Tungelroy

Plaats
Dorp
Weert
Peelland
Limburg

tungelroy huishoudschool [640x480].jpg

Tungelroy huishoudschool

Tungelroy huishoudschool

Tungelroy

Terug naar boven

Status

- Tungelroy is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Weert.

- Het dorp Tungelroy heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Weert.

- Onder het dorp Tungelroy valt ook de buurtschap Castert (deels).

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Tungelder.

Terug naar boven

Ligging

Tungelroy ligt Z van Weert, N van Stramproy.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Tungelroy 73 huizen met 467 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Heemkundige werkgroep Erfgoed Tungelroy nodigt je van harte uit kennis te maken met het verleden van dit dorp, dat reeds start vóór 1290.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tungelroy heeft 2 rijksmonumenten.

- Tungelroy heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- Molen Sint Anna.

- Mariakapel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - De Bokkeriejers is de Vasteloâvendj vereiniging oet Tungelder

- Heavy Donderdig (Hemelvaartsdag).

- Stichting Wielerronde Tungelroy is ontstaan uit een initiatief van 7 personen. In de periode 1972-1978 was er reeds een wielerronde in het dorp, en doordat er steeds meer mensen gaan fietsen is het idee opgepakt om wederom een wielerronde te gaan organiseren. Vandaar dat de Wielerronde er sinds 2016 weer is (op de zaterdag na Hemelvaart).

- GartenFest (op een zondag begin juni).

- Decemberfeesten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Werkgroep Romeinse Beekbrug in Tungelroy heeft in 2009 de Ym van der Werff-prijs gewonnen. Deze prijs wordt om de twee jaar toegekend aan een project of prestatie op het gebied van archeologische monumentenzorg. Bij de sanering van de vervuilde Tungelroyse beek in 2005 treffen archeologen de restanten aan van een houten brug uit de Romeinse tijd. Vrijwilligers van de werkgroep zijn daarna aan de gang gegaan met de aanleg van een historisch dorpsommetje en de reconstructie van de brug over de beek. Daarbij zijn ze geadviseerd door archeologisch adviesbureau RAAP. Met behulp van authentieke materialen is de brug op ambachtelijke wijze nagebouwd. Het toeristische Ommetje Romeinse Brug begint op het dorpsplein.
* Deze prijs, groot 4000 euro, is vernoemd naar wijlen historicus-bestuurder Ymenus van der Werff die pleitte voor archeologie en monumentenzorg.

- Langs het beekdal van de Tungelroyse Beek bij Kelpen, Leveroy en Heythuysen is rond 2010 ca. 125 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Waterschap Peel en Maasvallei heeft de beek weer haar oude slingerende loop teruggegeven. Ook zijn er wandelpaden in het beekdal aangelegd. Om de natuur weer kansen te geven zich te ontwikkelen, is plaatselijk een deel van de voedselrijke bovenlaag afgegraven. Dat is vooral gunstig voor de vaak zeldzame planten die van schrale omstandigheden houden. De gemeenten langs het stuk beek tussen de A2 en Heythuysen maken ook gebruik van de mogelijkheid om enkele extra rioolwaterbergingen aan te leggen. Voor bijzondere archeologische vondsten langs de beek zie bij de buurtschap Mildert.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Tungelroy (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Tungelroy.

- Belangenvereniging: - Dorpsoverleg Tungelroy.

- MFC/MFA: - In 2008 is aan het St. Barbaraplein in Tungelroy een nieuw multifunctioneel centrum gerealiseerd, waarin het gemeenschapshuis en de basisschool zijn ondergebracht. Gemeenschapshuis MFA Kimpe Veld biedt onderdak aan verenigingen uit het dorp. Verder is er een peuterspeelzaal, een bibliotheek en een vergaderruimte.

- Onderwijs en kinderopvang: - Joannesschool. - Kinderopvang bij Evy is een enthousiaste gastouder die er voor wil zorgen dat je kind zich op zijn gemak voelt en dat ze voor het kind een tweede thuis kan bieden. Ze werkt met een vast dagritme, dit biedt structuur aan voor je kind. Naast dit vaste dagritme werkt ze ook nog met thema’s, zoals feestdagen en seizoenen. Verjaardagen worden ook niet vergeten. Ze onderneemt veel met de kinderen en beoogt ze aan het einde van de dag met een lach weer de deur uit te zien gaan.

- Jeugd: - Scouting Tungelroy is een bloeiende vereniging met enthousiaste leiding, gevarieerd spelaanbod en moderne accommodatie.

- Muziek: - Fanfare Sint Jan. - In 2004 start Zangkoor Enjoy als kleine groep van ca. 20 personen. De insteek is gezellige avonden en plezier in het zingen. In de loop der jaren hebben ze zich uiteraard ontwikkeld. Ze doen veel meerstemmige liedjes met een relatief kleine groep. Prachtig in de samenzang en klank. Voor de niet-professionals soms moeilijk en ingewikkeld maar wel uitdagend. Langzaam maar zeker wordt het repertoire uitgebreid, leren ze elkaar beter kennen, groeien ze en het belangrijkste van alles; ze hebben er nog steeds plezier in.

- Sport: - RKTVV Crescentia (voetbal) is opgericht in 1943 en viert dus in 2018 het 75-jarig bestaan. - VV De Hoop is een samengesteld recreatievoetbalteam. Op zaterdagmiddag spelen ze vriendschappelijke wedstrijden tegen andere teams uit de regio.

- Zorg: - Zorgboerderij Ingelshof.

- Lezen: - Stichting Bibliotheek Tungelroy wordt gerund door vrijwilligers. Je kunt er voor een klein bedrag leesboeken lenen in allerlei genres.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Tungelroy.

Reactie toevoegen