Matsloot

Plaats
Buurtschap
Noordenveld Groningen
GroningenDrenthe

Matsloot.jpg

Ook in Matsloot vindt u eindeloze vergezichten. Matsloot is een van de kleinste plaatsen van Nederland met een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en ligt grotendeels in Drenthe, deels in Groningen.

Ook in Matsloot vindt u eindeloze vergezichten. Matsloot is een van de kleinste plaatsen van Nederland met een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en ligt grotendeels in Drenthe, deels in Groningen.

Matsloot Eitehoeve.jpg

Matsloot, Eitehoeve.

Matsloot, Eitehoeve.

Matsloot Woeste Hoeve.jpg

Matsloot, De Woeste Hoeve

Matsloot, De Woeste Hoeve

matsloot_paarden.jpg

5 paarden in de wei bij Matsloot (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2016/06/12/paardenshow-bij-matsloot/, waar je nog meer mooie foto's van deze paarden vindt)

5 paarden in de wei bij Matsloot (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2016/06/12/paardenshow-bij-matsloot/, waar je nog meer mooie foto's van deze paarden vindt)

Matsloot

Terug naar boven

Status

- Matsloot is een buurtschap in grotendeels de Drentse gemeente Noordenveld (t/m 1997 gemeente Roden), deels gemeente - en dus ook provincie - Groningen (t/m 1968 gemeente Hoogkerk) (gemeente Groningen; provincie Groningen).

- De buurtschap Matsloot heeft witte plaatsnaamborden en met zijn slechts handvol huizen een eigen postcode (9749) en plaatsnaam in het postcodeboek, en is daarmee een van de kleinste 'formele woonplaatsen' van ons land (in de zin van postcodeboek en gemeentelijke basisregistraties BAG). In de praktijk valt dit Drentse deel van de buurtschap onder het dorp Roderwolde. De paar panden op grondgebied van de provincie Groningen vallen onder het dorp Hoogkerk maar liggen, net als dat dorp, voor de postadressen 'in' Groningen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- De buurtschap wordt voor het eerst vermeld in 1564 als Maethuisen, waarschijnlijk naar bewoning op veenhoogten in het gebied.

- De buurtschap komt sinds 1905 voor als De Matsloot, naar een hier gelegen sloot vanuit de veenderige landerijen naar het aangrenzende Leekster- of Zulthemeer. Het voorvoegsel is afgeleid van made, dat 'weide' of 'grasland' betekent (vergelijk het nabijgelegen Peizermade).

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Matsloot ligt rond de gelijknamige weg, N van Roderwolde, ZO van Oostwold (GR), aan het Leekstermeer en langs Rijksweg A7. De buurtschap bestaat uit enkele verspreid liggende boerderijen aan weerszijden van voornoemde autosnelweg, en een concentratie van recreatiebedrijven waar de Munnikevaart in het Leekstermeer stroomt.

- Bij de uitbouw tot autosnelweg van de A7 is de provinciegrens hier gewijzigd. Sinds 1989 vormt de A7 hier de grens tussen de provincies Drenthe en Groningen. Sindsdien horen de paar boerderijen van Matsloot die hier noordelijk van zijn gelegen bij Hoogkerk in de provincie en gemeente Groningen, gelegen tegen het nieuwe bedrijventerrein Westpoort dat hier de afgelopen jaren is gerealiseerd. Over een onverharde weg langs het Peizerdiep zijn nog 3 boerderijen bereikbaar die wel tot Drenthe behoren, ook al bereikt men ze ná het passeren van het bordje ‘Groningen’.

- De weg Matsloot ligt dus deels Z van de A7, gemeente Noordenveld (DR), deels N van de A7, gemeente Groningen (GR). N van de A7 valt ook nog een - onbewoond - stukje onder het dorp Oostwold, gemeente Leek (GR).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft Matsloot 11 huizen met 61 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap rond de 50 inwoners, inclusief enkele permanente bewoners op de campings.

- Huisnr. 8 valt onder de gemeente en provincie Groningen, de overige huisnummers betreffen de Drentse gemeente Noordenveld (de Groningse huisnrs. 9, 11 en 12 bestaan niet meer. Zijn die panden van adres veranderd of zijn ze afgebroken t.b.v. Westpoort?)

