Bikbergen

Plaats
Buurtschap
Huizen Gooise Meren
't Gooi
Noord-Holland

Bikbergen bord [640x480].jpg

Bikbergen, deze buurtschap wordt doormidden gesneden door de grens tussen de gemeenten Huizen en Gooise Meren. Alleen op Huizens grondgebied heeft Bikbergen plaatsnaamborden.

Bikbergen, deze buurtschap wordt doormidden gesneden door de grens tussen de gemeenten Huizen en Gooise Meren. Alleen op Huizens grondgebied heeft Bikbergen plaatsnaamborden.

bikbergen_ijzeren_veld_1.jpg

Bikbergen, natuurgebied IJzeren Veld

Bikbergen, natuurgebied IJzeren Veld

bikbergen_luchtkasteel_limousin_koeien_als_begrazers.jpg

Bikbergen, natuurgebied Luchtkasteel, limousinkoeien als begrazers

Bikbergen, natuurgebied Luchtkasteel, limousinkoeien als begrazers

bikbergen_luchtkasteel_ree_in_de_bosrand.jpg

Bikbergen, natuurgebied Luchtkasteel, ree in de bosrand

Bikbergen, natuurgebied Luchtkasteel, ree in de bosrand

bikbergen_oud_bussem_1.jpg

Bikbergen, Landgoed Oud Bussem

Bikbergen, Landgoed Oud Bussem

bikbergen_oud_bussem_2.jpg

Bikbergen, Landgoed Oud Bussem

Bikbergen, Landgoed Oud Bussem

bikbergen_oud_bussem_3.jpg

Bikbergen, Landgoed Oud Bussem

Bikbergen, Landgoed Oud Bussem

huizen_bikbergen_vliegheide.1.jpg

Bikbergen, Vliegheide

Bikbergen, Vliegheide

huizen_limitische_heide.1.jpg

Bikbergen, Limitische Heide

Bikbergen, Limitische Heide

Bikbergen

Terug naar boven

Status

- Bikbergen is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek 't Gooi, in deels gemeente Huizen (O deel, vallend onder het dorp Huizen), deels gemeente Gooise Meren (W deel, vallend onder de stad Naarden).

- Er staan alleen (officiële blauwe) plaatsnaamborden (komborden) Bikbergen in het deel dat onder de gemeente Huizen valt. Er zijn plannen voor een grenscorrectie van de grillig verlopende grens ter plekke.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bikbergen ligt ZW van Huizen, ZO van Naarden, NO van Bussum, NW van de buurtschap Crailo en grenst in het W aan de A1.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Bikbergen noch bij Huizen, noch bij Naarden apart vemeld. Wellicht bestond deze naam toen nog niet. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 120 inwoners in het deel onder de gemeente Huizen. De aantallen onder de gemeente Naarden zijn ons niet bekend.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bikbergen is een villawijk en een naoorlogs bos. Diverse beukenlanen zijn in 1820 aangelegd.

In 2013 is in Bikbergen een bijzondere archeologische vondst gedaan, namelijk een stukje van een gouden Vikingring uit ca. 800-1000 n.Chr. Een dergelijke vondst is in ons land slechts één keer eerder gedaan.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

De buurtschap Bikbergen ligt uitermate idyllisch temidden van maar liefst 8 natuurgebieden en landgoederen:

- Landgoed Oud Bussem heeft een oppervlakte van 9 ha. In de Topografische atlas Noord-Holland staat overigens foutief Oud Bussum. De bebouwing van melkerij Oud Bussem staat deels op grondgebied van de gemeente Naarden. Monumentale beuken, een ruitersportweide en een strak wit landhuis. Dat typeert het landgoed Oud Bussem. Bevat de strakke elementen van de Franse stijl. Groot contrast met de latere Engelse landschapsstijl met kronkelende waterpartijen, eilanden en hoogteverschillen. Honden aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 maart - 15 juli).

