Sibrandahûs

Plaats
Dorp
Dantumadiel
Fryslân

sibrandahus_collage.jpg

Sibrandahûs, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Sibrandahûs, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

sibrandahus_nieuw_plaatsnaambord.jpg

Sibrandahûs werd en wordt op allerlei manieren gespeld. Soms goed, soms verouderd, soms gewoon fout. Om het iedereen makkelijk te maken, is er sinds 2009 sowieso nog maar een spelling van deze plaats en dat is de Friese. Deze op de foto dus.

Sibrandahûs werd en wordt op allerlei manieren gespeld. Soms goed, soms verouderd, soms gewoon fout. Om het iedereen makkelijk te maken, is er sinds 2009 sowieso nog maar een spelling van deze plaats en dat is de Friese. Deze op de foto dus.

sibrandahus_oud_plaatsnaambord.jpg

Vóór 2009 was de officiële spelling van de plaatsnamen in deze gemeente de Nederlandse, en stond de Nederlandse variant bovenaan op de borden en de Friese eronder (© H.W. Fluks)

Vóór 2009 was de officiële spelling van de plaatsnamen in deze gemeente de Nederlandse, en stond de Nederlandse variant bovenaan op de borden en de Friese eronder (© H.W. Fluks)

sibrandahus_1.jpg

Dokkumer Ee bij Sibrandahûs

Dokkumer Ee bij Sibrandahûs

sibrandahus_2.jpg

We zien Sibrandahûs al in de verte

We zien Sibrandahûs al in de verte

sibrandahus_3.jpg

Het kerkje van Sibrandahûs in de bomen

Het kerkje van Sibrandahûs in de bomen

Sibrandahûs

Terug naar boven

Status

- Sibrandahûs is een dorp* in de provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel.
* Gezien de geringe grootte en het ontbreken van een kern, kerk-in-functie en overige voorzieningen zou je het ook als buurtschap kunnen beschouwen, maar formeel heeft het plaatsje nog de dorpsstatus.

- Sibrandahûs heeft geen 'bebouwde kom', alleen verspreide bebouwing, en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Sijbrandahuis. Overigens is de plaatsnaam sinds 2009 formeel - en alleen nog - Friestalig.

Spelfouten
Op in ieder geval één van de plaatsnaamborden komt - of kwam, wellicht is het inmiddels gecorrigeerd - de Friese variant ook voor als Sibrandahus, oftewel zonder accent circonflexe, zoals het 'dakje' officieel heet. Een 'drukfout' dus. Zie hier. Op die pagina wordt de plaatsnaam trouwens op nóg 2 manieren verkeerd gespeld (naast de goede spelling in de titel, dus ze weten het wél); als Sybrandahûs en als Sybrandahuis...

Oudere vermeldingen
1491 Sibrandahuys, 1543 Sybrandahuys, Sybrandahuysum, 1664 en ca. 1700 (Schotanus-kaart) Sibrandahuysen, ca. 1700 ook (Schotanus-tekst) Sybrandahuys, 1786 Sibrandahuis, Sibrenhuws. Vanaf de 19e eeuw spelt men overwegend Si(j)brandahuis.

Naamsverklaring
Betekent 'bij de huizen van (die van) de persoon Sijbrand'.(1)

Terug naar boven

Ligging

- Sibrandahûs ligt ZW van Dokkum, rond de Burdaarderstrjitwei. Het dorpsgebied grenst in het Z aan de Wâldfeart en in het N aan de Dokkumer Ee.

- Bij dit dorp ligt een driegemeentenpunt, en wel bij de Klaarkampsterbrug over de Dokkumer Ee: Z daarvan is het dorpsgebied van Sibrandahûs gem. Dantumadiel, NO daarvan is het dorpsgebied van Raard gem. Dongeradeel en NW daarvan is het dorpsgebied van Jannum gem. Ferwerderadiel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Sibrandahûs 27 huizen met 189 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp nog ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners en is daarmee het kleinste dorp van de gemeente Dantumadiel. Zo'n klein dorp heeft natuurlijk - naast het kerkje, dat inmiddels een andere bestemming heeft - geen eigen voorzieningen (meer) en werkt daarom veel samen met buurdorp Rinsumageast. Zo is er een gemeenschappelijke vereniging Dorpsbelang, een gemeenschappelijke Protestantse Gemeente e.d.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sibrandahûs mag dan behalve het kerkje geen voorzieningen hebben, in 2015 zijn alle panden in het dorpje en directe omgeving wél aangesloten op glasvezel. Gezien de ligging nabij het driegemeentenpunt (zie bij Ligging) zijn tegelijk ook omliggende panden in de gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadiel aangesloten. In totaal betreft het 40 panden, met een voor ons land unieke 'deelnemingsgraad' van 100%, aldus glasvezelbekabelaar Kabelnoord.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sibrandahûs heeft 2 rijksmonumenten, zijnde boerderij Starkenborch uit 1868 op Burdaarderstrjitwei 10 en de voormalige Hervormde kerk, nu Kloosterkapel op nr. 4. - Nadere toelichting m.b.t. boerderij Starkenborch en de voormalige Hervormde kerk.

