Zelder

Plaats
Buurtschap
Gennep
Noord-Limburg
Limburg

Zelder

Terug naar boven

Status

- Zelder is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Gennep. T/m 1972 gemeente Ottersum.

- De buurtschap Zelder valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ven-Zelderheide. Vóór 2007 was dit dorp formeel nog geen 'woonplaats', daarom viel de buurtschap voordien voor de postadressen, net als Ven-Zelderheide zelf, onder Ottersum.

- De buurtschap Zelder heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam is afgeleid van ‘sellaar’. Een laar is een uit bos gerooide, hogergelegen plek. Sel staat voor een bocht in een rivier, in dit geval die van de Niers.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zelder ligt rond de gelijknamige weg en het Z deel van de weg De Steeg, OZO van het dorp Ottersum, Z van het dorp Ven-Zelderheide, NO van het dorp Heijen en O van de stad Gennep. De buurtschap grenst in het O, Z en W aan de rivier de Niers. In het O grenst de buurtschap tevens aan Duitsland (de Niers vormt op deze plek de grens tussen Nederland en Duitsland). In Duitsland liggen de plaatsen Kessel ONO en Hommersum ZO van de buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zelder 4 huizen met 35 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap een handvol huizen, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In het gebied waar Landgoed Zelder ligt trokken vermoedelijk al mensen rond tussen 8000 en 3000 voor Christus, het Mesolithicum. Zeker was dit het geval tussen 3000 en 1600 voor Christus, het Neolithicum.

In 1990 is op Zelder tijdens de bouw van een loods een Merovingisch grafveld uit de 6e of 7e eeuw n.Chr. ontdekt. Verspreid over opgravingen in 1990 en 1997 zijn in totaal 131 graven ontdekt, waaronder 2 paardengraven. Er zijn o.a. grafgiften als sieraden, wapens, munten en aardewerk gevonden.

De naam van deze kleine buurtschap is internationaal bekend doordat hier sinds 1948 de firma Zelder BV was gevestigd. Het landbouwgewasveredelingsbedrijf specialiseerde zich in maïs, grassen, granen en groenbemesters. Sinds de fusie tot Euro Grass in 2002 beperkt het bedrijf zich tot grassen en kruisbloemige groenbemesters. Sinds 2014 draagt het bedrijf de naam DSV zaden Nederland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap Zelder heeft 2 rijksmonumenten: een schuur uit de 18e eeuw en een kapel uit ca. 1600, beide op het terrein van bovengenoemde firma DSV Zaden Nederland.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het Z van de buurtschap, grenzend aan de Niers ligt het 53 ha grote natuurgebied de Zelderse Driessen. Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

- De buurtschap is onderdeel van Landgoed Zelder, dat 150 hectare bos-, gras- en bouwland omvat. Ook dit is een beschermd natuurgebied dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Of de Zelderse Driessen deel uitmaken van het landgoed of dat dit een hiernaast gelegen apart gebied is, is ons niet duidelijk.

Reactie toevoegen