Mantinge

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

mantinge_mantingerveld_jeneverbes_1.jpg

Mantinge, het Mantingerveld is bekend om zijn jeneverbes-struweel

Mantinge, het Mantingerveld is bekend om zijn jeneverbes-struweel

mantinge_mantingerveld_drents_heideschaap_en_jeneverbes.jpg

Mantinge, Mantingerveld, begrazing met het Drents Heideschaap

Mantinge, Mantingerveld, begrazing met het Drents Heideschaap

mantingerveld_heideven.jpg

Mantinge, Mantingerveld, heideven

Mantinge, Mantingerveld, heideven

Mantinge

Terug naar boven

Status

Mantinge is een esdorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Westerbork.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Maanting.

Oudere vermeldingen
Manting, Ca. 1335 Mantinc, 1408 Mantinghe, 1525 Mantinge.

Naamsverklaring
Betekent 'bij de lieden van de persoon Mante', wat een verkorte vorm is van Manfred, waarin mand*- 'zich verheugen'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Mantinge ligt NO van Hoogeveen, Z van Westerbork.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Mantinge 15 huizen met 96 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 110 huizen met ca. 280 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Werkkamp Mantinge
In de jaren dertig van de 20e eeuw heerst er grote werkkloosheid in het land. In het kader van de 'werkverschaffing' verrijzen er in het land tal van werkkampen, om van daaruit wat men toen noemde 'woeste gronden' te ontginnen. Zo ook in Mantinge. Dit werkkamp bood plaats aan maximaal 240 mannen. In 1942 heeft het ook nog als dwangarbeiderskamp voor joodse mannen gefungeerd. Dit was het enige kamp waar de joodse rituelen werden gerespecteerd. In de keuken werkte een joodse kok en joods personeel. De maaltijden werden volgens de spijswetten en onder toezicht van het Rabbinaat vervaardigd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2015 is de bushalte in Mantinge verplaatst. Plaatselijk Belang Broekstreek e.o. en Jeugdsoos BroekZZZ hebben toen het initiatief genomen om er een wachthuisje bij te bouwen, zodat de inwoners niet meer in weer en wind op de bus hoeven te wachten. Volgens voorzitter van Plaatselijk Belang Kees Kuik is dit "de mooiste bushalte van Drenthe. Heel wat beter dan zo'n lelijk glazen ding". De gemeente heeft financieel bijgedragen vanuit het project MOEK ('Mooi op eigen kracht'), dat bedoeld is voor projecten die de lokale saamhorigheid bevorderen. Ook andere sponsors hebben bijgedragen. Het fraaie hokje is opgebouwd met dikke houten palen en heeft een 'groen dak'.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Fietsknooppuntenroute vanuit Mantinge is een rondrit van 25 km die je door de dorpen Meppen, Aalden, Zweeloo, Witteveen en Balinge voert.

- Twee gemarkeerde wandelroutes (van 4,5 en 12 km) voeren je vanuit Mantinge door de prachtige natuur rond het dorp.

- Het Mantingerveld is een groot natuurgebied (ca. 1.000 hectare) ten zuiden en zuidwesten van Mantinge, en ten noorden en westen van Nieuw-Balinge. Het bestaat uit verschillende natuurgebieden zoals Balingerzand, Mantingerzand, Hullenzand, Lentsche Veen en Martensplek. In 2008 heeft Natuurmonumenten het natuurontwikkelingsproject Haarweg in het Mantingerveld afgesloten. Door landbouwgrond in een deel van het Mantingerveld in te richten als natuurgebied zijn de drie geïsoleerde stukken natuur Hullenzand, Lentsche Veen en Martensplek nu aaneengesloten. Adder, heikikker, insecten en andere dieren kunnen nu makkelijker heen en weer. De afsluiting van het project is weer een stap dichterbij een groot en aaneengesloten Mantingerveld.

Begin jaren negentig presenteerde Natuurmonumenten het ambitieuze plan Goudplevier om vier bestaande heideveldjes te verbinden tot één groot heidegebied. Natuurmonumenten wil daarvoor 800 hectare landbouwgrond aankopen en inrichten als natuurgebied. De bedoeling is om het plan binnen 30 jaar gefaseerd uit te voeren. Natuurmonumenten heeft al 650 hectare van de beoogde 800 weten te verwerven. Een groot deel daarvan is inmiddels al ingericht. In het dorpshuis van Nieuw-Balinge heeft Natuurmonumenten een vaste expositie over het gebied ingericht. Onder de noemer Project Koolveen wordt het Mantingerzand via het eerder ingerichte Groote veld met het Hullenzand verbonden. Ook in dit gebied graaft Natuurmonumenten de bemeste bovenlaag af en herstelt zij de slenken en veentjes. - Nadere informatie over het Mantingerveld op de site van beheerder Natuurmonumenten. - Natuurvisie 2012-2030 voor Mantingerveld, Mantingerbos en Mantingerweiden. - Wandelroute de Jeneverbesroute (9 km) geeft je een goed beeld van de natuur op het Mantingerveld en van wat er allemaal gaat veranderen.

- In 2016 zijn 5 heidekoeien uitgezet op het Mantingerveld, in aanvulling op de 9 die er al liepen. Het is de bedoeling dat de kudde in 10 jaar groeit tot 30 dieren. Daarna worden er ook heidekoeien naar het Dwingelderveld gebracht. Er graast ook al een kleine kudde in natuurgebied de Drentsche Aa, en eerder zijn er heidekoeien ingezet op het Balloërveld. Er waren lange tijd geen heidekoeien meer aanwezig in Nederland. Enkele jaren geleden is in Denemarken een fokprogramma gestart. Sindsdien verspreidt de heidekoe zich weer over Nederland. Natuurmonumenten in Drenthe werkt in dit project samen met een agrarische natuurvereniging en Geldersch Landschap. Ze wisselen stieren uit om de lijn gezond te houden. De heidekoeien kunnen zich goed handhaven op voedselarme gronden. De koeien kalven gemakkelijk af. Het zijn lichte koeien die weinig vertrappen als het nat is. Ze vreten opkomende eiken- en beukenboompjes weg, maar laten jeneverbesstruiken in stand. De kosten voor de inzet van de heidekoeien worden betaald door energieproducent RWE. Het bedrijf stelt 100.000 euro beschikbaar ter compensatie van de uitstoot van de kolencentrale in de Eemshaven.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de dorpen Balinge, Garminge en Mantinge (gezamenlijk de Broekstreek genoemd, niet te verwarren met de Broekstreek rond Ekehaar).

- Zorg: - Zorgboerderij De Delma.

Reactie toevoegen