Weerdinge

Plaats
Dorp
Emmen
Drenthe

weerdinge_plaatsnaambord_kopie.jpg

Weerdinge is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

Weerdinge is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

Weerdinge

Terug naar boven

Status

- Weerdinge is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Emmen.

- Het dorp Weerdinge heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Emmen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Weering, Wering, Wereng. Een inwoner van dit dorp is een Weringer.

Oudere vermeldingen
1327 kopie 1471 Weerdighen, Werdighen, 1362 kopie 1600 Waerdingh, 1471 Werdinghen, Werdingen, 1473 Wardinge, 1519 Weerdinge.

Naamsverklaring
Afleiding met het suffix -ingi van de persoonsnaam Wardo met als betekenis 'bij de lieden van Wardo'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt NO van het dorp Noord-Sleen, O van het dorp 't Haantje, OZO van het dorp Klijndijk, ZO van de dorpen Odoorn en Valthe, Z van het dorp 2e Exloërmond, ZW van de dorpen Valthermond, Nieuw-Weerdinge en Ter Apel, WZW van het dorp Roswinkel, W van het dorp Munsterscheveld, WNW van de dorpen Emmer-Erfscheidenveen en Emmer-Compascuum, NW van het dorp Klazienaveen-Noord, NNW van het dorp Barger-Oosterveld en N van de stad Emmen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Weerdinge 26 huizen met 192 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het hoogteverschil tussen de Hondsrug en het veengebied is hier liefst 12,5 m. Dit sterke contrast tussen hoog en laag heeft de ontwikkeling van het gebied sterk beïnvloed. Weerdinge's eerste akker, de woert, is aangelegd tussen het Weerdinger Holt en het Weerdinger Diep. Door het verwijderen van de natuurlijke begroeiing (veel russensoorten) ontstonden de hooi- en weidelanden Russschenlanden ten zuidoosten van de es.

Eertijds betaalde Weerdinge één schuldmudde; er was dus één erf. De Kamperesch is een ontginning, buiten de es gelegen, die in de middeleeuwen is aangelegd. Een tiende van de opbrengst van deze es, de zogeheten Weerdingertiende, moest worden afgegeven aan de kerk van Zweeloo. Dit recht is blijven bestaan tot 1910, ondanks regelmatige boycot door braaklegging van akkers. De kerk van Zweeloo kent in dit verband nog altijd een Weerdinger deur. Het dorp bezit zelf geen kerk; men kerkt in Emmen.

Aan het einde van de middeleeuwen telde het dorp tien boerderijen. Men leefde van de schapenhouderij, de varkens in het Weerdinger Holt en de boekweit op het land. Het heideveld op de Hondsrug is in de jaren twintig van de vorige eeuw in het kader van de werkverschaffing voor een groot deel bebost. In 1850 is uit een bijschool de lagere school ontstaan. Deze was in 1885 echter al te klein; in 1900 kwam de opvolger tot stand. Aan de scholen in Weerdinge is de naam Buiskool verbonden. Vader en zoon waren er (hoofd)onderwijzer in de periode 1874-1942. Langs de school loopt nu de Buiskoolstraat.

Na 1850 breidde het dorp zich uit langs de weg naar Ter Apel. In 1905 kreeg het dorp een station aan de spoorlijn Zwolle-Stadskanaal. Daardoor breidde het zich verder uit langs de Nieuwstraat en de Steenbakkersweg. Naderhand werd het een knooppunt van drie spoorwegen: de tram van Emmen naar Ter Apel, de Noord Ooster Lokaalspoorweg (NOLS) Groningen - Emmen en de ijsspoorweg Weerdinge-Roswinkel. De eerste twee zijn na de oorlog opgeheven voor wat betreft het personenvervoer. Voor goederenvervoer zijn zij langer in gebruik geweest, met name voor het transport van landbouwproducten. Aan de Volstraat staat nog het voormalige stationsgebouw, nu in gebruik als woonhuis.( 2)

