Sterksel

Plaats
Dorp
Heeze-Leende
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Sterksel

Terug naar boven

Status

- Sterksel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Heeze-Leende. T/m 1924 gemeente 'Soerendonk, Sterksel en Gastel'. In 1925 over naar gemeente Maarheeze, in 1997 middels grenscorrectie over naar de nieuwe gemeente Heeze-Leende (de rest van de gemeente Maarheeze ging toen op in de nieuwe gemeente Cranendonck).

Terug naar boven

Ligging

Sterksel ligt ZO van Heeze, O van Leende.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Sterksel 11 huizen met 99 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 580 huizen met ca. 1.450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Sterksel, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- "Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze - Leende - Zesgehuchten is opgericht in 1961. Het werkgebied omvatte aanvankelijk alleen het gebied van de oude heerlijkheid Heeze - Leende - Zesgehuchten. In 1963 is dit uitgebreid met het gebied van de oude heerlijkheid Geldrop en later ook met de oude heerlijkheid Sterksel. Doelstelling van de heemkundekring: bevorderen van de belangstelling voor het cultureel erfgoed in het heemgebied; het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren (zoals de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en dergelijke); het vastleggen en uitdragen van deze resultaten; het bevorderen van het behoud van het cultureel erfgoed in het heemgebied, zoals heemkundig belangrijke terreinen, roerende en onroerende zaken en/of voorwerpen. Onze heemkamer is gevestigd aan de Pompenmaker te Heeze. De Bibliotheek is ondergebracht in onze Heemkamer en bevat honderden boeken en tijdschriften die betrekking hebben op onze geschiedenis en ver daarbuiten. De collectie wordt permanent geactualiseerd met nieuwe boeken en/of onderzoeksrapporten. Leden kunnen hier gratis gebruik van maken (boeken inzien en lenen)."

- Verhalen over de geschiedenis van Soerendonk, Sterksel en Gastel op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Sterksel (2008) staan alle onderwerpen waar het dorp zich de komende jaar sterk voor gaat maken, in het kader van behoud en verbetering van de leefbaarheid van het dorp.

- In 2002 is de supermarkt van Sterksel ermee gestopt. De inwoners betreurden dat, in praktische zin maar ook gezien een stuk levendigheid dat uit het dorp verdween. De dorpelingen zijn daarom in 2004 een nieuwe supermarkt gestart (Attent, een formule van Spar), met alleen de bedrijfsleider als betaalde kracht en verder ca. 50 vrijwilligers, dankzij wie het rendabel kan worden gehouden. Wellicht uniek voor ons land is de 'omgekeerde boodschappenservice': naast een thuisbezorgservice is er de service dat mensen die niet zelf naar de supermarkt kunnen komen, desgewenst worden gehaald en gebracht.

- Het terrein van Providentia, een woongemeenschap voor mensen met epilepsie en aanverwante beperkingen in het bosrijke gebied aan de Albertlaan NO van Sterksel, is in 2013 omgebouwd tot een regulier dorp. Alle 180 zorgappartementen zijn afgebroken en vervangen door reguliere huur- en koopwoningen, waar de bewoners geïntegreerd tussen andere burgers komen te wonen. Het klooster, de kapel en de galerie zijn gehandhaafd. Nadere informatie over het project Woondroom Providentia.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sterksel heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- De doelstelling van het Peter van den Braken Centrum is het exposeren van figuratieve Brabantse schilderkunst uit de vorige eeuw. In het centrum is een vaste collectie aanwezig van onder andere Peter van den Braken, Hen Euverman, A.J. Groenewegen, Jan Kruijsen, Antoon Kruijsen, Cornelis Le Mair en Henriëtte Pessers.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Muziekvereniging De Heerlijkheid uit Sterksel heeft in 2015 een jubileum gevierd: 70 jaar fanfare, 60 jaar drumband en 20 jaar jeugdfanfare, maakte samen 150 jubileumjaren. Onder het motto ‘Muziek Verbindt’ wilde de muziekvereniging mensen laten genieten van muziek, de inwoners bewust maken van de diversiteit aan muziekcultuur die Sterksel bezit, een boost geven aan het verenigingsleven in het dorp en Sterkselnaren trots laten zijn op hun kleine kerkdorp.

Samen met diverse organisaties en de vele verenigingen uit het dorp heeft de muziekvereniging gedurende het jubileumjaar onder de naam @SterkselCity allerlei evenementen en activiteiten georganiseerd. Muziek stond daarbij steeds centraal, maar de insteek was elke keer anders. Het was zo'n succes, dat de 'merknaam' @SterkselCity is blijven bestaan en men onder die noemer evenementen blijft organiseren. - Nieuws van @SterkselCity op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sterksel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Sterksel.

- Nieuws: - Nieuws uit Sterksel op Facebook.

- Belangenvereniging: - Stichting Dorpsraad De Heerlijkheid Sterksel is een stichting van vrijwilligers die staat voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Met de beschikbare middelen beogen ze het maximale voor het dorp te bereiken, klankbord te zijn voor bewoners en gesprekspartner met het bevoegd gezag. Hun aandacht gaat o.a. uit naar hoofdthema’s: Maatschappelijk (wonen, welzijn en zorg); Infrastructuur; Burgerinitiatieven; Luchtkwaliteit; en
- Algemene zaken.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Valentijn is een multifunctionele accommodatie (MFA) die tot doel heeft het gehele verenigingsleven op Sterksel een onderdak te verschaffen voor hun activiteiten. Het Dorpshuis is geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Er zijn mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning, sport en spel, vorming, educatie en zorg en hulpverlening. Maar ook voor het houden van tentoonstellingen, theatervoorstellingen, culturele en muzikale activiteiten, onderwijs, workshops etc. Al ruim 50 jaar is het Dorpshuis 'de huiskamer van Sterksel', waar ze als dorp trots op zijn.

Reactie toevoegen