Rinsumageast

Plaats
Dorp
Dantumadiel
Fryslân

rinsumageast_collage.jpg

Rinsumageast, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Rinsumageast, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

rinsumageest groeten uit 1923 [640x480].jpg

Rinsumageest Groeten uit 1923

Rinsumageest Groeten uit 1923

Rinsumageest.JPG

Een mooi rijtje in Rinsumageast.

Een mooi rijtje in Rinsumageast.

Rinsumageest (2).JPG

De kerk van Rinsumageast.

De kerk van Rinsumageast.

Rinsumageest..JPG

De Aldewei in Rinsumageast.

De Aldewei in Rinsumageast.

Rinsumageast

Terug naar boven

Status

Rinsumageast is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Ook wel kortweg De Geast.

In het Nederlands
Rinsumageest. Overigens is de plaatsnaam sinds 2009 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
Waarschijnlijk 825-842 kopie 1150-1158 Ringesheim, 944 kopie 1150-1180 in Ringesheim, 12e eeuw Rynsegum, 13e eeuw Ringesimagast, 1412 op der Gaest, 1421 Renismagaest, 1533 Rensymagheest.

Naamsverklaring
Betekende oorspronkelijk het Oudfriese hem, heem 'woonplaats, woning', verhoogduitst tot heim, van de persoon Ringi. De latere vormen bevatten geest '(ontginning op) hoger gelegen zandgrond'. Ringesima en Renisma (of is Reinsma te lezen?) zijn genitief meervoud van Ringesheim en geen patroniemen van de persoonsnaam Rinso.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Rinsumageast ligt ZO van de dorpen Jannum, Reitsum en Lichtaard, Z van de dorpen Sibrandahûs, Raard en Bornwird, ZW van de stad Dokkum, WNW van de dorpen Damwâld, Wâlterswâld en Driezum, NW van de dorpen Broeksterwâld, De Falom, De Westereen, Zwagerbosch en Twijzelerheide, NNW van de dorpen Feanwâlden en Feanwâldsterwâl, NNO van de dorpen Readtsjerk en Ryptsjerk, NO van de dorpen Aldtsjerk, Oentsjerk en Gytsjerk, O van het dorp Burdaard en OZO van de dorpen Jislum en Wânswert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Rinsumageast 116 huizen met 706 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.150 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Eeltsjemar is een kunstmatig meer dat is ontstaan als gevolg van zandwinning. Omdat ze bestaande zandwinput en het zanddepot in 2012 leeg zouden raken, heeft Zandexploitatie Eeltje Meer in 2011 9 hectare extra aangevraagd  om ook in de jaren na 2012 nog aan de zandbehoefte van de regio te kunnen voldoen. Met de uitbreiding is de regio weer voor zo'n 10 jaar van genoeg zand verzekerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rinsumageast heeft 7 rijksmonumenten, zijnde de Alexanderkerk, het voormalige rechthuis/herberg op Rechthuisstraat 1, de 2 woningen T.S. Siniaweg 9 en 11, de Klaarkampstermolen en boerderij Tjaardastate (Van Aylvaweg 32) met duiventil annex kleinveehok.

- De voorheen Hervormde Alexanderkerk valt onder de Protestantse Gemeente Claercamp (= Rinsumageast en Sibrandahûs).

- De voormalige Gereformeerde kerk (Tsjerkestrjitte 4) uit 1913 is in 2010 aan de eredienst onttrokken en is herbestemd tot Bed & Breakfast.

- Klaarkampstermolen, ook wel Klaarkampstermeermolen.

- Windmotor Polder Van der Werff (bij kruispunt N361 en Molkemaweg).

- De Windmotor Polder Eewal (W van Rinsumageast, aan de Dokkumer Ee) verkeert in slechte staat.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Oldtimerfestival (op een zaterdag begin juni) is een show met klassiekers, tractoren, auto's, trucks, motoren en brommers. Met o.a. Braderie, Boeren Trekkertrek, Zitmaaier Trekkertrek, demo Zitmaaierrace, Shantykoor, Brommertocht.

- Sinds 2011 wordt jaarlijks in Rinsumageast het festival Hûnewipperrock (op een zaterdag begin september) georganiseerd. Wat begon als een grote gezamenlijke verjaardagspartij is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een festijn met meer dan 400 bezoekers. Jongeren uit Rinsumageast en wijde omgeving zijn altijd erg enthousiast over dit feest. Tegenwoordig is het in de sporthal van MFC De Beijer. Over de toekomst is de organisatie van Hûnewipperrock duidelijk; binnen 10 jaar moet het feest groter zijn dan Wâldrock vroeger was. Uitwijken naar de sporthal is een tijdelijke oplossing. In de toekomst beoogt het weer een openluchtfestival te worden. De toegang is vanaf 18 jaar. Er is geen voorverkoop. Vol is vol.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Rinsumageast.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Rinsumageast - Sibrandahûs.

- MFC: - Multifunctioneel centrum (MFC) De Beijer. - ActiviteitenCommissie De Beijer.

- Onderwijs: - Basisschool De Tarissing in Rinsumageast heeft o.a. als visie: "In ons leren zijn wij professionals die de kinderen uitdagen en verantwoordelijkheid geven, om tot een optimale ontwikkeling te komen. Hierbij maken we gebruik van ieders talenten. In ons pedagogisch klimaat vinden we een veilig gevoel belangrijk om te kunnen groeien. Daarom hanteren we duidelijke regels en afspraken. Je mag jezelf zijn en trots zijn op wie je bent; je mag genieten van successen en leren van fouten." Het pand van de basisschool biedt ook onderdak aan Peuterspeelzaal De Oesterkes.

- Sport: - Kaatsvereniging Dreech Genoch is opgericht in 1998. - Voetbalvereniging VCR. - Christelijke Korfbalvereniging Nij Quick Libben, afgekort tot c.k.v. NQL, is in 2011 ontstaan uit een fusie van de korfbalverenigingen Quick uit Burdaard en Nij Libben uit Rinsumageast. In beide dorpen zijn accommodaties, terwijl de jongste jeugd uit Raard en de Flieterpen hun wedstrijden op het sportterrein in Reitsum speelt.

- Zorg: - Baukje Visser en Ytsje Cnossen hebben in 2005 in Rinsumageast Logeerhuis 'Út fan hûs' opgericht. Ze bieden logeeropvang aan kinderen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking, maar ook aan kinderen met bijvoorbeeld ADHD, Prader Willi Syndroom, Syndroom van Down, Dyspraxie, Het Angelman Syndroom, Autistische Spectrum Stoornis, Diabetes, Epilepsie en Sondevoeding. Ze werken vanuit respect, verbondenheid en geborgenheid in een huiselijke omgeving. Normen die ervoor zorgen dat ze elkaar als volwaardig en gelijkwaardig zien. Het logeerhuis biedt de mogelijkheid tot het ontwikkelen van nieuwe sociale contacten, maar ook trainingen op het gebied van uiteenlopende persoonlijke doelen zoals zindelijkheid, zelfstandigheid en hulp bij ADL-handelingen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Rinsumageast kerk.

Reactie toevoegen