplex met vijf luxe en zeer ruime appartementen in de toren, en ook nog een aantal ertegenaan. (© www.bonmakelaardij.nl)

Zevenbergen kantongerecht.jpg

Zevenbergen, kantongerecht

Zevenbergen, kantongerecht

Zevenbergen muziektent.jpg

Zevenbergen, muziektent

Zevenbergen, muziektent

Zevenbergen NS station.jpg

Zevenbergen, NS-station

Zevenbergen, NS-station

zevenbergen_stellingmolen_fleur.jpg

Zevenbergen, stellingmolen Fleur is in 1999 gerestaureerd. Er wordt niet meer mee gemalen.

Zevenbergen, stellingmolen Fleur is in 1999 gerestaureerd. Er wordt niet meer mee gemalen.

NB gemeente Zevenbergen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Zevenbergen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Zevenbergen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Zevenbergen

Terug naar boven

Status

- Zevenbergen is een stad in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Moerdijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

- Wapen van de voormalige gemeente Zevenbergen.

- In 1997 zijn de buurtschappen Binnen-Moerdijk en Blauwe Sluis, die voorheen deels onder het dorp Zevenbergschen Hoek, en daarmee deels onder de gemeente Zevenbergen vielen, door grenscorrecties in zijn geheel overgegaan naar de in dat jaar ontstane fusiegemeente Made (de naam van deze gemeente is op 25 april 1998 gewijzigd in Drimmelen; voor die fusie, zie aldaar). De andere delen van deze twee buurtschappen vielen tot 1997 al onder het dorp Lage Zwaluwe in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, die in 1997 ook overging naar de fusiegemeente Made; de twee buurtschappen kwamen door deze twee gelijktijdige gemeentelijke herindelingen, en door de doorgevoerde grenscorrecties in de omgeving van deze buurtschappen, in zijn geheel onder het dorp Lage Zwaluwe te vallen.

- De voorkeur van de gemeente Zevenbergen ging overigens uit naar een samengaan met de gemeenten Klundert en Hooge en Lage Zwaluwe.

- Onder de stad Zevenbergen vallen ook een deel van de buurtschap Achterdijk, een deel van de buurtschap Hazeldonk en een deel van de buurtschap Pelikaan.

- Koningin Beatrix is o.a. Vrouwe van Zevenbergen.

- Zevenbergen heeft sinds 1990 een eigen volkslied; Oons Zeuveberrege.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Samenstelling van berg ‘hoogte, verheffing’ en zeven, vermoedelijk het telwoord, maar het benoemingsmotief is onduidelijk. De binnenstad ligt op een drietal hoogtes, en misschien is zeven hier een aanduiding voor een kleine hoeveelheid. Of heeft het motief van de zeven heuvels van Rome bij de naamgeving meegespeeld?(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet de stad Zeuvebultelaand, en de inwoners zijn dan Zeuvebultenèère.

Terug naar boven

Ligging

Zevenbergen ligt 10 km NW van Breda.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Zevenbergen 680 huizen met 4.635 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 356/2.467 (= huizen/inwoners), dorp Zevenbergschenhoek 90/587 en de buurtschappen Slikgat (= het huidige Langeweg) (ged.) 74/464, Blaauwensluis (ged.) 32/243, Calishoek 79/541 en Zandberg en Nieuwendijk samen 49/333. De gemeente omvatte verder de buurtschappen Achterdijk, Binnen-Moerdijk (ged.), Drie Hoefijzers, Hoekske, Hooge Zeedijk, Krooswijk, Lamsgat, Pelikaan (ged.), ‘t Sas en Strooiendorp. Tegenwoordig heeft de stad ca. 6.000 huizen met ca. 14.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zevenbergen is in de tweede helft van de 13e eeuw gesticht rondom een kasteel, als centrum voor opslag en doorvoer van zout en turf, in dit geval vanuit een haven, de Roode Vaart, die uitkwam op de Mark. De winning van turf geschiedde onder meer in het oostelijk gelegen Oudland van Zevenbergen. Het veen/turf werd als brandstof gebruikt en uit de as werd zout gewonnen. De stad is hier welvarend door geworden, doordat zij een drukke zouthandel dreef op Engeland.

