Jubbega

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

jubbega_collage.jpg

Jubbega, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Jubbega, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

jubbega groeten uit jubbega schurega 1923 [640x480].jpg

Groeten uit Jubbega-Schurega, 1923

Groeten uit Jubbega-Schurega, 1923

jubbega_in_jubbega_aangekomen.jpg

In Jubbega aangekomen

In Jubbega aangekomen

jubbega_centrum_schoterlandse_compagnonsvaart.jpg

In het centrum van Jubbega aan de Schoterlandse Compagnonsvaart

In het centrum van Jubbega aan de Schoterlandse Compagnonsvaart

jubbega_dorpsgezicht.jpg

Jubbega, dorpsgezicht

Jubbega, dorpsgezicht

jubbega_in_het_zonnetje.jpg

Jubbega in het zonnetje

Jubbega in het zonnetje

jubbega_protestantse_kerk.jpg

Jubbega, Protestantse kerk

Jubbega, Protestantse kerk

jubbega-schurega_collage_kerkje.jpg

Collage van het kleine maar fraaie kerkje van (Jubbega-)Schurega uit 1715.

Collage van het kleine maar fraaie kerkje van (Jubbega-)Schurega uit 1715.

schurega_kerk_vanuit_het_oosten.jpg

Schurega, kerk vanuit het oosten gezien

Schurega, kerk vanuit het oosten gezien

schurega_wapen_aan_gevel_kerk.jpg

Schurega, wapen aan de gevel van de kerk

Schurega, wapen aan de gevel van de kerk

jubbega-schurega_skoalle_tekst_op_wegdek_kopie.jpg

In (Jubbega-)Schurega werd te hard gereden op de N380 en N392, ook bij de Mr. J.B. Kanschool. Daarom zijn in 2013 symbolen en de tekst 'Skoalle' op de weg geschilderd, om de automobilisten te stimuleren hun snelheid af te remmen.

In (Jubbega-)Schurega werd te hard gereden op de N380 en N392, ook bij de Mr. J.B. Kanschool. Daarom zijn in 2013 symbolen en de tekst 'Skoalle' op de weg geschilderd, om de automobilisten te stimuleren hun snelheid af te remmen.

jubbega-schurega_verkeersborden_leerlingen_kopie.jpg

In 2015 zijn verder nog aanvullende maatregelen genomen, én 32 prachtige door de leerlingen beschilderde borden geplaatst, om de snelheid te remmen. Men is echter nog 1 ding vergeten (hint): plaatsnaambordjes '(Jubbega-)Schurega' in de 60 km-portalen...

In 2015 zijn verder nog aanvullende maatregelen genomen, én 32 prachtige door de leerlingen beschilderde borden geplaatst, om de snelheid te remmen. Men is echter nog 1 ding vergeten (hint): plaatsnaambordjes '(Jubbega-)Schurega' in de 60 km-portalen...

Jubbega

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Jubbega.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Jubbega.

Terug naar boven

Status

- Jubbega is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

- Onder het dorp valt ook de buurtschap (Jubbega)-Schurega en een deel van de buurtschap Welgelegen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Jobbegea.

In het Stellingwerfs
Jubbege / Schurige.

Oudere vermeldingen
1408 Jobbegae, 1408 Scueringa.

Oudere en alternatieve naamgevingen
- Het Z van Jubbega gelegen dorp Schurega was vroeger een apart dorp, maar wordt tegenwoordig, ook voor de postadressen, als deel van de plaats Jubbega beschouwd. De bebouwing rond (het kerkje van) Schurega werd Jubbega-Schurega genoemd (zoals je ook kunt zien op de oude ansichtkaart op deze pagina). In de provincie-atlas Friesland (1) staat deze naam nog wel als plaatsnaam. Ter plekke is deze naam echter niet meer in gebruik. Er (be)staat althans geen plaatsnaambord (meer) met die naam. Ook deze dorpen gezamenlijk werden soms wel Jubbega-Schurega genoemd. Zo heeft het lokale postkantoor heel kort zo geheten (1968-1973), in de poststempels en aantekenstrookjes. Daarvoor en daarna heette het 'gewoon' Jubbega. Blijkens bijv. een bericht van de provincie Fryslân wordt het buurtje ter plekke tegenwoordig wel weer als buurtschap Jubbega-Schurega beschouwd.