In 1904 zijn twee veenlijken bij Weerdinge uit de late ijzertijd gevonden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Weerdinge heeft 9 rijksmonumenten, zijnde Molen De Hondsrug plus een viertal boerderijcomplexen, namelijk de hallenhuisboerderij uit ca. 1860 met dubbele woning onder afgewolfd rieten dak op Dorpsstraat 21/21a, de hallenhuisboerderij uit ca. 1870 met houten schuur, open wagenloods en bakhuisje op Dorpsstraat 23, de hallenhuisboerderij uit ca. 1870 met dubbel woonhuis onder rieten dak met houten schuur op Dorpsstraat 29, en de boerderij met mogelijk 18e-eeuse kern, met achterbaander en iets uitgekraagde houten topgevel, op Dorpsstraat 69.

- Molen De Hondsrug (IJsspoorwg 33) is een korenmolen, in 1910 gebouwd met gebruikmaking van een afgebroken poldermolen uit de Flikkezijlsterpolder bij het Groningse Farmsum, ter vervanging van een molen die op dezelfde plek in 1870 was gebouwd en in 1909 was afgebrand. In 1945 verloor de molen een roede en is toen stilgezet. Pas in 1988 is de molen in opdracht van de particuliere eigenaar gerestaureerd. Bij deze restauratie is de molen genoemd naar de heuvelrug waarop hij gelegen is. De molen heeft Oudhollands opgehekte roeden met zeilen en een lengte van 22 meter. De inrichting bestaat uit één koppel maalstenen. De Hondsrug wordt af en toe op vrijwillige basis in bedrijf gesteld.

- In de zandgroeve aan de Oude Roswinkelerweg ligt het kunstwerk 'Broken circle/Spiral Hill' (1971), van de Amerikaanse landart-kunstenaar Robert Smithson.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Wandelen
"De ene helft van Knapzakroute K61 Weerdinge-Valthe gaat door het Valtherbos en de andere helft over de essen van eerstgenoemd dorp. Je komt op deze route langs 6 hunebedden. De route is 16 kilometer, eventueel te splitsen lussen van 10,5 en en 11 km en heeft 2 startplaatsen. De route is in alle jaargetijden redelijk te belopen. Honden zijn ook toegestaan, mits aangelijnd. Na een stuk over de voormalige spoorlijn Emmen – Stadskanaal gelopen te hebben, kom je in het Valtherbos, waar je drie hunebedden vlak bij elkaar vindt. Verderop loop je over leuke kleine paadjes door het waterwingebied van Waterleiding Maatschappij Drenthe waar het water zo’n 60 meter diep opgepompt wordt. Dit is een van de dertien gebieden in Drenthe. Even later kom je langs het recentelijk gerestaureerde onderduikershol waar zestien joodse onderduikers de bevrijding haalden. Maar één van de groep mensen uit Valthe, Bertus Zefat, werd na het ontdekken van dit hol in juli 1944 doodgeschoten toen hij weigerde te vertellen waar de joden zich bevonden.

Als je verderop even linksaf gaat kom je bij hunebed D35. Oorspronkelijk waren er vijf dekstenen waar er nu nog maar twee van over zijn. Een van die stenen heeft een boorgat waar men buskruit in stopte om die steen op te blazen. In de 18e eeuw was er veel vraag naar stenen om de Hollandse dijken te verzwaren. Hierdoor zijn tientallen hunebedden in Drenthe verdwenen. Als je Valthe verlaat loop je langs het voormalige station van de NV Noord-Ooster Lokaal Spoorwegmaatschappij. Er waren diverse haltes langs deze in 1905 aangelegde spoorlijn, bijvoorbeeld in Exloo en Buinen. Ongeveer tegenover de twee hunebedden (D36 en D37) is een dal met de naam ‘Kampervenen’. Dit is een pingoruïne waar je meer over kunt lezen in het Knapzak ABC dat via het Pdf-boekje gevonden kan worden. Later op deze route steek je de doorgaande weg over en loop je opeens ongeveer 10 meter lager. Nog even verder en je bent weer terug in Weerdinge. Wil je meer weten van de omgeving, download dan de route via de link aan het begin van dit artikel. Je kunt de route online lopen (als je bereik hebt), met GPX, de route uitprinten waar de routetekst bij staat of het PDF-boekje met routeinformatie en kaarten downloaden." (bron: BOKD)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Weerdinge.

