Noordwijkerhout

Plaats
Dorp
Noordwijk
Bollenstreek
Zuid-Holland

noordwijkerhout_plaatsnaambord_kopie.jpg

Noordwijkerhout is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek, gemeente Noordwijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018.

Noordwijkerhout is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek, gemeente Noordwijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018.

gemeente_noordwijkerhout_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Noordwijkerhout anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Noordwijkerhout anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Noordwijkerhout

Terug naar boven

Status

- Noordwijkerhout is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek, gemeente Noordwijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018.

- De gemeente Noordwijkerhout omvatte naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog het dorp De Zilk en de buurtschappen Halfweg (deels), Piet Gijzenbrug (grotendeels) en Ruigenhoek (grotendeels).

- Wapen van de voormalige gemeente Noordwijkerhout.

- Onder het dorp Noordwijkerhout vallen ook de buurtschappen Halfweg (deels), Piet Gijzenbrug (grotendeels) en Ruigenhoek (deels).

Terug naar boven

Naam

Uitspraak in het dialect
Noortikerhout.

Oudere vermeldingen
1280-1287 den hout, 1284 kopie 1621 tote Nordiger Hout wart, 1320 Noortich in den houte, 1333 Noertich ten Houte, 1343 in Nortigherhoute ende in Nortich, 1351-1356 Nortigherhout, 1573 Noordwijckerhout, 1607 Nortwycker hout, 1725 Noortwykerhout.

Naamsverklaring
"Betekent hout, holt 'hoogopgaand loofbos' behorend bij Noordwijk, een zich oorspronkelijk tot Haarlem uitstrekkend bosgebied."(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Kokkerhout.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Noordwijkerhout lag in de nabijheid van de Noordzee en lag verder NO van de dorpen Noordwijk aan Zee, Noordwijk-Binnen, Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn, NNO van de dorpen Rijnsburg en Valkenburg, N van het dorp Voorhout, NW van het dorp Sassenheim, W van het dorp Lisse, ZW van de dorpen Hillegom, Bennebroek en Vogelenzang, ZZW van de dorpen Aerdenhout en Bentveld en Z van het dorp Zandvoort.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Noordwijkerhout 120 huizen met 958 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 101/832 (= huizen/inwoners), dorp De Zilk 17/124 en buurtschap De Hooge Boekhorst 2/2. Bij de opheffing van de gemeente in 2019 had de gemeente ca. 6.500 huizen met ca. 16.000 inwoners; het gelijknamige dorp heeft tegenwoordig ca. 6.000 huizen met tegen de 15.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkunde
"De historie van Stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) begint in 1999, toen museum Langeveld, in de volksmond het Bavo Museum, onverwachts moest sluiten. De collectie ging grotendeels over ontwikkelingen in de psychiatrie en tussendoor werd aandacht geschonken aan de plaatselijke geschiedenis. Drijvende kracht achter de verzameling was Hennie van Scharenburg, van oorsprong zelf geen Noordwijkerhouter, maar wel iemand die per se wilde dat het lokale deel niet verloren zou gaan. Tot aan zijn overlijden in 2012 lagen veel spullen bij Van Scharenburg op zolder. Een ander deel kon in Puyckendam worden opgeslagen, in ruil waarvoor wekelijks een middag werd georganiseerd waarbij ouderen door fotoboeken konden bladeren.

De naam Noordwijkerhout van Toen werd geleidelijk bekender. We kregen eens een telefoontje dat er heel veel oude foto's van de St. Victorschool in een container lagen. Of we daar iets mee konden. Natuurlijk hebben we die foto's snel veilg gesteld en kunt u ze sindsdien in de boeken bij ons bekijken. Expositieruimte Zeestraat. Omdat de ruimte in Puyckendam voor de groeiende stichting te klein werd, is op zoek gegaan naar andere ruimte. Eind 2013 kregen wij de sleutel van een lokaal in ‘de Zeestroom’ waar wij met een grote groep vrijwilligers werkten aan de verzameling. Een jaar later al mochten wij nog twee lokalen inrichten als expositieruimten. Sindsdien zijn onze inloopdagen verruimd. Sinds april 2017 kunt u ons vinden in onze nieuwe expositieruimte op Zeestraat 3a. Wilt u ons bezoeken? Kijk dan op deze pagina voor onze openingstijden.

