Kollumerzwaag

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

kollumerzwaag_collage.jpg

Kollumerzwaag, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Kollumerzwaag, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Kollumerzwaag..jpg

Op de Foarwei in Kollumerzwaag

Op de Foarwei in Kollumerzwaag

Kollumerzwaag.jpg

Een prachtig hoekje in Kollumerzwaag

Een prachtig hoekje in Kollumerzwaag

Kollumerzwaag (3).jpg

'Willem's hûske' is een klein wâldhûske in Kollumerzwaag

'Willem's hûske' is een klein wâldhûske in Kollumerzwaag

Kollumerzwaag (2).jpg

De Hervormde kerk van Kollumerzwaag

De Hervormde kerk van Kollumerzwaag

Kollumerzwaag

Terug naar boven

Status

- Kollumerzwaag is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

- Het huidige dorp is een samenvoeging (uit 1971) van de dorpen Kollumerzwaag, Zwagerveen en Zandbulten. De laatste twee zijn in respectievelijk de NO en Z dorpsbebouwing opgegaan. - In 2011 is het 40-jarig bestaan van het fusiedorp gevierd.

- Onder het dorp Kollumerzwaag valt ook de buurtschap Hanenburch.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Kollumerzwaag ligt O van het dorp De Falom, ONO van het dorp De Westereen, NO van de dorpen Zwagerbosch, Twijzelerheide, Feanwâlden en Noardburgum, N van het dorp Jistrum, NNW van de dorpen Twijzel en Kootstertille, NW van het dorp Buitenpost, W van het dorp Veenklooster, ZW van de dorpen Oudwoude en Kollum, Z van de dorpen Triemen en Westergeest en ZO van de dorpen Driezum, Wâlterswâld, Broeksterwâld en Damwâld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Kollumerzwaag 84 huizen met 513 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Kollumerzwaag.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kollumerzwaag heeft 5 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Doarpsfeest (september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "De openbare ruimte van het dorpslint Veenklooster - Kollumerzwaag - De Westereen (= voorheen Zwaagwesteinde) maakt in de huidige situatie een versnipperde en rommelige indruk. Het profiel kent grote verschillen; van lommerrijk en statig in de omgeving van Veenklooster tot een brede asfaltbaan met versteende bermen in de omgeving van De Westereen. Er is niet of nauwelijks een relatie met het achterliggende landschap. Verblijfsplekken met een mogelijke collectieve betekenis worden ingenomen door de auto, omringd door de blinde muren van een supermarkt. Zou dit ook anders kunnen? Kunnen specifieke maatregelen bijdragen aan een aangenamer en meer uitnodigende dorpse openbare ruimte? Wij denken dat vanuit de historie van de plek, de betekenis van collectieve dorpsruimtes en de bijzondere landschappelijke ligging het lint van ‘Zwaag’ een grote kwaliteitsimpuls kan krijgen. In het boekje 'Zwaech. Kansen voor versterking van de kwaliteit van het dorpslint' laten we zien hoe met relatief eenvoudige maatregelen een eerste stap in het denken kan worden gezet. Leeuwarden, 10 december 2008. Atelier Fryslân, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit."

"Het dorpslint Veenklooster - Kollumerzwaag - De Westereen ligt in een karakteristiek landschap. Het lint vormt een onderdeel van de noordelijke ‘zandlob’ in Fryslân die eindigt in het zeekleilandschap ten westen van het Lauwersmeer. In het plangebied zijn aan de randen nog veenrestanten aanwezig. Juist de verscheidenheid aan landschapstypes die in Kollumerland bij elkaar komen maakt dat hier grote kansen liggen voor de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit.

Van oudsher was het landschap voelbaar vanuit het dorpslint. Kuierroutes en kerkepaden zorgden voor een fijnmazig netwerk en voor verbindingen tussen het dorp en de omgeving. Het dorpslint zelf was continu in beeld en verschijningsvorm. Aan het lint was een aantal plekken bijzonder die uitnodigde tot verblijf; de omgeving van de kerk in Kollumerzwaag en in Veenklooster het nog steeds prachtige landgoed Vogelsangstaete. In de huidige situatie is van de vanzelfsprekende drie-eenheid landschap, lint en plek niet veel meer over. Het landschap is nog maar beperkt toegankelijk. Verbindingen tussen het dorpslint en het achterliggende landschap zijn er niet of nauwelijks. Het lint zelf is vooral ingericht als doorgaande autoweg, waarbij tegelijkertijd met allerlei kunstgrepen wordt geprobeerd de snelheid te remmen. Dit leidt tot een versnipperd en onrustig beeld, dat in schril contrast staat met de lommerrijke eenvoud van het lint uit het verleden. Collectieve plekken die aanzetten tot verblijf en ontmoeting zijn er wel, maar zijn niet uitnodigend ingericht.

Zijn er kansen om met respect voor het verleden en de randvoorwaarden uit het heden tot een kwaliteitsimpuls te komen voor de openbare ruimte van het dorpslint Veenklooster - Kollumerzwaag - De Westereen? Wij denken dat dit met relatief eenvoudige middelen mogelijk moet zijn. De ingrepen zijn terug te voeren op de eerder benoemde drie schaalniveaus." Aldus de inleiding van het hierboven gelinkte rapport.

Terug naar boven

Beeld

- Dorpsfilm Kollumerzwaag - Veenklooster - Zandbulten (1962), deel 1. - Idem deel 2.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kollumerzwaag.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster.

- Kinderopvang: - Peuterspeelzaal It Wrottershonk.

- Muziek: - Brassband Harmonia en Brassband Juliana uit Kollumerzwaag en De Westereen zijn in 2017 gefuseerd tot Brassband Westersweach. Dit is gevierd met het fusieconcert 'Better together'. De hele avond stond in het teken van de 'bruiloft' van de twee brassbands. Het publiek werd bij binnenkomst in de kerk verwelkomd in een omgetoverde trouwzaal, daarna werden ze gedurende de avond meegenomen als daggast van het bruidspaar.

- Sport: - Bij Sportvereniging Kollumerzwaag (SVK) kun je terecht voor gymnastiek, turnen, groepsspringen, aerobics/steps en badminton. SVK biedt de leden o.a. de keuze uit de volgende mogelijkheden: gymnastiek voor kleuters, jongens, meisjes en selectie. De selectie turnt in de niveaus 4 t/m 12. Daarnaast zijn de selectie-turnsters ook actief in de springploegen nationaal in de C, B en A lijn. De leden van de sectie badminton kunnen badminton in competitieverband of in recreatief verband beoefenen. Ook voor de jeugd zijn er diverse mogelijkheden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kollumerzwaag.

Reactie toevoegen