Melkerij Oud Bussem omvat een 9-tal rijksmonumentale objecten onder de gemeente Huizen, aan de Flevolaan 39 t/m 69. Het betreft o.a. een landhuis, zaaddrogerij, melkerij, dienstwoning, garage, hekpijlers en historische tuin- en parkaanleg. Voor nadere toelichting zie de lijst van rijksmonumenten in de gemeente Huizen. De panden van het complex Melkerij Oud Bussem aan de Flevolaan 32, 34, 41, 43 en 45 alsmede 3 panden aan de Oud Blaricumerweg vallen onder de gemeente Naarden. Voor een beschrijving van deze panden zie onderaan de rijksmonumentenlijst Naarden.

- Bosgebied Bikbergen heeft een oppervlakte van 55 ha. Samen met Crailo en IJzeren Veld één van de grotere aaneengesloten Gooise bossen. Kenmerkend zijn de oude akkers en het idyllische hollewegje op de overgang van Bikbergen naar Crailo. Het bos zelf is vrij jong, omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog veel oude bomen in de haarden van de bevolking zijn verdwenen. Alleen de oude beukenlanen dateren nog van begin 1800. De vele holten in deze hoogbejaarde beuken bieden woonruimte aan vleermuizen, spechten, holenduiven, kauwen en bosuilen. En in de herfst is er een bonte pracht aan paddenstoelen. In de opengemaakte zone tussen de Vliegheide en de Tafelbergheide ligt een grafheuvel van ca. 4000 jaar oud. Honden aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli).

- Natuurgebied IJzeren Veld heeft een oppervlakte van 27 ha. Waar de vreemde naam vandaan komt is helaas niet bekend. Het bos met akkers komt sterk overeen met natuurgebied Bikbergen. De vier oude beuken dicht bij de Langerhuizenweg zijn de enige die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Honden aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 maart - 15 juli).

- De Vliegheide heeft een oppervlakte van 12 ha. Ooit vormde de Vliegheide, samen met de Limitische en Nieuw Bussummerheide, een aaneengesloten band van heide van de Naarder Eng tot aan de Tafelberg- en Blaricummerheide. Door bosaanplant en villawijken is deze band in het verleden onderbroken. Er wordt nu echter gewerkt aan het herstel ervan, om planten en dieren van de hei weer doorgang te bieden. Honden alleen aangelijnd wanneer er runderen aanwezig zijn (zie borden).

- Nieuw Bussummerheide. 29 ha. Eén van de meest geliefde plaatsen om te picknicken en te recreëren. De grillig gevormde oude grove dennen langs de parkeerplaats vormen een filmisch decor. Honden aangelijnd als de runderen aanwezig zijn (zie borden).

- Limitische Heide. 33 ha. Bijzonder aan deze heide is de rijke variatie in oude en jonge struikhei en de afwisseling met open rul zand. Door zorgvuldig beheer is de populatie zandhagedissen gegroeid en worden ze nu ook in het aangrenzende gebied Nieuw Bussummerheide aangetroffen. Honden aanlijnen in het broedseizoen (15 maart – 15 juli) en als er runderen aanwezig zijn (zie borden).

- De Beek heeft een oppervlakte van 12 ha. Landgoed De Beek, ontworpen in de zogeheten ‘landschapsstijl’ door tuinarchitect Zocher, kent een fors reliëf. Dat komt omdat er zeer diep moest worden gegraven om de beek, die als een lus door het gebied heen loopt, permanent grondwater te laten bevatten. Grote partijen rododendrons en enkele lanen met zware imposante beuken geven dit gebied extra karakter. Honden aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli).

- Natuurgebied Luchtkasteel heeft een oppervlakte van 11 ha. Een zeer oude akker omringd door bos. Ontsnapt aan modernisering van de landbouw met als gevolg dat hier nog zandblauwtjes, grasklokjes en schermhavikskruid groeien. Ooit stond hier een zomerhuis op palen; het ‘Luchtkasteel’. Honden alleen aangelijnd wanneer er runderen aanwezig zijn (zie borden). (bron van de natuurgebiedbeschrijvingen: Stichting Goois Natuurreservaat)

- Dagrecreatieterrein De Steen is genoemd naar de zwerfsteen die op dit terrein ligt.

- Paaltjeswandeling IJzeren Veld, Bikbergen en Crailo.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Bikbergen van fotograaf Martin Stevens.

Reactie toevoegen