Vethuizen

Plaats
Buurtschap
Montferland
Achterhoek
Gelderland

Vethuizen

Terug naar boven

Status

- Vethuizen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Montferland. T/m 2004 gemeente Bergh.

- Vethuizen is een van de weinige buurtschappen in ons land met een eigen postcode (7046) en postale plaatsnaam (het is hiermee een formele woonplaats die formeel niet onder een nabijgelegen dorp valt). Hierin zijn ook de voormalige buurtschappen Dijkhuizen en Laar begrepen. Vroeger werden deze 3 buurtschappen tot de buurtschap Klein-Azewijn gerekend, dat voor de postadressen onder het dorp Azewijn valt.

- Het grondgebied van deze - zowel qua aantal huizen en inwoners als qua oppervlakte toch niet heel grote - buurtschap bestrijkt maar liefst 4 RK geloofsgemeenschappen, nl. die van Azewijn, Braamt, Etten en Zeddam. Althans volgens de pagina van de Vethuizer Mariakapel op de site van de Verrijzenisparochie (zie hierna bij Bezienswaardigheden). Volgens de website Berghapedia vallen de katholieken van Vethuizen net als de hervormden kerkelijk allemaal onder Zeddam.

- De buurtschap Vethuizen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vethuizen ligt NO van 's-Heerenberg, halverwege Zeddam in het W en Etten in het O, N van de provincialeweg N335 (Terborgseweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat dit gebied onder de namen Dijkhuizen en Vethuizen 21 huizen met 141 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Aan de Laarstraat in buurtschap Vethuizen is sprake (geweest) van een zogeheten Landbouwontwikkelingsgebied (LOG), wat betekent dat een of meer intensieve veehouderijen die elders weg moesten, hier ruimte moest worden geboden. Er is uiteindelijk een 'megastal' gevestigd met 6.000 vleesvarkens. Inwoner van het buitengebied van Azewijn Christien Gerrits-Ketelaar heeft middels een inspraakreactie bij de Provincie Gelderland in 2012 haar zorgen geuit over de gevolgen van de desbetreffende intensieve veehouderij, die in een aantal jaren tijd van de aanvankelijke 100 varkens is uitgebreid naar 200, naar 1000, naar 3000 en in 2008 naar 6000 varkens. Achtergrondinformatie over deze materie vind je op de site LOG in Laarstraat.

Aangezien vestigingen van intensieve veehouderijen vaak worden gebaseerd op cijfers die aan bepaalde normen moeten voldoen, maar de menselijke factor, de invloed op de omwonenden, vaak 'buiten beeld' blijft in de rapportages, is in dit geval als satire-met-serieuze-ondertoon door 'bureau ADO, Adviesbureau tegen Domheid en Onzin', als variant op de in deze situaties gebruikelijke Milieueffectrapportage (MER) een 'Mens-effectrapportage varkensvleesfabriek Laarstraat' opgesteld, waarin de gevolgen van de megavleesvarkenshouderij voor de omwonenden worden geschetst.

- De buurtschap Vethuizen is op 14 juli 2010 getroffen door zwaar noodweer. Het betrof hier een downburst oftewel valwind. Het noodweer trof o.a. een camping, waarbij 20 caravans tientallen meters ver weg werden geblazen en deels in de Kempersplas terecht kwamen. Ook 5 hoogspanningsmasten werden omver geblazen. Van veel boerderijen waren alle dakpannen afgewaaid. Er vielen 3 doden en 3 zwaargewonden. Betrokkenen die hulp hebben verleend hebben een pluim gekregen van de gemeente.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vethuizen heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- De buurtschap Vethuizen omvat nog veel monumentale boerderijen.

- Mariakapel uit 1939.

- Op de driesprong Laarstraat / Gerwardstraat staat een transformatorhuisje uit 1924. Het behoort tot het kleinste type transformatorhuisjes, bedoeld voor één transformator. Het gebouwtje is een gemeentelijk monument en niet meer in functie. Het is in 2009 door NUON aan de gemeente overgedragen.

Terug naar boven

Beeld

- Recente foto's van Vethuizen.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorgboerderij De Kamp. - Zorgboerderij De Gervehoeve.

Reactie toevoegen