Nieuwehorne

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

nijehorne_tegenwoordig_nieuwehorne_gr_640x480.jpg

Veel Friese plaatsnamen zijn in de loop van de 20e eeuw verfriest. Bij Nieuwehorne is het net andersom gegaan: sinds 1870 heette het Nijehorne (overigens is dat half Fries en half Nederlands), in 1943 is het Nieuwehorne geworden.

Veel Friese plaatsnamen zijn in de loop van de 20e eeuw verfriest. Bij Nieuwehorne is het net andersom gegaan: sinds 1870 heette het Nijehorne (overigens is dat half Fries en half Nederlands), in 1943 is het Nieuwehorne geworden.

nieuwehorne_oude-_en_nieuwehorne.jpg

Oudehorne en Nieuwehorne worden in de praktijk als tweelingdorp 'Oude- en Nieuwehorne' beschouwd, maar formeel zijn het nog altijd aparte dorpen, met bijv. een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisadministratie.

Oudehorne en Nieuwehorne worden in de praktijk als tweelingdorp 'Oude- en Nieuwehorne' beschouwd, maar formeel zijn het nog altijd aparte dorpen, met bijv. een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisadministratie.

nieuwehorne_flaeijelfeest_optocht_2015_kopie.jpg

Het jaarlijkse Flaeijelfeest in Oude- en Nieuwehorne is altijd een groot succes. Met de inzet van 450 vrijwilligers weet men er altijd weer een geweldige dag van te maken, met de hele dag veel te zien en te doen en een optocht met nostalgische voertuigen.

Het jaarlijkse Flaeijelfeest in Oude- en Nieuwehorne is altijd een groot succes. Met de inzet van 450 vrijwilligers weet men er altijd weer een geweldige dag van te maken, met de hele dag veel te zien en te doen en een optocht met nostalgische voertuigen.

Nieuwehorne

Terug naar boven

Status

- Nieuwehorne is een dorp in de gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

- Nieuwehorne werkt veel samen met en deelt veel voorzieningen met het kleinere zusterdorp Oudehorne. Ze worden in de dagelijkse praktijk dan ook als tweelingdorp beschouwd, maar formeel zijn het nog aparte dorpen met bijv. een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG, en eigen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Nijhoarne.

Oudere vermeldingen
1315 Hoerne cum duabus capellis (= 'met twee kapellen' = Nieuwe- en Oudehorne), 1408 Nye Hoerne, 2e helft 16e eeuw Nie Horn, 1840 Nieuwe-Horne, 1870 Nijehorne, 1943 Nieuwehorne. Opvallend dat van 1870 t/m 1942 een wat curieuze half Nederlandse half Friese spelling in gebruik is geweest (Fries is immers Nijhoarne).

Naamsverklaring
Betekent 'nieuwe hoek', in vergelijking met Oudehorne.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuwehorne ligt O van Heerenveen, rond de Schoterlandseweg (N380 Heerenveen - Donkerbroek).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Nieuwehorne 49 huizen met 293 inwoners, met destijds daarnaast nog de onder dit dorp vallende buurtschap Bontebok (wat later een zelfstandig dorp is geworden) met 8 huizen en 46 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Nieuwehorne.

- De Stifting Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne is in 2004 gestart met het materiaal van wijlen de heer Foppe W. de Boer uit Nieuwehorne. Het betreft een grote collectie foto's, ansichtkaarten en krantenartikelen. Ook diverse curiositeiten en meer dan 100 boeken/boekwerkjes over de geschiedenis van de regio behoren tot de collectie. Het doel van het dorpsarchief is om van het tweelingdorp oude ansichtkaarten, foto's, aktes en notulen van verenigingen, boeken, films/DVD's e.d. te bewaren. Het dorpsarchief wil deze zaken conserveren en met regelmaat laten zien aan belangstellenden. En er worden publicaties over verzorgd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 is er een nieuwe Dorpsvisie Oude- en Nieuwehorne verschenen, als opvolger van de vorige Dorpsvisie uit 2007. "Dankzij de inzet van de door Plaatselijk Belang in het leven geroepen werkgroep, bestaande uit 2 bestuursleden van Plaatselijk Belang en 4 dorpsbewoners, is deze visie middels gesprekken met diverse inwoners van de dorpen tot stand gekomen. Op die manier is een breed gedragen document ontstaan. En ook in de uitvoering die in de komende jaren zal gaan plaatsvinden zullen we u als dorpsbewoner weer nodig hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inrichten van en deelnemen in werk- en projectgroepen die bepaalde acties op kunnen gaan pakken. We hebben er alle vertrouwen in dat dit zal gaan lukken. En we voelen ons gesteund in deze gedachte door het gegeven dat in onze beide dorpen een groot aantal activiteiten en voorzieningen draaiende worden gehouden door de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers. De wil om samen iets te bereiken is in onze ogen dan ook volop aanwezig! Wij willen als bestuur van Plaatselijk Belang dit voorwoord graag besluiten met het bedanken van de werkgroepleden voor het verrichte werk en de dorpsbewoners die aan de gesprekken hebben deelgenomen voor hun belangrijke inbreng. Wij gaan aan de slag met de diverse actiepunten die in de visie genoemd staan en die hopelijk voor de toekomst een positieve bijdrage zullen leveren aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in onze dorpen." Aldus het Voorwoord van de Dorpsvisie 2016-2022.