- Tegenwoordig worden Jubbega en buurdorp Hoornsterzwaag als een tweelingdorp gezien, omdat de dorpen historisch en geografisch met elkaar verbonden zijn, en Hoornsterzwaag voor de meeste voorzieningen op de grotere buur is aangewezen. Ook in naamgevingen komt dit tot uitdrukking. Zo is er een vereniging Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag. Bijzonder qua naamgeving is dus dat er vroeger sprake was van een tweelingdorp Jubbega-Schurega, en tegenwoordig van een tweelingdorp Jubbega-Hoornsterzwaag. Overigens noemt dorpshuis It Pipegaeltsje te Hoornsterzwaag het tweelingdorp op haar site Hoornsterzwaag-Jubbega... Formeel zijn het nog wel aparte dorpen: ze hebben beide nog een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, en eigen plaatsnaamborden.

- De huidige dorpskern werd en wordt soms nog Jubbega Derde Sluis genoemd.

Naamsverklaring
De oudste vormen wijzen op de betekenis ga 'dorp, dorpsgebied' van de persoon Jobbe resp. Scuere*.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

- De kern Jubbega ligt 15 km NO van Heerenveen, 3 km O van Gorredijk, langs de Schoterlandse Compagnonsvaart. Ten oosten van de dorpskern loopt langs de Bij de Leijwei de noordelijke lintbebouwing van het dorp Hoornsterzwaag, welke buurt vroeger Hoornsterzwaagstercompagnie heette. De kern van Hoornsterzwaag ligt naar het Z, rond de Schoterlandseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had het dorp Jubbega-Schurega (zoals toen Jubbega (Derde Sluis) en Schurega samen werden genoemd) 87 huizen met 203 inwoners, met daarnaast nog de buurtschap 'De Compagnie van Jubbega-Schurega' met 126 huizen en 759 inwoners (opvallend dat in de buurtschap meer dan 2x zoveel mensen in een huis woonden dan in het dorp).

- Tegenwoordig omvat Jubbega (incl. Schurega) ca. 1.400 huizen met ca. 3.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan huidige dorpskern
De huidige dorpskern is vanouds bekend als Jubbega Derde Sluis of in het Fries 'Jobbegea Tredde Slûs' of 'Op ‘e Slûs'. De sluis is er niet meer, alleen nog een stuw en een overkluizing van de vaart. Bovendien was de vroegere sluis niet de 3e, maar eigenlijk de 4e sluis in de Schoterlandse Compagnonsvaart. Bij het graven van de vaart vanuit Heerenveen had men te maken met een stijging van de bodem. Om het waterpeil in de vaart voor de scheepvaart voldoende hoog te kunnen houden, waren er dan ook schutsluizen nodig. De 1e kwam in Heerenveen. Deze wordt in de telling vaak niet meegenomen. De 2e, de 1e buiten de plaats Heerenveen, kwam bij het huidige Bontebok en de 3e werd gebouwd in Oudehorne. Deze buurtschap is nu bekend onder de naam de 2e sluis.

In 1774 werd onder Jubbega een nieuwe vallaat of sluis aanbesteed. Rond deze sluis, de 4e in de vaart maar de 3e na Heerenveen, ontstond in de loop der jaren een kleine nederzetting die nu is uitgegroeid tot de huidige kern, die een centrumfunctie vervult voor de streek Jubbega / Schurega / Hoornsterzwaag. Deze streek heeft een forse oppervlakte (ca. 8 bij 4 km) en omvat naast de dorpskern slechts verspreide bebouwing en lintbebouwing ten westen en oosten van de kern Jubbega, en 2 km Z van Jubbega langs de Schoterlandseweg (= Schurega en het centrum van Hoornsterzwaag).

