Delfgauw

Plaats
Dorp
Pijnacker-Nootdorp
Zuid-Holland

Delfgauw

Terug naar boven

Status

- Delfgauw is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Pijnacker-Nootdorp. T/m 1920 gemeente Vrijenban. In 1921 over naar gemeente Pijnacker, in 2002 over naar gemeente Pijnacker-Nootdorp.

- Onder het dorp Delfgauw vallen ook een deel van de buurtschap Klein Delfgauw, een klein deel van de buurtschap Oude Leede, en de buurtschap Ruyven.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Delfgaauw.

Terug naar boven

Ligging

Delfgauw ligt O van Delft, W van Pijnacker en grenst in het W aan de A13.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Delfgauw 20 huizen met 322 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 4.000 huizen met ca. 9.300 inwoners. Door de Vinexlocatie Emerald is het dorp in enkele jaren tijd gegroeid van ca. 2.000 naar ca. 9.000 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Delfgauw heeft 1 rijksmonument.

- Delfgauw heeft 13 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk (Zuideindseweg 7) dateert uit 1969. Kerk Delfgauw is een hartelijke en veelkleurige geloofsgemeenschap waar mensen zich thuis voelen. Ze willen gemeente zijn voor iedereen die met hen in de christelijke traditie wil staan en deel wil uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland, waarvan zij een wijkgemeente zijn. Kerk Delfgauw is een  gemeente met een prettige mix van een vertrouwde dorpssfeer met een meer ‘stadse’ dynamiek. Ook wat geloofsbeleving betreft is de gemeente divers. Ze zijn een mix van confessionele, evangelische en oecumenische invloeden. Als gemeente beogen ze, vanuit verschillende generaties, met verschillende achtergronden en op verschillende manieren in het leven staand, samen vorm te geven aan het gemeente zijn.

- Bieslandse Bovenmolen.

- Gevelstenen in Delfgauw.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fietsroute Acker- en Biesland.

- Wandelroute door het dorp Delfgauw en de buurtschap Klein Delfgauw (4 km).

- De Ackerdijkse Plassen is een natuurgebied Z van Delfgauw, ZO van parkeerplaats Ruyven aan de A13, Z van de Ackerdijkseweg. De Ackerdijkse Plassen is een heel bijzonder natuurgebied in het midden van de drukke Randstad. Het belangrijkste doel van beheerder Natuurmonumenten is hier het behouden en inrichten van zoveel mogelijk biotoopjes voor zo veel mogelijk verschillende soorten vogels. Je vindt hier een diversiteit aan natuurtypen zoals rietland, bosjes, plassen en grasland.

Sinds 2008 probeert Natuurmonumenten de achteruitgang van de weide- en moerasvogels in de Ackerdijkse Plassen te stoppen. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de moerassen duurzaam behouden wordt, is een inhaalslag gepleegd. Veel jonge boompjes zijn uit het moeras verwijderd. Dit zorgt ervoor dat riet en kruiden weer de ruimte krijgen. Ook de landschappelijke openheid in het moeras neemt hierdoor toe, wat ruimte biedt aan rietvogels zoals de blauwborst en kleine karekiet. De graslanden worden weer in samenwerking met een boer beheerd. De konikpaarden die het gebied jarenlang hebben begraasd, zijn vervangen door een meer ‘boerenbeheer’. Het doel is om het ruige aanzien van de graslanden te veranderen naar bloemrijke hooilanden. Open grasland met veel bloemen trekt namelijk weidevogels aan.

Om het de vogels zo goed mogelijk naar de zin te maken is het belangrijk dat er voldoende rust in het gebied heerst. Daarom zijn de Ackerdijkse Plassen niet vrij toegankelijk voor publiek. Af en toe organiseert Natuurmonumenten hier excursies om u de schoonheid van dit gebied te laten ervaren. Nadere informatie over de Ackerdijkse Plassen (w.o. excursiemogelijkheden) op de site van Natuurmonumenten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Delfgauw (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Meander. - Kinderopvang Jeremina onderscheidt zich van de reguliere kinderopvang door o.a. haar kleinschaligheid en de opvang in een woonhuis. Een veilige en prettige sfeer staat bij Jeremina hoog in het vaandel. De kinderen worden opgevangen in een kleine verticale groep in huiselijke sfeer, om zo veel mogelijk aansluiting te vinden als in een groot gezin.

Reactie toevoegen