Easterlittens

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

easterlittens_slogan_kopie.jpg

Easterlittens, en zo is het maar net!

Easterlittens, en zo is het maar net!

easterlittens_collage_2.jpg

Easterlittens, collage van dorpsgezichten, met onderin de twee prominente 'landmarks' van het dorp, waarover je alles kunt lezen onder het kopje Bezienswaardigheden. (© Jan Dijkstra, Houten)

Easterlittens, collage van dorpsgezichten, met onderin de twee prominente 'landmarks' van het dorp, waarover je alles kunt lezen onder het kopje Bezienswaardigheden. (© Jan Dijkstra, Houten)

Easterlittens dorpsgezicht JD [640x480].JPG

Easterlittens, dorpsgezicht

Easterlittens, dorpsgezicht

Easterlittens..JPG

Easterlittens, gezien vanuit de buurtschap Wieuwens

Easterlittens, gezien vanuit de buurtschap Wieuwens

easterlittens_barre_kryst_kuier.jpg

Een heel bijzonder en wellicht voor ons land wel uniek evenement is de jaarlijkse Barre Kryst Kuier op 27 december, waarbij men 14 km door de duisternis en onder de sterrenhemel over verharde en onverharde paden rondom Easterlittens kuiert.

Een heel bijzonder en wellicht voor ons land wel uniek evenement is de jaarlijkse Barre Kryst Kuier op 27 december, waarbij men 14 km door de duisternis en onder de sterrenhemel over verharde en onverharde paden rondom Easterlittens kuiert.

Easterlittens

Terug naar boven

Status

- Easterlittens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- Onder het dorp Easterlittens vallen ook de buurtschappen Skrins, Wammert en Wieuwens.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Oosterlittens. De plaatsnaam is sinds 1993 officieel Friestalig en heeft, zoals overigens in de hele gemeente Littenseradiel het geval is, ook alleen de Friese spelling op de plaatsnaamborden staan.

Bijnaam
Van oudsher heeft een inwoner van Easterlittens de bijnaam 'Littenser Ropein'. Deze bijnaam is afgeleid van het luide stemgebruik van handelskooplui en beurtschippers die Easterlittens vroeger aandeden.

Oudere vermeldingen
1402 Aesterletzenze, 1482 Oesterleetens, 16e eeuw Oosterletens, 1579 Aesterleten, 1595 Æsterlyte(n)s. Vanaf de 17e eeuw schrijft men doorgaans Oosterlittens.

Naamsverklaring
Het eerste stukje van de naam verwijst naar de ligging, oostelijk van de Frjentsjerter Feart. Dat water wordt in 1370 ter plekke ook Lettinge genoemd. Die naam houdt verband met het werkwoord leta, 'water (uit)laten'. Een andere verklaring gaat uit van een afleiding van een mannennaam als Leta met het suffix ingi. Dat is onwaarschijnlijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

Easterlittens ligt ZO van Winsum. De dorpskern grenst in het N aan de Boalserter Feart (voor 2007: Bolswardervaart), in het Z aan de Frjentsjerter Feart (voor 2007: Franekervaart) en in het O aan de provincialeweg N384 (Froonackerdyk).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Easterlittens 80 huizen met 479 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp nog altijd ongeveer evenveel inwoners als in 1840, nu in ca. 200 huizen.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Easterlittens.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Easterlittens anno nu. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven, is verder van alle gemakken voorzien en het leven is er dan ook 'poerbest', aldus de dorpssite.

- Recentelijk, vermoedelijk in 2014, is een aantal nieuwe woningen gebouwd aan de Balthasar Beckerstrjitte en de Huylckensteinstrjitte. Bijzonder aan het project is dat de kopers veel elementen van de woningen zelf hebben kunnen samenstellen. Daarnaast is in 2013 onder collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) een woningbouwproject gerealiseerd aan de Tsjerkelânsleane.

- In juli 2016 is het plan ‘Hûs fan de Wrâld’ gepresenteerd aan de inwoners van Easterlittens. Een aan te kopen huis in het dorp voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Er is verschillend op gereageerd maar veelal positief. Zo positief zelfs dat een derde van het huis betaald is door een groep dorpsbewoners. De rest van het huis is betaald door de kerk en een familie die liever anoniem blijft. In november 2016 is het huis betrokken door de familie Yasin uit Aleppo (Syrië), bestaande uit vader, moeder en 5 kinderen. Twee jaar zijn ze onderweg geweest en nu hebben ze in Easterlittens weer een thuis. "Niemand wil weg uit zijn thuisland", zegt Janneke Bijlsma die als vrijwilliger direct betrokken is bij het gezin. "Ik ben blij dat we ze hier een thuis kunnen bieden. Te lang in een asielzoekerscentrum wonen is niet gezond. Wat een stress heeft het gezin al meegemaakt. Dit maken wij in een heel leven niet mee. Ik kan me er ook niet veel bij voorstellen."

Vrijwilliger Jan van der Wal helpt het gezin bij de financiën en de afhandeling van papieren. "Ik vind het een hele verantwoordelijkheid maar ook erg leuk. We worden goed geholpen door VluchtelingenWerk. Ik kom er wel achter dat we een complex regeltjesland hebben gecreëerd met zijn allen. Ik heb me nooit gerealiseerd dat er zoveel formulieren zijn." Aanvankelijk is de taal een probleem, en wordt er via de kinderen met de ouders gecommuniceerd. "Misschien moeten we op zoek naar een vrijwilliger uit het dorp die de ouders elke week een paar uurtjes taalles wil geven", oppert Janneke. En zo gaat dat dus in een dorp als Easterlittens; een bakje koffie aan de keukentafel en er wordt alleen maar gedacht in oplossingen. Het is een heel nieuw proces en iedereen draagt zijn steentje bij.

