Bergentheim

Plaats
Dorp
Hardenberg
Salland
Overijssel

Bergentheim

Terug naar boven

Status

- Bergentheim is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 30-4-1941 gemeente Ambt Hardenberg.

- Onder het dorp Bergentheim vallen ook de buurtschappen Gouden Ploeg en Oud Bergentheim.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Banthum of Bantem.

Terug naar boven

Ligging

Bergentheim ligt Z van Hardenberg en grenst in het W aan de Vecht en in het O ligt het dichtbij de grens met Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Bergentheim 32 huizen met 243 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk is dit dorp een esdorp ten westen van de huidige kern. Dit is het huidige Oud-Bergentheim. De huidige kern komt tot ontwikkeling door de vervening van de veengebieden ten oosten. Deze gebieden zijn aangekocht door Isaac Antoni van Roijen (1800-1868) en afgegraven. Na zijn dood is de onderneming voortgezet onder de naam N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. Van Royen. Deze bouwen in 1890 een turfstrooiselfabriek. Deze fabriek is in 1948 gesloten. Later vestigt de Wavin zich aldaar om rioolputten te maken, maar ook deze vestiging is gesloten en het terrein is nu onderdeel van Toppoint BV. Ook is in Bergentheim jarenlang een grote bakkerij gevestigd geweest, deze is echter ten gevolge van fusies weggesaneerd.

Station
In 1905 krijgt het dorp een station aan de spoorlijn Zwolle - Stadskanaal (verder doorgaand naar Delfzijl), aangelegd door de NOLS, alsmede een spoorhaven. In het ontwerp is sprake van een 'halte'. Het dorp krijgt dan ook niet een groot stationsgebouw zoals dat bijvoorbeeld in Gramsbergen nog staat. Het blijkt echter al snel te klein. De halte wordt toch een station en het gebouw wordt al in 1907 uitgebreid. Het station wordt gesloten in 1975, en het gebouw is afgebroken in 1993. - Nadere informatie over halte Bergentheim. - Nadere informatie over station Bergentheim.

Havezathe
In 1385 stond er een erf Middesdorp in deze plaats. In 1649 werd dit een havezathe. In 1842 is het huis afgebroken. In 1849 is er een nieuw huis voor in de plaats gekomen.

Brandweer
In 1938 krijgt Bergentheim een eigen brandweer, die er tot heden nog altijd is. Op de site van de brandweer staat een mooi verhaal over hoe het allemaal zo gekomen is en wat eraan vooraf is gegaan: "Op 1 augustus 1917 verstuurt N.V. Veenderij Erven van Roijen een brief naar de burgemeester van de gemeente Ambt Hardenberg met de volgende inhoud: 'wegens het aanschaffen van een nieuwe brandspuit fabricaat van der Ploeg van Grouw, en het geheel ontbreken van gemeente-brandbluschmateriaal in dit deel van de gemeente, verzoeken wy U beleefd ons te berichten, of het bestuur van onze gemeente by voorkoming ook van onze spuit gebruik wenscht te maken en op welke voorwaarden. Uw bericht hierover gaarne spoedig tegemoet ziende hebben wy met de meeste hoogachting de eer te zijn.' Op deze vraag wordt positief gereageerd en zal de brandspuit worden gebruikt voor 10 gulden per gebruik + de kosten van arbeidsloon.

Op 14 April 1937 verstuurt Veenderij van Roijen opnieuw een brief naar de burgemeester met het verzoek een gesprek te hebben met de burgemeester. Omdat er steeds meer huizen komen vinden zij het een taak van de gemeente om aandacht te geven aan de brandbestrijding. Uit dit gesprek kwam het volgende: N.V. Veenderij Erven van Roijen staat de de brandspuit af aan de gemeente als deze blijvend in het dorp wordt gestationeerd en een goede brandwacht wordt georganiseerd. Ook zal Van Roijen zorgen voor bergruimte. De Burgemeester geeft gemeenteveldwachter A de Jong opdracht om mensen te benaderen voor brandweerwerkzaamheden. Als er 12 personen bereid zijn gevonden en de brandweerspuit staat gestald is 1 februari 1938 het begin van Brandweer Bergentheim."

- In 1985 is de 600e verjaardag van het dorp groots gevierd. Ter gelegenheid hiervan heeft schrijver H.J. Hilberink een boek uitgebracht dat de geschiedenis van het dorp beschrijft. - In 2010 is 625 jaar Bergentheim gevierd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Als de spoorlijn Almelo-Mariënberg wordt doorgetrokken naar Hardenberg, komt er mogelijk weer een station in Bergentheim.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bergentheim heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde kerk. - Het orgel van de Hervormde kerk is in 1959 gebouwd door Flentrop Orgelbouw voor de Opstandingkerk te Nijmegen. In 1964 uitgebreid met een rugwerk. Bij de overplaatsing naar Bergentheim (1999) wederom uitgebreid met een vrij pedaal.

- Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Hoeksteen.

- Beschrijving van monumentale objecten in Bergentheim.

- Museumboerderij en Kinderboererij Den Hof is in 1985 ontstaan. Frans van Gemmert hield tijdens het feest ter gelegenheid van 600 jaar Bergentheim een tentoonstelling over de historie van de streek met landbouwwerktuigen, gereedschap uit de tijd van de vervening, maar ook spullen uit een oude smederij en een historisch onderwijsoverzicht. Na die expositie is Frans van Gemert verder gegaan met het verzamelen van allerlei spullen en in 1990 is het museum open gegaan voor het publiek. Museumboerderij en kinderboerderij Den Hof zijn open op dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Adres: Kanaalweg-Oost 39a.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Feestweek (juni).

- Banthumloop (op een vrijdag in juni).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De kinderboerderij is gevestigd in de tuin van Museumboerderij Den Hof. Door de combinatie van museum en dieren is Den Hof aantrekkelijk voor gezinnen met jonge kinderen.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpjes uit 1985 m.b.t. 600 jaar Bergentheim.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Bergentheim.

- Lokale links: - Bergentheim linkspagina.

- Nieuws: - Nieuws uit Bergentheim op Facebook. - Nieuws uit Bergentheim op Twitter.

- Onderwijs en kinderopvang: - WellusWijs biedt dagopvang, peuterprogramma en buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.

- Muziek: - Muziekvereniging Beatrix.

- Sport: - Hengelsportvereniging.

- Zorg:- Zorgboerderij Schottinkslag.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bergentheim.

Reactie toevoegen