Peizermade

Plaats
Dorp
Noordenveld
Drenthe

Peizermade, N372.jpg

Peizermade ligt aan de drukke N372 van Peize naar Groningen.

Peizermade ligt aan de drukke N372 van Peize naar Groningen.

Peizermade, Rondweg en Transferium (1).jpg

Bij Peizermade is recentelijk een Rondweg met transferium aangelegd.

Bij Peizermade is recentelijk een Rondweg met transferium aangelegd.

Peizermade, Rondweg en Transferium (2).jpg

Peizermade, Rondweg met transferium

Peizermade, Rondweg met transferium

Peizermade, ingang naar Stadspark Groningen.jpg

Peizermade, deze betonnen palen met opschrift 'Stadspark' markeren een fiets- en wandelpad als 'oprijlaan' naar het Stadspark Groningen.

Peizermade, deze betonnen palen met opschrift 'Stadspark' markeren een fiets- en wandelpad als 'oprijlaan' naar het Stadspark Groningen.

Peizermade, Dorpshuis De Schakel.jpg

Peizermade, dorpshuis De Schakel

Peizermade, dorpshuis De Schakel

peizermade_ooievaarsnest_kopie.jpg

Peizermade, ooievaarsnest in functie, april 2016.

Peizermade, ooievaarsnest in functie, april 2016.

peizermade_langmadijk_haflingers.jpg

Haflingers houden een siësta in een weiland aan de Langmadijk in Peizermade, mei 2016 (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Haflingers houden een siësta in een weiland aan de Langmadijk in Peizermade, mei 2016 (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

peizermade_paarden.jpg

Deze foto is een mooi symbool voor het platteland (paarden in Peizermade) met de oprukkende stad (in dit geval Groningen) die steeds dichterbij komt. (© Harry Perton)

Deze foto is een mooi symbool voor het platteland (paarden in Peizermade) met de oprukkende stad (in dit geval Groningen) die steeds dichterbij komt. (© Harry Perton)

Peizermade

Terug naar boven

Status

- Peizermade is een wegdorp in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Peize.

- Peizermade heeft een officiële bebouwde kom met blauwe plaatsbaamborden (komborden), voor de postadressen valt het echter onder het dorp Peize.

Terug naar boven

Naam

Lokale schrijfwijze en uitspraak
Paaizermoa (aldus 1), Paaizermao (aldus 2).

Naamsverklaring
De naam betekent ‘made’ (weide of grasland) bij Peize. Dit achtervoegsel komt op diverse plaatsen in Nederland voor en vinden we ook terug in het nabijgelegen Matsloot. De omliggende polder heet de Peizer- en Eeldermaden.

Terug naar boven

Ligging

Peizermade ligt N van Peize aan de weg Peize-Hoogkerk/Groningen (N372), pal aan de afslag van de A7.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Peizermade heeft ca. 40 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

Peizermade is in het midden van de 19e eeuw ontstaan op een zandrug temidden van drassige landerijen op de Groningerweg van Peize naar Groningen, nabij de provinciegrens. Dat het gebied nogal eens te kampen had met wateroverlast (het dorpje ligt ingeklemd tussen Peizerdiep aan de westkant en Eelderdiep aan de oostkant) is te zien aan het feit dat bij enkele boerderijen het voorhuis hoger ligt dan het achtergedeelte (o.a. zichtbaar bij Groningerweg 69 en 79).

De aanleg van de Polder Peizer- en Eeldermaden tussen Peizermade / -wold en Eelderwolde verbeterde de situatie enigszins, terwijl het probleem pas definitief werd opgelost met de kanalisatie van het Peizerdiep in de jaren zestig van de 20e eeuw. De landerijen aan de zuidkant staan bekend als de Peizerweering (> Peizer weilanden).

De aanleg van de spoorlijn Drachten-Leek-Roden-Groningen in 1913 bracht weliswaar enige levendigheid, maar heeft nooit bijgedragen aan de ontwikkeling van de nederzetting. In 1948 stopte het personenvervoer, daarna bleef de lijn tot begin jaren tachtig in stand als goederentreintje, die eenmaal per dag voor Philips goederen vervoerde. De rails zijn weggehaald, alleen aan de Drentselaan is een restant van de spoorbrug nog zichtbaar. Wel is het tracé nog herkenbaar in het feit dat de woningen aan de westkant vrij ver van de weg gelegen zijn.

Er is veel doorgaand verkeer in Peizermade, een plaats die door veel inwoners van Peize en Roden wordt gezien als onnodig oponthoud. De plaatsing van enkele flitspalen heeft de snelheid doen afnemen en na het benzinestation ben je de nederzetting ook zo uit. Dit Tankstation Noordenveld was trouwens zo slim om de naam www.noordenveld.nl vast te leggen, toen de gemeente dit niet op tijd registreerde. Recentelijk is een rondweg aangelegd met daarbij een transferium (parkeerterrein en knooppunt voor bussen langs de A7). Om dit mogelijk te maken, is de provinciegrens op een klein punt aangepast ten gunste van Groningen. Sinds 1961 staat halverwege het dorpje dorpshuis De Schakel. (© Robert H.C. Kemkers, Nietap)

- Beschrijving van de Peizermade in de winter van 1929.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2012 is de Waterberging Peizermade aangelegd, om bij zware regenval in de omgeving het water op te vangen. - Artikel over de waterbergingsfunctie van de Peizer- en Eeldermaden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dieselgemaal Peizermade (Hamersweg bij nr. 3) is gebouwd in 1935 in eenvoudige Amsterdamse School-stijl. Het gemaal hield het water van de polder de Peizer- en Eeldermaden (circa 1800 hectare) op het gewenste niveau. Tot het gemaal in gebruik werd gesteld traden het Peizer- en Eelderdiep vaak buiten hun oevers en vormde zich in het gebied soms een onafzienbare watervlakte. Dit tot verdriet van de bewoners en de boeren. Veel woningen op de Peizermade zijn daarom toen verhoogd gebouwd, wat nu nog te zien is aan de stoepen. Maar menige hooioogst ging verloren.

