Ven-Zelderheide

Plaats
Dorp
Gennep
Noord-Limburg
Limburg

ven-zelderheide_plaatsnaambord.jpg

De buurtschappen 't Ven en Zelderheide zijn praktisch gezien al een tweelingdorp sinds de bouw van de Antoniuskerk in 1953. Pas in 2007 wordt het dorp ook in het postcodeboek als plaatsnaam erkend. Voorheen lag het voor de postadressen 'in' Ottersum.

De buurtschappen 't Ven en Zelderheide zijn praktisch gezien al een tweelingdorp sinds de bouw van de Antoniuskerk in 1953. Pas in 2007 wordt het dorp ook in het postcodeboek als plaatsnaam erkend. Voorheen lag het voor de postadressen 'in' Ottersum.

ven-zelderheide_cv_de_waldkrekels_kopie.jpeg

Uiteraard doen ze ook in Ven-Zelderheide, als Limburgs dorp, aan carnaval. Carnavalsvereniging De Waldkrekels is opgericht in 1959.

Uiteraard doen ze ook in Ven-Zelderheide, als Limburgs dorp, aan carnaval. Carnavalsvereniging De Waldkrekels is opgericht in 1959.

ven-zelderheide_basisschool_de_vonder.jpg

Basisschool De Vonder in het Noord-Limburgse dorp Ven-Zelderheide is met ca. 90 leerlingen een kleinschalige dorpsschool, maar dat is ook hun kracht; aandacht voor elkaar, betrokkenheid, overzichtelijkheid, structuur en korte lijnen zijn de sterke punten.

Basisschool De Vonder in het Noord-Limburgse dorp Ven-Zelderheide is met ca. 90 leerlingen een kleinschalige dorpsschool, maar dat is ook hun kracht; aandacht voor elkaar, betrokkenheid, overzichtelijkheid, structuur en korte lijnen zijn de sterke punten.

Ven-Zelderheide

Terug naar boven

Status

- Ven-Zelderheide is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Gennep. T/m 1972 gemeente Ottersum.

- Pas sinds 2007 heeft het dorp Ven-Zelderheide een eigen postcode (6599) en postadres-plaatsnaam. Voorheen had het dat niet en lag het daarom voor de postadressen 'in' Ottersum.

- Onder het dorp Ven-Zelderheide vallen ook de buurtschappen Dam, Hekkens en Zelder.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
't Vèn.

Oudere vermeldingen
1e kwart 13e eeuw Uene. In de Volkstelling van 1840 is sprake van de buurtschappen Ven en Zeldersche Heide.

Naamsverklaring
Het Oudnederlandse Uene betekent 'moerassige waterplas'. De identificatie van de oudste vorm is twijfelachtig.(1) In het dialect wordt de e ook langgerekt uitgesproken en is de schrijfwijze met een è. In het standaard Nederlands is het accent weggevallen en daarmee ook de langgerekte klank.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Waldkrekelsriek of 't Riek van de Waldkrekels.

Terug naar boven

Ligging

Ven-Zelderheide ligt NO van Gennep en Ottersum en grenst in het O en N aan Duitsland. In de Z helft van het dorpsgebied wordt de dorps- en in het O landsgrens in het W, Z en O bepaald door het riviertje de Niers.

Op de kaart gezien ligt het dorp nogal geïsoleerd t.o.v. de overige dorpen, die doorgaans aan de N271 liggen. De inwoners vinden dit echter geen nadeel: "Onder de inwoners is de binding met het dorp groot. Door de kleinschaligheid en de relatief geïsoleerde ligging is er sprake van een sterk saamhorigheidsgevoel, een echte ons-kent-ons mentaliteit. De inwoners vinden hun dorp daarom 'het mooiste dorp van Noord-Limburg'. Hoewel het dorp op lokaal niveau betrekkelijk geïsoleerd ligt, ervaren de inwoners dit geheel anders. De nabijheid van de snelwegen A73 en A77, de grens met Duitsland en de aanwezige natuur maakt Ven-Zelderheide volgens de inwoners tot een aantrekkelijk dorp om te wonen", aldus het Dorpsontwikkelingsplan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 was het grondgebied van het huidige Ven-Zelderheide verdeeld in de buurtschappen Ven met 53/350 (= huizen/inwoners), Zelder 4/35, Zeldersche Heide 11/78, Dam 5/33 en Hekkens 3/25. Tegenwoordig heeft het dorp - inclusief de bij Status genoemde buurtschappen - ca. 320 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Ven-Zelderheide.

