De Stolpen

Plaats
Buurtschap
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

De Stolpen

Terug naar boven

Status

- De Stolpen is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe.

- Buurtschap De Stolpen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schagerbrug.

- De zuiveringsinstallatie die vanuit de buurtschap gezien aan de overzijde van het Noord-Hollands Kanaal ligt (aan de kant van Schagerbrug dus), en daarmee volgens ons niet tot de buurtschap behoort, heet ook De Stolpen. Lekker verwarrend dus...

- Buurtschap De Stolpen heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
De Stollepe, De Stallepe.

Oudere vermeldingen
De buurtschap heette vroeger Panne Stolpen, omdat een aantal huizen al vroeg niet met riet was bedekt maar met pannen.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Stolpen ligt WNW van Schagerbrug, aan de W kant van het Noord-Hollands Kanaal, rond de kruising Belkmerweg-Stolperweg (N503).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Stolpen 18 huizen met 105 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd, of wederom ca. 20 huizen, met ca. 45 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De provincialeweg N9 W langs het Noordhollands Kanaal is in 2012 bij Schoorldam en De Stolpen omgelegd. Aanvankelijk had de gemeente Zijpe hiervoor een tracé gekozen waarbij de buurtschap gesloopt zou moeten worden. Rijkswaterstaat heeft gelukkig gekozen voor een alternatief waarbij de buurtschap gespaard blijft.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het klimaat verandert. De verwachting is dat het minder vaak maar wel heviger gaat regenen. Daarbij komt dat steden en dorpen de laatste vijftig jaar groter zijn geworden en het wegennetwerk zich heeft uitgebreid. Op plaatsen waar het water vroeger rustig door de bodem kon worden opgenomen, stroomt het tegenwoordig in één keer in de sloot of in het riool. Het gevolg is dat sloten en gemalen het water niet snel genoeg kunnen verwerken, met wateroverlast en waterschade tot gevolg. Een manier om de wateroverlast tegen te gaan is het realiseren van waterberging. Hierbij wordt het overtollige water (tijdelijk) opgeslagen, waarmee overstromingen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Het hoogheemraadschap is daarom voornemens een 17 ha groot gebied N van de kern van buurtschap De Stolpen in te richten als (droge) waterberging. Het gebied ligt tussen de Middel Egalementsloot (ten noordwesten), de Stolperweg (ten zuiden), de Belkmerweg (ten zuidoosten) en de Parallelweg van de Rijksweg A9/N9 (ten noordoosten).

Met de inrichting van deze calamiteitenberging wordt de waterbergingscapaciteit van de gehele polder vergroot en kan mogelijk worden voorkomen dat schade door wateroverlast elders in de polder optreedt. De waterberging draagt bij aan het waterbeheer en de ecologische waterkwaliteit. De verwachting is dat waterberging De Stolpen eenmaal in de 5 jaar nodig zal zijn om een wateroverlastsituatie te reduceren. Het hoogheemraadschap is voornemens het desbetreffende gebied aan de Belkmerweg in te richten als droge waterberging. Dit houdt in dat het gebied niet permanent oppervlaktewater bergt, maar dat het kan vollopen in geval van wateroverlast. Alleen de randen (deels waterkeringen) blijven droog. Deze terreindelen kunnen dienen als vluchtplaatsen voor het vee.

Waterberging De Stolpen wordt aangelegd als zogeheten “kadetjesland” dat bij regen water uit de polder Z kan vasthouden tot een peil van 0.40 m NAP (kadehoogtes). Om het landschap zowel voor waterberging als voor agrarische bedrijfsvoering aantrekkelijk te maken, worden de hydrologische omstandigheden in zomer- en winterhalfjaar op elkaar afgestemd. Om dit landschap te kunnen realiseren wordt als eerste rondom langs de rand en binnen het plangebied een kade aangelegd op NAP 0.40 meter. De greppels in het begreppelde land liggen op een afstand van ca. 15 meter. Dit komt vrijwel overeen met de afstand van greppels in de percelen in de omgeving. Bij deze maat is het land op een goede manier te beheren. De greppels wateren af naar de aanwezige en te graven sloten in het projectgebied, via eindbuizen door de kopakker. Om in de zomerperiode, na afloop van een periode van wateroverlast, snel de gewenste peilen te bereiken, wordt in het ontwerp de bestaande onderbemalingspomp (in de sloot ten zuidwesten van perceel Belkmerweg 149) gehandhaafd." (bron en voor nadere informatie zie het bestemmingsplan onder de link)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving De Stolpen, met laagsteprijsgarantie!

Reactie toevoegen