De Wiken / België / De Kompenije
Bij de veenafgravingen in vorige eeuwen werd er om de 200 meter haaks op de Schoterlandse Compagnonsvaart een wijk (dwarsvaart) gegraven. Vanaf de grens met Oudehorne (ZW van Jubbega) kregen deze wijken allemaal namen. Na de huidige kern Jubbega Derde Sluis werden de wijken ten zuiden daarvan aangeduid met nummers (1 t/m 24). Het gebied Z van Jubbega (Derde Sluis) tussen de Gorredijksterweg en de P.W. Janssenweg, ook wel bekend onder de naam België, met wijken als De Wolter Jagerswijk, de Belgische wijk en de Job Holkemawijk, vormt de kern van wat vroeger 'De Kompenije' werd genoemd.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Jubbega, kunt u terecht bij het Historisch InformatiePunt (HIP), gevestigd in de bibliotheek in multifunctioneel centrum De Kompenije. Het HIP geeft een goed beeld van de geschiedenis van Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag. Doel van het HIP is vooral om ingebrachte privéverzamelingen over deze dorpen voor de toekomst veilig te stellen. Daarbij gaat het om foto’s, films, dia’s, knipsels en boeken. Ook wordt nieuw materiaal over deze dorpen verzameld. Zowel de historische als actuele zaken worden op een overzichtelijke manier toegankelijk gemaakt voor belangstellenden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Jubbega - Hoornsterzwaag (2007).

- Het in 2010 gerealiseerde multifunctioneel gebouw (MFG) De Kompenije heeft maar liefst ca. 25 verschillende groepen gebruikers, waaronder bijv. basisschool De Feart, - basisschool Fan 'e Wiken*, - BSO De Kompenije, - woonzorgcentrum WenWearde.
* Daarnaast is er in het ZW van het dorpsgebied, in de buurtschap (Jubbega)-Schurega, nog de Mr. J.B. Kanschool.

- De provincialeweg door de buurtschap (Jubbega)-Schurega (N380) is een 60 km-zone, maar er werd regelmatig te hard gereden. Niet plezant voor de omwonenden, zeker omdat rond de kruising met de N392 (Gorredijksterweg) ook nog de Mr. J.B. Kanschool ligt. Daarom zijn in 2015 infrastructurele maatregelen genomen om de snelheid te remmen. Tevens zijn teksten en sybolen op de weg geschilderd, én zijn 32 fraai beschilderde borden van de leerlingen, met het thema verkeer, langs de weg geplaatst. "Al met al zien automobilisten hierdoor dat zij een buurtschap binnenrijden en hun snelheid moeten aanpassen", aldus de provincie.

Tip van Plaatsengids.nl: een buurtschap is - hoe klein en vandaag de dag informeel ook - óók een woonplaats en daar horen dús ook plaatsnaamborden. Tevens attendeert dat automobilisten er expliciter dan nu op dat zij een woonplaats binnenkomen en dus hun snelheid moeten afremmen. Zo'n bord kost maar een paar honderd euro (x3, want in dit geval kom je er vanuit 3 kanten binnen). Kleine moeite lijkt ons - én een erkenning van de identiteit van de buurtschap in kwestie, zodat de inwoners ook bordmatig kunnen zien waar ze éigenlijk wonen, in dit geval niet in Jubbega maar in Schurega - om hier (weer) witte plaatsnaambordjes (Jubbega)-Schurega te plaatsen...

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Jubbega heeft 4 rijksmonumenten.

- Jubbega heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Jubbega.