- De voormalige Hervormde kerk (Burdaarderstrjitwei 4) is in 1994 hernoemd in Kloosterkapel en herbestemd tot cultureel centrum, waarvoor zie verder bij Evenementen etc. De eenbeukige kapel is gebouwd rond 1300. Het is vermoedelijk ontstaan als uithof van het klooster Klaarkamp bij Rinsumageast. In het koor van het kerkje bevindt zich de grafkelder van de familie Tjaerda van Starkenborch, waarvan nog een boerderij staat. In de 16e eeuw heeft men de kerk een travee ingekort en de koepelgewelven gesloopt. In de geveltoren uit de 19e eeuw hangt een klok met het opschrift Soli Deo Gloria Steen en Borchardt fudunt Enchusae 1756. In 1977 is de kerk gerestaureerd naar plannen van R. Kijlstra. Het kerkje is opvallend door de rijke detaillering van de vensteromlijstingen en tracering, die in een venster nog gaaf behouden is.

- Windmotor Sibrandahûs stond oorspronkelijk aan de Miedloane nabij de Zwemmer onder De Westereen. In 1998 is hij gerestaureerd en verplaatst naar het erf van Burdaarderstrjitwei 3 te Sibrandahûs, waar hij gebruikt wordt voor waterverplaatsing van de 500 m3 grote vijver (om het zuurstofgehalte voor de vissen en planten goed te houden). "Ik heb veel plezier beleefd aan de restauratie. De bladen en staart zijn van roestvrijstaal gemaakt. Het frame is in het zinkbad geweest. De pet bovenop en het kruis onderaan het draaigedeelte zijn authentiek (gietijzer). De centrifugaalpomp hebben we aangepast, anders was de capaciteit te groot geweest. We hebben in 2010 de lagers vernieuwd, daar deze het niet konden houden. Vroeger werkte men met bronzen bussen als lager, zonder problemen. De moderne techniek kan in dit geval niet tippen aan het oude! Nu draaien de tandwielen bovenin de kast in een oliebad (draait geruisloos)", aldus eigenaar Gerard T.J. Stockmann.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Kloosterkapel in Sibrandahûs (voormalige Hervormde kerk) is in 1994 herbestemd tot cultureel centrum en daardoor al meer dan 20 jaar een begrip onder muziekliefhebbers. Eén keer per maand is er op zondagmiddag een concert, van klassiek tot rock, voor elk wat wils. Het kerkje met 120 zitplaatsen is ook te huur voor o.a. trouwdiensten, CD presentaties, eigen muziekuitvoeringen en workshops. Actualiteiten m.b.t. de Kloosterkapel op Facebook. Toen de Plaatselijke Commissie Sibrandahûs in 1994 van start ging, was het nog heel bijzonder om kleinschalige concerten te organiseren in sfeervolle oude kerkjes. Ze kozen voor de naam Kloosterkapel om aan te sluiten bij de bekendheid van het vijfhonderd meter verderop gelegen voormalige klooster Klaarkamp, met als motto 'Sober as de muontsen' (sober als de monniken). Een motto dat tot op de dag van vandaag blijkt te werken.

- De Simmertúnfair (weekend in september) wordt gehouden in de sfeervolle ambiance van de kloosterkapeltuin en heeft als thema's duurzaam, ambachtelijk en biologisch.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurreservaat Klaarkampermeer, met de Klaarkampstermeermolen, ligt direct Z van de ZW punt van het grondgebied van Sibrandahûs, O van de Trekwei, en ligt nét op het grondgebied van het Z buurdorp Rinsumageast. Overblijfselen van het vroegere klooster Klaarkamp - delen van grachten en wallen, puin - zijn hier nog herkenbaar en zijn beschermd als archeologisch monument.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Sibrandahûs.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sibrandahûs.

Terug naar boven

Bekende inwoners

- Alex Bouma is in 2014 65 jaar geworden en heeft daarom zijn fotocamera 'aan de wilgen gehangen'. Hij is meer dan 30 jaar persfotograaf geweest voor de Nieuwe Dockumer Courant en de Kollumer Courant en had de bijnaam 'trepke' omdat hij vaak een trap bij zich had om zich goed te kunnen positioneren voor het maken van zijn foto's.

- Hessel Wiersma (1906-1988) specialiseerde zich in 'het bestrijden van aardstralen'.

Reactie toevoegen