Hier is in de 15e eeuw een einde aan gekomen door de overstromingen, die het gebied met een dikke kleilaag overdekten. In het bijzonder van de Sint Elisabethsvloed van 1421, waardoor Zevenbergen aanvankelijk als een eiland overbleef, heeft de stad veel te lijden gehad. Door latere bedijkingen, met name in de 16e eeuw, werden de omliggende gronden weer drooggelegd. Van de middeleeuwse omwallingen, die eveneens zwaar te lijden hebben gehad van de stormvloeden, zijn geen resten meer over. De stad heeft een rechthoekig ‘bastide’-patroon, gebaseerd op de nederzettingsstructuur van een ouder veendorp.

Zevenbergen en Moerdijk behoorden tot 1795 bij Holland. In de 19e eeuw bestond de belangrijkste nijverheid uit meekrapbereiding en bierbrouwen. Beide industrieën zijn eind 19e eeuw verdwenen. Suikerwinning uit beetwortels zorgde voor vervangende werkgelegenheid. De suikerfabriek die in 1857 werd opgericht, was de eerste van Nederland. De laatste suikerfabriek van Zevenbergen werd in 1987 gesloten.

Zevenbergen heeft in de Tweede Wereldoorlog zwaar te lijden gehad van bombardementen. Na de oorlog is de stad sterk uitgebreid. De ruimte tussen centrum en station werd volgebouwd en aan de noordwestzijde zijn nieuwbouwwijken aangelegd. De kademuren van de haven bleken in 1970 in zodanig slechte staat, dat de haven toen is gedempt (onder de link vind je een videoreportage ervan). In 2019 wordt de haven opnieuw uitgegraven en heropend. Zie daarvoor verder bij Recente ontwikkelingen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Zevenbergen, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- "Heemkundekring Willem van Strijen heeft tot doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis en van de cultuur van de heemkunde in het algemeen, en uiteraard die van Zevenbergen in het bijzonder. 2 of 3 keer per jaar verschijnt ons periodiek "Oud Nieuws" en de nieuwsbrief "Jong Nieuws". Oude "Oud Nieuws" boekjes zijn nog beschikbaar voor €3,00 per stuk. Er worden exposities gehouden en er wordt meerdere keren per jaar een lezing georganiseerd. Jaarlijks wordt een excursie gemaakt en houden wij in november onze traditionele Potermaaltijd. De donatie bedraagt € 15,00 per jaar. Voor donateurs buiten de stad € 20,00.

Iedere 1e donderdag van de maand (behalve in de zomermaanden) organiseert de heemkundekring in samenwerking met de bibliotheek VanNu het Heemkundecontact. Tijdens deze Heemkundecontacten is iedereen welkom in de bibliotheek en bekijken en bespreken we samen met alle aanwezigen foto's van situaties in de stad door de jaren heen. We proberen steeds de veranderingen die in de stad hebben plaatsgevonden te laten zien met foto's van vroeger, van de verandering en hoe de situatie nu is geworden. Vooral de verhalen die loskomen door de oudere aanwezigen spreken de jongeren erg tot de verbeelding.

De heemkundekring beheert ook een Oudheidkamer, gevestigd in een gerestaureerde voormalige binnenboerderij. Met onder meer een oud dorpswinkeltje met een winkelinterieur van omstreeks 1900 (het authentieke winkeltje van Mie de Tops, waar je desgewenst koffiebonen per ons kon laten malen. Je kon er ook poffen, waarbij het verschuldigde bedrag op de ‘kerfstok’ werd bijgeschreven), een oude huiskamer, een bedstee (afkomstig uit een huis in de Lage Wipstraat en fraai beschilderd door Adriaan van Dongen), woonkeuken, werkplaats en boerenschuur. Openingstijden: zaterdag van 14.00-17.00 uur en maandag van 10.00-12.00 uur. En je kunt ook op afspraak met een groep langskomen.Stuur een e-mail naar info@heemkundezevenbergen.nl en je krijgt snel antwoord.

In 2016 is de heemkundekring van start gegaan met een Genealogiegroep. Ongeveer 30 mensen hebben zich meteen al aangemeld. Zij gaan aan de slag in drie groepen, die zoveel mogelijk zijn samengesteld uit mensen met vergelijkbare ervaring. Er is een beginnersgroep met onder andere mensen die nog helemaal geen ervaring hebben bij het opzetten van een stamboom en het zoeken in de diverse beschikbare archieven. Deze groep wordt dan ook begeleid bij het opzetten van een stamboom en met de keuze van vastleggingssoftware. De bedoeling is om te leren van meer ervaren stamboomonderzoekers en natuurlijk vooral ook van elkaar. Het betreft hier geen cursus. De heemkundekring wil een platform bieden waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en door middel van vraag en antwoord van elkaar kunnen leren. Aan deelname zijn vooralsnog geen kosten verbonden."

