Andelst

Plaats
Dorp
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

andelst gemeentehuis [640x480].jpg

Andelst Gemeentehuis

Andelst Gemeentehuis

Andelst

Terug naar boven

Status

- Andelst is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 gemeente Valburg.

- Onder het dorp Andelst valt ook de buurtschap Wolferen.

- Het dorp werkt op veel gebieden samen met het grotere buurdorp Herveld. De kernen zijn ook aan elkaar gegroeid en ze delen ook veel voorieningen en verenigingen. Er wordt dan ook vaak gesproken van Herveld-Andelst als de facto tweelingdorp. Formeel, d.w.z. bijv. voor de postadressen en de plaatsnaamborden, zijn het nog wel aparte dorpen.

Terug naar boven

Ligging

Andelst ligt W van Elst en Valburg en grenst in het N aan de A15 en in het Z aan de Waal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Andelst 77 huizen met 508 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vanaf de 8e eeuw waren missionarissen uit het bisdom Utrecht actief in de Betuwe. Dit met het doel zo veel mogelijk bewoners te kerstenen. In 885 wordt Andelst voor het eerst in een kerkelijke oorkonde vermeld onder de naam Andassale. In die tijd stond er waarschijnlijk al een kapel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Andelst heeft 11 rijksmonumenten.

- Andelst heeft 18 gemeentelijke monumenten.

- De Sint Vituskerk stamt uit de 10e of 11e eeuw en is daarmee de oudste kerk van de Betuwe. De kerk bestaat uit drie delen. Het lage middenschip is, getuige zijn gedrongen Romaanse uiterlijk, het oudst. De zuidmuur is opgetrokken uit veldkeien en een allegaartje van basalt, lava, tufsteen, ijzersteen, grauwacke en zandsteen. De keien zijn waarschijnlijk uit de Duitse Eifel met houten vlotten over de Rijn aangevoerd. De mortel tussen de stenen zit vol met scherven van Romeinse dakpannen. De toren is uit de 14e eeuw en gebouwd van baksteen uit de plaatselijke klei. Het koor, aan de andere kant van de kerk, met zijn hoge spitse boogramen is gotisch van bouw.

Bij de restauratie, aan het begin van de 20e eeuw, deed men nog een onverwachte ontdekking. De werkster wees de restauratoren op een hol klinkende ruimte in het koor. Hier vond men een gedenksteen met het bouwjaar van het koor, 1440. Ook trof men hierop de naam van Sint Vitus. Voor de rest zijn alle sporen van de katholieke middeleeuwen uitgewist. (bron: Spannende Geschiedenis) De kerk is tegenwoordig in gebruik bij en wordt van de PKN gepacht door de Hersteld Hervormde Gemeente Andelst-Zetten e.o..

- Het voormalige gemeentehuis van de voormalige gemeente Valburg staat naast de kerk. Het pand is gebouwd in 1965 en in 1990 met de westelijke vleugel uitgebreid. Sinds het ontstaan van de gemeente Overbetuwe in 2001 was het nog een dependance. Door de uitbreiding van het gemeentehuis in Elst is het pand in Andelst overbodig geworden. Het pand is in juni 2017 gekocht door Nico van Hunnik uit Zetten, die er een maatschappelijke invulling aan gaat geven. De concrete herbestemming wordt na de overdracht, die begin 2018 plaatsvindt, bekend.

Reactie toevoegen