Pijnacker

Plaats
Dorp
Pijnacker-Nootdorp
Haaglanden
Zuid-Holland

ZH gemeente Pijnacker in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Pijnacker in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Pijnacker in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Pijnacker

Terug naar boven

Status

- Pijnacker is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2001.

- Wapen van de voormalige gemeente Pijnacker.

- Onder het dorp Pijnacker vallen ook de buurtschappen Katwijkerlaan en Vlieland, een deel van de buurtschap Noukoop en het grootste deel van de buurtschap Oude Leede.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Pijnacker ligt O van het dorp Delfgauw en de stad Delft, ZO van het dorp Nootdorp, de Haagse Vinex-wijk Ypenburg en het dorp Rijswijk, ZW van de stad Zoetermeer, W van het dorp Bleiswijk, NW van het dorp Berkel en Rodenrijs en N van de stad Rotterdam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Pijnacker 226 huizen met 1.404 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 220/1.353 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Ruijven 6/51. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 10.000 huizen met ca. 23.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historisch Genootschap Oud-Pijnacker (HGOP. "HGOP is een historische vereniging die ca. zeven avondlezingen per jaar verzorgt. De lezingen zijn voor leden gratis toegankelijk. Leden worden, via e-mail of schriftelijk, op de hoogte gesteld van de eerstvolgende lezing met een korte inhoudsbeschrijving. Het lidmaatschap bedraagt slechts € 14,- per jaar. Ook niet-leden zijn bij de lezingen van harte welkom. Niet-leden betalen € 5,- per avond. Driemaal per jaar worden aan de hand van oude foto's en ansichtkaarten lezingen gehouden over hoe het leven in, en het aanzien van het dorp was. Tijdens de lezingen is er een koffiepauze en na afloop is er meestal gelegenheid om met een drankje nog wat na te praten. Daarnaast wordt er eenmaal per jaar een excursie georganiseerd. In 2017 gingen wij bijvoorbeeld naar Den Haag voor een rondwandeling in de Haagse Hofjes en een bezoek aan een zeer oude likeurstokerij. Vooraf koffie met gebak en achteraf een borrel. Als lid van de vereniging kun je je aanmelden voor de leesmap (€ 12,- per jaar) met ongeveer tien tijdschriften op historisch gebied waar de vereniging op geabonneerd is.

Een onderdeel van het HGOP is het Historisch Informatie Punt (HIP). Het HIP heeft een tentoonstellingsruimte in de bibliotheek aan de Julianalaan en verschaft ieder zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur informatie over de geschiedenis van het dorp. Ook buiten de openingsuren van het HIP ben je van harte welkom aan de leestafel en voor het bekijken van de tentoonstelling. Op een LCD scherm worden permanent oude foto's en films van het dorp getoond. Je kunt aan de tafel wat lezen, een kopje koffie drinken of een praatje maken. De leestafel is dé ontmoetingsplek voor geïnteresseerden in de geschiedenis van Pijnacker!"

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Pijnacker heeft 15 rijksmonumenten.

- Pijnacker heeft 40 gemeentelijke monumenten.

- De Molen van Van der Hoeven (Molenlaan 10) is een voormalige grondzeiler, ontworpen door J.P. van den Berg Jz, de fabriek-landmeter van Delfland en P.A. Korevaar, een bekend waterbouwkundige uit die tijd. De bouw is in 1861 aanbesteed. De molen maalde niet direct uit op de Delflands boezem, maar op de Oude of Hoge Polder van Pijnacker. De Droogmaking was dus een polder in een polder. Daarnaast kon de molen via een aparte voorwaterloop ook uitmalen op een bergboezem. De eerste molenaar was Thomas van der Hoeven, zijn opvolger was zijn zoon Toon, die weer werd opgevolgd door Arie van der Hoeven. En die werd weer opgevolgd door Antoon van der Hoeven. Daarom heette de molen in de volksmond "de molen van Van der Hoeven". Inclusief de kinderen van Antoon hebben er vijf generaties Van der Hoeven in de molen gewoond. In 1917 werd besloten de molen te verbouwen tot een elektrisch gemaal. De Gebr. Stork & Co. te Hengelo leverde de bemalingssinstallatie, bestaande uit een centrifugaalpomp met een capaciteit van 30 m3 per minuut bij een opvoerhoogte van 3,10 m, gedreven door een elektromotor van 45 pk met toebehoren. Van de molen resteert sinds 1918 niet meer dan een afgezaagde romp.

- Gevelstenen in Pijnacker.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Groenzoom is een in de afgelopen jaren gerealiseerd project, om een groene buffer te creëren rond het Z en O van Pijnacker, om zo te borgen dat dit dorp, Berkel en Zoetermeer niet aan elkaar groeien. De Groenzoom is een schakel in de Groenblauwe Slinger: een groene buffer van Rotterdam tot aan Alphen aan den Rijn. Voor kaarten van beide gebieden zie de link. De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en wordt ten noorden begrensd door Zoetermeer-Rokkeveen. Voorheen was het een gebied met veel glastuinbouw. De afgelopen jaren is het herontwikkeld t.b.v. recreatie, natuurontwikkeling en waterberging. Het gebied heeft het open karakter van een Hollandse polder met veel afwisseling van water, rietlanden, graslanden en veel houten landhekken.

Het gebied wordt beheerd door Beheercombinatie De Groenzoom, een samenwerkingsverband van BTL Realisatie en Groenaannemingsbedrijf Punt. BTL Advies verzorgt namens de beheercombinatie de ecologische begeleiding. Beheercombinatie De Groenzoom betrekt ondernemers uit de omgeving bij het beheer van het gebied. Zo krijgen lokale boeren de mogelijkheid om weilanden te pachten, die door hen beweid en gemaaid worden om de gewenste natuurdoelen te realiseren. Zo staat in het gebied de Bergboezem de weidevogel centraal. Van maart t/m juni vinden geen werkzaamheden plaats, zodat de weidevogels niet gestoord worden. Daarna kunnen de pachters percelen maaien en beweiden.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Pijnacker. - Oude ansichtkaarten van het dorp.

Reactie toevoegen