Korteraar

Plaats
Dorp
Nieuwkoop
Groene Hart
Zuid-Holland

korteraar_buurtfeest.jpg

In september staat Korteraar altijd een heel weekend op zijn kop tijdens het Korteraars Buurtfeest

In september staat Korteraar altijd een heel weekend op zijn kop tijdens het Korteraars Buurtfeest

korteraar_mud_run_poster.jpg

In 2015 was er in Korteraar voor de eerste keer een Mud Run tijdens het Korteraars Buurtfeest (september). Het was een groot succes, dus in 2016 stond het ook weer op het programma.

In 2015 was er in Korteraar voor de eerste keer een Mud Run tijdens het Korteraars Buurtfeest (september). Het was een groot succes, dus in 2016 stond het ook weer op het programma.

Korteraar

Terug naar boven

Status

- Korteraar is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Nieuwkoop. T/m 2006 gemeente Ter Aar.

- Het dorp Korteraar heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Ter Aar.

- Onder het dorp Korteraar valt ook de buurtschap Vrijhoeven.

- De inwoners van Korteraar werken op veel gebieden samen met het grotere buurdorp Ter Aar. Zo is in 2015 een gezamenlijk Dorpsplan verschenen (zie bij Recente ontwikkelingen).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1345 Corten Are, 1611 Corteraer, 1639 Korter Aer.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging aan het gedeelte van de rivier de Aar dat de Korte Aar werd genoemd (vergelijk Langeraar, Ter Aar).(1)

Terug naar boven

Ligging

Korteraar ligt O van Ter Aar, als een lintbebouwing langs de Korteraarseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Korteraar 125 huizen met 748 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 650 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Polders en waterschappen
De Verenigde Bloklandse en Korteraarse polder (1892 - 1978) komt tot stand op 1 april 1892, uit een fusie van de Bloklandsche polder en de Korteraarsche polder. Beide polders zijn aan het eind van de 16e eeuw ontstaan. Reeds rond de jaarwisseling 1857/1858 zijn besprekingen gevoerd over vereniging van de grotendeels verveende polders, maar door bezwaren van de ingelanden van de Korteraarsche polder tegen de kosten van een gemeenschappelijke bemaling gaat de fusie niet door. De polders hebben hierop hun eigen bijzonder reglement gekregen. Volgens deze reglementen heet de Bloklandsche polder voortaan 'polder Blokland' en de Korteraarse polder 'polder Korteraar'. Deze benamingen zijn in de praktijk weinig gebruikt. Ook in de keuren van beide polders en in de meeste brieven van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland blijft meestal sprake van 'Bloklandsche polder' en 'Korteraarsche polder'.

Nadat een viertal concessionarissen in 1883 vergunning heeft gekregen om de uitgeveende plassen in de oostelijke delen van beide polders droog te maken, worden de twee plassen in overleg met de beide polderbesturen door één dijk omringd en worden zowel de droogmakerij als de ten westen daarvan gelegen hogere delen onder één bemaling gebracht. Door deze wijziging in de waterstaatstoestand van beide polders is er geen reden meer om nog twee afzonderlijke polders te handhaven. Daarom worden de polders op 1 april 1892 samengevoegd tot de Vereenigde Bloklandsche en Korteraarsche polder.

Bij de in 1954 vastgestelde herziening van het bijzonder reglement wordt de naam van de polder aangepast aan de gewijzigde spellingsregels. Met ingang van 1 januari 1955 luidt de naam van de polder: Verenigde Bloklandse en Korteraarse polder. De polder lag in de gemeente Ter Aar en werd in het westen begrensd door de Aar, in het noorden door de Kromme of Hoekse Aar, in het oosten door de Korteraarseweg en in het zuiden door de Schoutenvaart. In het kader van de concentratie van polders binnen het hoogheemraadschap van Rijnland is de polder - waarmee in dit geval bedoeld wordt 'het waterschap' - op 1 januari 1979 opgeheven en opgenomen in het nieuw gevormde waterschap De Aarlanden.