Archief. Wij verzamelen alles wat met Noordwijkerhout te maken heeft. Een deel hiervan wordt tentoongesteld in de expositieruimte. Een ander deel komt in de fotoalbums terecht waarin onze bezoekers kunnen bladeren. Op de Beeldbank kunt u ook veel van deze foto’s bekijken. Een groot deel van het archief bestaat uit foto’s die nog niet beschreven en gescand zijn, documenten, bladen, kranten, schilderijen, posters, noem maar op. Deze zijn (nog) niet inzichtelijk voor de bezoeker. Bent u ergens naar op zoek, dan kunt u een afspraak maken om dit in te zien. U kunt ons een berichtje sturen middels ons Contactformulier. Vrijwilligers. Een stichting als NoVaTo kan niet zonder vrijwilligers. Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden bij NoVaTo, loop dan eens op vrijdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur bij ons binnen op Zeestraat 3a. Nieuwsgierig wie er al vrijwilliger zijn bij NoVaTo? Kijk dan op deze pagina."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De toenmalige gemeente Noordwijkerhout heeft op 15 december 2016 de Centrumvisie 2016-2025 vastgesteld. In deze visie is een analyse van het kernwinkelgebied gemaakt. Deze analyse had o.a. als resultaat dat verbeteringen het kernwinkelgebied weer attractief en waardevol zouden (kunnen) maken voor inwoners, ondernemers en toeristen. Om dit doel te bereiken zijn in de centrumvisie projecten (middelen) benoemd, waarvan het autoluw zijn van de straten in het kernwinkelgebied, na de geldende laad- en lostijden, er een is. Voordat (eventueel) tot het daadwerkelijk (in welke vorm dan ook) autoluw maken van het centrum wordt gekozen, is van 18 juni tot en met 18 december 2018 een proef gehouden: op maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 18.00 uur is het gebied niet toegankelijk geweest voor autoverkeer. Ook ‘laden & lossen’ was in deze uren niet toegestaan. In de periode van de proef zijn verkeerstellingen (vóór en tijdens de proef) en een belevingsonderzoek (0- en 1-meting) gehouden om effecten en invloeden in kaart te brengen. Ook is een parkeeronderzoek uitgevoerd en zijn ondernemers bevraagd over hun ervaringen met en visie op de proef. Op 2 juli 2019 is tijdens een Ronde Tafel Gesprek de raad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Tevens zijn tijdens een inloopavond in 2019 de resultaten gepresenteerd en hebben belangstellenden reacties kunnen geven en vragen kunnen stellen.

De resultaten van de onderzoeken leiden tot de constatering dat er voldoende draagvlak is voor een autoluw kernwinkelgebied in het centrum van Noordwijkerhout op de zaterdagen van 12.00-18.00 uur. Met het besluit wordt de invoering van het autoluwe gebied per 1 februari 2020 geëffectueerd, conform het besluit van 15 december 2016. Wat gaan we daarvoor doen? (oplossingsrichtingen / maatregelen). Met het instellen van een autoluw gebied moeten de volgende zaken worden geregeld/uitgevoerd: verkeersbesluit nemen tot het instellen van een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer naar de Dorpsstraat op zaterdagen van 12.00-18.00 uur en tijdens de openingstijden van de weekmarkt, het openstellen van het Marktplein voor verkeer in twee richtingen, het instellen van een parkeerverbod op de kruising Koninginneweg - Havenstraat; permanent afsluiten van de doorgang Havenstraat – Landbouwplein; plaatsen van extra fietsenstallingen; aanpassen toegangen Dorpsstraat en Marktplein inclusief verwijzingen naar parkeerlocaties; inventariseren van de haalbaarheid van een parkeerverwijssysteem à la PRIS in Noordwijk. Met een dergelijk systeem worden naar een parkeerplaats zoekende automobilisten over een route naar de grote parkeerlocaties geleid (de Brink, parkeergarages Victoriberg en Coremolen en Landbouwplein); tevens krijgen ze informatie over het aantal nog vrij beschikbaar aantal parkeerplaatsen." (bron: gemeente Noordwijk) In november 2019 heeft de gemeenteraad dit raadsvoorstel goedgekeurd.

- Ruimtelijk Perspectief tot 2030 voor de gemeenten Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom (in 2008 door de gemeenteraden vastgesteld).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Noordwijkerhout heeft 12 rijksmonumenten.

- Noordwijkerhout heeft 45 gemeentelijke monumenten.

- Het rjiksmonumentale Hervormde (PKN) Witte Kerkje (Dorpsstraat 7) is rond 1300 gebouwd, oorspronkelijk in romaanse stijl. De parochiekerk was toegewijd aan de Heilige Apostelen Petrus en Paulus. In 1508 is een gotisch koor aangebouwd en is de toren met een verdieping verhoogd. Tijdens het Beleg van Leiden is het kerkje door de geuzen in brand gestoken om te voorkomen dat deze in Spaanse handen zou vallen. Tot 1620 was deze ruïne beeldbepalend voor het dorp. In dat jaar is alleen het door de brand vernielde schip hersteld. De ruïne is pas in de 19e eeuw opgeruimd. In 1987 is de kerk uitgebreid met travee en koor. Het orgel stamt uit 1841 en is gemaakt door Lohman.

- De RK Sint Victorkerk in Noordwijkerhout (Sint Victorlaan 13) is een vroege neogotische kerk met nieuwere toren. De kerk is in 1852 gebouwd naar een ontwerp van architect Th. Molkenboer. De toren dateert uit 1938 en is ontworpen door B. Stevens. Verbouwingen hebben plaats gevonden in 1926, in 1938 (toren) en in 1945. Het interieur is rond 1960 gerenoveerd. In 2005 is het interieur opnieuw gewijzigd. Leerlingen van het Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) hebben een nieuw altaar en een nieuwe preekstoel gemaakt. De Sint Victorkerk is een gemeentelijk monument.

