Twijzelerheide

Plaats
Dorp
Achtkarspelen
Fryslân

Twijzelerheide

Terug naar boven

Status

- Twijzelerheide is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

- Onder het dorp Twijzelerheide valt ook een klein deel van de buurtschap Kûkherne (namelijk de 2 panden die aan de gelijknamige weg zijn gelegen).

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Twizelerheide.

Oudere vermeldingen
1718 gebied: heyde, 1899 Twijzelerheide.

Naamsverklaring
Betekent heide 'onontgonnen veld, vlakte' behorend bij Twijzel. Ontstaan in de 19e eeuw.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Twijzelerheide ligt ZO van de dorpen De Falom, Broeksterwâld en Damwâld, ZZO van de dorpen De Westereen en Wâlterswâld, Z van de dorpen Zwagerbosch en Driezum, ZW van de dorpen Kollumerzwaag, Veenklooster, Triemen, Westergeest en Oudwoude, WZW van het dorp Buitenpost, WNW van het dorp Twijzel, NW van de dorpen Kootstertille en Drogeham, NNW van het dorp Jistrum, N van het Burgumer Mar, NO van de dorpen Noardburgum en Burgum, ONO van het dorp Feanwâldsterwâl en O van het dorp Feanwâlden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Twijzelerheide omvat ca. 750 huizen met ca. 1.850 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Twijzelerheide heeft 1 rijksmonument, zijnde de klokkenstoel uit 1952 op de begraafplaats (Bjirkewei 30a).

- De Hervormde (PKN) kerk Eben Haëzer (Smitsstraat 1) is een neoromaanse kerk met dakruiter. De kerk is in de loop der tijd aanzienlijk gewijzigd, o.a. door het toevoegen van twee zijvleugels. Het orgel is in 1916 gebouwd door de firma Bakker & Timmenga (Leeuwarden) met gebruikmaking van oudere bestanddelen. In 1993 hebben zij het orgel gerestaureerd.

- De Gereformeerde (PKN) kerk (Bjirkewei 86) dateert uit 1911. Het is een neoromaanse kerk met dakruiter. Het orgel is in 1983 gebouwd door de firma Hendriksen & Reitsma (Nunspeet). Een van de windladen en het pijpwerk van zes stemmen is afkomstig uit het vorige orgel van deze kerk, dat in 1923 door de firma v/h L. van Dam (Leeuwarden) was gemaakt. In 2002 intoneert de firma Hendriksen & Reitsma het orgel opnieuw en breidt het uit met een Onderpositief. In 2007 is de kerk gerestaureerd en gerenoveerd. Het meest opvallend is het houten kruis voorin de kerk dat via ledverlichting de kleur van het kerkelijk jaar kan weergeven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oldtimerfestival Twijzelerheide (op een zaterdag eind augustus). Honderden klassieke auto's, trucks, motoren, tractoren en bromfietsen. Tevens grasbaanwedstrijden, curiosamarkt en onderdelenmarkt.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten, krantenartikelen e.d. van Twijzelerheide op Facebook.

Terug naar boven

Links/vrenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Twijzelerheide.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Twijzelerheide zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaar in het dorp en behartigt de algemene belangen van het dorp en zijn inwoners naar de gemeente en andere relevante instanties. Daarnaast organiseert Plaatselijk Belang mede via de commissies OJW (iepen jeugdwurk), SKW (sociaal cultureel werk), Feestcommissie etc., allerlei activiteiten voor jong en ouder, zoals het Heidefeest, jeugd- en jongerenactiviteiten, cursussen etc., inloopochtenden in dorpshuis De Jister, Sinterklaasfeest en Wandel-4-daagse.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Jister.

- Onderwijs: - "Basisschool It Twaspan is een laagdrempelige, vreedzame school in Twijzelerheide waar iedere leerling gerespecteerd wordt. Wij bieden de leerlingen een veilige basis die de voedingsbodem is om optimaal te functioneren en zichzelf te ontwikkelen tot optimale prestaties op alle gebieden. De uitdagende, stimulerende, moderne leeromgeving op It Twaspan biedt leerlingen de mogelijkheid zich competent te voelen en om zich te ontwikkelen. Door de kleinschaligheid is er specifieke aandacht voor de individuele leerling. Wij bieden zorg op maat. Samenwerken, communiceren en eigen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces bereidt de leerlingen voor op de moderne wereld van morgen."

"De Reinbôge is een christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Jezus is onze inspiratiebron. Het christelijke karakter komt op onze school dagelijks tot uiting in o.a. bidden, danken, Bijbelverhalen, zingen, vieringen enz. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. We proberen een fijne sfeer in de groepen te creëren en doen ons best alles uit uw kind te halen wat erin zit. Onze school is voornamelijk groepsgericht georganiseerd. We houden rekening met goede en zwakkere leerlingen: wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en oefenstof, wie extra goed kan meekomen krijgt meer- en zwaardere opdrachten. Naast het leren wordt op onze school ook de nodige aandacht geschonken aan ontspanning, creativiteit en bewegingsonderwijs."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Twijzelerheide.

Reactie toevoegen