Ruyven

Voormalige gemeente
Pijnacker-Nootdorp
Delfland
Zuid-Holland

ruyven naambord.jpg

Wij  vroegen ons bij dit bord natuurlijk gelijk af wat zo'n zeewaardig zeilschip nu met het nu niet direct aan zee gelegen Ruyven te maken heeft of had. Welnu bij Geschiedenis kunt u dat lezen.

Wij vroegen ons bij dit bord natuurlijk gelijk af wat zo'n zeewaardig zeilschip nu met het nu niet direct aan zee gelegen Ruyven te maken heeft of had. Welnu bij Geschiedenis kunt u dat lezen.

Ruyven

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Ruyven.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ruyven.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ruyven.

Terug naar boven

Status

- Ruyven is een voormalige buurtschap en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Pijnacker, per 1-4-1817 weer afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, in 1846 weer over naar gemeente Pijnacker, in 2002 over naar gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ruiven, Ruijven, 1870 'Ruiven of Ruyven'.

Terug naar boven

Ligging

Ruyven lag ZO van Delft.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatte de gemeente Ruyven, die alleen de gelijknamige buurtschap omvatte, slechts 6 'verstrooid liggende' huizen met 51 inwoners. Niet verwonderlijk dus dat deze gemeente enkele jaren later (1846) wegens 'te klein' werd opgeheven.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heerlijkheid
De oudst bekende Heer van de ambachtsheerlijkheid Ruyven wordt in 1200 vermeld. "Ook behoorde tot dit geslacht, de om zijn ongelukkig uiteinde vermaarde Nikolaas van Ruyven, Schout van Haarlem en Rentmeester van Kennemerland, die in het jaar 1492 in het zoogenaamd Kaas- en Broodspel, door het woedend graauw jammerlijk om het leven gebragt werd. Volgens eene overlevering, welke wel niet in de oude kronijken geboekt staat, maar echter ten volle geloofwaardig is, werd het lijk van Van Ruyven in stukken gekapt, en zijne vrouw in eene mand te huis gezonden, met dit onmenschelijk opschrift: 'O frouken van Ruyven. Aan deze boutkens zuldy kluyven.' Dat deze Heer Van Ruiven op eene bijzondere wreede wijze moet zijn ter dood gebragt, kan blijken uit bet bevel van den Hertog van Saxen dat in de kapel, ter gedachtenis van dezen Heer te stichten, ook eene schilderij moest geplaatst worden, verbeeldende de wijze, waarop hij om het leven gebragt was."(1)

Mini-gemeente
Een kleine buurtschap, gemeente en heerlijkheid als Ruyven, met letterlijk slechts een handvol huizen, had natuurlijk geen eigen voorzieningen. De hervormden gingen naar de kerk in Pijnacker, de katholieken en evangelisch-luthersen gingen naar de kerk in Delft. De kinderen gingen naar school in Delfgauw. In 1846 is deze mini-gemeente - voor de tweede keer - opgeheven en toegevoegd aan de gemeente Pijnacker. Zie verder bij Status.

Ruyven nu: verzorgingsplaats, bedrijventerrein en recreatiegebied
De buurtschap Ruyven is tegenwoordig, door allerlei infrastructurele uitbreidingen in de omgeving, van de kaart geveegd. De naam leeft nog voort in verzorgingsplaats Ruyven aan de O kant van de A13 Z van Delfgauw, Bedrijvenpark Ruyven in het Z van Delfgauw, en recreatiegebied Ruyven Z van het bedrijventerrein, nabij genoemde verzorgingsplaats. De komende jaren wordt recreatiegebied Ruyven samen met de aangrenzende Zuidpolder heringericht tot het gebied Ruyven-Zuidpolder, met als functies recreatie, natuur en waterberging.

Verzorgingsplaats Ruyven is in 2011 opgeknapt. Het was een pilot om schone en sociaal veilige verzorgingsplaatsen langs de snelwegen te creëren. De pilot wordt als succesvol beschouwd. Als onderdeel van de opknapbeurt heeft de verzorgingsplaats fraaie borden gekregen met de naam Ruvyen en daarboven een schilderij van een zeilschip (zie foto). Wij vroegen ons af wat dit schip voor relatie heeft met Ruyven. Welnu, er blijkt van 1736-1745 een VOC-schip Ruyven te zijn geweest, dat weliswaar geen directe relatie had met Ruyven maar er wel naar genoemd is.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het kunstwerk 'Haan van Ruyven' op het bedrijventerrein is in 2012 geplaatst. Het kunstwerk staat op de grens met een polderlandschap, waar de resten liggen van een verhoogde woonterp uit de vroege middeleeuwen. In het gebied waar de wijk Emerald en het bedrijvenpark Ruyven zijn gekomen, zijn in de jaren negentig oudheidkundige opgravingen verricht, waarbij verrassende ontdekkingen zijn gedaan. Zo zijn er vele scherven aardewerk gevonden en dierlijke botten van slacht- en consumptieafval. Uit de vondsten blijkt dat er een complete buurtschap middenin de Zuidpolder van Delfgauw heeft gelegen, op zo’n 300 m vanaf de Zuideindseweg. De eerste bewoners van dit gehucht zijn omstreeks het jaar 1180 begonnen met de bouw van hun boerderijen. De laatste bewoners lijken rond 1260 hun boerderijen te hebben verlaten. De vroege en huidige bedrijvigheid in dit gebied heeft voor de kunstenaar de aanleiding gevormd voor het kunstwerk. De kraaiende haan begroet de dag en roept iedereen op tot de dagelijkse activiteiten. (bron: gemeente Pijnacker-Nootdorp)

 

Reactie toevoegen