- Het kerkje te Schurega (aan de Schoterlandseweg, nabij de driesprong met de Gorredijksterweg) is in 1715 gebouwd als vervanger van een vorige kerk uit 1580. De Stichting Alde Fryske Tsjerken is in 1972 eigenaar geworden. In 1995 heeft een grondige restauratie plaatsgevonden. Eenvoudig zaalkerkje, dat uitmunt door zijn evenwichtige verhoudingen. Tegenwoordig ligt de kerk eenzaam in de weilanden. Vroeger lag de kerk te midden van Saksische boerderijen, maar die zijn in de loop der jaren verplaatst naar de Schoterlandseweg.

- De kerk van de Protestantse Gemeente Jubbega / Schurega / Hoornsterzwaag staat aan de K. Molweg 19.

- Nadat de landelijke pers in 1927 begon te schrijven over de erbarmelijke toestanden in de streek rond Jubbega en nadat de ministers Kan en Slotemaker de Bruïne zich op de hoogte hadden gesteld, werd er actie ondernomen. Onder andere kreeg het dorp een eigen ambachtsschool voor met name verven en timmeren. In 1972 kwam er door schaalvergroting een einde aan de zelfstandige school. De voormalige ambachtsschool staat op de hoek van de Schoterlandseweg en de P.W. Janssenweg.

- Net als vele andere dorpen werd ook in Jubbega aan het begin van de 20e eeuw een zelfstandige zuivelfabriek opgericht, en wel in 1913, door de in dat jaar opgerichte 'Coöperatieve vereniging tot het drijven van een Stoomzuivelfabriek en tot aankoop en bewerking van landbouwbenodigdheden Ons Belang'. Door schaalvergroting in de landbouw en veeteelt ging de vereniging in 1962 op in de grotere Friese CAF en verloor het gebouw al snel haar bestemming. Tegenwoordig biedt het pand, gelegen aan de Gorredijksterweg 67, onderdak aan verschillende gebruikers.

- Het bronzen beeld van Paulus Jakje symboliseert de straatzangers uit de 'Kompenije' die rond 1900 met hun harmonica van deur tot deur gingen om op deze wijze te proberen wat geld te verdienen. De bekendste van deze volksmensen was Paulus Blaauw, die in de volksmond Paulus Jakje werd genoemd. Paulus leefde van 1878-1944.

- Het Kreidlermuseum is een museum aan huis, met alle Kreidlers die in Nederland op de openbare weg hebben gereden. Jelle Hofma, P.W. Janssenweg 20. Tel. 0516-461685. Het museum is alleen op afspraak te bezichtigen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasvuur.

- Op Hemelvaartsdag is er het Brommerevenement, met een sprint voor brommers en scooters, grasbaanraces en brommerrit.

- Kompenijster Winterfair (weekend in december).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad Jubbega wordt sinds enkele jaren dankzij vrijwilligers in het dorp in stand gehouden.

- It Skoallebôskje is een bosje met een oppervlakte van 0,87 hectare. Het is ontstaan toen na het afgraven van het veen in de 19e eeuw, op de overgebleven heide eikenhakhoutbosjes zijn geplant. Het bosje is aanvankelijk gebruikt voor brandhout en paalhout voor afrasteringen. Het bosje, bestaande uit zomereiken en berken, is sinds 1970 in beheer van Staatsbosbeheer. De J.B. Kanschool heeft het bosje geadopteerd en er een educatief natuurproject van gemaakt. Met het project brengt men de jeugd gevoel en respect voor en inzicht in de natuurlijke omgeving bij.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Jubbega en Hoornsterzwaag.

- De Oosthoek is een 4-wekelijkse krant voor Jubbega - Hoornsterzwaag en wijde omgeving, oftewel voor de hele Oosthoek van de gemeente Heerenveen. Via een eigen www-adres wás de krant ook online te lezen, maar dat werkt (hopelijk slechts tijdelijk) niet meer.

- Straatnamen in Jubbega verklaard.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Jubbega en - Schurega.

- Zorgboerderij DOKS.

Reactie toevoegen