Zwagerbosch

Plaats
Dorp
Kollumerland en Nieuwkruisland
Fryslân

Zwagerbosch

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Zwagerbosch.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Zwagerbosch.

Terug naar boven

Status

Zwagerbosch is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Sweagerbosk. Wordt in de volksmond ook kortweg De Bosk genoemd.

Oudere vermeldingen
Rond 1700 staat hier als veldaanduiding Heyde aangegeven, wat tegelijkertijd naar het zuidelijker gelegen latere Twijzelerheide verwijst. In 1847 zien we de naam Het Bosch, vanaf begin 20e eeuw is het Zwagerbosch.

Naamsverklaring
Het tweede element van de naam is bos, 'verzameling bomen', het eerste is de bijvoeglijke - en verkorte - vorm van de dorpsnaam Kollumerzwaag.(1)

Terug naar boven

Ligging

- Zwagerbosch ligt ZO van De Westereen, ZW van Kollumerzwaag, in de uiterste ZW hoek van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, en wordt doorsneden door de spoorlijn Leeuwarden-Groningen. Het dorp ligt grotendeels Z daarvan.

- Zwagerbosch ligt op de grens van het vlakke kleilandschap met zijn weidse vergezichten en het beschutte elzensingellandschap van de Friese Wouden.

- Bij Zwagerbosch ligt een driegemeentenpunt: De Westereen W van het dorp is gemeente Dantumadiel, Twijzelerheide Z van het dorp is gemeente Opsterland. Beide dorpen zijn overigens net als Zwagerbosch ook heidedorpen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Zwagerbosch heeft ca. 250 huizen met ca. 650 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De heidestreek alhier raakt vanaf de 18e eeuw bewoond en in het midden van de 19e eeuw is er een streek gevormd aan de pas kort voor 1930 verharde Boskwei / Bjirkepaed, die toen op kaarten met Het Bosch wordt aangeduid. Maar ook verder, verspreid over de heide staan nog schamele onderkomens. In 1940 verkrijgt Zwagerbosch de dorpsstatus. Voorheen is het een buurtschap van het dorp Kollumerzwaag.

Zwagerbosch is na de oorlog sterk vernieuwd. Sindsdien zijn vrij veel vrijstaande huizen gebouwd. Het dorp is hierdoor bij de Swadde nog sterker verweven geraakt met Twijzelerheide in de gemeente Achtkarspelen en Zwaagwesteinde in de gemeente Dantumadiel.

Zie verder Geschiedenis van Zwagerbosch op de lokale dorpssite.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente hecht er waarde aan om de openbare ruimte in Zwagerbosch zodanig in te richten dat het past bij de (toekomstige) functies van het dorp. De grootste aanpassing is het verwijderen van de asfaltverharding die in 2015 plaats heeft gemaakt voor klinkerverharding. De bestaande rijbaan van de Boskwei, Boskdwarswei, Heidewei en de Bremwei is opgeknapt. Op de Boskwei en Heidewei zijn verder de kruisingen zichtbaar gemaakt en zijn wegversmallingen gerealiseerd. Zie ook de video over de reconstructie van Zwagerbosch.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Er zijn nog slechts enkele van de eenvoudige 'woudhuisjes' uit de begintijd overgebleven. Zie verder de link.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De oude afwatering De Swadde met pingo’s is een fraai fiets- en wandelgebied.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Zwagerbosch.

Reactie toevoegen