- Verhalen over de geschiedenis van Zevenbergen op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een projectgroep heeft anno 2017 grote plannen met het gebied rond de Roode Vaart-Noord en de voormalige suikerfabriek in Zevenbergen. Het initiatief is ontstaan vanuit de gebiedsplannen waar burgers om de tafel zaten met ontwikkelaars. Het uitvoeren van alle plannen zal zo’n 30 jaar in beslag nemen. De intentie is dat het een economisch sterk gebied wordt met een eigen identiteit. Ondernemingen, bijzondere detailhandel, productie, experiment en horeca komen tot bloei in het gebied rondom de Blokweg en het Ketelhuis, dat een centrale functie krijgt in het plan. Alles wat met ‘Food’ te maken heeft krijgt hierin een plaatsje; van brood bakken en bier brouwen tot kookclinics en proeverijen. Grootse plannen dus. En een ultieme locatie voor een Food Hal. Het industriële karakter leent zich er perfect voor.

- Het Stadsplan Zevenbergen uit 2007 wordt in 2017 opgevolgd door het Gebiedsplan.

- In 1997 is het centrum van Zevenbergen grootscheeps gerenoveerd. Lange bomenrijen en verdiepte ligging van straten, afgezet met kademuurtjes houden sindsdien de herinnering aan de stad als voormalige havenstad levend. Vanaf medio 2019 wordt het allemaal nóg veel mooier, als de dan opnieuw uitgegraven haven wordt heropend. Het opengraven van de Zevenbergse haven gaat ca. 20 miljoen euro kosten. Die investering wordt gedragen door het Rijk, de provincies Brabant en Zeeland en Waterschap Brabantse Delta. Die partijen plus de gemeente Moerdijk hebben in 2013 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het verbinden van Roode Vaart Noord en Roode Vaart Zuid door het stadscentrum van Zevenbergen. Naast het terugbrengen van de haven in de stad maakt het realiseren van een extra zoetwateraanvoer deel uit van dit project. Vanuit het Hollands Diep stroomt straks water via de Roode Vaart Noord door Zevenbergen naar het omliggende poldergebied. Dat is belangrijk voor natuur, landbouw en recreatie.

De gemeente Moerdijk neemt de herinrichting van de aangrenzende openbare ruimtes op de haven en de Markt voor haar rekening. Daar hoort ook het oplossen van parkeerproblemen bij. Eerder is de Kasteeltuin, de ruimte tussen Bartholomeuskerk en Neerhofstraat al ingericht als aangeklede parkeerplaats met veel aandacht voor de geschiedenis van deze plek. En aan de Neerhofstraat zijn 5 zelfbouwkavels gerealiseerd. Ook de sfeervolle Markt wordt heringericht, met ruim baan voor terrassen en evenementen. Bouwplannen op twee andere locaties maken de centrumontwikkeling compleet: de Molenstraat en de Stoofstraat. Lees alles over deze ontwikkelingen op de site Centrumontwikkeling Zevenbergen.

- In 1999 is het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Moerdijk aan de Pastoor van Kessellaan in gebruik genomen.

- In 1998 zijn, bij opgravingen voorafgaand aan de bouw van een appartementencomplex aan de Stationsstraat, de funderingen van het oude kasteel aangetroffen, over de hele lengte van het bouwterrein en op slechts 60 centimeter diepte.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zevenbergen heeft 16 rijksmonumenten.

- Zevenbergen heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- Fraai Marktplein met historische panden.

- “Bij herstel van de zware oorlogsschade - de toren is door de Duitsers in 1944 opgeblazen en in 1951 gerestaureerd - ontdekte men in de hervormde Grote Kerk of St. Catharinakerk (Markt 4) de talrijke resten van een unieke 14e-eeuwse stadskerk waarvan de sporen in de huidige kerk overal aanwijsbaar zijn. Het oudste deel van deze kerk was de merkwaardigerwijs ten noorden van het koor geplaatste toren (dit komt zelden voor, red.) die nu in moderne vormen herbouwd is waarbij de oude bekroning, in 1766 door Ph. W. Schonck - de architect van de stadhouder - gebouwd, gekopieerd werd. Kort na de bouw van de toren zal het rechtgesloten koor opgetrokken zijn. Het doet denken aan de koren te Veen en Babyloniënbroek.

