Schurega

Plaats
Buurtschap
Heerenveen
Fryslân

jubbega-schurega_skoalle_tekst_op_wegdek_kopie.jpg

In Schurega werd te hard gereden op de N380 en N392, ook bij de Mr. J.B. Kanschool. Daarom zijn in 2013 symbolen en de tekst 'Skoalle' op de weg geschilderd om de automobilisten te stimuleren hun snelheid af te remmen.

In Schurega werd te hard gereden op de N380 en N392, ook bij de Mr. J.B. Kanschool. Daarom zijn in 2013 symbolen en de tekst 'Skoalle' op de weg geschilderd om de automobilisten te stimuleren hun snelheid af te remmen.

jubbega-schurega_verkeersborden_leerlingen_kopie.jpg

In 2015 zijn nog aanvullende maatregelen genomen én 32 prachtige, door de leerlingen beschilderde borden geplaatst om de snelheid te remmen. Men is echter nog een ding vergeten (hint): plaatsnaambordjes 'Schurega' in de 60 km-portalen...

In 2015 zijn nog aanvullende maatregelen genomen én 32 prachtige, door de leerlingen beschilderde borden geplaatst om de snelheid te remmen. Men is echter nog een ding vergeten (hint): plaatsnaambordjes 'Schurega' in de 60 km-portalen...

jubbega-schurega_collage_kerkje.jpg

Collage van het kleine, maar fraaie kerkje van Schurega uit 1715

Collage van het kleine, maar fraaie kerkje van Schurega uit 1715

schurega_kerk_vanuit_het_oosten.jpg

Schurega, kerk vanuit het oosten gezien

Schurega, kerk vanuit het oosten gezien

schurega_wapen_aan_gevel_kerk.jpg

Schurega, wapen aan de gevel van de kerk

Schurega, wapen aan de gevel van de kerk

Schurega

Terug naar boven

Status

- Schurega is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

* Omdat het plaatsje een kerk heeft maar - vermoedelijk vanwege de geringe omvang en het onbreken van een echte kern - lokaal niet als dorp wordt beschouwd, behoort deze plaats tot de bijzondere categorie 'buurtschap met kerk'.

- De buurtschap Schurega valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Jubbega.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Skuorregea.

In het Stellingwerfs
Schurige.

Oudere en huidige alternatieve naamgevingen
In de loop van de 19e en 20e eeuw is het plaatsje ook Jubbega-Schurega genoemd, om het te onderscheiden van de dorpskern van Jubbega, die ook Jubbega Derde Sluis of kortweg Derde Sluis werd - en in de volksmond nog altijd wórdt - genoemd. Soms noemen inwoners of instanties het plaatsje nog altijd zo. Het verwarrende van die naam is echter dat het een aan elkaar gegroeid tweelingdorp suggereert (à la Etten-Leur), zoals de naam in het verleden óók gebruikt is geweest (bijvoorbeeld in de Volkstelling van 1840(1)). Daarom stellen wij voor om deze buurtschap vandaag de dag gewoon Schurega te noemen, zonder onnodig en tot misverstanden uitnodigend voorvoegsel Jubbega.

Oudere spellingen
1408 Scueringa.

Naamsverklaring
De oudste vormen wijzen op de betekenis ga 'dorp, dorpsgebied' van de persoon Scuere*.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Schurega ligt O van Heerenveen, ZO van Gorredijk, ZW van Jubbega, rond de Schoterlandseweg, en grenst in het NO aan Hornsterzwaag, en in het ZW aan Oudehorne.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De provincialeweg N380 (Schoterlandseweg) door de buurtschap Schurega is een 60 km-zone, maar er werd regelmatig te hard gereden. Niet plezant voor de omwonenden, zeker omdat rond de kruising met de N392 (Gorredijksterweg) ook nog de Mr. J.B. Kanschool ligt. Daarom heeft de Provincie in 2015 infrastructurele maatregelen genomen om de snelheid te remmen. Tevens zijn teksten en sybolen op de weg geschilderd, én zijn 32 fraai beschilderde borden van de leerlingen, met het thema verkeer, langs de weg geplaatst. "Al met al zien automobilisten hierdoor dat zij een buurtschap binnenrijden en hun snelheid moeten aanpassen", aldus de provincie.

Tip van Plaatsengids.nl: een buurtschap is - hoe klein en vandaag de dag informeel ook - óók een woonplaats en daarbij horen dús ook plaatsnaamborden. Tevens attendeert dat automobilisten er expliciter dan nu op dat zij een woonplaats binnenkomen en dus ook daarom hun snelheid moeten afremmen. Zo'n bord kost maar een paar honderd euro (x3, want in dit geval kom je er vanuit 3 kanten binnen). Kleine moeite lijkt ons - én een erkenning van de identiteit van de buurtschap in kwestie, zodat de inwoners ook aan de bebording kunnen zien waar ze éigenlijk wonen, in dit geval niet in Jubbega maar in Schurega - om hier witte (want geen bebouwde kom) plaatsnaambordjes Schurega te plaatsen...

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schurega heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk, de Mr. J.B. Kanschool met onderwijzerswoning, beide oorspronkelijk uit 1917, op resp. Schoterlandseweg 55 en 53, en de pastorie uit 1920 met koetshuis, op Schoterlandseweg 69.

