Oudenhoorn

Plaats
Dorp
Hellevoetsluis
Voorne-Putten
Zuid-Holland

ZH gemeente Oudenhoorn in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Oudenhoorn in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Oudenhoorn in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Oudenhoorn

Terug naar boven

Status

- Oudenhoorn is een dorp en polder in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, gemeente Hellevoetsluis. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1979. In 1980 over naar gemeente Bernisse, in 2015 over naar gemeente Nissewaard, in 2018 middels grenscorrectie over naar gemeente Hellevoetsluis.

- Wapen van de voormalige gemeente Oudenhoorn.

- De gemeente Bernisse heeft ten tijde van het fusiebesluit toegezegd dat er een onderzoek zou komen, waarbij de inwoners van Oudenhoorn mogen uitspreken bij welke gemeente ze willen horen. Het was namelijk op zich wel bekend dat veel Oudenhoornaars liever bij de gemeente Hellevoetsluis willen horen, omdat hun dorp daar tegenaan ligt (terwijl het in de gemeente Nissewaard een veraf gelegen uithoek zou worden), ze zich er betrokken bij voelen en erop zijn georiënteerd; ze doen er hun boodschappen, gaan er naar school, gaan er uit, sporten er en bezoeken er familie. Maar de gemeente wil dit uiteraard cijfermatig onderbouwen, want een dergelijk belangrijk besluit kun je niet alleen nemen op grond van een gevoel.

Het onderzoek is in juni 2014 uitgevoerd. Van alle stemgerechtigde inwoners van Oudenhoorn heeft 76 procent de vragenlijst teruggestuurd. Volgens onderzoeksbureau R & M Matrix is dat een uitzonderlijk hoge respons. Liefst 93 procent hiervan geeft aan liever naar de gemeente Hellevoetsluis te willen overgaan. De gemeenteraad van het nieuwe Nissewaard weegt de uitkomsten van het onderzoek mee in de besluitvorming over een eventuele grenscorrectie, die nodig is als Oudenhoorn naar Hellevoetsluis overgaat. Hellevoetsluis heeft al aangegeven dat het dorp welkom is, als de inwoners daar in grote meerderheid voor kiezen. Ook de politieke partijen die meededen aan de raadsverkiezingen voor de fusiegemeente Nissewaard beloofden in hun verkiezingsprogramma’s dat naar de wens zou worden geluisterd.

Provinciale Staten vonden de wens van de inwoners alleszins gerechtvaardigd en streefden naar een overgang per 1-1-2018. Het was gedurende het jaar 2017 nog spannend, omdat de betrokken gemeenten het niet eens konden worden over de financiële compensatie voor de overgang van het dorp. Maar op 8 november 2017 heeft Provinciale Staten besloten dat de overgang van Oudenhoorn per 1-1-2018 zijn beslag krijgt. Een opluchting voor de inwoners, die hier 6 jaar voor hebben 'gestreden'. Onder de link vind je een deel van dit 'dossier'. - Op 1 januari 2018 zijn de nieuwe plaatsnaamborden feestelijk onthuld. Naar wij begrijpen uit de foto's, wordt zelfs het gemeentewapen van Hellevoetsluis er op aangepast.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1356 den Hoorn, 1396 in antiquo Hoern, 1573 Oudenhorn.

Naamgeving en naamsverklaring
In 1356 geeft Machteld Vrouwe van Voorne de onder Oost-Voorne gelegen gorzen "den Hoorn ende Ruygendyck met alle heure toebehoren" ter bedijking uit. De in de uitgifte genoemde Ruygendyck is waarschijnlijk een bij de inpoldering opgeruimde en als dijkmateriaal gebruikte oude 'moerdijk'. De polder kreeg de naam Den Hoorn, kort daarop veranderd in Oudenhoorn, toen in 1368 een tweede, aangrenzende bedijking gereed kwam, die ter onderscheiding Nieuwenhoorn werd genoemd. De naam betekent 'bij de oude Hoorn'. Hoorn stamt van het Middelnederlandse horn, wat 'hoek, knik, of kromming' betekent.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oudenhoorn ligt O van de stad Hellevoetsluis, N van het water het Haringvliet en de dorpen Sommelsdijk en Middelharnis, NW van het dorp Goudswaard, W van de dorpen Zuidland en Simonshaven, ZW van de dorpen Abbenbroek en Heenvliet, ZZW van het dorp Zwartewaal, ZZO van het dorp Vierpolders, ZO van het dorp Nieuwenhoorn en OZO van het dorp Nieuw-Helvoet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Oudenhoorn, die slechts het gelijknamige dorp omvat, 90 huizen met 694 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.150 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Hellevoetsluis werkt anno 2019 aan een gebiedsvisie voor het gebied rond aardappelverwerkend bedrijf Farm Frites, gelegen in het ZW puntje van het dorpsgebied van Oudenhoorn (Molendijk 108). Onderdeel van de visie zijn een nieuwe weg voor het vrachtverkeer die naar de fabriek van het bedrijf moet gaan lopen - die in de volksmond al de 'Patatweg' wordt genoemd - en een zonnepark op landbouwgrond naast de fabriek, die daarmee in grotere mate zelf in haar energiebehoefte wil voorzien om de aardgasbehoefte alsmede de CO2-uitstoot terug te dringen. Omwonenden zijn 'not amused' onder meer door de aantasting van het landschap door het grote zonnepark en de weg, omdat de weg over de grond van een camping staat geprojecteerd, en omdat de weg volgens hen niet nodig is omdat er nog nooit ongelukken zijn geweest met de vrachtwagens van de fabriek en er zelden klachten zijn over overlast van het vrachtverkeer. "Wij proberen de polders groen en leefbaar te houden, maar de gemeente heeft andere plannen”, stelt Dennis Ras, bestuurslid van bewonersbelangenvereniging Den Kouwen Noort. Wordt vervolgd dus...