Rond 1400 begon men aan een driebeukig basilicaal schip waarvan de lichtbeukramen boven de scheibogen in de kerk nog zichtbaar zijn, terwijl twee dergelijke ramen links en rechts van de westingang gereconstrueerd zijn. Twee lancetvormige lichtopeningen worden samengevat onder een spitsboognis. Aangezien de toren op Zeeuws aandoende wijze ten noorden van het koor geplaatst is, heeft men de westgevel enige monumentaliteit verleend door boven de ingang een groot roosvenster aan te brengen (wat in ons land bij een gotische kerk een zeldzaamheid is, red.).

De pilaren van het schip van 1400 zijn nog bewaard en vertonen een enkele bladkrans, die ook in Geertruidenberg gevonden is, en een voorloper is van de bekende Brabantse kapitelen met dubbele bladkrans. Ten oosten van de zijbeuken bevonden zich lagere dwarsarmen, tegen de noorderdwarsarm bouwde het Sint Jorisgilde in de 15e eeuw een kapel. Toen had het kerkgebouw zijn huidige omvang bereikt. Na een brand rond 1500 werden koor, zijbeuken en dwarskapellen tussen 1541 en 1546 verhoogd, waardoor een pseudobasiliek ontstond. De eiken kansel met lezenaar dateert uit 1785, het 17e eeuwse koorhek is helaas tot bank vertimmerd. Voor de westingang is in 1735 een eenvoudig hek geplaatst met hardstenen pijlers” (31).

In de kerk bevindt zich een gepolychromeerd zwartmarmeren grafmonument van Jean de Ligne van Aremberg, Heer van Zevenbergen, die in 1568 sneuvelde te Heiligerlee. Het graf is overigens leeg. Aanvankelijk stelde men dat het stoffelijk overschot, dat oorspronkelijk in Heiligerlee was begraven en later naar Zevenbergen zou zijn overgebracht, op last van zijn weduwe zou zijn verhuisd naar het familiegraf bij het Kapucijnenklooster van Everdinge. Archivaris Breekelmans heeft echter na jarenlang onderzoek aangetoond dat de stoffelijke resten van Jean de Ligne nooit in het Zevenbergse graf hebben gelegen. Ook in het familiearchief van de Arembergs is over de herbegrafenis niets te vinden. Waar de resten van de graaf zich dan wél bevinden is nog steeds duister. Verder bevinden zich in de kerk grafzerken van onder meer burgemeesters en hoogwaardigheidsbekleders ten tijde van de Republiek. - Hervormde Gemeente Zevenbergen (PKN). - Site van de Grote Kerk of St. Catharinakerk. - Beschrijving en afbeeldingen van de 19 grafzerken in de Grote Kerk of St. Catharinakerk.

- Hervormde pastorie (Markt 3) uit 1930 in de stijl van de Amsterdamse School.

- De RK H. Bartholomeuskerk (Markt 19) dateert uit 1930 en is in neoromaanse stijl ontworpen door de beroemde architect Jan Stuijt. Tal van attributen hebben er vanuit de oude waterstaatskerk een plaats gevonden, zoals het orgel en de orgelkast, biechtstoelen, communiebanken, de preekstoel, koperen lichtkronen en diverse beelden. De glas-in-loodramen die ook zorgvuldig waren overgeplaatst, zijn ten tijde van de bevrijding in 1944 alle vernield. Zij zijn vervangen door andere ramen naar een ontwerp van Jos ten Horn, die ook de prachtige fresco’s in de kerk heeft geschilderd (welke klus hij heeft uitgevoerd van 1930 tot 1943).

- Beschrijving orgel Bartholomeüskerk.

- De Noordhavenkerk (van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) aan de Noordhaven is een zaalkerkje uit 1841. Fraaie ingang met laat-empire details.

- Gereformeerde (PKN) kerk (Stationsstraat 2).

