Wagenberg

Plaats
Dorp
Drimmelen
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

Wagenberg

Terug naar boven

Status

Wagenberg is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Drimmelen. T/m 1996 gemeente Terheijden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 De Wagenberg.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Wagenberg grenst in het Z en ZW aan de A59 en Terheijden, in het NW aan Zevenbergschen Hoek, in het N aan Hooge Zwaluwe en in het O aan Made, en ligt O van de A16, ONO van Knooppunt Zonzeel (A16/A59), Langeweg en Zevenbergen, ZO van Moerdijk, ZZO van Lage Zwaluwe, ZW van Geertruidenberg, W van Oosterhout, WNW van Den Hout, NW van Teteringen, N van Breda en NO van Prinsenbeek en Etten-Leur.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Wagenberg 171 huizen met 1.195 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Wagenberg (2010) van de Dorpsraad.

- De nota Vitaal Wagenberg (2012) schetst de toekomstvisie van de gemeente Drimmelen voor het dorp tot ca. 2020.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wagenberg heeft 3 rijksmonumenten.

- Wagenberg heeft 40 gemeentelijke monumenten.

- De RK Sint-Gummaruskerk (Dorpsstraat 56) is een driebeukige neogotische kruiskerk. De kerk heeft een voorganger gehad: In 1796 kreeg men toestemming tot de bouw van "Eene Kerk en Pastorij tot uitoefening van den Roomschen Catholijken godsdienst". Het was een eenvoudig rechthoekig gebouw, dat in 1816 een toren kreeg. In 1856 is een pastorie bijgebouwd. Architect was P.J. Soffers. De huidige kerk is ontworpen door Petrus Johannes van Genk en in 1904 gereedgekomen. De kerk heeft een 67 meter hoge kerktoren met spits. In het neogotische interieur vind je onder andere de Mariakapel en de Barbarakapel. Er zijn diverse altaren en beelden. Ook zijn er gebrandschilderde ramen. Sinds 2010 is de kerk in restauratie. - Site Sint-Gummaruskerk.

- Mariakapel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Koeckebackers.

- Toneelvereniging Wagenberg brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken.

- Wagenbergsche Spelen (september).

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Rondwandeling 'Ken Wagenberg' voert je langs een 40-tal bezienswaardige panden in het dorp. Onder de link worden ze allemaal beschreven.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Wagenberg, met toelichtingen, door Kees Wittenbols.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wagenberg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Het tweewekelijks verschijnende informatieblad Rondom de Toren, voor Terheijden en Wagenberg, is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit Wagenberg op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Wagenberg.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging de Visserhoek is er voor en door de bewoners van de Dorpsstraat, Hoevenseweg, Hofstad, Nieuwstraat, Withuisstraat en Zandkuil.

- Dorpshuis: - Cultureel Centrum Plexat.

- Onderwijs: - Basisschool De Elsenhof is de enige school voor basisonderwijs in het dorp. De school heeft ca.150 leerlingen. Het is een katholieke school en draagt de waarden van het evangelie uit in zijn doen en laten d.m.v. projecten en vieringen. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn echter welkom op De Elsenhof. "Onze school is sterk maatschappelijk geëngageerd. Wij vinden dat De Elsenhof een school moet zijn die midden in onze samenleving van Wagenberg staat. Dat uit zich in het ondersteunen van activiteiten die in de dorpsgemeenschap worden ondernomen. De school staat open voor verenigingen voor zover hun doelstellingen zijn te verenigen met die van de school. De school is actief op zoek naar partners in de opvoeding, uiteraard de ouders, maar ook de opvang, de peuterspeelzaal, de bibliotheek etc. om de gemeenschapszin en het sociaal klimaat positief te beïnvloeden." Voor een indruk van deze school zie ook de video van Basisschool De Elsenhof.

- MuzIek: - Harmonie OVU (Onze Vrije Uren). Het groot orkest van de harmonie bestaat uit 30-35 spelende leden. De harmonie repeteert donderdagavond van 20:00-22:00 in een zaal Bij Bas. Jaarlijks geeft de harmonie een aantal concerten in de gemeente en begeleidt o.a. de intocht van Sinterklaas, de Avondvierdaagse en Koningsdag. Naast de muzikale activiteiten worden er uitstapjes en feestavonden georganiseerd, die een goede basis vormen voor de sociale contacten binnen de vereniging. Het Jongeren Orkest Wagenberg (JOW!) is het opleidingsorkest van Harmonie OVU. De dirigent van JOW! is René Nelis. Het jongerenorkest laat meerdere keren per jaar van zich horen met eigentijdse en moderne muziek. Spelen in JOW! is niet alleen heel gezellig, het is ook een goede voorbereiding op het spelen in het groot orkest.

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV VCW.

- Handbalvereniging Mixed-up 2000 is in 2000 ontstaan na een fusie tussen HCW uit Wagenberg en Handbal Terheijden.

- Bedrijfsleven: - Wagenbergse Winkeliersvereniging.

Reactie toevoegen