- "De RK Sint Jozefkerk in Noordwijkerhout (Herenweg 13) is een belangrijke, interessante neokerk met toren. De kerk verving een eerder kerkgebouw. De Sint Jozefkerk staat op een beeldbepalende plek aan een plein en maakt deel uit van een complex katholieke gebouwen rond en nabij dit plein. Het gebouw is een zogeheten eenbeukige kruiskerk met een lagere uitbouw en aan de westzijde een lager ingangsportaal. De gedeeltelijk ingebouwde toren van drie verbindingsstukken is aan de zuidwestzijde geplaatst en heeft een piramidedak dat met koper is bedekt. Aan de noordzijde van de hoofdruimte is tussen 1916 en 1964 een doopkapel toegevoegd. De kerk is in 1916 als noodkerk (20 tot 30 jaar) gebouwd voor de toen opgerichte Sint Jozefparochie. De Haarlemse architect Robbers ontwierp ook de pastorie (Herenweg 15), het voormalige Zusterklooster (Herenweg 9-11) en waarschijnlijk ook het oudste gedeelte (1917) van de voormalige RK meisjesschool (thans RK basisschool De Prinsenhof, Langevelderweg 2–2a).

In 1964-1966 is de kerk (en de pastorie) naar ontwerp van architect Wiesman uit Utrecht verbouwd. Hierbij is het bestaande portaal door een groter ingangsportaal vervangen en is het interieur ingrijpend gewijzigd. De oorspronkelijke kruiswegstaties, preekstoel, altaren, banken en beelden werden verwijderd. De muren werden witgesausd en onder meer de vloer en het koor werden gewijzigd. Helaas is hiermee de oorspronkelijke decoratie (waaronder de keramische tegels) grotendeels verloren gegaan. De open kap werd gewijzigd door een betimmering aan te brengen laag in de kap, waardoor een soort gewelf is ontstaan.

In 2002 heeft het interieur opnieuw een renovatie ondergaan, waarbij een deel van de oorspronkelijke inrichting en decoratie kon worden teruggebracht of gerestaureerd. In de top van de westgevel van de hoofdruimte is een Latijns kruis gemetseld. Tijdens de renovatie zijn onder meer de op doek geschilderde kruiswegstaties, die bij de renovatie in 1964-1966 waren verwijderd, teruggeplaatst. Aan de westzijde van de hoofdruimte is boven de ingang een balkon geplaatst waarop een modern orgel is geplaatst. De glas-in-lood-vullingen van de rondboogramen in de kerk zijn in 1952 vernieuwd met verschillende kleuren kathedraalglas. Hierbij zijn door de gebr. Dullaart een aantal kleine gebrandschilderde (bijbelse) voorstellingen toegevoegd. In het noordtransept geven de voorstellingen scènes uit het leven van Maria weer. In het zuidtransept geven de voorstellingen scènes uit het leven van Jozef weer. In de kerk staan enkele heiligenbeelden uit diverse tijden.

Ook zijn twee hardstenen gedenkstenen ingemetseld. De eerste herinnert aan de eerstesteenlegging in 1916 door vicaris-generaal M.P.J. Möllmann. De tweede herinnert aan de renovatie in 1964. Bij de restauratie in 2002 kon alleen de oorspronkelijke achterwand van de uitbouw worden gerestaureerd. De restauratie is uitgevoerd door Rob Bremer en Wil Werkhoven. De kerk is een gemeentelijk monument en is van algemeen belang binnen de dorpsgeschiedenis en in het bijzonder als belangrijk onderdeel van het lokale katholieke leven. De kerk wordt ook als monument erkend door haar gaaf bewaarde hoofdvorm, de vele bijzondere details, de gebruikte materialen en de beeldbepalende en karakteristieke ligging aan de Herenweg." (bron: de toenmalige gemeente Noordwijkerhout) Het hoofdorgel is in 1929 gebouwd door de fa. Jos H. Vermeulen. Er is ook een elektronisch koororgel aanwezig. De boxen staan achter een schijnfront. Het betreft een Monarke (type Präludium) orgel.

- Sint Bavo was een rooms-katholieke psychiatrische instelling in Noordwijkerhout, in 1914 gesticht door de congregatie van de Broeders van Liefde. Het complex is ontworpen door de architecten Peter Bekkers en zijn zoon Jos Bekkers uit Haarlem. Het hoofdgebouw (Langevelderweg 27) en het op en naast het terrein gelegen rectorshuis, de dokterswoning en een dubbel woonhuis hebben de status van rijksmonument. Een deel van de paviljoens was in gebruik bij patiënten die hun hele leven verzorging nodig hebben; twee gebouwen waren ingericht als therapeutische gemeenschappen Jozef en Spiegelberg voor de behandeling van semi-ambulante cliënten. Een opnamekliniek verzorgde jarenlang de opvang van patiënten met een acute psychose uit vooral Rotterdam.

Sint Bavo is sinds 2005 niet meer in gebruik. De paviljoens rondom zijn afgebroken, de Engelse Tuin met de betonnen waterval en de cascade is ten prooi aan verval. Het hoofdgebouw met de kapel is weliswaar tot rijksmonument verheven, maar stond vanwege de leegstand jarenlang onder druk van (groepen) inbrekers. Zo is het lood van de glas-in-loodramen gestript en zijn alle pijpen van het orgel gestolen. Het complex is in 2018 gekocht door Ontwikkelcombinatie Novaform-Trebbe, die al eerder het terrein rondom het gebouw had aangekocht. In 2020 is op deze locatie gestart met de ontwikkeling en bouw van Landgoed in den Houte. Er worden circa 700 woningen gebouwd op het terrein van Sint Bavo. Tevens wordt het hoofdgebouw hersteld.