- De watertoren op de hoek Galgenweg - De Meeren dateert uit 1947, is 39,60 meter hoog en had een betonnen vlakbodemreservoir van 600 m3. De watertoren is een ontwerp van architect Kees de Bever (1897-1965). De Bever wordt tot de zogeheten Delftse School gerekend en heeft grote bouwwerken op zijn naam staan, waaronder een aantal kerken en watertorens in Noord-Brabant. De oorspronkelijke watertoren dateerde uit 1924, was 42,25 meter hoog, had een betonnen vlakbodemreservoir van 300 m³, was identiek aan de toren van Steenbergen, is verwoest op 31 oktober 1944 en in 1947 opgevolgd door de huidige watertoren.

In 2016 is de verbouw en herbestemming tot appartementencomplex - de appartementen zijn zowel in (5 stuks) als naast de toren gerealiseerd - gereed gekomen. Al in 1994 was er een plan om de watertoren te slopen en er appartementen te bouwen. Het slopen van dit beeldbepalende object riep echter weerstand op. In 2009 is de toren gekocht door een firma die het herbestemmingsplan heeft ontwikkeld en uitgevoerd.

- De Lobbekenstoren aan de Lobbekenstorenstraat dateert oorspronkelijk uit de 13e eeuw. Deze toren heeft een bijzondere geschiedenis: “Volgens de verhalen zou een zeemeermin in 1421 hebben voorspeld: ‘Zevenbergen zal vergaan, maar de Lobbekenstoren zal blijven bestaan.’ Nog in hetzelfde jaar ging de stad door een watersnood ten onder en inderdaad, de Lobbekenstoren bleef overeind, totdat hij in de 18e eeuw ook verdween. Hij werd gesloopt. Aan de noordzijde van de stad staat echter nog een toren, de Duiventoren, van oorsprong uit de 13e eeuw. De naam van de Lobbekenstoren werd later naar de Duiventoren overgebracht. Daardoor ontstond er ook een verkeerde naamgeving aan de straat die erbij ligt. Misschien om de zeemeermin dan toch maar helemaal gelijk te geven” (26).

- Stellingmolen Fleur aan de Lage Wipstraat (die in de volksmond en ook op sommige oude prentbriefkaarten Achterstraat wordt genoemd) is in 1999 gerestaureerd. De molen dateert oorspronkelijk uit 1841. Reeds daarvóór was er op deze plaats sprake van een rosmolen; een molen die niet door de wind maar door een paard werd aangedreven. Ook was er sinds de 16e eeuw sprake van een molen aan het eind van de Molenstraat, op de Molenberg. Tot 1957 stond er ook nog een kleine houten molen van molenaar Breure, bij de suikerfabriek. Die is in dat jaar afgebroken om plaats te maken voor uitbreiding van de suikerfabriek. In 1908 plaatst de toenmalige molenaar Johannes Franciscus van de Noort een gasmotor in de molen aan de Lage Wipstraat, zodat hij ook als de wind het laat afweten, zijn molen draaiende kan houden.

In de jaren dertig raakt de molen in verval, zodanig dat in 1939 de kap en de wieken verwijderd moeten worden om verdere schade aan de romp te voorkomen. In 1968 wordt de molen door de gemeente aangekocht van de toenmalige molenaar W. Damen, met het oogmerk tot restauratie over te gaan. Uiteindelijk heeft dat, wegens problemen met de financiering, dus 30 jaar op zich laten wachten. Het molenhuis is in 1997 gesloopt, evenals de uit 1908 daterende maalstoel. De molen is tijdens de restauratie (terug in de authentieke staat) weer rechtgezet; hij stond 20 centimeter ‘uit het lood’. De molen gaat overigens niet meer malen.

- Het op een kasteeltje lijkende Koetshuis aan de Prins Hendrikstraat is in 1980 fraai gerestaureerd. Het hoorde oorspronkelijk bij de naastgelegen Villa Waterloo. Beide zijn in 1870 gebouwd voor Adriaan de Bruijn, een van de directeuren van de eerste beetwortelsuikerfabriek in Nederland te Zevenbergen. De villa was gemeentehuis van 1924 tot 1972. Het Koetshuis is ook nog brandweerkazerne en politiebureau geweest. In 2013 is het Koetshuis tot gemeentelijk monument benoemd.

- Het stationsgebouw is in 1854 gebouwd in opdracht van de 'Société Anonyme des chemins de fer d’Anvers à Rotterdam'. Het was een van de eerste stations in Nederland. De bovenverdieping en de zijvleugels zijn gerealiseerd in 1885. Het station was onderdeel van het traject Antwerpen-Rotterdam. Reizigers konden per trein van Antwerpen naar Moerdijk, waarna - vóór de bouw van de spoorbrug aldaar in 1872 - de reis van Moerdijk naar Rotterdam per veerboot wordt voortgezet. In 2012 is het pand verbouwd en herbestemd tot restaurant.