- Werkgroep Historie is opgericht in 2007.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Waterschap Limburg heeft in 2018 en 2019 in deze omgeving een dijkversteringsproject uitgevoerd. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daardoor beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas. Het betreft eem tracé vanaf Mook via Middelaar, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide tot aan de Duitse grens en bestaat uit dijkvakken van groene en harde waterkeringen, die op bestaande regionale hoogten aansluiten. Op enkele plaatsen voldeed de dijk nog niet aan de normen. Het deel van de dijk dat over de Kleefseweg ligt O van Ven-Zelderheide was wel op hoogte, maar het buitentalud was te steil. Deze is verflauwd en voorzien van een erosiebestendige kleilaag die aansluit op de asfaltverharding van de Kleefseweg. Ter hoogte van de Hamsebrugweg sloot de dijk onvoldoende aan op de hoge grond. Door de Kleefseweg en de aangrenzende akker over deze oppervlakte met enkele decimeters op te hogen, zijn ze nu goed op elkaar aangesloten. Met deze zone van 35 meter breed en een hoogte van NAP +13,47 m wordt de hoogwaterveiligheid weer gewaarborgd.

Door de provinciale weg te verhogen en de aangrenzende akker direct ten zuiden van deze weg, blijven de bijbehorende bomen en de steilrand langs de Hamsebrugweg volledig behouden. De recreatieve functie is daarmee geborgd. Ook de dijk aan de zuidzijde van de Kleefseweg sloot onvoldoende aan op de hoge grond. De aansluiting is hersteld door de kering over circa 65 meter in oostelijke richting door te trekken. Dit heeft geresulteerd in een ophoging van zo’n 40 cm ten opzichte van de boomgaard. De kruisende inrit is mee opgehoogd. De wilgen langs de Kleefseweg konden blijven staan, want die staan buiten het projectgebied. Hierdoor blijft de kenmerkende lijnbeplanting langs de weg behouden. Ook een deel van de Bloemenstraat langs Milsbeek is heringericht. (bron: Waterschap Limburg)

- Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Ven-Zelderheide (2007).

- Het actuele Bestemmingsplan Ven-Zelderheide is in 2011 vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Antonius Abt kapel (Vensestraat 66) dateert uit de 15e eeuw, heeft - althans volgens een legende - een bijzonders ontstaansgeschiedenis, en heeft in de loop der eeuwen ook nog al wat meegemaakt. Onder de link kun je er alles over lezen.

- In 1947 wordt Ven-Zelderheide een rectoraat. Tot het gereed komen van de Antoniuskerk in 1953, blijft de oude Antoniuskapel in gebruik als voorlopige kerk. 60 jaar later keert de oude situatie weer, want sinds (ca.) 2013 kerkt men wegens teruglopend kerkbezoek weer in de kapel...

In 2015 is er één kerkbestuur gekomen voor 6 parochies in de regio. Zij worden in notities afgekort als VOMMMM, wat respectievelijk staat voor Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en Molenhoek. Voor al deze parochies is samen nog maar één pastoor. Diverse kerken zijn of worden gesloten. Zo is de kerk van Ven-Zelderheide gesloten. Het dorp hoopt de kerk te kunnen herbestemmen tot multifunctioneel centrum, maar ons is anno 2016 nog niet bekend hoe het hiermee staat.

- Molen Rust na Arbeid dateert uit 1881. De molen is van 2002 tot 2004 gerestaureerd. - Geschiedenis van de molen in jaartallen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Waldkrekels is opgericht in 1959. Onder deze link vind je de geschiedenis van de vereniging. - CV Altied Schik is opgericht in 2012.

- Paasvuur.