De eveneens bij het project betrokken Aad van der Burg heeft nog een boodschap voor alle dorpen in Fryslân en daarbuiten. "Als elk dorp een vluchtelingengezin met een status op zou nemen in zijn of haar dorp, zouden de asielzoekerscentra overbodig worden en het zou de integratie van deze mensen enorm bevorderen. Want gettovorming in steden is voor niemand goed." "Als we mensen als Tawfik en zijn gezin opnemen in onze gemeenschap hebben ze een kans om onderdeel te worden van de samenleving. Ze worden min of meer gedwongen om sneller te integreren en uiteindelijk zal hen dat helpen om sneller te bouwen aan een toekomst en minder te blijven hangen in het verleden", zo besluit Jan van der Wal. (bron: Doarpswurk, 29-11-2016)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Easterlittens heeft 2 rijksmonumenten: de Hervormde (PKN) kerk (die deel uitmaakt van de Hervormde Gemeente Winsum, Baard en Easterlittens) en Molen Wieuwens / Alde Swarte.

- Windmotor De Sulveren Roas (De Zilveren Roos) (Huylckenstein Strjitte) uit ca. 1920 is na restauratie door een particulier op diens erf geplaatst.

- De meeste kleine dorpen zijn in de verte alleen te herkennen aan de kerk(toren), bijzonder aan Easterlittens is dat zij nóg een 'landmark' heeft, zoals dat tegenwoordig heet, en wel de fraaie oude schoorsteen van de voormalige zuivelfabriek. In 1888 krijgt het dorp, zoals veel dorpen in die tijd, een zuivelfabriek. De fabriek heeft het ca. 100 jaar volgehouden en aan veel inwoners uit het dorp werk geboden. Na de sloop van de zuivelfabriek in 1997 is de pijp met bijbehorend ketelhuis gelukkig voor het dorpsgezicht behouden gebleven. Het ketelhuis is verbouwd tot woon-/werkpand.

- Het kunstwerk Paaltje van Easterlittens herinnert aan een beroemde sage die zich hier zou hebben afgespeeld. Onder de link kunt u er meer over lezen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest Littenser Merke (september).

- Een jaarlijkse traditie en unieke belevenis in Easterlittens is de Barre Kryst Kuier, een 'kuiertocht' (op 27 december 's avonds) van ca. 14 km door de duisternis en onder de sterrenhemel rondom Easterlittens. Al kuierend over verharde en onverharde paden door wellicht regen, wind en/of sneeuw van het ene sfeervolle punt naar het andere. Onderweg genietend van koek en zopie of iets sterkers. Start en finish in De Jister. Als je wilt meelopen moet je er op tijd bij zijn, want de editie 2015 was met het maximum aantal van 300 deelnemers begin december al volgeboekt.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Easterlittens door Jan Dijkstra uit Houten.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Easterlittens.

- Nieuws: - Actuaiteiten uit Easterlittens op Facebook.

- MFC: - Het dorpshuis is in 2015 ingrijpend verbouwd tot het nieuwe multifunctioneel centrum (MFC) De Jister. Van de bouwsom van € 550.000 is slechts € 50.000 geleend. Het overige is eigen geld, dorpsgelden en komt van vrijwilligers. Waar men terecht trots op is. De verbouwing was nodig vanwege de behoefte aan meer kleedruimte, een grotere kantine met uitzicht op het veld en sporthal en verdere aanpassingen aan 'de eisen des tijds'.

- Onderwijs: - Basisschool De Earnewjuk.

- Sport: - v.v. Oosterlittens (voetbal) is opgericht in 1935. - Kaatsvereniging Onder Ons is nog een stukje ouder, die is namelijk opgericht in 1898, maar al in 1792 werden door de kastelein van Easterlittens kaatswedstrijden uitgeschreven.

- Duurzaamheid: - Coöperatie Grieneko bevordert en stimuleert de inzet van 'groene' energievormen in Baard, Easterlittens, Húns, Leons en directe omgeving.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Easterlittens.

Terug naar boven

Trivia

- Het dorpsplein van Easterlittens speelt een centrale rol in de televisieserie ‘De geheimen van Barslet', een dramaserie in 7 delen, die in de winter van 2012 op Nederland 2 is uitgezonden. De productie van NCRV en NPS is in 2010 in het dorp opgenomen. Het dorp is blij met de aandacht en verschillende inwoners hebben ook een rol in de serie. De serie gaat over een dorpsagent, gespeeld door Dragan Bakema, die verwikkeld raakt in wonderlijke gebeurtenissen.

- De in Easterlittens geboren Tjeerd Epema is in 2013 heel even de oudste levende man van Nederland geweest. Slechts 16 dagen daarna is hij overleden.

- Een bekende inwoner van Easterlittens was dominee Balthasar Bekker (1634-1698), in de 2e helft van de 17e eeuw een bestrijder van bijgeloof. Diverse publicaties van hem hebben tot hevige discussies geleid in religieuze kringen. En hij heeft ook het nodige bereikt. Zo gaf zijn publicatie 'De betoverde weereld' de aanzet tot de afschaffing van de heksenvervolgingen. Niet minder heeft Bekker ertoe bijgedragen dat men de bewoners van de dolhuizen niet als bezetenen, maar als zieken ging beschouwen. In 2002 is er van hem een standbeeld geplaatst in het centrum van zijn geboortedorp Metslawier.

Reactie toevoegen