- Gevelstenen in Zevenbergen.

- Beschrijving orgel Ned.Hervormde Kerk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval.

- 2x per jaar, in maart/april en in september/oktober, is er in Zevenbergen een Tweedehands Kinderkleding-beurs. Je kunt hier kinderkleding, schoenen, bad- en sportkleding en accessoires kopen en/of laten verkopen. Gratis entree, goede gebruikte spullen, uitstekend verzorgd.

- In een weekend eind maart in 2017 was er in de oude suikerfabriek (aan het begin van de Achterdijk) het Foodfestijn 'n Bietje Koekoek, met vele deelnemers met allerlei soorten streekproducten op het gebied van eten en drinken. Er waren ook nog allerlei andere activititeiten. Voor nadere informatie zie ook deze link. Of het een jaarlijks evenement gaat worden, is ons nog niet bekend.

- De Fendert Zingt (op een zaterdag in april) is een jaarlijks regionaal festival in De Borgh, dat wordt georganiseerd door Stichting EduVox in samenwerking met BALK (Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek). Het festival staat open voor vocal groups en koren, a capella of begeleid, en biedt een podium aan amateurgroepen om zich te laten zien en de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen d.m.v. workshops, netwerkmogelijkheden en professionele feedback. De organisatie zorgt ervoor dat de zaal en het podium geheel in stijl zijn aangekleed van het jaarlijks wisselende thema, zodat de deelnemers helemaal in de 'mood’ raken en een mooi optreden kunnen neerzetten.

Alle deelnemende groepen ontvangen opbouwende feedback van de professionele jury en maken kans op diverse prijzen. Naast het uitreiken van een themaprijs: “wie geeft het beste/origineelste het gekozen thema weer”, zijn er ook speciale prijzen voor o.a. de groep met het beste arrangement, de beste podiumprestatie, de hoogste festivalscore en een aanmoedigingsprijs voor een bijzondere prestatie. Daar waar iets bijzonders gebeurt, mag de jury ‘eervolle vermeldingen’ toekennen. De naam van het evenement lijkt overigens onlogisch; De Fendert is immers de dialectnaam van het dorp Fijnaart. Dat komt omdat het evenement in 2004 in Fijnaart is begonnen, en sinds 2014 vanwege de betere accommodatie in Zevenbergen is verder gegaan, waarbij men de naam vanwege de inmiddels opgebouwde naamsbekendheid heeft gehandhaafd.

- Het Oranjecomité organiseert de festiviteiten rondom Koningsdag.

- Atletiekvereniging Groene Ster organiseert op een zondag in mei de Westhoektocht. Je kunt kiezen uit de (wandel)afstanden 5, 10, 15, 25, 40 en 50 kilometer.

- Avondvierdaagse (juni).

- Wielerweekend Moerdijk / Profronde van Zevenbergen (weekend begin augustus).

- Bartholomeuskermis (augustus).

- Het Nazomerfestival (weekend in september) omvat een grote braderie, diverse themapleinen, en optredens en entertainment voor jong en ouder.

- Sinterklaasintocht.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Heb je iets te vieren; een verjaardag of jubileum en heb je daarvoor nog geen totale invulling? Speciaal daarvoor heeft Heemkundekring Willem van Strijen een wandeling samengesteld, waarbij je met een groep, tegen een kleine vergoeding, onder deskundige leiding een kennisverrijkende wandeltocht maakt door het centrum. Aan jou de keuze of je dit met je groep wilt doen op zaterdag, zondag of op een weekdag. Gegarandeerd een fantastische ervaring! Mail voor een reservering naar info@heemkundezevenbergen.nl. Daarnaast kun je ook al wandelend het stadje in je eentje of met familie of relaties verkennen met in je hand een historische wandelroute op schrift, verkrijgbaar bij Primera in de Molenstraat en bij de Oudheidkamer. Tijdens de wandeling, met of zonder gids, kun je, als de terrassen geopend zijn, al zittend even bijpraten over wat je reeds hebt ervaren tijdens je wandeltocht. Je kunt tevens het plan opvatten om op een latere datum de eeuwenoude basilicale Catharinakerk en de neoromaanse Bartholomeüskerk uitgebreid (o.l.v. een gids, verbonden aan deze kerken) van binnen te gaan bekijken. En zeker niet vergeten: een bezoek aan de - in het hoofdstuk Geschiedenis beschreven, red. - Oudheidkamer aan de Zuidhaven. Een wandeling door Zevenbergen is absoluut de moeite waard!" Aldus de heemkundekring op haar site.

