Balinge

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

balinge_duurzaam.jpg

Werkgroep Duurzaam Balinge heeft als doel het dorp en omgeving duurzamer te maken. Dit doet ze d.m.v. kennisoverdracht, duurzame investeringen en de Houtgroep, die onderhoud pleegt aan houtsingels in en om de Broekstreek.

Werkgroep Duurzaam Balinge heeft als doel het dorp en omgeving duurzamer te maken. Dit doet ze d.m.v. kennisoverdracht, duurzame investeringen en de Houtgroep, die onderhoud pleegt aan houtsingels in en om de Broekstreek.

Balinge

Terug naar boven

Status

- Balinge is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Westerbork.

- De buurdorpen Balinge, Garminge en Mantinge zijn satellietnederzettingen van(uit) Westerbork. Gezamenlijk staan ze bekend als gebied de Broekstreek.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Baoling. Een inwoner van dit dorp is een Baolinger.

Oudere vermeldingen
Bolingen, Baelinghe, Ballinge, Baallinge, Baalinge, 1381-1383 Balinghe, 1826 Balinge.

Naamsverklaring
Afleiding met het suffix -ingi van de persoonsnaam Balo met als betekenis 'bij de lieden van Balo', ontstaan uit Baldo.(1)

Familienaam
Als geslachtsnaam komt de naam reeds voor in 1437 en 1438 als (Otto) Balinghe resp. (Otto) Balynghe.

Bijnaam
Een schimpnaam voor de inwoners is stalpaolen; stijve, houterige, weinig plooibare lieden.

Terug naar boven

Ligging

Balinge ligt ZO van Westerbork.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Balinge 8 huizen met 59 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Molen
In Balinge heeft een korenmolen gestaan, die in 1874 door molenaar Frederikus Westerling is gebouwd. Hij was tevens boer. Deze maalderij was niet de eerste die molenaar Westerling liet verrijzen. Ook in Elp stichtte hij een molen. Omdat er door de Balingers nogal wat bezwaren tegen het plan werden ingediend ging het gemeentebestuur niet met de bouw akkoord. Intussen was Westerling op een andere plaats met het bouwen van een nieuwe molen begonnen. Kennelijk is de molen toch blijven staan, want hij is namelijk in 1931 tot de grond toe afgebrand. Onder het kopje Beeld kun je een foto van deze vroegere molen vinden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In april 2017 is een fraai 'schoolbankje' onthuld bij dorpshuis 't Broekhoes. Het bankje is gemaakt van een door Duurzaam Balinge geschonken boomstam. Een mooie duurzame aanvulling op de reeds bestaande mooie plekjes in de Broekstreek. We hebben het bankje onder Bezienswaardigheden geplaatst, omdat het een kunstwerk is dat het bekijken waard is (zie de foto's onder de link). Maar natuurlijk kun je er ook gewoon op zitten. Als inwoner of als toerist of recreant om even bij te komen van je fietstocht of wandeling.

Terug naar boven

Evenementen

- Traditiegetrouw wordt eens in de 5 jaar een groot feest georganiseerd door en voor de inwoners van de Broekstreek. De straten worden versierd, er is een optocht met versierde wagens, er staat een tent in Balinge en drie dagen lang zijn er overdag en ’s avonds allerlei activiteiten en optredens. Zo’n feest kost natuurlijk geld. Daarom wordt via een intekenlijst ruim van tevoren geld bij de inwoners ingezameld.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In september 2019 is rond het dorp Balinge het eerste deel van het nieuwe wandelknooppuntennetwerk in Midden-Drenthe gereedgekomen. Wethouder Anique Snijders heeft het feestelijk geopend. Ook heeft ze de route gelopen. Met de aanleg van knooppunten in en rondom het dorp kunnen wandelaars een route lopen van drie kilometer. Het wandelknooppuntennetwerk wordt aangelegd in het midden en zuiden van Midden-Drenthe. De gemeente heeft voor dit gebied gekozen omdat de nieuwe wandelroutes aansluiten op andere netwerken in de provincie. Ook sluiten ze aan op de bestaande dorpsommetjes. "Met dit netwerk kunnen we de wandelaar nog meer variatie bieden", aldus wethouder Snijders. Het wandelknooppuntensysteem werkt met genummerde knooppunten die naar elkaar verwijzen. Het werkt op dezelfde manier als een fietsknooppuntennetwerk.

- Van oudsher was hier sprake van gemeenschappelijke es- en groengronden met het noordelijker gelegen Garminge: Garminger- en Balingeres en Garminger- en Balingerstukken. ZO van het dorp ligt het Balingerveld (bouwland), 2 km verder zuidwaarts het Balingerzand (heide, zandverstuiving).

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage over Balinge e.o. in vroeger tijden. In de rechterkolom bovenin vind je nog meer films over deze omgeving.

- Oude foto's van Balinge.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de dorpen Balinge, Garminge en Mantinge (gezamenlijk de Broekstreek genoemd, niet te verwarren met de Broekstreek rond Ekehaar).

- Nieuws: - De maandelijkse dorpskrant De Broeker is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers). - Nieuws uit de Broekstreek op Facebook.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Broekstreek e.o. is een stichting die als doel heeft de gemeenschappelijke belangen van de Broekstrekers en hun verenigingen te behartigen. Plaatselijk Belang is lid van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) en de gesprekspartner van de gemeente. De stichting bestaat uit een algemeen bestuur van ten minste 14 personen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verenigingen, boermarken, dorpshuiscommissie en werkgroepen.