- Mariakapel.

- Hogeveensemolen.

- Gevelstenen in Noordwijkerhout.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. Noordwijkerhout bewijst dat een goed carnavalfeest niet alleen onder de grote rivieren te vinden is. Het dorp heeft een lange traditie op het gebied van carnaval. De carnavalsoptocht is elk jaar een hoogtepunt. Er zijn in de carnavalsperiode zeven dagen lang vele feesten die tot vroeg in de ochtend doorgaan.

Ontstaansgeschiedenis van De Kaninefaaten: "De Noordwijkerhoutse Rooms-katholieke middenstandsvereniging Sint Jozef zou begin 1961 haar feestelijke vergadering houden in de toneelzaal van de gebroeders Brama. Voorzitter van de ondernemersvereniging was Ben van der Hoorn, die een winkel in huishoudelijke artikelen had aan de Havendwarsstraat, wat nu het Marktplein heet. De altijd zo actieve voorzitter had het plan opgevat om, in navolging van de zuidelijke provincies, ook in Noordwijkerhout een carnavalsfeest te organiseren. Maar op zo’n feest moest men verkleed verschijnen en liefst zo onherkenbaar mogelijk. Wie zou daar nou wat voor voelen in het dorp? Weken van tevoren was Ben al op pad om mensen te vinden, die bereid zouden zijn om aan de verkleedpartij mee te doen. De vergadering van de ondernemersvereniging begon normaal, om acht uur. Om tien uur zou het zakelijke gedeelte afgelopen zijn en kon het feest beginnen. Ben leidde de ingewijden langs een donker pad buitenom, naar de kleedkamer van het toneel in de zaal. Toen iedereen zijn meegebrachte kostuum had aangetrokken, gaf Ben zijn instructies voor een spectaculair entree. De gekostumeerden gingen naast elkaar voor het voetlicht op het toneel staan. In hun midden een manshoog vel papier, waar Ben op een afgesproken teken doorheen stapte om zich als eerste Noordwijkerhoutse carnavalsprins te presenteren. Het was een daverend succes." Hoe het verder ging, kun je hier lezen.

"Geschiedenis van de Keiebijters. Lang geleden, ergens in de vorige eeuw zo eind jaren '50, woonden veel Brabantse en Limburgse leerling-verpleegkundigen intern bij het toenmalige psychiatrisch ziekenhuis St. Bavo in Noordwijkerhout. Voor hun ontspanning waren zij aangewezen op de activiteiten van de Mariacongregatie. Deze organiseerde onder andere drie maal per jaar een dansavond, waarbij ook dames aanwezig mochten zijn. Aangezien de leerlingen het carnaval niet thuis konden vieren, werd door de Mariacongregatie een van de dansavonden in carnavalsstijl gehouden. In 1958 werd door de leerlingen de eerste Prins Carnaval gekozen. In de 7 jaar daarna kregen de carnavalsvieringen van de “Bavianen” geleidelijk meer vorm. In 1965 werd de naam van de “Bavianen” door de raad van 11 veranderd en zo ontstond: 'De Keiebijters van St. Bavo', genoemd naar de Helmondse carnavalsvereniging De Keiebijters. De vereniging was gehuisvest op het terrein van de Rivierduinen. Van oudsher organiseerden zij feesten voor de cliënten en personeel van de toenmalige St. Bavo, echter na de reorganisatie werden de feesten georganiseerd voor de stichtingen Rivierduinen, het Raamwerk en 's Heerenloo. Sindsdien gaat de vereniging verder als De Keiebijters."

Carnavalsvereniging CV de Tulpkabouters heeft helaas geen website, dus kunnen wij ook niets over deze vereniging vertellen (mede omdat ze op hun Facebookpagina ook niets over zichzelf vertellen).

- Jaarlijks rijdt het Bloemencorso Bollenstreek op de 1e zaterdag na 19 april een 40 km lange tocht van Noordwijk naar Haarlem, via Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek en Heemstede. De optocht eindigt in Haarlem, waar de praalwagens nog een dag te bezichtigen zijn. Op vrijdagavond voorafgaand aan corsozaterdag rijdt het corso verlicht door Noordwijkerhout. De optocht bestaat uit ongeveer twintig praalwagens en meer dan dertig met bloemen versierde automobielen. De stoet wordt begeleid door muziekkorpsen.

- "Oranjevereniging Noordwijkerhout is het hele jaar door actief. Eind januari met de Midwinter Oranjedrive ter viering van de verjaardag van prinses Beatrix, rond 27 april met de viering van Koningsdag, op 4 mei met de Dodenherdenking, op 5 mei Bevrijdingsdag en in de 1e volle week in september met de Oranjefeesten."

