Stolpervlotbrug

Plaats
Buurtschap
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

stolperbrug_hulpkantoor_1857_640x480_kopie.jpg

Van 1850-1859 was er een hulppostkantoor met de naam Stolperbrug. In 1859 is dat kantoor overgenomen door Schagerbrug. Wellicht lag Stolperbrug ter plekke van de huidige buurtschap Stolpervlotbrug? Weet iemand hoe deze vork in de steel zat/zit?

Van 1850-1859 was er een hulppostkantoor met de naam Stolperbrug. In 1859 is dat kantoor overgenomen door Schagerbrug. Wellicht lag Stolperbrug ter plekke van de huidige buurtschap Stolpervlotbrug? Weet iemand hoe deze vork in de steel zat/zit?

Stolpervlotbrug

Terug naar boven

Status

- Stolpervlotbrug is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe.

- De buurtschap Stolpervlotbrug valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schagerbrug.

- De buurtschap Stolpervlotbrug heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

- In de Topografische atlas Noord-Holland(1) komt deze plaatsnaam - ten onrechte - niet meer voor. Op Google Maps wordt de naam nog wel genoemd.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Genoemd naar de vlotbrug die hier vroeger lag O van buurtschap De Stolpen. De huizen rond dit punt worden dan ook betiteld als buurtschap Stolpervlotbrug. Vergelijk Sint Maartensvlotbrug W van Sint Maarten en Burgervlotbrug W van Eenigenburg, enkele kilometers naar het zuiden.

Overigens zou het in dat kader logischer zijn geweest om de buurtschap Schagervlotbrug te noemen, omdat de 2 andere genoemde vergelijkbare buurtschappen ook vanuit de O hoofdplaats zijn benoemd, met ...brug (Sint Maartensbrug, Burgerbrug, zo ook bij onze buurtschap: Schagerbrug) daar nog tussenin.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Stolpervlotbrug ligt rond de Rijksweg (de parallelweg O van de N9, ook de Rijksweg, maar niet rond de Parallelweg, gelegen W van de N9), Schagerweg (het gedeelte van deze weg W van het kruispunt met de Dijkweg), Dijkweg en Provincialeweg (de N248; het gedeelte van deze weg bij de brug over het Noord-Hollands Kanaal). De buurtschap ligt rond het kruispunt van de waterwegen Noord-Hollands Kanaal en Kanaal Stolpen-Schagen en ligt NW van het dorp Schagerbrug, ZZW van het dorp 't Zand, ZO van het dorp Callantsoog, NNO van de dorpen Sint Maartensvlotbrug en Sint Maartensbrug, N van het dorp Sint Maarten en NW van het dorp Valkkoog en de stad Schagen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Stolpervlotbrug omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bij deze vlotbrug moest tot in de 19e eeuw tol betaald orden. De vlotbrug is vervangen door een iets noordelijker gelegen (ophaal)brug, die de verbinding vormt tussen N248/N249 ten O van het Noord-Hollands Kanaal, en N9 ten W van het kanaal.

Terug naar boven

Postale gegevens

In deze omgeving is van 1850-1859 een hulppostkantoor genaamd Stolperbrug geweest (zie afbeelding met het poststempel). Kennelijk was er in die tijd dus ook een buurtschap met die naam. Was aanvankelijk distributiekantoor, daarna hulpkantoor 1850-1858, in 1850 verplaatst naar Schagerbrug. Daarna nog bestelhuis, wisselplaats en brievenbus. Bestelhuis en wisselplaats opgeheven 1865.

Wij hebben echter ook in oude atlassen geen buurtschap Stolperbrug kunnen ontdekken. Van der Aa (9953) stelt onder het lemma Schagerbrug: "Men heeft er aan het Noordhollandsche Kanaal, nabij de Schagerbrug, een distributie-kantoor van de brievenposterij". Aan de Stolpervlotbrug dus, die er toen nog was. Maar de PTT noemde het kantoor en de kennelijke buurtschap aldaar dus Stolperbrug. Verwarrend is dat vergelijkbare plaatsnamen zuidelijk hiervan, '-brug' heten aan de Grote Sloot (Burgerbrug, Sint Maartensbrug, en ter plekke dus Schagerbrug), en '-vlotbrug' voor de plaatsen aan het Noordhollands Kanaal (Burgervlotbrug, Sint Maartensvlotbrug). Of het buurtje heette aanvankelijk Stolperbrug en is men later Stolpervlotbrug gaan noemen. Wellicht zijn dit dus synoniemen geweest?

Om het nog ingewikkelder te maken: als men consequent was geweest, had Stolpervlotbrug dus eigenlijk Schagervlotbrug moeten heten, zoals Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug immers ook zijn benoemd vanuit de hoofdplaatsen aan de (O) landzijde: Sint Maarten en Eenigenburg. Vooralsnog weten wij dus nog steeds niet waar dat kantoortje en kennelijke plaatsje Stolperbrug nu precies gelegen heeft. Lag dit W of O van het kanaal? De bebouwing O van het kanaal, W van 't Buurtje, wordt in de Grote Provincie Atlas 1996 nog betiteld als buurtschap Stolpervlotbrug (terwijl de zuiveringsinstallatie ter plekke De Stolpen heeten de buurtschap met díe naam W van het kanaal ligt. Ook weer lekker verwarringwekkend dus...). In latere edities is deze plaatsnaam 'zomaar' verdwenen (de bebouwing is er immers nog gewoon).

Reactie toevoegen