Bij de aanleg van de polder zijn dijken langs het Peizer- en Eelderdiep opgeworpen en poldersloten gegraven of verbeterd. Ook zijn zandwegen aangelegd. Deze zijn later verhard. Het werk is uitgevoerd door grote aantallen werklozen die in de crisis van de jaren dertig hun baan hadden verloren. Het gemaal was tot medio 2015 nog dagelijks in gebruik en was daarmee een van de nog zeer weinige professionele dieselgemalen in ons land. In genoemd jaar heeft het nieuwe Gemaal Transferium de functie van het oude gemaal overgenomen. Bijzonder aan het nieuwe gemaal, dat een visvriendelijke pomp heeft gekregen, is dat het een veel kleinere capaciteit heeft dan het oude gemaal (doorgaans krijgen nieuwe gemalen immers juist een hógere capaciteit). Dat komt omdat een deel van de Peizer- en Eeldermaden de functie van waterberging heeft gekregen en daarmee niet meer bemalen hoeft te worden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Peizermade Marathon (september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vanuit Peizermade loopt, ter hoogte van de bushalte, gemarkeerd met betonnen palen aan weerszijden met opschrift Stadspark (zie foto), een fiets- en wandelpad naar het Stadspark in Groningen. Over de bijzondere ontstaansgeschiedenis en ligging van dit pad kun je meer lezen onder deze link.

- De polder Peizer- en Eeldermaden was tot voor kort in gebruik voor de veeteelt. Recente aankopen door Natuurmonumenten hebben het omgevormd tot een geliefd gebied voor vogels. De aanwezige fietspaden en polderwegen zijn ook populair bij skeeleraars uit Groningen. Midden in het gebied zijn nog restanten aanwezig van een oud kerkpad. Er bloeien diverse plantensoorten, waaronder de dotterbloem, pinksterbloem en waterviolier. Ook de zeldzame ratelaar (een gele plant) komt in dit gebied voor. Aan de westkant, via de Hamersweg en Langmadijk, bereik je een nieuwe fietsbrug, alwaar via een onverharde maar goed begaanbare weg een leuke route naar Roderwolde voert. - Artikel over natuurontwikkeling in de Peizer- en Eeldermaden.

- O van Peizermade, op grondgebied van de gemeente Tynaarlo (kern Eelderwolde), is een Groene Buffer gerealiseerd, als buffer tussen dit dorp en de nieuwbouw van Eelderwolde (= Ter Borch).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Peizermade (online te bestellen).

Reacties

(4)

Midden in Peizermade is een fietspad. Deze eindigt via een zandpad bij de Bruilweering. Bij de ingang staat een steen met opschrift "stadspark". Was hier vroeger de ingang van het stadspark? Dat is dan wel vreemd omdat het stadspark toch echt een park is en na deze steen geen spoor te vinden is van een park.
Wie weet het antwoord?

Die steen, of meer dikke stenen paal eigenlijk - en volgens mij zijn het er twee ter weerszijden van de ingang - staan er gezien de belettering al sinds de jaren 20 of 30.

De weg is daar ook een Eigen Weg, al zou ik niet weten van wie. Als ik moet gissen naar de herkomst van de stenen/palen, dan zijn die er gelijk gekomen met de openstelling van het Stadspark, waarschijnlijk om de kortere weg voor fietsers te markeren.

Dit was inderdaad de oude ingang naar het stadspark Groningen. Vroeger werd het goed onderhouden, vandaar de vijvers met Rododendrons halverwege. De laatste 15 jaar is het hard achteruit gegaan qua onderhoud.

De goed onderhouden grasveldjes zijn nu vol gegroeid met braamstruiken, veel eikebomen waren ziek en zijn gekapt en de onderbegroeiing (struiken) verwilderde. Het stadspark is vroeger geschonken door W.A. Scholten, eigenaar van de aardappelmeelfabrieken (het latere AVEBE)

De laan die in Peizermade begint hoort bij het stadspark en is van de stad Groningen. Testamentair is toentertijd vastgelegd door de heer Scholten dat deze laan in stand moet blijven. Het is een prachtige verbinding om de binnenstad van Groningen te bereiken.

Het is zoals de heer Schoonenberg zegt: het gaat om een officiële toegangsweg tot het Stadspark, op grond die is gekocht door de gemeente Groningen, waarbij er oorspronkelijk sprake is geweest van een parkaanleg naar het ontwerp van de bekende landschapsarchitect Leonard Springer. Deze weg en de kloeke betonpalen bij haar ingang dateren uit de jaren 1923-1925
http://groninganus.wordpress.com/2014/05/23/de-westelijke-ingang-van-het...

Reactie toevoegen