Een van de tradities tijdens de Oranjefeesten is het tonknuppelen, dat ze als volgt beschrijven: "Tonknuppelen wordt al meer dan een eeuw gespeeld in Noordwijkerhout. De eerste foto dateert al uit 1896. De eenvoud is tevens de kracht van het spel. Wie de laatste knuppel gooit en de bal of (gebreide) kat uit de ton doet vallen, wint. Het spel wordt elke woensdagochtend gespeeld tijdens onze Oranjefeesten in de eerste volle week van september, vroeger ter ere van onze voormalige prinses en koningin Wilhelmina. De laatste jaren verzamelen er zich een kleine 700 heren en dames tussen de 18 en 86+ jaar, en in de middag tot soms wel 90 kinderen tussen de 6 en 12 jaar om knuppels te gooien naar de tonnen. Strijdend om het balletje of het gebreide katje voor de eeuwige roem en de verbroederende gezelligheid. Ook als het regent haakt er bijna niemand af en gaat het spel gewoon door.

Het spel: Er hangt een ton aan een touw onder een stelling. waarin een balletje zit. Vroeger was dit een levende kat bij de heren en een gebreide kat bij de dames. Daarom werd het vroeger ook wel Katknuppelen genoemd. De houten tonnen of vaten kopen we in, die wij nog extra prepareren en voorzien van een balletje. De tonnen voor de dames en Kinderen spijkeren we zelf in elkaar met houten rondjes, 60cm lange latjes en touw om op te hangen. Deze tonnen worden voorzien van een gebreid katje. Wat voor velen een trofee op zich is! Per baan gooien de deelnemers een voor een hun houten knuppel of oude bowlingpin naar de ton. Dit gaat net zo lang door totdat iemand de knuppel of pin gooit waarop de bal of gebreide kat uit de ton valt. Die heeft dan de eerste prijs van die ton. De personen die ervoor of erna gooien krijgen een ‘mispoes’. Dat is een heerlijke rookworst die gelijk wordt aangesneden en opgegeten. Er zijn momenteel in totaal 9 heren-, 3 dames- en 3 kinderbanen en per baan hangen er 4 tonnen. Met een grote dosis gezelligheid staan er hele generaties familie en vrienden samen te kijken naar het tonknuppelen. Onder genot van een hapje en een drankje, en met toenemende spanning als balletje of katje er bijna uitkomt. Onder die druk falen velen door mis te gooien! Daardoor is de ontlading vaak heel groot als je net degene bent die als laatste raak gooit." Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft het Tonknuppelen in 2020 aangemeld voor het Netwerk Immaterieel Erfgoed.

- Willem Geerlings Shantyfestival (3e zaterdag van augustus, van 13.00-17.00 uur), met minimaal 8 koren uit heel het land. Georganiseerd door Shantykoor 't Bollenhart.

- Kermis in de eerste volle week van september.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Recreatiegebied Oosterduinse Meer (in de volksmond het Comomeer genoemd), gelegen NO van de dorpskern, is in 2017 in beheer overgedragen van de Provincie aan de toenmalige gemeente Noordwijkerhout. Het gaat om 14 hectare grond aan de westoever, bestaande uit zwemstrand, grasweide en bos, wandel- en fietspaden en parkeerplaats. Recreatiegebied Oosterduinse Meer is een voormalige zandwinplas. De provincie Zuid-Holland heeft 10 hectare aan de noordoever van het meer in eigendom en beheer. Gemeente en provincie hebben eerder afgesproken dat deze provinciale gronden ook overgaan naar de gemeente. Op die manier kan de gemeente Noordwijk aan de slag met de herontwikkeling van het gebied rond het meer voor natuur, sport en recreatie.

De gemeente vindt zandwinning niet bij de beoogde herontwikkeling van het gebied rond het Oosterduinse Meer passen en heeft de provincie Zuid-Holland hierover om een formeel standpunt gevraagd. Gedeputeerde Staten laten weten dat er geen afspraken met de lokale zandwinner zijn gemaakt over eventuele toekomstige zandwinning in het Oosterduinse Meer. Het Oosterduinse Meer en de directe omgeving daarvan is bovendien zodanig beschermd via ruimtelijk beleid en regelgeving, dat vergunningverlening voor zandwinning hier momenteel zeer onwaarschijnlijk is." (bron: Provincie Zuid-Holland, 12-10-2020) In juni 2021 heeft de provincie Zuid-Holland haar eigendommen in recreatiegebied Oosterduinse Meer overgedragen aan de gemeente Noordwijk. Het gaat om 10 hectare aan de westoever van het meer, met bos, zwemstrand, ligweide en wandel- en fietspaden. De gemeente Noordwijk wil met de aankoop het gebied rond het meer ontwikkelen voor natuur, sport en/of recreatieve doeleinden. Voor het beheer en onderhoud van het gebied heeft de gemeente een afkoopsom gekregen van de provincie.

- Het Zuid-Hollands Landschap heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst de allure van weleer terug te brengen. In 2017 is e.e.a. gereed gekomen. De koepelberg en spiegelvijver zijn weer zichtbaar gemaakt in het landschap en de zichtas op landhuis Dyckenburgh is hersteld.

