Noordwijkerhout

Plaats
Dorp
Noordwijk
Bollenstreek
Zuid-Holland

ZH gemeente Noordwijkerhout in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Noordwijkerhout in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Noordwijkerhout in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Noordwijkerhout

Terug naar boven

Status

- Noordwijkerhout is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek, gemeente Noordwijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018.

- De gemeente Noordwijkerhout omvatte naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog het dorp De Zilk en de buurtschappen Halfweg (deels), Piet Gijzenbrug (grotendeels) en Ruigenhoek (grotendeels).

- Wapen van de voormalige gemeente Noordwijkerhout.

- Onder het dorp Noordwijkerhout vallen ook de buurtschappen Halfweg (deels), Piet Gijzenbrug (grotendeels) en Ruigenhoek (deels).

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Noordwijkerhout lag in de nabijheid van de Noordzee en lag verder NO van de dorpen Noordwijk aan Zee, Noordwijk-Binnen, Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn, NNO van de dorpen Rijnsburg en Valkenburg, N van het dorp Voorhout, NW van het dorp Sassenheim, W van het dorp Lisse, ZW van de dorpen Hillegom, Bennebroek en Vogelenzang, ZZW van de dorpen Aerdenhout en Bentveld en Z van het dorp Zandvoort.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Noordwijkerhout 120 huizen met 958 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 101/832 (= huizen/inwoners), dorp De Zilk 17/124 en buurtschap De Hooge Boekhorst 2/2. Bij de opheffing ervan, in 2019, had de gemeente Noordwjkerhout ca. 6.400 huizen met ca. 16.000 inwoners; het gelijknamige dorp heeft ca. 5.600 huizen met ca. 14.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ruimtelijk Perspectief tot 2030 Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Noordwijkerhout heeft 12 rijksmonumenten.

- Noordwijkerhout heeft 45 gemeentelijke monumenten.

- Het Hervormde (PKN) Witte Kerkje (Dorpsstraat 7) is rond 1300 gebouwd, oorspronkelijk in romaanse stijl. De parochiekerk was toegewijd aan de Heilige Apostelen Petrus en Paulus. In 1508 is een gotisch koor aangebouwd en is de toren met een verdieping verhoogd. Tijdens het Beleg van Leiden is het kerkje door de geuzen in brand gestoken om te voorkomen dat deze in Spaanse handen zou vallen. Tot 1620 was deze ruïne beeldbepalend voor het dorp. In dat jaar is alleen het door de brand vernielde schip hersteld. De ruïne is pas in de 19e eeuw opgeruimd. In 1987 is de kerk uitgebreid met travee en koor. Het orgel stamt uit 1841 en is gemaakt door Lohman.

- Hogeveensemolen.

- Mariakapel.

- Gevelstenen in Noordwijkerhout.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Recreatiegebied Oosterduinse Meer (in de volksmond het Comomeer genoemd) is in 2017 in beheer overgedragen van de Provincie aan de gemeente Noordwijkerhout. Het gaat om 14 hectare grond aan de westoever, bestaande uit zwemstrand, grasweide en bos, wandel- en fietspaden en parkeerplaats.

- Het Zuid-Hollands Landschap heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst de allure van weleer terug te brengen. In 2017 is e.e.a. gereed gekomen. De koepelberg en spiegelvijver zijn weer zichtbaar gemaakt in het landschap en de zichtas op landhuis Dyckenburgh is hersteld.

- In de zomer van 2018 kwamen ruim 40 bestuurders, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, agrariërs en ambtenaren bij elkaar voor de bollenpolder van de toekomst. De inzet was een zogeheten Regio Deal om de Hogeveensepolder in Noordwijkerhout te ontwikkelen voor de toekomst. Inmiddels zitten de initiatiefnemers van de aanvraag voor een Regio Deal, de Economic Board Duin- en Bollenstreek, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond met elkaar aan tafel om samen te werken aan de Bollenpolder van de Toekomst. Een brede coalitie van publieke en private partijen investeert de komende jaren in ieder geval 22,5 miljoen euro in het toekomstbestendig maken van het bollenlandschap. Zij maken onder meer werk van herverkavelen, onderzoek naar vermeerdering en bloei, voldoende en kwalitatief goed water, een rijke biodiversiteit en meer recreatieve routes.

De (Duin- en) Bollenstreek staat voor de opgave om het bollenlandschap toekomstbestendig te maken. Concurrerende claims leggen beslag op het schaarse land. Bollentelers willen het land gebruiken voor hun teelt, bewoners en toeristen willen het land gebruiken om te recreëren, en ook natuur en milieu hebben een belang bij de streek en inrichting daarvan. De opgave om het bollenlandschap toekomstbestendig te maken is dus complex. Regionale partijen op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling, economie, cultuurhistorie, natuur en landschap gaan de opgave de komende jaren daarom gebiedsgericht en integraal aanpakken. Zo kunnen zij claims op het land in samenhang bespreken en afwegen om te komen tot de goede verbetermaatregelen. Deze aanpak start in een voorbeeldpolder voor 'bollenteelt in een landschap van de toekomst'. In overleg is hiervoor de Hogeveensepolder in Noordwijkerhout aangewezen, waarin ruim 10% van het regionale bollenareaal ligt.

Doel is een polder te realiseren met: 300 hectare geherstructureerd bollenlandschap: een toegenomen gemiddelde kaveloppervlakte van bollenbedrijven; een rijke biodiversiteit: meer legsels van bollenvogels die uitkomen en toegenomen oppervlakte natuurvriendelijke oevers en bloem- en kruidenrijke akkerranden; een goede milieukwaliteit: daling van fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in bodem en water; een duurzame energievoorziening: minimaal 50% van het dakoppervlakte is in 2022 bedekt met zonnepanelen; goede toegankelijkheid over land en water. Inzichten en ervaringen uit deze polder kunnen ook in andere gebieden binnen en buiten de (Duin- en) Bollenstreek worden ingezet en als voorbeeld dienen. (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, 4-12-2018)

Terug naar boven

Beeld

- Diaserie avond aan zee bij Noordwijkerhout door Loes Westgeest.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordwijkerhout (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Noordwijkerhout.

- Media/nieuws: - RTV Nens is de lokale omroep voor de gemeente Noordwijk.

- Zorg: - Zorgboerderij De Hafakker.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Noordwijkerhout.

Reactie toevoegen