Steelhoven

Plaats
Buurtschap
Drimmelen
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

Steelhoven

Terug naar boven

Status

- Steelhoven is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Drimmelen. T/m 1996 gemeente Oosterhout. Bij de gemeentelijke herindeling van 1997 is de grens tussen de gemeenten Drimmelen en Oosterhout hier langs de A59 getrokken en is dus de buurtschap Steelhoven overgegaan van de gemeente Oosterhout naar de gemeente Drimmelen.

- Vanouds viel Steelhoven onder het dorp Den Hout, tegenwoordig valt het onder het dorp Made.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Op het nabijgelegen Den Hout wordt Steelhoven uitgesproken als Stèlleve. Zodat de aan de buurtschap gelegen weg de naam ‘Stelvenseweg’ kreeg. De naastgelegen dijk heet wel ‘gewoon’ Steelhovensedijk. Niet te verwarren met het bij Dorst gelegen Steenoven.

Naamsverklaring
- “De oude vormen slaan op een in de Sint Elisabethsvloed van 1421 verdronken plaatsje, waarvan de naam een samenstelling lijkt van steen ‘steen’ (waarschijnlijk een stenen huis) en lo ‘bos’. De huidige naamsvorm met hoven ‘hoeven’ betreft een latere herinterpretatie” (1).
- “Hof in de zin van grote boerderij vinden wij in de nederzettingsnamen eindigend op –hoven. (…) Steelhoven is echter geen echte –hoven formatie, daar het een –lo naam is (Steenlo)” (89).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Steelhoven ligt O van Made, aan de Steelhovensedijk en de Stelvenseweg. Gelegen in het Z van de Plukmadepolder, die sinds enkele jaren een nieuwe toekomst tegemoetgaat als kassengebied. Het kassengebied ligt O van de buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Steelhoven 10 huizen met 70 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Steelhoven ca. 20 huizen met 50 inwoners, waarvan de helft aan de Stelvenseweg en de helft aan de Steelhovensedijk.

Terug naar boven

Geschiedenis

Steelhoven wordt doorsneden door een heel oude dijk die toegang gaf naar Holland. Dat is ook de reden dat er een tol stond aan het begin van de dijk. In 1624/25 komt de dijk al voor op kaarten. De tolheffing is ingesteld in 1681. Dat had de volgende oorzaak: “Reeds in 1485 was de wateroverlast op de weg Stelo dermate erg, dat Philips de Schoone Geertruidenberg maande deze weg te verbeteren, zulks in verband met de handel tussen Holland en Brabant. Echter, aan deze oproep werd geen gevolg gegeven! Tweehonderd jaar later, in 1681, gaf Willem Henderick, Prince van Orange en Nassau, toestemming tot het heffen van tol ‘van de Steeloofschen Dijk tot bij en naar den Houtschen Heuvel, tot gerief van passagiers met wagens, karren, te voet en te paard en tot het gemene beste’ en ‘tot het maken van een suffisante Dijk, omdat ze van het winterwater bevrijd zullen zijn en blijven.’ Onder speciale conditie, dat deze weg geregeld zal geïnspecteerd worden, om te zien of de supplianten deze gunst waardig zullen zijn” (aldus de Prince d’Orange, op 19 november 1681, volgens een informatiebord ter plekke). Er waren verschillende tarieven voor een karos met verschillende aantallen paarden, voor een wagen met één of meer paarden, voor een man te paard (vrouwen reden toen blijkbaar nog geen paard…), voor een los paard, voor een beest onder en boven de twee jaar, voor een schaap of lam en voor een varken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het tolbord Den Draaiboom vertelt u hoeveel tol er vroeger betaald moest worden bij Steelhoven, dat strategisch was gelegen aan de grens van het toenmalige Holland en Brabant. Zie verder bij Geschiedenis.

Reactie toevoegen