- In de zomer van 2018 kwamen ruim 40 bestuurders, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, agrariërs en ambtenaren bij elkaar voor de bollenpolder van de toekomst. De inzet was een zogeheten Regio Deal om de Hogeveensepolder in Noordwijkerhout te ontwikkelen voor de toekomst. Inmiddels zitten de initiatiefnemers van de aanvraag voor een Regio Deal, de Economic Board Duin- en Bollenstreek, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond met elkaar aan tafel om samen te werken aan de Bollenpolder van de Toekomst. Een brede coalitie van publieke en private partijen investeert de komende jaren in ieder geval 22,5 miljoen euro in het toekomstbestendig maken van het bollenlandschap. Zij maken onder meer werk van herverkavelen, onderzoek naar vermeerdering en bloei, voldoende en kwalitatief goed water, een rijke biodiversiteit en meer recreatieve routes.

De (Duin- en) Bollenstreek staat voor de opgave om het bollenlandschap toekomstbestendig te maken. Concurrerende claims leggen beslag op het schaarse land. Bollentelers willen het land gebruiken voor hun teelt, bewoners en toeristen willen het land gebruiken om te recreëren, en ook natuur en milieu hebben een belang bij de streek en inrichting daarvan. De opgave om het bollenlandschap toekomstbestendig te maken is dus complex. Regionale partijen op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling, economie, cultuurhistorie, natuur en landschap gaan de opgave de komende jaren daarom gebiedsgericht en integraal aanpakken. Zo kunnen zij claims op het land in samenhang bespreken en afwegen om te komen tot de goede verbetermaatregelen. Deze aanpak start in een voorbeeldpolder voor 'bollenteelt in een landschap van de toekomst'. In overleg is hiervoor de Hogeveensepolder in Noordwijkerhout aangewezen, waarin ruim 10% van het regionale bollenareaal ligt.

Doel is een polder te realiseren met: 300 hectare geherstructureerd bollenlandschap: een toegenomen gemiddelde kaveloppervlakte van bollenbedrijven; een rijke biodiversiteit: meer legsels van bollenvogels die uitkomen en toegenomen oppervlakte natuurvriendelijke oevers en bloem- en kruidenrijke akkerranden; een goede milieukwaliteit: daling van fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in bodem en water; een duurzame energievoorziening: minimaal 50% van het dakoppervlakte is in 2022 bedekt met zonnepanelen; goede toegankelijkheid over land en water. Inzichten en ervaringen uit deze polder kunnen ook in andere gebieden binnen en buiten de (Duin- en) Bollenstreek worden ingezet en als voorbeeld dienen. (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, 4-12-2018)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Noordwijkerhout, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Diaserie avond aan zee bij Noordwijkerhout door Loes Westgeest.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordwijkerhout (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Media / nieuws: - "Bo is de publieke, lokale omroep voor de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. Kortom: de omroep van de Bollenstreek! Wij brengen nieuws, sport, agenda en entertainment. Dat doen we voor 95% met vrijwilligers en met twee betaalde krachten. Geschiedenis omroep. Het is halverwege de jaren ‘80 als een aantal radiozendamateurs onder de naam Noordwijk Lokaal de directe omgeving voorziet van lokaal nieuws en muziek. In 1991 verkrijgt de zender de officiële omroepstatus en verandert de naam in Noordwijk Radio. Als in 2003 het uitzendgebied wordt uitgebreid met Noordwijkerhout en De Zilk is RTV Nens een feit. De ontwikkelingen op het gebied van media volgen elkaar in rap tempo op en de omroep breidt haar diensten uit met de kabelkrant, teletekst, internet en televisie-uitzendingen. Ook de opkomst van social media wordt op de voet gevolgd. In 2013 verkrijgt de omroep ook de uitzendrechten voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. RTV Nens wordt hiermee de lokale publieke omroep voor de gehele streek en verandert haar naam in Bollenstreek Omroep (Bo)."

- Muziek: - "Sinds onze oprichting in 1921 verzorgen wij, Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc, de muziek bij diverse optochten, bijzondere evenementen en huldigingen in Noordwijkerhout, waaronder Palmpasen, Bloemencorso, Koningsdagaubade, Dodenherdenking, intocht Sinterklaas etc. Ook luisteren wij diverse - sociaal maatschappelijke - aangelegenheden op zoals concerten (Top2000 café, De Vrienden van de Sjaan Live!, Festval 1 en de muzikale kerstvoorstelling OverHOOP) met de lokale zangers en zangeressen, koren en collega muziekverenigingen. Hierdoor is "De Sjaan" diep verankerd in de Noordwijkershoutse samenleving. Maar wij treden ook op buiten de dorps- en landsgrenzen. In 2021 hebben wij ons 100-jarig jubileum gevierd! Lees hier over onze geschiedenis. En check hier onze Evenementenkalender.

In totaal heeft de vereniging zo’n 170 leden. De vereniging kenmerkt zich door zelfwerkzaamheid, veel inzet van vrijwilligers, sociale verbondenheid, gezelligheid, een losse structuur en vele niet-muzikale activiteiten waaronder kaart- en feestavonden en jeugdactiviteiten. De vereniging bestaat uit diverse geledingen: Charles Dickens orkest; Coverorkest Jeanne; Harmonie; Majorettes; Marchingband; Opleidingen; Slagwerkgroep; Vrijetijdsorkest. Er wordt gemusiceerd in het eigen verenigingsgebouw “De Parade”. Ben je betoeterd of ben je van slag? Iedereen is welkom bij "De Sjaan"! Wellicht ben je door het bezoek aan onze website enthousiast geworden om (opnieuw) muziek te gaan maken? Loop gerust een keer binnen bij een van onze repetities! Kijk hier voor onze repetitietijden. Of schrijf je vandaag nog in als lid!"

