Nieuwehorne

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

nijehorne_tegenwoordig_nieuwehorne_gr_640x480.jpg

Veel Friese plaatsnamen zijn in de loop van de 20e eeuw verfriest. Bij Nieuwehorne is het net andersom gegaan: sinds 1870 heette het Nijehorne (overigens is dat half Fries en half Nederlands), in 1943 is het Nieuwehorne geworden.

Veel Friese plaatsnamen zijn in de loop van de 20e eeuw verfriest. Bij Nieuwehorne is het net andersom gegaan: sinds 1870 heette het Nijehorne (overigens is dat half Fries en half Nederlands), in 1943 is het Nieuwehorne geworden.

nieuwehorne_oude-_en_nieuwehorne.jpg

Oudehorne en Nieuwehorne worden in de praktijk als tweelingdorp 'Oude- en Nieuwehorne' beschouwd, maar formeel zijn het nog altijd aparte dorpen, met bijv. een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisadministratie.

Oudehorne en Nieuwehorne worden in de praktijk als tweelingdorp 'Oude- en Nieuwehorne' beschouwd, maar formeel zijn het nog altijd aparte dorpen, met bijv. een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisadministratie.

nieuwehorne_flaeijelfeest_optocht_2015_kopie.jpg

Het jaarlijkse Flaeijelfeest in Oude- en Nieuwehorne is altijd een groot succes. Met de inzet van 450 vrijwilligers weet men er altijd weer een geweldige dag van te maken, met de hele dag veel te zien en te doen en een optocht met nostalgische voertuigen.

Het jaarlijkse Flaeijelfeest in Oude- en Nieuwehorne is altijd een groot succes. Met de inzet van 450 vrijwilligers weet men er altijd weer een geweldige dag van te maken, met de hele dag veel te zien en te doen en een optocht met nostalgische voertuigen.

Nieuwehorne

Terug naar boven

Status

- Nieuwehorne is een dorp in de gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

- Nieuwehorne werkt veel samen met en deelt veel voorzieningen met het kleinere zusterdorp Oudehorne. Ze worden in de dagelijkse praktijk dan ook als tweelingdorp beschouwd, maar formeel zijn het nog aparte dorpen met bijv. een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG, en eigen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Nijhoarne.

Oudere vermeldingen
1315 Hoerne cum duabus capellis (= 'met twee kapellen' = Oude- en Nieuwehorne), 1408 Nye Hoerne, 2e helft 16e eeuw Nie Horn, 1840 Nieuwe-Horne, 1870 Nijehorne, 1943 Nieuwehorne. Opvallend dat van 1870 t/m 1942 een wat curieuze half Nederlandse half Friese spelling in gebruik is geweest (Fries is immers Nijhoarne).

Naamsverklaring
Betekent 'nieuwe hoek', in vergelijking met Oudehorne.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuwehorne ligt O van Heerenveen, rond de Schoterlandseweg (N380 Heerenveen - Donkerbroek).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Nieuwehorne 49 huizen met 293 inwoners, met destijds daarnaast nog de onder dit dorp vallende buurtschap Bontebok (wat later een zelfstandig dorp is geworden) met 8 huizen en 46 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Nieuwehorne.

- De Stifting Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne is in 2004 gestart met het materiaal van wijlen de heer Foppe W. de Boer uit Nieuwehorne. Het betreft een grote collectie foto's, ansichtkaarten en krantenartikelen. Ook diverse curiositeiten en meer dan 100 boeken/boekwerkjes over de geschiedenis van de regio behoren tot de collectie. Het doel van het dorpsarchief is om van het tweelingdorp oude ansichtkaarten, foto's, aktes en notulen van verenigingen, boeken, films/DVD's e.d. te bewaren. Het dorpsarchief wil deze zaken conserveren en met regelmaat laten zien aan belangstellenden. En er worden publicaties over verzorgd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 is er een nieuwe Dorpsvisie Oude- en Nieuwehorne verschenen, als opvolger van de vorige Dorpsvisie uit 2007.

- In 2013 is voor Oude- en Nieuwehorne het nieuwe breedtesportcomplex Hornesport gerealiseerd. met onder meer een sporthal, tennisclubhuis, tennisvelden, (kunst)grasvelden en grastrimbaan. Op allerlei manieren heeft bouwer Pellikaan duurzame technieken ingezet en materialen hergebruikt. Het energieverbruik zo laag mogelijk houden is een belangrijke succesfactor bij de exploitatie. Blikvanger vormt het groene, golfvormige dak van de sporthal, dat gedeeltelijk een energiedak is waarmee de hal wordt verwarmd. Twee windturbines zorgen voor elektriciteit. Opvallend is dat materialen en gras van de bestaande voetbalvelden zijn hergebruikt. Dit spaarde aanschaf- en transportkosten, en de nieuwe grasmat was zo veel sneller klaar voor gebruik. Bewegingssensoren zorgen dat de verlichting en het ventilatiesysteem in de sporthal geen energie verspillen wanneer de ruimte niet in gebruik is.

- Anno 2016 is op het voormalige sportcomplex van het dorp woonplan De Fjilden in ontwikkeling. De Fjilden is een bijzonder woonplan. Er is gekozen voor een dorpsarchitectuur geïnspireerd op het dorpsbeeld van het dorp en buurdorp Oudehorne. Die architectuur geeft veel mogelijkheden, van klassiek tot modern, zolang woningen maar geïnspireerd zijn op de basiskenmerken van de wâldhúskes (woudhuisjes).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuwehorne heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde een woonboerderij op Schoterlandseweg 17, woonhuizen op nr. 62 en 90 en een artsenwoning/kantoor op nr. 92.