De polder werd bemalen door stoomgemaal De Horden (Hoekse Aarkade 9), dat zijn water uitsloeg op de Kromme Aar. Dit stoomgemaal was in 1884 gebouwd ten behoeve van de droogmaling van de uitgeveende plassen in het oosten van de Bloklandsche- en de Korteraarsche polder, en bemaalde sinds 1887 ook de niet tot de droogmakerij behorende gedeelten van beide polders. In 1897 is het gemaal vernieuwd. In 1924 is het vervangen door een elektrisch gemaal. Het voormalige stoomgemaal is rond 1990 afgebroken. (bron: archief Hoogheemraadschap van Rijnland)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In september 2019 heeft de gemeente Nieuwkoop een informatieavond georganiseerd voor de inwoners van Ter Aar en Korteraar, waarbij de inwoners mochten meepraten over hoe zij willen dat hun dorp er in de toekomst uit gaat zien. Men kon o.a. aangeven wat men goed vindt gaan in de dorpen en wat men nog verbeterd zou willen zien. De inwoners zijn overwegend blij met hun dorpen: groene polders, er zijn voldoende winkels én er is weinig criminaliteit. Maar wat missen de dorpsbewoners het meest? Een goede kroeg, zo bleek uit de enquête. Ook de wens voor een rondweg om Ter Aar staat hoog op het verlanglijstje. "Al het vrachtverkeer van Alphen naar Aalsmeer komt door ons dorp", gaf een van de aanwezigen aan. En een ander meldde: "Veel mensen hebben nu ook ontdekt dat Korteraar een goede alternatieve route is voor de Oostkanaalweg om naar Zevenhoven te gaan. Er wordt bizar hard gereden en te weinig gecontroleerd." Verder vinden de inwoners dat het onderhoud van de fietspaden beter moet en dat de files bij de brug moeten worden aangepakt. Op het gebied van wonen zou men graag een aantal nieuwe woningen zien voor jongeren en senioren.

- Dorpsplan Ter Aar / Korteraar (2015).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Korteraar heeft geen rijksmonumenten, wel 2 gemeentelijke monumenten, zijnde 2 boerderijen, respectievelijk op Korteraarseweg 1 (min of meer op een eilandje gelegen karakteristieke boerderij met gietijzeren hekken) en Korteraarseweg 3 (karakteristieke boerderij met leilinden aan de voorzijde), beide uit ca. 1850.

- Gemaal Nieuwkoop uit eind 19e eeuw is in 2002 afgebrand, maar weer opgebouwd en gerestaureerd en in 2004 weer in gebruik genomen.

- In 2015 hebben duikers van de Landmacht onderzoek verricht aan een historisch sluisje in de Schoutenvaart bij Korteraar, die eind 18e eeuw gebruikt werd om de Nieuwkoopse Polder te ontwateren. Het sluisje is als enige in deze omgeving niet echt als sluis gebruikt, maar moest voorkomen dat water vanuit de Aar de polder - die ze in die tijd aan het droogmalen waren - zou inlopen. De intentie is om van het sluisje een gemeentelijk monument te maken. Daarvoor moest eerst de conditie van het object onderzocht en beschreven worden. Vandaar de duikers-actie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Korteraars Buurtfeest (weekend in september), met o.a. de Korteraarse Mud Run, die in 2015 voor de eerste keer is georganiseerd, en diverse live bands en artiesten.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Korteraar, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's, ansichtkaarten e.d. van Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer op Facebook. Dit is een besloten groep, d.w.z. dat je een lidmaatschap moet aanvragen om e.e.a. te kunnen bekijken en te kunnen reageren en plaatsen. De beheerder van de pagina doet de volgende oproep: "Volgens mij zwerven overal nog mooie oude foto's van onze dorpen rond. Daarom deze site, met de intentie om mensen die oude foto's nog ergens op zolder of in een oude schoenendoos hebben liggen, op deze site te laten plaatsen, zodat iedereen ervan kan meegenieten."

- Fotoserie van Korteraar door fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Eind 2013 is in Ter Aar en Korteraar begonnen om, in navolging van andere dorpen in de gemeente, het verlies van onze zelfstandigheid te compenseren door een dorpsraad op te richten. Dan heb je ook een dorpsplan nodig en daarom is er begin 2014 een enquête gehouden. Wat er terugkwam was voldoende om een afspiegeling te zijn over wat er leeft. Er zijn 4 werkgroepen opgericht. De 4 groepen hebben het dorpsplan geschreven, er is een bestuur samengesteld en een naam is gevonden: Dorpsraad Het Vosje. Het is gepresenteerd aan wethouder Anette Pietersen en de gemeente heeft gereageerd op het dorpsplan. In september 2016 is de akte van oprichting bij de notaris getekend. Het doel is om met elkaar in goede samenwerking met o.a. gemeente, provincie en waterschap de leefbaarheid, gezelligheid en tevredenheid in onze dorpen op peil te houden, met aandacht voor jong en oud(er). De visie die gevonden is, is “verbinding”. De dorpsraad is er voor het algemeen belang, het is geen actiegroep. We hebben de inbreng van de inwoners nodig, de ogen en oren van de kernen."

Terug naar boven

Bekende inwoner

- De in Korteraar geboren en getogen Willem van Eijk (1941) is veroordeeld voor de moord op in totaal 5 vrouwen.

Reactie toevoegen