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudenhoorn heeft 1 rijksmonument.

- Oudenhoorn heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- Protestantse kerk.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Oranjevereniging Oudenhoorn organiseert o.a. de jaarlijkse Koningsdag met o.a. Vrijmarkt, Rabo Dikkebandenrace voor de jeugd, en de Oranjeloop (in 2018 voor de 20e keer), over naar keuze 5 of 10 km.

- De Moederdag Fair Oudenhoorn (op een zaterdag in mei, sinds 2017) is geen 'rommelmarkt', maar een eigentijdse fair met kramen met aanbod van diverse artikelen in combinatie met de rommelmarkt. Er is ook aandacht voor de inwendige mens. De 1e editie in 2017 was een groot succes en er komt zeker een vervolg. De opbrengst (in 2017 8.400 euro) komt ten goede aan het onderhoud van de kerk.

- Hoe het eraan toegaat op de Truck & Tractor Pulling Oudenhoorn (op een zaterdag in juni) kun je lezen in het verslag van de vorige editie.

- Sinterklaas.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de 400 meter natuurijsbaan van IJsclub Nooitgedacht nabij Molendijk 62. Met kantine / clubgebouw, die in de winter een warme beschutting biedt met de mogelijkheid gebruik te maken van de faciliteiten zoals een warme omkleedruimte, schaatsenslijpen, toiletten, warme en koude versnaperingen en EHBO.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Speeltuinvereniging De Speulwei.

- Ouden-Heijn (Molenweg 5) is een dagbesteding voor cliënten met een verstandelijke beperking. Het is een kleine buurtsuper met verse producten uit de omgeving. Er is altijd een lekker kopje koffie of thee beschikbaar. Ook kun je er leuke betaalbare en handgemaakte cadeauartikellen vinden. Geopend ma t/m vr 9-16 uur.

- Hobbykwekerij Ruigendijk (Ruigendijk 1) in Oudenhoorn kweekt de volgende gewassen: Pompoenen en kalebassen (ook eetbaar); Kroten; Sierkomkommers; Mais (sier en suiker); Zonnebloemen.

- "De firma Farm Frites in Oudenhoorn heeft in oktober 2019 een natuurvriendelijke geluidswal aangelegd tussen het Farm Frites-fabrieksterrein, sportcomplex Vlotbrug en de woonwijk Kooistee. Farm Frites wil met de wal de geluidsoverlast voor de woonwijk verminderen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de groei van de bijenstand. Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. Dit is zowel voor de landbouw als de natuur rampzalig. Bijen zorgen voor de bestuiving van zo’n 80% van de planten en voedselgewassen op aarde.

De geluidswal is zo’n 500 meter lang, 7 meter hoog en 12 meter breed. De grond voor de geluidswal bestaat uit grondresten die zijn meegekomen met de aangeleverde aardappelen. Farm Frites heeft aan de Groene Cirkels Bijenhelpdesk advies gevraagd over de inrichting. Het advies is opgesteld door ecologen van Wageningen Environmental Research van de Wageningen Universiteit. Zij stellen onder meer voor de wal in te zaaien met kruidenrijk grasland en te zorgen voor een lange periode van bloeiende bloemen. Dit maakt van de geluidswal een thuis voor wilde bijen, hommels, zweefvliegen, dagvlinders, vogels en kleine zoogdieren en amfibieën. De geluidswal is daarmee tevens een schakel in de ontwikkeling van een groot Zuid-Hollands bijenlandschap. In een partnerschap met Wageningen Universiteit, HAS Hogeschool en provincie Zuid-Holland werkt Farm Frites aan de verduurzaming van haar productieketen. Naast de inspanningen voor een klimaatneutrale fabriek en keten zetten de partners zich in voor een gezonde voedingsbodem voor de aardappel en de versterking van de biodiversiteit." (bron: Farm Frites)

- "Onze inspanningen om een “groenere” planeet te creëren, worden vrij letterlijk genomen. Bijen en andere insecten zijn van cruciaal belang voor het bestuiven van gewassen en wilde bloemen. Farm Frites heeft besloten hen een handje te helpen. In 2020 is een enorme groene dijk, een levende natuurdijk, tussen onze fabriek in Oudenhoorn en haar omgeving aangelegd. Deze dijk biedt nu onderdak aan duizenden wilde bijen, hommels, zweefvliegen, vlinders, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Het vormt een schakel in het grotere regionale eco-netwerk. Het project past in de grotere ambities van het bedrijf om een toonaangevende versneller van duurzaamheid in de fritesketen te worden. Zo streeft Farm Frites ernaar om in 2030 hun CO2-voetafdruk te halveren (op basis van cijfers van 2015).