- Het dorp heeft 2 rijksmonumenten, zijnde een boerderij op Schoterlandseweg 3 en de Hervormde (PKN) kerk (Schoterlandseweg 38). Oude- en Nieuwehorne zijn vóór de Reformatie ieder een zelfstandige parochie met één gezamelijke pastoor. Daarna worden het Hervormde kerken met ieder een eigen predikant. De beide kerken zijn omstreeks 1775 door gebrekkig onderhoud in zeer slechte staat. De kerkvoogden besluiten de beide kerken af te breken en alleen in Nieuwehorne een nieuwe Hervormde kerk te herbouwen. Die kerk komt er in 1778. De kerk in Oudehorne wordt in 1788 afgebroken. In 2010 is men met de buren in Oudehorne gefuseerd tot de Protestantse Gemeente De Regenboog.

- In 2015 is in het dorp natuurbegraafplaats Fryslân in gebruik genomen, de eerste natuurbegraafplaats in de provincie.

- Gevelstenen in Nieuwehorne.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Flaeijelfeest (laatste zaterdag van september). Van heinde en ver komen 30.000 toeschouwers om de boerenoptocht, 4 km rijdend antiek getrokken door paarden, geheel gratis te bekijken. Na de optocht gaat het feest verder met een compleet openluchtmuseum op landgoed De Horne, waar voor jong en oud veel te zien en te doen is. Iedere avond maken topartiesten in de feesttent het feest compleet. De organisatie van het Flaeijelfeest, die bestaat uit ruim 450 vrijwilligers, heeft ten doel om het vroegere leven op het platteland in de vorm van een ééndags openluchtmuseum (rijdend en in bedrijf) tentoon te stellen. De activiteiten zijn gericht op een divers publiek in alle leeftijden. - Videoreportage Flaeijelfeest optocht 2013.

- St. Thomas Trailrun (op een zondag eind december). Een trailrun is een offroad hardloop evenement waarbij niet direct het wedstrijdelement, maar het beleven van de omgeving en de route centraal staan. De prachtige omgeving van Heerenveen, Nieuwe- en Oudehorne, Mildam, Katlijk en Oranjewoud met de bossen, akkers, heidevelden en weilanden leent zich uitstekend voor een dergelijk evenement. In het relatief platte Friese landschap zullen de hoogtemeters nagenoeg ontbreken, maar dit zal in zwaarte ruimschoots gecompenseerd worden door de ondergrond in de bossen, door de modderige akkers en door de weilanden met het lange gras (of misschien sneeuw) en zal de lopers leiden door de schitterende natuur van it Ketliker Schar, Oranjewoud, de Kiekenberg en de diverse boomwallen die deze bossen met elkaar verbinden. Je kunt kiezen uit de afstanden 8, 17, 32 en 50 km.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nieuwehorne en buurdorp Oudehorne.

- Straatnamen: - Straatnamen in Nieuwehorne met verklaring.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne.

- Dorpshuis: - Het multifuntionele doarpshûs De Kiekenhof bestaat sinds 1986 en is gevestigd in een voormalig schoolgebouw. Het dorpshuis beschikt over een 5-tal lokaliteiten voor vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten. De Kiekenhof beschikt voorts over een goed geoutilleerde keuken alsmede een caféruimte met bar. Het dorpshuis biedt onderdak aan Peuterspeelzaal De Lytse Bearkes, Zorgbureau Aardema, een fysiotherapeut en Biljartvereniging B.V.K., ieder met eigen lokaliteiten. Stichting Thuiszorg en het Huisartsenlaboratorium houden wekelijks zitting in het dorpshuis. De Kiekenhof kent een aantal vaste gebruikers: Dorpsarchief Oude- en Nieuwehorne, Computer Leercentrum De Compagnons, de Bejaardensoos, toneel- muziek en zangverenigingen en volksdansgroepen, alsmede koersbal-, jeu de boules-, sjoel- en kaartclubs.

- Onderwijs en kinderopvang: - Sevenaerschool. - Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes biedt flexibele dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en voor- en naschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderopvang is gehuisvest in het schuurgedeelte van een verbouwde boerderij. Bij de boerderij ligt 2 hectare land, een dierenweide, groentetuin en een kippen/konijnenverblijf.

- Veiligheid: - De Brandweer Nieuwehorne dreigde/dreigt? te worden opgeheven, omdat wegens regionalisering per provincie een aantal brandweerposten zou moeten sluiten. Onder de link vind je een brief van Plaatselijk Belang d.d. 3-8-2011 aan de gemeente, met argumenten waarom de brandweerpost gehandhaafd zou moeten blijven. Wellicht heeft dat geholpen, want kennelijk zijn ze tot heden (medio 2016) nog altijd in functie.

- Zorg: - Thomashuis Nieuwehorne is gevestigd in de prachtige Tjongervalei bij Heerenveen. Er worden 8 bewoners gehuisvest. Sinds 2011 wordt dit Thomashuis gerund door het ondernemersechtpaar Walter en Cobie Kuhn, die dit met enorm veel liefde en zorg doen. Zij worden hierbij geholpen door een team van 5 medewerkers, een stagiaire en een vrijwilliger. Belangstellenden zijn altijd welkom voor een bakje koffie, de deur staat altijd open.. - Dagbesteding Het Sleutelbos.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nieuwehorne alg. en - idem kerk.

Reactie toevoegen