- "Harpe Davids is een bijzonder gezellige muziekvereniging uit Noordwijkerhout. Op dit moment telt de muziekvereniging ongeveer 60 leden die actief zijn binnen de harmonie, het leerlingenorkest of de opleiding Algemene muzikale vorming (AMV). Harpe Davids is in 1915 opgericht als een fanfare. In 1988 is de fanfare omgebouwd tot harmonie. Een harmonie bestaat uit koperblazers, saxofoons, houtblazers en slagwerkers. De harmonie van de Harpe Davids heeft een mooie bezetting bestaande uit trompetten, hoorns, trombones, tuba’s, euphoniums, bassen, saxofoons, klarinetten, dwarsfluiten, piccolo, hobo en fagot. De slagwerkgroep van de Harpe Davids bespeelt naast het drumstel, de pauken en de grote trom allerlei kleine slagwerkinstrumenten. De Harpe Davids wil haar donateurs en belangstellenden ook laten genieten van hun muziek. Daarom staat er jaarlijks een aantal concerten en optredens op de agenda. De Harpe Davids houdt vast aan de traditie dat de concerten gratis toegankelijk zijn.

Het repertoire van de Harpe Davids omvat verschillende genres. Van (licht) klassiek of religieus tot pop, jazz en rock & roll. Door deze verschillende muziekstijlen bereikt de Harpe Davids een breed publiek. De Harpe Davids zoekt ook regelmatig samenwerking met andere orkesten, koren, bands of solisten. Het koperensemble van de Harpe Davids bestaat uit een groep enthousiaste leden die het leuk vinden om met elkaar vooral religieuze muziek te spelen. Zij begeleiden met enige regelmaat kerkdiensten in de Witte Kerk zoals o.a. de Paasviering, Kerstdiensten, Zomeravondzangdienst en het defilé tijdens de Dodenherdenking. Op uitnodiging spelen zij ook in kerken in de regio. Binnen het koperensemble zijn ook koperblazers vanuit andere verenigingen actief. Op deze manier is een mooie samenwerking tussen de verschillende muziekverenigingen onderling ontstaan. Mocht je belangstelling hebben voor het maken van muziek, kom dan eens luisteren. Op woensdagavond om 19.30 uur ben je van harte welkom op onze repetitie in De Witte Kerk in Noordwijkerhout. Wij hebben nog enkele instrumenten beschikbaar voor geïnteresseerden. Je kunt via dit formulier contact opnemen met het secretariaat."

- "In 2001 stak een aantal Noordwijkerhouters – voor insiders Kokkerhouters – de koppen bij elkaar: “We gaan een Shantykoor oprichten.” Binnen no-time waren een dirigent, muzikanten en een veertigtal zangers gevonden. Noordwijkerhout is vaak aangeduid als “het Hart van de Bollenstreek” omdat het grootste oppervlak aan bloembollen binnen onze grenzen valt. En natuurlijk hebben veel leden sterke banden met de bloembollencultuur. Bij de oprichting kreeg het koor de naam Shantykoor 't Bollenhart. Het koor is inmiddels diep verankerd in de vanouds gezellige gemeenschap van ons dorp. Optredens vinden meestal in de regio plaats maar ook ver daarbuiten. Met gemiddeld ca. 20 optredens per jaar is de agenda meestal goed gevuld. We treden op voor allerlei gezelschappen variërend van scholen tot verzorgingshuizen, op verjaardagen en bruiloften, bij het bloemencorso en festivals. Heel bijzonder zijn de vele optredens in de kerstperiode met als hoogtepunt het optreden op Tweede Kerstdag in een overvolle St. Jozefkerk in Noordwijkerhout.

Onder leiding van dirigent Jan de Klerk wordt iedere woensdagavond intensief geoefend. Met ruim 50 zangers is ons repertoire meestal 2-stemmig te horen, maar een aantal nummers zijn zelfs 3-stemmig. We beschikken over 4 muzikanten; drie man met een accordeon en één man op het keyboard. Voorts is er aanvullende begeleiding met bongo’s, het wasbord en tamboerijn en er zijn nummers bij, waarbij ook nog mondharmonica’s klinken. Ons repertoire is natuurlijk in eerste instantie gericht op shanty songs en zeemansliedjes maar ook bekende oud Hollandse liedjes worden gekoesterd. Daarnaast telt het repertoire nog een flink aantal mooie of melancholieke nummers zodat het totaal repertoire meer dan 100 nummers kent. Voeg daarbij nog een kerstrepertoire van ruim 40 liederen en het is duidelijk waarom een wekelijkse repetitie noodzakelijk is. Dit overigens tot genoegen van alle koorleden."