- Nieuws: - De maandelijkse Dorpskrant is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Dorpshuis: - Dorpshuis Weerdinge.

- Onderwijs en kinderopvang: - Daltonschool De Esdoorn is van oorsprong een echte dorpsschool, maar vervult inmiddels steeds meer een regiofunctie. Leerlingen komen naast het eigen dorp ook uit Emmerschans, Emmerhout, Emmermeer en Nieuw-Weerdinge. "In maart 2018 heeft de school intrek genomen in een nieuw verbouwde school. De school is gebouwd volgens de meest recente duurzaamheidseisen en voorzien van de nieuwste technologie. Kom gerust eens langs of neem contact op en proef de sfeer op school! In de school is ook kindercentrum De Rommelpot gehuisvest. Samen zijn wij bezig met het opzetten en ontwikkelen van een doorgaande lijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Om dit kracht bij te zetten is in juli 2018 de naam Kindcentrum Weerdinge onthuld. Samen bieden wij een dagarrangement onder één dak!"

Als het op een gewenste structuur en aanpak van kinderopvang aankomt, is Weerdinge een voorbeeld voor de regio, is de stellige overtuiging van de Emmer wethouder Mariet Thalens. Zij sprak bij de opening in januari 2014 van het Weerdinger kindercentrum De Rommelpot: "Het is van groot belang dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor de kinderen van het eigen dorp. Dit is dan ook wat wij in de toekomst graag willen: integrale kindcentra voor alle kinderen uit dorp of wijk. Goed dat jullie vooruitlopen op wenselijke ontwikkelingen." Haar complimenten waren o.a. gericht aan de stichting onder aansturing van Grietus Ensing, basisschool De Esdoorn en Plaatselijk Belang. Kindercentrum De Rommelpot omvat een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. De opvang wordt aangestuurd door pedagogisch medewerkster Carla Ruhé en een aantal geschoolde leidsters. Nadat kinderopvang Kidscasa in 2013 besloot te stoppen met de Weerdinger kinderopvang in het Dorpshuis, staken de genoemde plaatselijke organisaties de koppen bij elkaar. De contouren van een eigen opvang werden snel zichtbaar, met als bekroning de officiële opening in januari 2014.

Het bestaande schoolgebouw dateert van 1900. Het was oud en niet geïsoleerd. Het is na een flinke verbouwing in 2018 nu een modern en duurzaam gebouw geworden. Op het dak liggen 80 zonnepanelen. Alle verlichting is vervangen door LED-verlichting met bewegingssensoren. Verder is de schil van het gebouw aangepakt. De zolder is geïsoleerd. De houten vloer is vervangen door een geïsoleerde betonnen vloer. De gevels zijn opgewaardeerd. Het gebouw is nog niet gasloos, want dat was prijstechnisch nog niet mogelijk. Wel is het zo gebouwd, dat het nog een klein stapje is om straks gasloos te gaan. Hiermee is de school klaar voor de toekomst.

