Zuiderveen

Plaats
Buurtschap
Oldambt
Oldambt
Groningen

zuiderveen_straatnaambordje.jpg

De buurtschap Zuiderveen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen

De buurtschap Zuiderveen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen

zuiderveen_op_kaart_1990_kopie.jpg

Zuiderveen is een veldnaam én een daarnaar genoemde buurtschap Z van Winschoten, zoals je op deze kaart kunt zien. Sinds 1995 is de plaatsnaam zomaar van de kaarten verdwenen. Het zoveelste geval van 'zinloos kaartmatig geweld tegen buurtschappen'...

Zuiderveen is een veldnaam én een daarnaar genoemde buurtschap Z van Winschoten, zoals je op deze kaart kunt zien. Sinds 1995 is de plaatsnaam zomaar van de kaarten verdwenen. Het zoveelste geval van 'zinloos kaartmatig geweld tegen buurtschappen'...

Zuiderveen

Terug naar boven

Status

- Zuiderveen is een buurtschap* in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. T/m 2009 gemeente Winschoten.

* De buurtschap is sinds medio 19e eeuw tot 1995 als zodanig vermeld geweest op kaarten van de Topografische Dienst, later Kadaster. In genoemd jaar verdwijnt de plaatsnaam ineens van de kaarten. Wat ons betreft ten onrechte; immers de bebouwing is er nog altijd, en de buurtschap is niet opgeslokt door een nabijgelegen dorp of stad (althans slechts zeer ten dele, en wel door de stad Winschoten), zodat de buurtschap er dús ook nog altijd is. Het zoveelste geval van zinloos plaatsnamengeweld' dat wij hebben aangetroffen. De plaatsnaam staat nog wél vermeld op Google Maps.

- De buurtschap Zuiderveen valt, ook voor de postadressen, onder de stad Winschoten.

- De buurtschap Zuiderveen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
't Zuveen.

Oudere vermeldingen
1593 up Zuirven gheleghen bij Winschoter Hoghe gast, 1781 Suirveen, 1794 Zuirveen, 1851 Zuiderveen.

Naamsverklaring
Betekent 'het zuidelijk gelegen veengebied', ten zuiden van Winschoten. Oorspronkelijk een veldnaam.(1) De veldnaam bestaat overigens nog altijd, als aanduiding voor het gebied zowel W als O van de weg Zuiderveen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zuiderveen ligt rond de gelijknamige weg, voor zover gelegen Z van de rotonde in deze weg, direct Z van de kern Winschoten, NW van Blijham, N van Oude Pekela en ZO van Westerlee. Curieus is dat wij, naast enkele kleine gaten, een tamelijk groot gat in de huisnummering aantreffen tussen de huisnummers 59 en 71, hoewel daar geen onderbreking in de bebouwing is. Van afbraak van panden met de tussengelegen huisnummers lijkt hier dus geen sprake te zijn geweest. Maar waarom dan wél dat gat?...

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zuiderveen 24 huizen met 218 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van oorsprong is dit een middeleeuwse veenontginning. In de grond zijn bakstenen en baksteenfragmenten uit de 13e eeuw gevonden. In de 15e eeuw heeft de stad Groningen in het O van dit gebied aan de Pekel Aa de Pekelborg, een militaire versterking, gebouwd. Op 19e-eeuwse kaarten is te zien dat de verkaveling van het noorden van Oude Pekela W van het Pekelderdiep naadloos overgaat in dat van Zuiderveen en niet aansluit op de overige verkaveling van de Pekela's. Blijkbaar viel dit deel van Oude Pekela bij de stichting van deze nederzetting aan het van eind de 16e eeuw onder Zuiderveen. (bron: 400 jaar Pekela)

Door Zuiderveen liep van 1885 tot 1939 de tramlijn Pekela - Winschoten van Stoomtramweg-Maatschappij Oldambt - Pekela.