“Duurzaamheid gaat niet alleen over het verminderen van de CO2-uitstoot en het besparen van natuurlijke hulpbronnen, het is ook van cruciaal belang om te focussen op biodiversiteit”, zegt Rutger de Kort, manager Duurzaamheid bij Farm Frites. “Farm Frites is in wezen een agri-business; we zijn afhankelijk van de natuur om de lekkerste aardappelen te oogsten voor onze producten. Daarom hebben we een enorme afhankelijkheid en verantwoordelijkheid als het gaat om het behoud van onze natuurlijke omgeving. De Living Nature Wall bij onze fabriek in Oudenhoorn is een manier om het goede voorbeeld te geven en onze zakenpartners te inspireren, van boeren tot klanten. Samen maken we een serieuze impact om onze natuurlijke omgeving te verbeteren."

Groene cirkels. Het project is uitgevoerd door Farm Frites met hulp en kennis van het netwerk Groene Cirkels. Dhr. De Kort: “Groene Cirkels is een inspirerend netwerk van bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen die een gemeenschappelijke droom hebben om de fritesketen te verduurzamen. Met behulp van dit netwerk hebben we een ontwerp van de natuurmuur en de omgeving kunnen maken dat het beste werkt voor wilde bijen en andere bedreigde insecten.” (bron: Farm Frites, september 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oudenhoorn, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oudenhoorn (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Stichting De Hoornse Hoofden heeft als doel "het bevorderen van de leefbaarheid, het verbeteren en ondersteunen van de lokale en externe facilitaire voorzieningen van het dorp Oudenhoorn." De afgelopen jaren hebben zij zich vooral ingezet voor de overgang van het dorp naar de gemeente Hellevoetsluis, wat in 2018 zijn beslag heeft gekregen. Voor nadere toelichting hierop zie het kopje Status.

- Dorpshuis: - Stichting Dorpshuis de Nieuwe Meent in Oudenhoorn heeft in december 2018 de Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2018 gewonnen. In 2018 waren er vier organisaties genomineerd voor deze jaarlijkse prijs: Inloophuis Entrada, Verdedigingswerken Hellevoetsluis, Dorpshuis De Nieuwe Meent en Hockeyvereniging HC Voorne. Het Dorpshuis wordt in de lucht gehouden door vrijwilligers, die er allerlei activiteiten organiseren. Het Dorpshuis vervult een grote rol in de dorpsgemeenschap.

- Onderwijs: - Op Basisschool De Hoorn werken ze volgens de Daltonprincipes. Dalton is in de eerste plaats een manier van denken hoe om te gaan met elkaar en jezelf, waarbij de volgende uitgangspunten centraal staan: zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid, reflectie en borging.

- Sport: - Rijvereniging Bernisse is opgericht in 2009. Het doel van de vereniging is om jong en ouder zo veel mogelijk te laten genieten van de paardensport. Buiten de maandelijkse wedstrijden organiseren ze ook clinics en andere activiteiten. De thuisbasis is bij S&P Stables aan de Eeweg 51 in Oudenhoorn. Ze beschikken over een buitenbaan 20 x 60 meter en twee binnenbanen van 20 x 40 meter. Dat geeft een extra voordeel om zo lekker binnen te kunnen losrijden tijdens het winterseizoen. Verder zal, dankzij deze twee binnenbanen, een wedstrijd soepel verlopen en is de kans op het uitlopen van een wedstrijd bijna nihil.

- Voetbalvereniging OHVV (Oudenhoornse Voetbal Vereniging) is opgericht in 1947. Maar al eerder werd er gevoetbald in het dorp, onder andere namen, en wel van 1930 tot 1940.

- Tractor Pulling Team Sledge Hammer is in 2017 Europees Kampioen geworden in hun klasse. Waar een klein dorp groot in kan zijn!

- Zorg: - De in november 2015 van start gegane Woonhoeve Aurelia aan de Hollandseweg in Oudenhoorn is een kleinschalig wooninitiatief voor verstandelijk beperkte jongeren met een indicatie voor 24-uurs zorg. De woonhoeve biedt plaats aan 10 bewoners. De bewoners wonen samen met het zorgechtpaar in de woonhoeve waardoor er een huiselijke omgeving wordt gevormd. Het doel is om een passende groep bewoners samen te stellen waarbij respect en verdraagzaamheid voor elkaar hoog in het vaandel staat. Sinds juli 2017 is er bij de hoeve ook winkel/dagbesteding De Dagvlinder, waar je door hen gemaakte creaties en tweedehands en nieuwe kleding kunt kopen.

- Welzijn: - Buurtkring Oudenhoorn organiseert diverse bijeenkomsten voor inwoners, op het gebied van voorlichting en activiteiten, zoals een Alzheimer Café en een Creacafé.

Reactie toevoegen