- Volkslied Noordwijkerhout. Vergeet niet de gezongen versie aan te klikken, zodat je desgewenst uit volle borst kunt meezingen. Columnist Binder van huis-aan-huiskrant de Noordwijker stelt in zijn column d.d. 22-8-2017 dat de tekst van het Noordwijkerhouts Volkslied "vol onzin' staat: 'Hoe schoon zijn de duinen, hoe schoon is ons strand', enz. Nu hoef je voor topografie geen voldoende te halen om te weten dat hier klinkklare leugens worden verkondigd. Zij hebben geen duinen, zij hebben geen strand." Wij, de redactie van Plaatsengids.nl, zouden hier toch wel enkele nuances bij willen maken. Bij het ontstaan van de huidige gemeenten, rond 1800, heeft men er om een of andere reden voor gekozen om het grondgebied van de gemeente Noordwijk niet alleen naar het W naar zee te laten lopen, wat op de kaart kijkend het meest logisch zou zijn, maar ook helemaal met een lange strook naar het N, oftewel de lange duin- en strandstrook helemaal W langs Noordwijkerhout, tot aan W van het dorp De Zilk aan toe, tot aan de grens met de provincie Noord-Holland (gemeente Zandvoort). Formeel vallen de duinen en het strand van W van De Zilk tot en met W van het dorp Noordwijk dus allemaal onder dat dorp.

In de praktijk lijkt het ons echter logisch dat, als je op een kaart van deze omgeving kijkt, men het bekende strandgebied Langevelderslag, waar je komt vanaf de kilometerslange Langevelderweg (met aansluitend de Langevelderlaan), die nota bene in de dorpskern van Noordwijkerhout begint, ook als behorend tot dat dorp beschouwt. Veel Noordwijkerhouters doen dat dan ook. En dat geldt natuurlijk voor de hele paar km lange duin- en strandzone W van dat dorp. Dus tja, er valt voor beide wat te zeggen... En in tegenstelling tot wat columnist Binder stelt, moet je dus wel degelijk kennis van de lokale topografie d.w.z. de voor 2019 gemeente- en sindsdien formele dorpsgrenzen hebben, om te kunnen weten welke gebieden onder welke dorpen vallen. Vrijwel niemand (uitgezonderd topografieliefhebbers zoals de redactie van Plaatsengids.nl) heeft immers gedetailleerde plattegronden met de dorpsgrenzen, dus lijkt het ons logisch dat mensen die een blik op de plattegrond van deze omgeving werpen, denken dat de duinen en het strand W van Noordwijkerhout redelijkerwijs ook tot dat dorp behoren...

- Zorg en welzijn: - "Zorgboerderij De Hafakker van Het Raamwerk ligt op het Hafakkerterrein in Noordwijkerhout. Het is een boerderij met dieren, landbouw, een winkel en verschillende activiteitengroepen. Op werkdagen werken er zo'n 30 clienten van Het Raamwerk. Dit zijn mensen die ondersteuning nodig hebben bij het verstandelijke, lichamelijke en/of psychische functioneren, in de leeftijd van 20 tot 71 jaar. Zij werken hier samen met verschillende vaste krachten en vrijwilligers.

Zinvolle dagbesteding. Op de zorgboerderij zijn in de loop der jaren verschillende activiteiten ontwikkeld. De vraag van de cliënt staat centraal. Zo hebben we een klussendienst, een diergroep, een houtwerkplaats. Daarnaast hebben we een grote tuin waar we onze biologische groenten en fruit verbouwen. In onze winkel verkopen we onze zelfgekweekte producten, de eitjes van de kip en we hebben ook een terras waar wij een kopje koffie verzorgen. Naast veel buitenwerkzaamheden, hebben we ook een afdeling waar we creatief bezig zijn, spullen maken en waar we koken en bakken. Op onze boerderij hebben we paarden, kippen, konijnen, varkens, duiven, geiten, vogels, poezen, cavia's etc. die we dagelijks verzorgen. Iedereen is van harte welkom op onze boerderij. Openingstijden boerderij, winkel en terras: maandag t/m vrijdag van 9.30-15.30 uur."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Noordwijkerhout.

Reacties

(2)

U noemt alleen het Witte Kerkje. Zo lijkt het alsof Noordwijkerhout een overwegend protestantse plaats is. Dit is niet het geval. Er wordt zelfs 7 dagen carnaval gevierd! Carnaval is toch typisch een katholieke traditie. De meeste kerken en scholen zijn van een katholieke signatuur.

U hebt volkomen gelijk. Dat komt omdat deze pagina nog maar een 'beginnetje' was. Ik ben namelijk eerst begonnen met het uitwerken van de kleinere dorpen en buurtschappen, omdat die qua informatie voor een breed publiek minder goed ontsloten waren, waardoor ik die als eerste wilde uitwerken. Komend jaar ga ik in fasen alle grotere plaatsen (>10.000 inwoners) goed uitwerken. Eind volgend jaar moeten alle pagina's inhoudelijk gereed zijn. Noordwijkerhout is nog niet klaar, maar ik heb de pagina wel alvast verder uitgewerkt door het toevoegen van o.a. de RK kerken, het St. Bavo complex en de carnavalsverenigingen, waardoor de RK component nu in ieder geval goed is vertegenwoordigd. Verder heb ik nog een aantal andere onderwerpen toegevoegd waardoor de pagina ook in bredere zin evenwichtiger is geworden. Uiteindelijk zal de plaatsbeschrijving qua inhoud nog wel een keer verdubbelen (gezien mijn ervaringen met andere plaatsen van vergelijkbare grootte). Maar dat wordt dus later medio dit of volgend jaar.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen