Ruyven

Plaats
Buurtschap
Pijnacker-Nootdorp
Delfland
Zuid-Holland

ruyven naambord.jpg

Wij vroegen ons bij dit bord natuurlijk gelijk af wat zo'n zeewaardig zeilschip nu met het nu niet direct aan zee gelegen Ruyven te maken heeft of had. Welnu, bij Geschiedenis kun je dat lezen.

Wij vroegen ons bij dit bord natuurlijk gelijk af wat zo'n zeewaardig zeilschip nu met het nu niet direct aan zee gelegen Ruyven te maken heeft of had. Welnu, bij Geschiedenis kun je dat lezen.

Ruyven

Terug naar boven

Status

- Ruyven is een buurtschap en tegenwoordig ook bedrijvenpark, verzorgingsplaats en recreatiegebied in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Pijnacker, per 1-4-1817 weer afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, in 1846 weer over naar gemeente Pijnacker, in 2002 over naar gemeente Pijnacker-Nootdorp.

- De buurtschap Ruyven valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Delfgauw.

- De buurtschap Ruyven heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Overigens zijn het bedrijvenpark en de verzorgingsplaats wél voorzien van naamborden (voor die laatste; zie de afbeelding elders op deze pagina).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ruiven, Ruijven, 1870 'Ruiven of Ruyven'.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ruyven ligt rond de Zuideindseweg, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Delfgauw. De buurtschap ligt direct Z en direct O van het dorp Delfgauw, ZO van de stad Delft, ZW van het dorp Pijnacker, W en NW van het dorp Berkel en Rodenrijs, O van de A13, N van de steden Rotterdam en Schiedam en NO van de stad Vlaardingen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Ruyven, die alleen de gelijknamige buurtschap omvat, slechts 6 'verstrooid liggende' huizen met 51 inwoners. Niet verwonderlijk dus dat deze gemeente enkele jaren later (1846) wegens 'te klein' wordt opgeheven. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 90 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 225 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heerlijkheid
De oudst bekende Heer van de ambachtsheerlijkheid Ruyven wordt in 1200 vermeld. "Ook behoorde tot dit geslacht, de om zijn ongelukkig uiteinde vermaarde Nikolaas van Ruyven, Schout van Haarlem en Rentmeester van Kennemerland, die in het jaar 1492 in het zoogenaamd Kaas- en Broodspel, door het woedend graauw jammerlijk om het leven gebragt werd. Volgens eene overlevering, welke wel niet in de oude kronijken geboekt staat, maar echter ten volle geloofwaardig is, werd het lijk in stukken gekapt, en zijne vrouw in eene mand te huis gezonden, met dit onmenschelijk opschrift: 'O frouken van Ruyven. Aan deze boutkens zuldy kluyven.' Dat deze Heer Van Ruiven op eene bijzondere wreede wijze moet zijn ter dood gebragt, kan blijken uit bet bevel van den Hertog van Saxen dat in de kapel, ter gedachtenis van dezen Heer te stichten, ook eene schilderij moest geplaatst worden, verbeeldende de wijze, waarop hij om het leven gebragt was."(1)

Mini-gemeente
Een kleine buurtschap, gemeente en heerlijkheid als Ruyven, met letterlijk slechts een handvol huizen, had natuurlijk geen eigen voorzieningen. De hervormden gingen naar de kerk in Pijnacker, de katholieken en evangelisch-luthersen gingen naar de kerk in Delft. De kinderen gingen naar school in Delfgauw. In 1846 is deze mini-gemeente - voor de tweede keer - opgeheven en toegevoegd aan de gemeente Pijnacker. Zie verder bij Status.

Verzorgingsplaats, bedrijventerrein en recreatiegebied
Tegenwoordig zijn er naast de buurtschap nog meer gebieden en objecten in deze omgeving met dezelfde naam; het betreft verzorgingsplaats Ruyven aan de O kant van de A13 Z van Delfgauw, Bedrijvenpark Ruyven in het Z van Delfgauw, en recreatiegebied Ruyven Z van het bedrijventerrein, nabij genoemde verzorgingsplaats. De komende jaren wordt het recreatiegebied samen met de aangrenzende Zuidpolder heringericht tot het gebied Ruyven-Zuidpolder, met als functies recreatie, natuur en waterberging.

De verzorgingsplaats is in 2011 opgeknapt. Het was een pilot om schone en sociaal veilige verzorgingsplaatsen langs de snelwegen te creëren. De pilot wordt als succesvol beschouwd. Als onderdeel van de opknapbeurt heeft de verzorgingsplaats fraaie borden gekregen met haar naam en daarboven een schilderij van een zeilschip (zie foto). Wij vroegen ons af wat dit schip voor kennelijke relatie heeft met de buurtschap. Welnu, er blijkt van 1736-1745 een VOC-schip Ruyven te zijn geweest, dat weliswaar geen inhoudelijke connectie had met de buurtschap maar er wel naar genoemd is.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het kunstwerk 'Haan van Ruyven' op het bedrijventerrein is in 2012 geplaatst. Het kunstwerk staat op de grens met een polderlandschap, waar de resten liggen van een verhoogde woonterp uit de vroege middeleeuwen. In het gebied waar de wijk Emerald en het bedrijvenpark zijn gekomen, zijn in de jaren negentig oudheidkundige opgravingen verricht, waarbij verrassende ontdekkingen zijn gedaan. Zo zijn er vele scherven aardewerk gevonden en dierlijke botten van slacht- en consumptieafval. Uit de vondsten blijkt dat er een complete buurtschap middenin de Zuidpolder van Delfgauw heeft gelegen, op zo’n 300 m vanaf de Zuideindseweg. De eerste bewoners van dit gehucht zijn omstreeks het jaar 1180 begonnen met de bouw van hun boerderijen. De laatste bewoners lijken rond 1260 hun boerderijen te hebben verlaten. De vroege en huidige bedrijvigheid in dit gebied heeft voor de kunstenaar de aanleiding gevormd voor het kunstwerk. De kraaiende haan begroet de dag en roept iedereen op tot de dagelijkse activiteiten. (bron: gemeente Pijnacker-Nootdorp)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "In september 2018 is de bergboezem Zuidpolder Delfgauw feestelijk geopend. De gemeente en Hoogheemraadschap Delfland hebben hard gewerkt om het gebied aantrekkelijk te maken voor recreatie en veiliger als het gaat om wateroverlast. Belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van recreatiegebied Ruyven is de herinrichting van de Bergboezem. Dit is een waterberging van zo'n 100.000 m3 voor de Zuidpolder van Delfgauw. Hiermee is de kans op wateroverlast in de toekomst in deze omgeving sterk verkleind. Als er teveel water in sloten en vaarten staat, kunnen we namelijk een grote hoeveelheid water tijdelijk in de berging laten lopen. Verder is het gebied recreatief heringericht, met een doorgaand fiets- en ruiterpad. Het bergingsgebied is daarbij gedeeltelijk met laarzenpaden toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Daarnaast zijn er twee fietspaden gerealiseerd om het bestaande recreatiegebied beter te verbinden met Oude Leede en Delfgauw. Een daarvan is een veilige fietsroute, gecreëerd voor schoolgaande jongeren uit de Oude Leede. Langs een deel van het fietspad is een natuurvriendelijke oever aangelegd. Fijn voor dieren en goed voor de waterkwaliteit." (aldus het Hoogheemraadschap van Delfland)

Reactie toevoegen