Schagerbrug

Plaats
Dorp
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

Schagerbrug

Terug naar boven

Status

- Schagerbrug is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe. Het dorp was de hoofdplaats van de gemeente Zijpe.

- Onder het dorp Schagerbrug vallen ook de buurtschappen 't Buurtje, De Stolpen, Stolpervlotbrug en een deel van de buurtschap Keinsmerbrug.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Skaambrég, Skagerbrég.

Oudere vermeldingen
1613 Schagerbrugge, 1698 Schaagerbrug.

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar de ligging bij de brug 'verbinding over een water', hier over de Groote Sloot, op de weg naar Schagen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Schagerbrug ligt direct ten NW van Schagen, aan de Groote Sloot en de N248.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Schagerbrug 45 huizen met 312 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.050 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Schagerbrug is ontstaan kort na de inpoldering van dit gebied in 1579.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schagerbrug heeft 9 rijksmonumenten.

- Schagerbrug heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- Molen Ooster-N of O-N.

- Molen D.

- Het Zijper Museum in Schagerbrug (Schagerweg 97D, gevestigd in het Oostpaviljoen van het voormalige gemeentehuis van de gemeente Zijpe) is in 1973 van start kunnen gaan dankzij een legaat van Simon Willem Melchior. In het Zijper Museum staat de geschiedenis van ’de Zijpe’ centraal. Deze polder ligt in tussen de West-Friese Omringdijk ter hoogte van Schagen en de kuststrook vanaf Petten tot voorbij Callantsoog. De Zijpe is samen met de Hazepolder - die vaak gemakshalve ook tot de Zijpe wordt gerekend - bedijkt in 1597. Het initiatief voor de inpoldering, waarbij voor het eerst in Nederland zo’n groot gebied (ca. 6700 ha) werd bedijkt, is genomen door de veelzijdige ‘da Vinci van het Noorden’ Jan van Scorel. In het museum zijn tal van oude teksten en historische kaarten aanwezig die de fascinerende ontstaansgeschiedenis en de verdere ontwikkeling van de Zijpe beschrijven. Ook op de site van het museum is heel veel informatie te vinden, waaronder oude jaargangen van lokale en regionale kranten en tijdschriften.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Schagerbrug.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Schagerbrug richt op de ruimtelijke ordening, de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in het dorp. Middels openbare vergaderingen, de dorpskrant, contact met de bewoners en organisaties, de website en e-mail houdt de Dorpsraad contact met de mensen die in het dorp wonen, werken en leven. Op deze wijze krijgt zij de benodigde informatie om aan haar doelstelling inhoud te geven.

- Onderwijs: - "Basisschool 't Zwanenest in Schagerbrug creëert een warme en veilige omgeving. De basisschool speelt een belangrijke rol in de vorming van je kind. We zijn ons ervan bewust dat je kind zich op school vertrouwd en veilig moet voelen. De leerontwikkeling van uw kind wordt systematisch gevolgd. Niet het systeem, maar de behoefte van de leerling bepaalt het niveau en het tempo van de instructie. Als er meer aandacht nodig is, geven we die. Kinderen groeien op in een maatschappij waar digitale veranderingen, ook in het onderwijs, elkaar in hoog tempo opvolgen. Lesstof, internet, de cloud, toetsen, educatieve spellen, rapporten, e-mail. Op 't Zwanenest gaan we mee met deze ontwikkelingen door het gebruik van instructie met digitale borden, zoekmachines, administratie en mail "in de cloud". We willen leerlingen en leerkrachten mediawijs houden! We kiezen onze lesmethoden op inhoud én omdat ze helpen het zelfstandig te leren stimuleren en te ontwikkelen. Een organisatiemodel dat het zelfstandig werken optimaal combineert met ruimte voor individuele aandacht."

- Zorg: - Na het opgaan van de gemeente Zijpe in de gemeente Schagen in 2013, is het gemeentehuis in Schagerbrug (Schagerweg 97) leeg komen te staan, in afwachting van een 'zinvolle herbestemming'. Wij lezen dat er plannen zijn geweest voor bijv. een supermarkt of huisvesting van arbeidsmigranten. Begin 2017 is het pand, in de regio vanwege de markante vorm ook wel bekend als ’Klein Soestdijk’, verkocht aan Stichting Beleven in Leven uit Hoorn, een initiatief van Willem Plazier, Hans Karels en Wim Botermans. De stichting gaat er ouderen met ’dementieel syndroom’ onderbrengen, zoals Plazier dat noemt. Ze denken dat er in totaal plek is voor 34 bewoners. De bedoeling is dat na een flinke verbouwing het complex in voorjaar 2019 gereed komt.

De initiatiefnemers willen de bewoners zo veel vrijheid geven als redelijkerwijs mogelijk is. Geen sloten op de deuren. Mensen moeten ook naar buiten kunnen, rond kunnen dwalen. Er komt een moestuintje, een boomgaard, wat kleinvee, een kroegje, een theaterzaaltje (waar ook bijv. de toneelclub van Schagerbrug kan repeteren), een winkeltje. Uiteindelijk stuiten de mensen dan wel op een hek, omdat het niet de bedoeling is dat ze zomaar de weg op kunnen lopen, maar op het terrein moeten ze kunnen dwalen. Met professionele begeleiding uiteraard. Er zijn inmiddels meer plekken in het land waar ze op een dergelijke manier 'experimenteren', de ouderen meer vrijheid geven. Het werkt: ze worden er ouder en hebben minder medicijnen nodig. Het complex zal d.m.v. domotica individueel gepast toegankelijk zijn.

De initiatiefnemers denken het project rendabel te kunnen krijgen door een ’platte organisatie’. Geen sjieke directeur met een dure leasebak, geen tros leidinggevenden, geen communicatieafdeling. Niet nodig allemaal. Eén manager die het gebouw beheert, één specialist die de zorg bewaakt. Dat is genoeg. Voor de rest alleen ’handen aan het bed’. Het nieuwe woonzorgcentrum levert naar verwachting werk aan ruim 30 fulltimers (of naar rato meer parttimers). Het Zijper Museum behoudt overigens zijn huidige plek in het pand.

Reactie toevoegen