Bram Markerink van Bram Markerink Bouwkunst, Sandra Klemens, locatieleider van OBS De Esdoorn, en Carla Ruhé, leidinggevende van De Rommelpot, zijn enthousiast over en blij met het resultaat. Sandra vertelt: “De school en het kinderdagverblijf van Weerdinge waren te klein en te donker. Beide gebouwen voldeden niet meer.” De Esdoorn geeft Dalton onderwijs. Dat was erg lastig door te voeren in het vorige gebouw. De school stond er al vanaf 1900 en modern onderwijs was er door de indeling van het pand niet mogelijk. Voorheen kwam je binnen in een lange gang en de lokalen waren naar binnengekeerd. Er is nu weer verbinding met de hele school. “Het lijkt wel of er rust door ontstaat. Er zijn nu leerpleinen gecreëerd. Er is meer ruimte en licht. De school is opener, en dat is prettig”, aldus Sandra. “En niet alleen de binnenkant, ook de buitenkant is prachtig. Ik hoor het ook terug van opa’s en oma’s en omwonenden. De school is de school gebleven, ook al is de school uitgebreid. En dat is een groot compliment”, vult Carla aan.

Ook is er geïnvesteerd in de ventilatie. Een centrale balansventilatie zorgt voor een goed CO2 klimaat. Zodra een groep kinderen de klas in gaat, dan gaat het systeem aan het werk. Zo is er altijd voldoende frisse lucht. Dat is prettig voor de leerling en de leerprestaties. “Spannend was de overstap zeker”, beaamt Carla. “Je neemt toch je intrek bij een ander in het pand. Maar dat gaat zo goed! De samenwerking loopt goed en we kunnen nu een nog betere overgang bieden naar het basisonderwijs. We voelen ons hier thuis.” De gemeente Emmen is opdrachtgever voor de verbouw van de school in Weerdinge. Drie partijen hebben meegedaan aan een aanbesteding op basis van design & build. Van tevoren is het vastgesteld budget bepaald en de voorwaarden waaraan moest worden voldaan. Samen met Kuilman Bouw en installateur Inst. Duurzaam + techniek heeft Bram Markerink Bouwkunst de opdracht gekregen. “Ik ben er trots op dat we van het pand een duurzaam en modern gebouw hebben gecreëerd. Een school waarin de gebruikers zich thuis voelen”, licht Bram toe. Carla en Sandra zaten in de commissie. “Het was ontzettend leuk om mee te maken. De bouwwereld is toch een heel andere wereld. We mochten niet kijken naar het mooiste ontwerp, het programma van eisen was leidend. En dat was wel spannend, maar we zijn erg blij met de uitkomst en het uiteindelijke resultaat. We zijn klaar voor de toekomst!” (bron: Emmen geeft energie)

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Weerdinge.

- Tennisvereniging Weerdinge heeft ca. 60 leden en is gevestigd op Sportpark De Luwte. Het is een vereniging waar gezelligheid voorop staat.

- Gymnastiekvereniging GV Weerdinge biedt de volgende faciliteiten: Nijntje beweegdiploma voor 1,5 tot 6 jaar. Gym, Springgroep vanaf 8 jaar, freerunning en turnen vanaf 4,5 jaar.

- Zorg: - "Zorgboerderij de Hooimijt is gelegen in een prachtige landelijke omgeving aan de rand van Emmen in het karakteristieke dorp Weerdinge. De boerderij is in 2010 opgestart met het bieden van dagbesteding. Er bevinden zich op het erf van de Hooimijt twee boerderijen waarin dagbesteding wordt geboden, genaamd de Deel en de Wagenschuur. In beide boerderijen is per dag ruimte voor 12 tot 14 personen. Er wordt tevens dagbesteding geboden in de Woonkamer. Hier is ruimte voor 10 personen. Op de zorgboerderij houden bezoekers zich bezig met de dieren, de moestuin en daarnaast ook allerlei creatieve activiteiten. Ook bereiden we dagelijks in de drie woonkamers een wisselende warme maaltijd. Het contact tussen mens en dier vinden we heel belangrijk. Op de Hooimijt zijn verschillende dierbare kameraden aanwezig die actief worden betrokken in de zorg zoals ezels, pony's, paarden, varkentjes, honden, poezen en knaagdieren." Zie ook de promovideo van Zorgboerderij de Hooimijt.

Reactie toevoegen