Papenveer

Plaats
Dorp
Nieuwkoop
Groene Hart
Zuid-Holland

papenveer_collage.jpg

Papenveer, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Papenveer, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Papenveer-MSD-20120315-255226.jpg

Papenveer, gemeente Nieuwkoop

Papenveer, gemeente Nieuwkoop

Papenveer-MSD-20120315-255227.jpg

Papenveer, gemeente Nieuwkoop

Papenveer, gemeente Nieuwkoop

Papenveer-MSD-20120315-255230.jpg

Papenveer, gemeente Nieuwkoop

Papenveer, gemeente Nieuwkoop

Papenveer-MSD-20120315-255274.jpg

Papenveer, gemeente Nieuwkoop

Papenveer, gemeente Nieuwkoop

Papenveer-MSD-20120315-255275.jpg

Papenveer, gemeente Nieuwkoop

Papenveer, gemeente Nieuwkoop

Papenveer

Terug naar boven

Status

- Papenveer is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de regio Groene Hart, gemeente Nieuwkoop. T/m 2006 gemeente Ter Aar.

- Het dorp Papenveer heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Ter Aar.

- De inwoners van dit dorp werken op veel gebieden samen met het grotere buurdorp Langeraar. Zo is er bijv. een gezamenlijke Dorpsraad en is er in 2011 een gezamenlijk Dorpsplan verschenen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1913 Papenveer.

Naamsverklaring
- Waarschijnlijk veer 'overzetplaats' van iemand die Pape heette (vergelijk Molletjesveer).(1)
- Op de site van de gemeente Nieuwkoop vinden we een andere verklaring: "De huidige kern Papenveer heeft haar naam te danken aan de katholieke inwoners (ook wel 'Papen' genoemd) uit Korteraar, die op weg naar de katholieke kerk in Langeraar met het veer over de rivier de Aar werden overgezet. In 1822 werd namelijk de katholieke kerk in Korteraar opgeheven, waarna de inwoners in Langeraar naar de kerk moesten. De 'Papen' mochten gratis overvaren, de overige gebruikers van het veer moesten betalen."

Terug naar boven

Ligging

Papenveer ligt NO van Ter Aar, ZW van Nieuwveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Papenveer nog niet vermeld. De plaats(naam) is vermoedelijk pas later ontstaan? Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners. Dat aantal zal niet meer groeien omdat het dorp voor wat betreft woningbouw, aldus het Dorpsplan, 'op slot zit'. Woningbouw zal nog wel plaatsvinden in buurdorp Langeraar, waarmee Papenveer veel gemeenschappelijks heeft.

Terug naar boven

Geschiedenis

Papenveer is vanouds een agrarisch dorp, met vooral veel groentetelers. Vanwege die concentratie waren hier diverse groenteveilingen. Door de aanwezigheid van die groenteveilingen was hier lange tijd ook een stoomtreinverbinding. De trein vanuit Amsterdam / Uithoorn reed via Nieuwveen en Nieuwkoop naar Alphen aan den Rijn en had een speciale aftakking naar Papenveer. Tussen 1918 en 1936 kwam de stoomtrein dagelijks in het dorp om de groenten van de veiling op te halen. In 1970 is de laatste groenteveiling gesloten omdat veel groentekwekers om economische redenen van het verbouwen van groenten overstapten op het kweken van bloemen.

De oude dorpskern bevond zich rond het Sluispad en de Bloemenstraat. Hier staan de oudste huizen van het dorp. Ook langs de Westkanaalweg zijn nog enkele oude huizen te vinden. De laatste nieuwbouwwijk in het dorp is het nieuwbouwproject Waterrijck I, dat in 2004 is opgeleverd. Een historisch gebouw in Papenveer wás het stoomgemaal De Horden. Jammer genoeg is het gebouw gesloopt en vervangen door een elektrisch gemaal.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 is dorpsplan Rondom de Plassen verschenen, waarin de door de dorpelingen gewenste ontwikkelingen voor de dorpen Langeraar en Papenveer in de komende jaren worden geschetst.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Papenveer heeft 2 gemeentelijke monumenten: de handbediende sluis uit 1898 aan het Sluispad, en het voormalige stationsgebouw.

- Het is logisch dat er in dit waterrijke gebied vroeger veel sluisjes waren. Met boten werden de groenten naar de veiling gebracht of andere zaken getransporteerd. Inmiddels is dit niet meer nodig, maar doen de vele sloten dienst als verbindingsmiddel tussen de kanalen en plassen voor watersporters. Het sluisje uit 1898 aan het Sluispad verbindt het Aarkanaal via de Keersloot met de Langeraarse Plassen. Het sluisje moet met de hand worden bediend en is nog steeds in werking. Ook degenen die de kanoroute door Ter Aar volgen, kunnen van dit sluisje gebruik maken.

- Het stationsgebouw (Schilkerweg 1) uit ca. 1918 staat nog altijd overeind. Na het opheffen van de treinverbinding heeft het als gemeentehuis gediend, later is het gebouw gebruikt als tuinbouwschool. Inmiddels is het pand omgebouwd tot woonhuis. Ook het nabijgelegen pand van de Papenveerse groenteveiling is nog intact en is momenteel in gebruik bij een botenhandelaar.

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's, ansichtkaarten e.d. van Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer op Facebook. Dit is een besloten groep, d.w.z. dat je een lidmaatschap moet aanvragen om e.e.a. te kunnen bekijken en te kunnen reageren en plaatsen. De beheerder van de pagina doet de volgende oproep: "Volgens mij zwerven overal nog mooie oude foto's van onze dorpen rond. Daarom deze site, met de intentie om mensen die oude foto's nog ergens op zolder of in een oude schoenendoos hebben liggen, op deze site te laten plaatsen, zodat iedereen ervan kan meegenieten."

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Papenveer op Facebook.

- Fotoserie van Papenveer van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Papenveer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad 'Rondom de Plassen' is er voor de dorpen Langeraar en Papenveer.

Reactie toevoegen