- MFC: - MFC 't Broekhoes in Balinge is er ook voor de buurdorpen Garminge en Mantinge. De school, dorpshuis 't Broekhoes en de jeugdsoos vinden hier onderdak. Ook bijeenkomsten, vergaderingen en sportactiviteiten vinden hier plaats.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Wenteling is in 2012 van start gegaan, als fusie tussen voorheen de basisscholen De Tille in Witteveen en Het Broekhoes in Balinge. De Wenteling is een integraal kindcentrum waar kinderen van 2 t/m 12 jaar terecht kunnen voor peuteropvang en basisonderwijs. In het kindcentrum werken ze met het International Primary Curriculum (IPC). Ze stimuleren de ontwikkeling van kinderen met spannende en interessante thema’s. Daarbij onderscheiden ze 8 verschillende intelligenties, want ieder kind is op zijn eigen manier slim. Op deze manier kan het kind zich op zijn of haar manier het beste ontplooien. Dankzij spannende en boeiende thema’s is het leren voor het kind ook extra leuk.

Het aantal leerlingen komt in de komende jaren dicht bij de ondergrens van 40. Anno voorjaar 2018 ligt het leerlingenaantal rond de 50, onder de 40 betekent definitief sluiting. Uiteraard zou dat de leefbaarheid van deze dorpen niet ten goede komen en wil men dit voorkomen. In mei 2018 zijn daarom alle inwoners van de Broekstreek en Witteveen uitgenodigd om mee te praten en te denken over hoe de school te kunnen behouden. Wat is er voor nodig om leerlingen te behouden en meer leerlingen te werven?

- Sport: - "Tafeltennisvereniging TTV Tios* '66 is opgericht in 1966. Van Berghem was het toenmalige schoolhoofd van de basisschool in Balinge en een fanatiek tafeltennisser. Hij kreeg nog enkele Broekstrekers zo enthousiast om een vereniging op te richten. Enkele leden van het eerste uur zijn nog altijd lid. Tot op heden is Tios nog altijd een gezonde vereniging die ook nog goede prestaties levert op regionaal niveau. Dat Tios gezond is, blijkt wel uit het feit dat de jeugd bij deze vereniging geen contributie betaalt. Als bestuur begrijpen we daarom niet waarom niet elk kind van de basisschool gewoon lid is van Tios. Dat we dit nog steeds kunnen volhouden, komt voornamelijk door de oliebollenactie van 31 december. Hier zijn we rond 1990 mee begonnen om geld te verzamelen voor de verenigingsshirtjes. Een vaste kern vrijwilligers zorgt er voor dat de kwaliteit van de bollen en appelflappen elk jaar weer van een hoog niveau zijn.
* Dat betekent 'Tafeltennis Is Onze Sport'.

Tios heeft ook aantrekkingskracht naar de omliggende dorpen. Zo trainen er momenteel kinderen uit Beilen, Wijster, Westerbork en Orvelte bij de vereniging. Toch hopen we in de toekomst ook weer wat meer jeugd van de Broekstreek (Balinge, Garminge en Mantinge) op de trainingen te zien. Nogmaals: trainen voor de jeugd kost niets! Laten we er met z’n allen voor zorgen dat deze vereniging met een rijke historie nog jaren bestaansrecht heeft. Hier heb je wel jeugdleden voor nodig. Probeer het gewoon eens. Je bent altijd welkom op de vrijdagavond vanaf 18.00 uur. Ook senioren zijn van harte welkom. Ook al heb je nog nooit getafeltennist en het lijkt je wat, kom gewoon eens kijken. Dit kan op de vrijdagavond, vanaf 20.00 uur."

- Duurzaamheid: - "Dankzij Energie Coöperatie (EC) de Broekstreek kunnen we verder bouwen aan een duurzame lokale samenleving. De coöperatie steunt initiatieven en projecten in de Broekstreek en omstreken om de duurzaamheid te bevorderen. De dorpen Mantinge, Garminge en Balinge werken van oudsher al op coöperatieve wijze samen; de EC is een waardevolle aanvulling hierop. EC de Broekstreek is meer dan alleen een doorgeefluik van energie; met elkaar ondersteunen we duurzame projecten in onze eigen woonomgeving. In de Broekstreek snappen we dat duurzaamheid meer is dan energie alleen. We zijn zeker ook sociaal duurzaam! Als je klant wordt van de EC, krijg 100% groene energie, steun je lokale opwekking, en investeer je in je eigen regio."

- Werkgroep Duurzaam Balinge heeft als doel het dorp en omgeving duurzamer te maken. Dit doet ze d.m.v. kennisoverdracht, duurzame investeringen en de Houtgroep, die onderhoud pleegt aan houtsingels in en om de Broekstreek. "Gisteren bezocht ik met inwoner Arnold Prins een brainstormsessie van de werkgroep over hoe verder te gaan met het vergroten van duurzaamheid. De groep was niet groot, de plannen wel. Vanuit dit kleine dorp denken we na over Cradle to Cradle, Grijs watercircuit, reductie restafval, sociaal duurzaam etc. Zeker 100 prachtige kreten, zinnen en ideeën kwamen langs. Tot 5 hoofdthema’s bijeen gebracht. Het klinkt groot, maar veel is een kwestie van bewuste keuzes maken in jouw cirkel van invloed. Bij het vervolg hoop ik meer mensen te treffen die mee willen denken. Het was reuze inspirerend! Laat de aarde niet huilen om wat wij haar aandoen, laten we samen zorgen dat onze ecologische voetafdruk beperkt wordt, en dat hoeft echt niet ten koste te gaan van onze levensstandaard!" Aldus een verslag van Christine Prins-van Dorpen in januari 2018.

Reactie toevoegen