- Openluchtzwembad De Bosselaar. - De Vrienden van Zwembad Bosselaar zetten zich in voor behoud van het zwembad.

- Markt aan het oostelijk deel van de Gedempte Haven en op de Markt, donderdag 12-16 uur.

- Wereldwinkel Zevenbergen verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij. Bijvoorbeeld koffie van boeren uit Tanzania, lieve knuffels uit Sri Lanka en trendy sieraden uit India, geurige wierook, authentieke muziekinstrumenten, leuke woonaccessoires en bijzondere bureauartikelen. Je vindt er ook smakelijke levensmiddelen zoals koffie, thee, cacao, sauzen, chutneys en wijn.

- Theater De Schuur wordt gerund door ca. 100 vrijwilligers.

- Er is heel veel te zien en te leren op Kinderboerderij De Dierenploeg. Daarvoor hebben ze een speciaal Milieu Educatief Centrum (MEC). Het MEC organiseert regelmatig tentoonstellingen voor de basisscholen van de gemeente Moerdijk. Tijdens deze tentoonstellingen is het MEC op woensdag- en zondagmiddag ook geopend zodat iedereen de tentoonstelling kan bekijken. Er is ook een kruidentuin. Je mag de kruiden, die je voor eigen gebruik nodig hebt, zelf plukken. Geen hele bossen natuurlijk, zodat een ander ook nog kan plukken. En geen bloemen plukken, omdat die een nuttige functie vervullen voor de insekten. De kinderboerderij is ook een geschikte plek om een kinderfeestje te houden.

- Ze zijn er nog, plaatsen in Nederland waar jongeren en ouderen in vriendschap samen komen. Waar mannen en vrouwen ongedwongen met elkaar omgaan, de natuur in ere wordt gehouden, en waar na een dag recreëren geen rotzooi achterblijft. Te mooi om waar te zijn? Naturisten zijn nu eenmaal mensen met eerbied voor 'al wat groeit en bloeit', en dus ook voor elkaar. Mens en Natuur is een naturistenvereniging met een prachtig, 9 ha groot terrein buiten Zevenbergen aan de rivier de Mark, met volop gelegenheid om te zonnen, te spelen en te zwemmen. Met voorzieningen voor dagrecreatie en voor kamperen.

- Ondernemer Ruud van Spronsen heeft met zijn bedrijf Intergolf Moerdijk al sinds 1996 plannen voor de aanleg van een 27 holes golfbaan op en bij de voormalige stortplaats aan de Keeneweg tussen de Dikkendijk en de A17, NW van Zevenbergen. In 2006 leidt dat tot het 'Hergebruikplan stortplaats Zevenbergen'. In 2014 is het bestemmingsplan voor dit project definitief geworden. De aanleg is als alles volgens de recentste plannen is verlopen in 2018 van start gegaan. Hier kun je lezen waarom het zo lang heeft geduurd. Het gaat om een 18 holes wedstrijdbaan en een oefenbaan met 9 holes en een drivingrange. In een loods van 100 bij 60 meter die langs de A17 staat, wil hij ook een oefenvoorziening maken. Het plan behelst verder de bouw van een clubhuis met een restaurant en vergader- en logeerfaciliteiten. Het terrein is 74 hectare groot. De investering bedraagt ca. 12 miljoen euro.