- Pinksterkermis (za/zo/ma in het pinksterweekend).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Z deel van het dorpsgebied van Ven-Zelderheide grenst aan de rivier de Niers. De Niers is vernoemd naar het woord ‘Nersihenis’, zoals vernoemd op een altaarsteen, gevonden nabij Jülich (Duitsland). Het altaar was gewijd aan de moedergodinnen van het water van de rivier. Haar bedding is zo’n 200.000 jaar geleden door de Rijn en het landijs gevormd. Van de bron, een boerderij in Kuckum (Duitsland) tot aan Gennep legt de rivier ca. 114 km af. Slechts 8 km daarvan bevindt zich op Nederlands grondgebied. Van Kuckum stroomt de Niers door Rheydt, Mönchengladbach, Korschenbroich, Willich, Viersen, Grefrath, Wachtendonk, Straelen, Geldern, Kevelaer, voorbij Schloss Wissen, Weeze, Goch, waarna de rivier over een klein gedeelte de grens vormt tussen Nederland en Duitsland om vervolgens bij Gennep uit te monden in de Maas.

Doordat de Niers een vrij krachtige stroming kent, hebben in vroegere jaren vele molens aan de rivier gebruik gemaakt van haar waterkracht. De rivier was zeer palingrijk, maar door de industrialisatie vervuilde de Niers zeer sterk. Sinds eind 20e eeuw wordt het afvalwater goed gezuiverd, waardoor zowel de aantallen als de soorten vis weer toenemen.

Terug naar boven

Beeld

- Reportage over 'de leukste oma van Ven-Zelderheide' (en haar man en vier kleinkinderen), aldus de titel van de aflevering van het L1-programma Óngherwaeg onder de link (2017).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ven-Zelderheide (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ven-Zelderheide.

- Nieuws: - De laatste 5 nummers van het wekelijkse Dorpsblad zijn via de link ook online te lezen.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis De Uitkomst.

- Vervoer: - In Ven-Zelderheide is er als OV-voorziening de Wensbus, waarmee men binnen de Gemeente Gennep naar bestemming kan zoals supermarkten en het busstation, naar de Huuskamer en ’s middags op en neer naar het Maasziekenhuis in Boxmeer/Beugen. De wensbus is een aanvulling op het bestaand Openbaar Vervoer, dus er is aansluiting op lijn 83 aan de Nijmeegseweg en het busstation in Gennep.

- Onderwijs / jeugd: - Als in 1985 de kleuterschool en lagere school in Ven-Zelderheide samengaan tot basisschool, wordt gekozen voor de naam De Vonder. Een vonder is een losse plankbrug om aan de overkant van een riviertje of beek te komen. In de buurt van de school moet ooit een vonder gelegen hebben over de Spiekerbeek. Zoals de mensen vroeger een vonder nodig hadden om aan de overkant te komen, wil Basisschool De Vonder een vonder zijn om kinderen te helpen op hun weg naar de toekomst. De school heeft ca. 90 leerlingen en is daarmee een kleinschalige dorpsschool. Die kleinschaligheid is juist de kracht van De Vonder; aandacht voor elkaar, betrokkenheid, overzichtelijkheid, structuur en korte lijnen. Alle kinderen zijn bij het team bekend en ook de leerlingen kennen alle leerkrachten. Er is oog voor iedereen. Ze gaan uit van het positieve en kijken naar kansen en mogelijkheden. Er heerst rust en regelmaat in de school en je mag er jezelf zijn.

- Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Ven-Zelderheide is in 1968 opgericht en organiseert allerlei activiteiten voor de jeugd t/m 16 jaar, zoals Kleinkamp, Kindervakantieweek en Tienerkamp.

- Muziek: - Harmonie St. Caecilia is er van en voor de dorpen Ven-Zelderheide en Ottersum. De vereniging is in 1899 als fanfare opgericht. Sinds 1960 is het een harmonie. Door de jaren heen heeft de vereniging natuurlijk veel meegemaakt. Op de pagina Geschiedenis van hun site lees je er alles over.

- Sport: - De in 1970 opgerichte voetbalvereniging V.V. Vense Boys is een cafévoetbalvereniging en neemt niet deel aan de KNVB competitie. Tijdens wedstrijden nemen ze het op tegen andere cafévoetbalverenigingen en veteranenelftallen. Voor de wedstrijd verzamelen ze bij hun clubhuis Café de Klok. Thuiswedstrijden worden gespeeld op het sportveld achter gemeenschapshuis De Uitkomst. De niet minder belangrijke 'derde helft' wordt weer voortgezet bij Café de Klok.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ven-Zelderheide.

Reactie toevoegen