Terug naar boven

Geschiedenis

In de 13e eeuw worden in dit veengebied diverse veenterpen opgericht voor bewoning. De meeste hiervan zijn in de loop der eeuwen verdwenen door de hoge waterstanden en het zich uitbreidende Leekstermeer en thans nauwelijks nog waarneembaar. Tussen 1920 en 1930 wordt werk gemaakt van de inrichting van de Polder Matsloot-Roderwolde, waardoor het gebied grotendeels verandert in grasland. Thans is het merendeel hiervan zogenoemd vogeltjesland en een groot vogelbroedterrein. Tijdens het trekseizoen houden tienduizenden rotganzen zich hier op.

Vanaf het begin van de 20e eeuw heeft de recreatie zich ontwikkeld rond paviljoen Meerzicht (dat overigens nog de naam heeft gegeven aan een beroemd juridisch arrest), met haventje, kleinschalige campings en zomerhuisjes aan het water. Echt grootschalig, zoals bijvoorbeeld aan het Paterswoldse- of Zuidlaardermeer is het echter nooit geworden. Het is met name geliefd bij ‘Stadjers’ (inwoners van Groningen) die hier een vast plekje hebben. Het nostalgiegehalte is er hoog en het uitzicht over het meer aangenaam; men vergeet dan het lawaai van de naastgelegen snelweg. Verder is er nog Nightclub De Woeste Hoeve, aan de ventweg langs de snelweg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2007 zijn bij archeologisch onderzoek nabij hoeve Hoogheem, in het tegenwoordig Groningse deel van Matsloot, restanten opgegraven van een uithof van het cisterciënzer nonnenklooster Mariënkamp te Assen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het omstreeks 1935 in sobere Interbellumarchitectuur gebouwde pompgebouw / trafohuis in Matsloot is een provinciaal monument. Het pompgebouw is in opdracht van het toenmalige Waterschap Noordenveld gebouwd ter regulering van de waterhoogte tussen het Peizerdiep en het Leekstermeer, het zogeheten ‘Leekstermeergebied’. Het pompgebouw naar ontwerp van de NV Algemene machinehandel Het Landbouwhuis te Sneek (het tegenwoordige Landustrie) functioneert nog steeds als zodanig en ook de twee originele gietijzeren schroefpompen zijn nog aanwezig. De schroefpompen van het merk Landustrie worden elektrisch aangedreven. Normaal gesproken is slechts een van de beide pompen in gebruik, de andere dient als reservepomp. Opmerkelijk is dat de functie van het pompgebouw onder één dak is gecombineerd met de functie van trafohuis. Het pand ligt temidden van het buitengebied van Roderwolde in een uitgestrekt en nat graslandengebied dat vooral bestaat uit veengronden. Het pompgebouw is beeldbepalend gesitueerd langs de doorgaande weg. Omdat het pompgebouw nog steeds als zodanig in bedrijf is, is de erfinrichting functioneel met gras en (niet originele) bestrating en nauwelijks gewijzigd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Paviljoen en watersportbedrijven aan het Leekstermeer of Zulthemeer, alsmede campings.

- Groot vogelbroedgebied en diverse fietspaden. Per fiets (niet voor auto’s toegankelijk) kun je vanuit Matsloot eenvoudig het nabijgelegen Lettelbert en Oostwold (gem. Leek) bereiken. Ook ligt Groningen niet ver. Een nieuwe fietsverbinding achter de campings langs naar de oever van het Leekstermeer is recentelijk opgeleverd, waardoor je minder hoeft om te rijden.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van de buurtschap Matsloot en omgeving.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad: - Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot is opgericht in 1945. De vereniging komt op voor de belangen en de leefbaarheid van Roderwolde en de genoemde omliggende kernen, in de breedste zin van het woord. Om op de hoogte te blijven van en inbreng te hebben in de ontwikkelingen betreffende het gebied, onderhoudt de vereniging regelmatig contact met de gemeente Noordenveld en instanties als Stichting Drents Landschap, Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer etc.

Reactie toevoegen