Jannum

Plaats
Dorp
Ferwerderadiel
Fryslân

jannum_collage.jpg

Jannum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Jannum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Jannum (2).JPG

In het kleine dorp Jannum.

In het kleine dorp Jannum.

Jannum.JPG

In Jannum staat op een terp een museum kerk uit de 13e eeuw.

In Jannum staat op een terp een museum kerk uit de 13e eeuw.

Jannum. (2).JPG

Zeer oud maar... gedegen. In Jannum.

Zeer oud maar... gedegen. In Jannum.

Jannum

Terug naar boven

Status

- Jannum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Ferwerderadiel. Het dorp viel vanouds onder de gemeente Dantumadiel, maar is bij de herindelingen van 1984 middels grenscorrectie naar de gemeente Ferwerderadiel overgegaan, en daarmee onder de Flieterpen komen te vallen, zoals het streekje van dit dorp en de buurdorpen Ginnum, Reitsum en Lichtaard wordt genoemd.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Janum. Overigens is de plaatsnaam sinds 1999 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Jannum ligt WZW van Dokkum, NO van Burdaard en grenst in het Z aan de Dokkumer Ee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Jannum 15 huizen met 97 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Jannum heeft 5 rijksmonumenten.

- In 2005 is de dorpskerk door Stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel - die ook eigenaar is van de 4 naastgelegen logementen - aangekocht van de kerkelijke gemeente Burdaard-Jannum en gerestaureerd. Het ging o.a. om herstel van dak en voegwerk van de kerk en plaatsing van de koperen dakgoot. Enkele jaren daarvoor zijn de 4 naastgelegen 17e-eeuwse arbeidershuisjes in opdracht van de stichting opgeknapt en omgebouwd tot logementen. Sinds 2016 is het beheer van de logementen in handen van Aldert en Anneke de Boer. Als zij in Jannum zijn, laten zij je graag de kerk zien. Het 13e-eeuwse kerkje is sinds 1947 ingericht als Kerkmuseum.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Jannum en de buurdorpen.

- Nieuws: - Dorpskrant De Flieterper Dorpsbode is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Jannum.

Reactie toevoegen