Westerbork

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

DR gemeente Westerbork in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Westerbork in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Westerbork in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Westerbork

Terug naar boven

Status

- Westerbork is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

- Wapen van de voormalige gemeente Westerbork.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Wij dachten altijd dat de klemtoon op de eerste e lag (en wij zijn daar niet de enigen in, want wij horen het op radio en tv regelmatig verkeerd uitgesproken worden), maar de klemtoon blijkt op de o te liggen. Westerbórk dus.

In het Drents
Börk. Een inwoner van dit dorp is een Börker.

Terug naar boven

Ligging

Westerbork ligt NO van Hoogeveen, ZO van Assen, O van Beilen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Westerbork 197 huizen met 1.345 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 59/396 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Zwiggelte 27/184, Elp 37/243, Orvelte 18/140, Garminge 13/97, Balinge 8/59, Mantinge 15/96, Bork-en-Broekveen 3/19, Bruntinge 5/48 en Eursing 12/63. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.900 huizen met ca. 4.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij Historische Vereniging Gemeente Westerbork.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de Structuurvisie Westerbork zijn de wenselijke ruimtelijke ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren geinventariseerd en geprioriteerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Westerbork heeft 6 rijksmonumenten.

- Gevelstenen in Westerbork.

- Herinneringscentrum Kamp Westenbork ligt in Hooghalen en wordt daarom daar beschreven.

- Het Museum van Papierknipkunst presenteert nationale en internationale papierknipkunst van bekende en minder bekende kunstenaars. Er is eeuwenoude knipkunst, maar ook recent gemaakt werk te zien. Verbaas u over de ragfijne knipsels uit de 18e en 19e eeuw, of over het symfonie orkest van Jan Cupido.

- Herberg-museum De Ar is het resultaat van 50 jaar verzamelen. U ziet een Gronings kruidenierswinkeltje, een Drentse kamer met bedsteden en turfkachel, een Gelders interieur, een complete herenkapsalon, een Zuid-Hollandse kaasmakerij anno 1800 en prachtig oud kinderspeelgoed. De Ar is een arrenslee uit 1720 en tevens de naamdrager van het museum en het bijbehorende restaurant. Hoofdstraat 42-44. Tel. 0593-331533.

- Striptekenaar Jan Kruis krijgt een eigen museum in Westerbork. Zo heeft zijn goede vriend en collega John Croezen gezegd tegen RTV Drenthe d.d. 20-1-2016. In eerste instantie wordt het een semi-permanente tentoonstelling van al zijn werk. Het museum komt in een deel van het oude gemeentehuis. Jan Kruis is op 19-1-2017 op 83-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Mantinge.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting Zomeractiviteiten Westerbork organiseert door het hele jaar heen (dus niet alleen meer in de zomer) allerlei activiteiten en evenementen.

- 't Stokertje Survivalrun (januari).

- Midden-Drenthe Pop (weekend in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het brongebied van het Oude Diep, Z van Westerbork, NO van het Linthorst Homankanaal, rond de kernen Balinge, Bruntinge, Garminge en Mantinge, hebben de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen plaatsgevonden. In het gebied zijn meerdere landbouwgronden omgevormd tot natuurterreinen. Het zogeheten watersysteem functioneert in normale omstandigheden goed, maar bij veel neerslag onvoldoende, met wateroverlast tot gevolg. Om het watersysteem aan de huidige gebiedsnormen voor wateroverlast te laten voldoen is er in 2018 een verbeterplan gemaakt (en uitgevoerd); het ontwerpplan Brongebied Oude Diep.

Het projectgebied is ca. 4.650 hectare groot. Het gaat om landbouwgronden (veel akkerbouw en grasland) en natuurgebieden. De projectmaatregelen zijn erop gericht om tijdelijk meer water te kunnen parkeren in het watersysteem en het verbeteren van de waterafvoer en ook om aan een aantal Kaderrichtlijn Water-eisen te voldoen. Dat gebeurt door: verbreden van hoofdwatergangen voor waterberging en natuurontwikkeling, 20 hectare aanleg waterbergingen, 13 hectare ophogen te laaggelegen percelen, vergroten van ca. 30 duikers, verruimen van diverse haakse bochten in hoofdwatergangen, automatiseren van een stuw, buiten werking stellen drainagesystemen in natuurgebieden, en het vispasseerbaar maken van 4 stuwen. (bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta, 26-2-2018)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Westerbork (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Lokale links: - Westerbork linkspagina.

- Zorg: - Zorgmanege Prinses Margriet Manege.

Reactie toevoegen