Anno 2019 wil Van Spronsen lager gelegen percelen op de locatie ophogen met zand, om zo de hoogteverschillen voor de golfbaan, die kunnen oplopen tot 18 meter, te kunnen aanleggen. Daarnaast levert het hergebruiken van de grond die elders weg moet en die qua milieu-eisen niet voor een woongebied kan worden gebruikt, hem extra inkomsten op. Anno begin 2019 moet de gemeente hier nog toestemming voor geven. - Nadere informatie over de golfbaan in wording op de site van de gemeente Moerdijk.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Zevenbergen door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2, 3 en 4.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zevenbergen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenverenigingen: - Stadsraad Zevenbergen streeft ernaar het niveau van het woon- en leefgenot in de stad te handhaven en waar nodig te verbeteren. Bij woon- en leefgenot kun je denken aan thema's als veiligheid, stadsverfraaiing, verkeer en voorzieningen. Denk bij voorzieningen aan onderwerpen als voorzieningen voor ouderen en jeugd, medisch, onderwijs en sport, clubs en verenigingen, openbaar vervoer en winkels. Maar de Stadsraad zet ook jaarlijks de bloemetjes buiten; Eind mei hangen ze bloemen aan een groot aantal palen van de Noord- en Zuidhaven.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Site van de ondernemers in het centrum van Zevenbergen.

- Voortgezet onderwijs: - Marklandcollege.

- Muziek: - Het Symfonisch RuimteOrkest is in 1995 opgericht door Gerrit van der Schouw. Gerrit vond dat er voor violisten in deze regio geen mogelijkheid was om gezamenlijk muziek te maken (zoals bijvoorbeeld blazers in een harmonie of fanfare dat wél kunnen) en daar wilde hij iets aan doen. Het RuimteOrkest is inmiddels gegroeid tot ruim 40 leden. Het repertoire is gevarieerd en bestaat uit licht klassieke werken, film- en musicalmuziek. Elke zondagavond wordt er gerepeteerd. Het orkest treedt regelmatig op in de regio. Momenteel is de bezetting van het orkest redelijk compleet. Het heeft naast piano en harp ook fagotten, hobo’s, fluiten, klarinetten, hoorns, trompet, trombone en een percussiegroep. Tegenwoordig is er ook een leerlingenorkest. In samenwerking met centrum voor de kunsten Amadeus is via de vereniging ook de vioolcursus ‘Samen muziek maken’ te volgen.

- Sport: - Hockeyclub.

- Bowlingvereniging.

- Toer Wieler Club.

- Atletiekvereniging Groene Ster is opgericht in 1970 en uitgegroeid tot een middelgrote vereniging. Gedurende het zomerseizoen beschikken zij over een complete sportaccommodatie gelegen aan De Knip. In 1997 is er, na 12 jaar een sintelbaan te hebben gehad, een kunststofbaan gerealiseerd, inclusief voorzieningen voor de technische nummers. Sinds 2011 beschikken ze over een gloednieuw clubgebouw met alle moderne voorzieningen.

- Overige verenigingen: - Railkontakt Modelspoorgroep is een vereniging van enthousiaste modelspoorders die in clubverband samenwerken aan het tot stand komen van een modulebaan die een maquette is van Zevenbergen anno 1920-1950. In het verleden was het stadje bekend om zijn suikerfabriek, destijds de tweede van het land. Deze is inmiddels alweer zo’n 20 jaar niet meer actief. Daarom is het zo leuk om het spoorse gebeuren na te bouwen van de genoemde data. Ook is het dan niet noodzakelijk het spoor van bovenleiding te voorzien, want het traject Roosendaal-Dordrecht kwam pas in 1950 onder de draad.

- Vogelvereniging Zanglust te Zevenbergen is opgericht in 1962. De vereniging met zo'n 50 leden is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Deze organisatie telt zo'n 30.000 leden. Ze organiseren ieder jaar een Onderlinge Tentoonstelling, met een zeer mooie show van ruim 500 vogels in diverse soorten, bestaande uit kleur- en postuurkanaries, zebravinken, tropische vogels, europese cultuurvogels, grasparkieten, agaporniden, en grote parkieten. De leden Patrick en Samantha den Hollander zijn op Wereldtentoonstelling Mondial in Zwolle in januari 2019 wereldkampioen geworden met hun kakariki's.

- Zorg: - Op Zorgboerderij De Zwanenhoeve (De Langeweg 14) wonen en werken jongeren en volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Op ca. 3 ha grond wordt dagbesteding geboden met een arbeidsmatig karakter. Op de boerderij zijn schapen, varkens, een paard, kippen, geiten en een poes. Naast kleinvee is er een boerderijwinkel met groenten uit eigen tuin, eieren, kussens uit de weverij, sjaals etc., dit alles van de wol van de eigen schapen. De cliënten voeren huishoudelijke taken uit en verrichten creatieve bezigheden. De Zwanenhoeve is recentelijk verbouwd en in andere handen gekomen (zorginstelling Zuidwester).

Reactie toevoegen