In 1885 is het 49 ha grote waterschap Zuiderveen opgericht, dat in 1904 is opgegaan in waterschap Emergo. De belangrijkste taak van het schap was het graven en onderhouden van kanalen voor de afvoer van turf. Het had een molen die uitsloeg op de Zuiderveensterwijk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Chemieconcern AkzoNobel heeft in september 2018 bekendgemaakt dat zij plannen heeft om in de omgeving van het Zuiderveen, tussen Winschoten en Oude Pekela, extra zoutputten te slaan. Zij denkt aan in ieder geval zes putten. Er zijn nog geen vergunningen aangevraagd. De firma denkt vanaf 2020 een begin te kunnen maken met de voorbereidingen voor nieuwe zoutputten. AkzoNobel heeft anno 2018 al wel een vergunning verkregen voor zoutwinning in het nabijgelegen Westerlee.

Terug naar boven

Evenementen

- De Utrechtse kunstenaar Pet van de Luijtgaarden, bekend van o.a. Tour d’Artistique en Gullivers Verzamelingen, vond dat het na al het aardgasdrama tijd was geworden om iets terug te geven aan Groningen. Hij organiseerde in een weekend in juli 2018 de 1e editie van het Zuiderveen Festival. Er traden diverse artiesten en kunstenaars op en bezoekers konden workshops volgen over het pimpen van caravans, contactmeditatie en het leven in een tiny house. Groningers die aardbevingsschade aan hun huis hebben, mochten gratis overnachten in een van de kunstcaravans van Tour d’Artistique. Het festival was zo'n succes dat het een jaarlijks evenement is geworden. - Bekijk hier de aftermovie van editie 2021.

Van de Luijtgaarden 'verzamelt verzamelingen', die hij veelal op Marktplaats als geheel heeft aangekocht. In de afgelopen jaren heeft hij tevens ca. 60 tweedehands caravans verzameld en die, met hulp van collega-kunstenaars, beschilderd. In elke caravan heeft hij een van zijn verzamelingen een plekje gegeven. Met die voertuigen bezoekt hij allerlei festivals. Het Zuiderveen Festival was zijn eerste eigen festival. De boerderij waar het festival plaatsvond (op huisnr. 35), heeft hij samen met enkele kunstvrienden gekocht. Hun doel is om hier alle caravans te stallen en het complex her te bestemmen tot het ‘Verzamelmonster van Zuiderveen’, een museum waar Van de Luijtgaarden zijn fascinatie voor de veelheid aan spullen in onze samenleving een definitieve plek wil geven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het Z van de verticaal lopende weg Zuiderveen loopt haaks daarop, horizontaal dus, het kanaaltje Gockinga's wijk, Gokkinga's wijk, Zuiderveensterhoofdwijk of Zuiderveense Hoofdwijk, die in het O uitkomt in de Pekel Aa of Pekel A.

Terug naar boven

Links

- Zorg en welzijn: - "Zorgboerderij Winschoten (Zuiderveen 17a) bestaat uit een team dat ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen met een beperking en/of langer durende problemen. Wij onderscheiden ons doordat de begeleiding die wij aanbieden ontwikkelingsgericht is. Onze aanpak stimuleert de innerlijke kracht van iedereen. Deze visie sluit geen mensen buiten, maar nodigt ze uit zich te ontwikkelen tot zelfbewuste persoonlijkheden, die weten wie ze zijn, wat ze kunnen én wat ze de wereld te bieden hebben. Wij werken op de zorgboerderij met speciaal opgeleide paarden. Het natuurlijk leiderschap en de lichaamstaal van de dieren zetten wij in bij onze begeleiding, waardoor we bij onze cliënten bijzonder goede resultaten realiseren. Het is verbazingwekkend de positieve ontwikkeling die onze cliënten en stagiaires doormaken te zien. Deze wordt veroorzaakt niet door eerst aan de mentale balans, maar juist meer aan de lichamelijke balans te werken. Mentale en lichamelijke balans staan sterk met elkaar in verband. Het resultaat is dat mensen zich bewust worden van hun eigen kracht. Dan zijn ze zich bewust van hun eigen vermogen tot leren en kunnen ze zich werkelijk ontwikkelen."

Reactie toevoegen