- In 1570 besluiten de parochies Jubbega en Schurega om samen een kerk te bouwen op de plek van het huidige kerkje. De kerk wordt in 1579 opgeleverd. Omstreeks 1700 raakt de kerk in Schurega in verval en in 1715 wordt de huidige kerk (Kerklaan 3) op ongeveer dezelfde plek gebouwd, met steun van grietman Martinus van Scheltinga. Het is een eenvoudig maar zeer smaakvol zaalkerkje, dat uitmunt in evenwichtige verhoudingen. Een gedenksteen in de westgevel toont de wapens van de familie Scheltinga. In 1910 stond er naast de kerk een klokkenstoel, doch deze is verdwenen. Daarvoor in de plaats is er een dakruiter aangebracht op de westgevel, met een slanke spits. In het interieur vinden we o.a. een preekstoel met op het ruggenschot een uitgesneden windmolen. Deze dateert mogelijk nog van vóór 1715.

In 1972 komt de kerk in handen van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Deze heeft in 1995/1996 een grondige restauratie uitgevoerd. In het kerkje is in 2010 een gebrandschilderd raam onthuld met een afbeelding van een molen. Het raam is een geschenk van de kinderen van de in 2006 overleden Johan Molenaar. Hij was ruim 20 jaar secretaris van de Plaatselijke Commissie die het kerkje in Schurega voor Stichting Alde Fryske Tsjerken beheert. Het raam is vervaardigd door glasmaker Karel van der Wal uit Bakhuizen. Vroeger lag de kerk temidden van Saskische boerderijen. Deze bedrijven zijn in de loop der tijd verhuisd naar de Schoterlandseweg.

De Plaatselijke Commissie die het kerkje van Schurega beheert, is bijzonder actief. Er vinden regelmatig concerten en exposities plaats. Onder de link (Facebookpagina) kun je zien wat er de komende tijd te doen is. Verder wordt het kerkje veel gehuurd voor rouw- en trouwdiensten. Het kerkje is van alle gemakken voorzien. Omdat er geen banken aanwezig zijn, is het gebouw bijzonder geschikt voor vergaderingen en andere bijeenkomsten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op eerste paasdag wordt in Schurega rond 20.00 uur het jaarlijkse Paasvuur ontstoken aan de Oude Groningerweg op het land van de Familie Jelsma. Dit onder begeleiding van Muziekkorps Exelsior en met medewerking van de kinderen van de organiserende buurtverenigingen Skoaterstreek en De Takomst. Voorafgaand lopen de kinderen in optocht vanuit het Streekcentrum onder begeleiding van de muziek naar de paasbult. Inwoners kunnen op de 2 voorafgaande zaterdagen van 13.00-1600 uur snoeihout naar de paasbult brengen. Voor niet-leden van de organiserende buurtverenigingen bedragen de kosten 3 euro voor een auto met aanhangwagen en 5 euro voor een tractor met aanhangwagen.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - "De Mr. J.B. Kanschool is een streekschool in de Jubbegase buurtschap Schurega. De sfeer op onze school is gemoedelijk en kinderen hebben letterlijk en figuurlijk alle ruimte om zich op vele gebieden te ontwikkelen. Daarbij vinden we het belangrijk om in te spelen op de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind. De natuur en het leven buiten spelen een belangrijke rol in onze school. Het leerbos in onze achtertuin is ons extra leslokaal. Peuterspeelzaal 't Krielhoekje is in 1987 opgericht vanuit de Ouderraad van de school. 't Krielhoekje maakt sinds 2016 deel uit van Kinderwoud via franchise Kiek&Koe. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom op de peuterspeelzaal. Er wordt gewerkt met verticale groepen, d.w.z. 2- en 3-jarige peuters zitten bij elkaar in de groep.

Met hulp van enkele vrijwilligers is in het oude kapbosje achter de J.B. Kanschool in Schurega een prachtig natuurpad ontstaan. Aangezien het onderhouden en in stand houden van dit kapbosje veel tijd kost is het idee geboren om van dit bosje een leerbos voor kinderen te maken. De J.B. Kanschool heeft zich bereid verklaard het bosje te adopteren en haar medewerking hieraan te verlenen. Onder deskundige leiding biologielessen in de natuur krijgen en daarnaast het bos onderhouden, het leren met hoofd, hart, handen is dan ook het uitgangspunt voor alle betrokken partijen. Het "Skoallebôskje" is een leerbosje en is de basis van een steeds groter wordend educatief natuurproject. Het verkrijgen van gevoel, respect en inzicht van en in je eigen natuurlijke omgeving is voor de jeugd belangrijk. De kinderen van alle groepen gaan om die reden, tenminste drie maal per jaar een dagdeel de natuur in. Deze NatuurWijsdagen worden grotendeels onder leiding van de boswachter gegeven.

Het bosje is eigendom van Staatsbosbeheer. Deze heeft vanaf het begin enthousiast alle medewerking verleend en ziet dit leerbosje als een voorbeeld van het project NatuurWijs, dat vervolg heeft gekregen op andere plaatsen in het land. Als eigenaar van dit bos is Staatsbosbeheer een belangrijke participant. Dit geldt ook voor de eigenaar/pachter van het omringende land, die ook zijn volledige medewerking heeft verleend. Ook is er contact ontstaan met Stichting Landschapsbeheer Friesland, die zorg draagt voor de inrichting van het omringende land. Ook deze stichting is zeer enthousiast. Het steunpunt Natuur- en Milieu Educatie verleent medewerking voor lesmaterialen en werkboekjes. En ook de Vogel- en Natuurwacht en de Jagervereniging verlenen daar waar nodig hun medewerking. De ontstane samenwerking vindt plaats in de vereniging It Skoallebôskje."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Schurega.

Reactie toevoegen