- In 2013 is voor Oude- en Nieuwehorne het nieuwe breedtesportcomplex Hornesport gerealiseerd. met onder meer een sporthal, tennisclubhuis, tennisvelden, (kunst)grasvelden en grastrimbaan. Op allerlei manieren heeft bouwer Pellikaan duurzame technieken ingezet en materialen hergebruikt. Het energieverbruik zo laag mogelijk houden is een belangrijke succesfactor bij de exploitatie. Blikvanger vormt het groene, golfvormige dak van de sporthal, dat gedeeltelijk een energiedak is waarmee de hal wordt verwarmd. Twee windturbines zorgen voor elektriciteit. Opvallend is dat materialen en gras van de bestaande voetbalvelden zijn hergebruikt. Dit spaarde aanschaf- en transportkosten, en de nieuwe grasmat was zo veel sneller klaar voor gebruik. Bewegingssensoren zorgen dat de verlichting en het ventilatiesysteem in de sporthal geen energie verspillen wanneer de ruimte niet in gebruik is.

- Op het voormalige sportcomplex van het dorp is woonplan De Fjilden in ontwikkeling. De Fjilden is een bijzonder woonplan. Er is gekozen voor een dorpsarchitectuur geïnspireerd op het dorpsbeeld van het dorp en buurdorp Oudehorne. Die architectuur geeft veel mogelijkheden, van klassiek tot modern, zolang woningen maar geïnspireerd zijn op de basiskenmerken van de wâldhúskes (woudhuisjes).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuwehorne heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde een woonboerderij op Schoterlandseweg 17, woonhuizen op nr. 62 en 90 en een artsenwoning/kantoor op nr. 92.

- Het dorp heeft 2 rijksmonumenten, zijnde een boerderij op Schoterlandseweg 3 en de Hervormde (PKN) kerk (Schoterlandseweg 38). Oude- en Nieuwehorne zijn vóór de Reformatie ieder een zelfstandige parochie met één gezamelijke pastoor. Daarna worden het Hervormde kerken met ieder een eigen predikant. De beide kerken zijn omstreeks 1775 door gebrekkig onderhoud in zeer slechte staat. De kerkvoogden besluiten de beide kerken af te breken en alleen in laatstgenoemd dorp een nieuwe Hervormde kerk te herbouwen. Die kerk komt er in 1778. De kerk in Oudehorne wordt in 1788 afgebroken. In 2010 is men met de buren in Oudehorne gefuseerd tot de Protestantse Gemeente De Regenboog.

- In 2015 is in het dorp natuurbegraafplaats Fryslân in gebruik genomen, de eerste natuurbegraafplaats in de provincie.

- Gevelstenen in Nieuwehorne.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging De Maerteblom brengt jaarlijks in februari een nieuw stuk op de planken.

- Flaeijelfeest (laatste zaterdag van september). Van heinde en ver komen jaarlijks 30.000 toeschouwers om deze boerenoptocht in Nieuwehorne, 4 km rijdend antiek getrokken door paarden, geheel gratis te bekijken. Na de optocht gaat het feest verder met een compleet openluchtmuseum op landgoed De Horne, waar voor jong en oud veel te zien en te doen is. Iedere avond maken topartiesten in de feesttent het feest compleet. De organisatie van het Flaeijelfeest, die bestaat uit ruim 450 vrijwilligers, heeft ten doel om het vroegere leven op het platteland in de vorm van een eendags openluchtmuseum (rijdend en in bedrijf) tentoon te stellen. De activiteiten zijn gericht op een divers publiek in alle leeftijden. - Videoreportage Flaeijelfeest optocht 2013.

- St. Thomas Trailrun (op een zondag eind december, in 2020 voor de 8e keer). Een trailrun is een offroad hardloop evenement waarbij niet direct het wedstrijdelement, maar het beleven van de omgeving en de route centraal staan. De prachtige omgeving van Heerenveen, Nieuwehorne en Oudehorne, Mildam, Katlijk en Oranjewoud met de bossen, akkers, heidevelden en weilanden leent zich uitstekend voor een dergelijk evenement. In het relatief platte Friese landschap zullen de hoogtemeters nagenoeg ontbreken, maar dit zal in zwaarte ruimschoots gecompenseerd worden door de ondergrond in de bossen, door de modderige akkers en door de weilanden met het lange gras (of misschien sneeuw) en zal de lopers leiden door de schitterende natuur van it Ketliker Schar, Oranjewoud, de Kiekenberg en de diverse boomwallen die deze bossen met elkaar verbinden. Je kunt kiezen uit de afstanden 7,5 / 12 / 18 / 28 km.

Voor een goede indruk van wat dit evenement inhoudt en de sfeer van het evenement vatten wij het verslag van editie 2019 op de site van de organisator hier samen: "Tijdens editie 2019 hadden ze voor het eerst de start en finish in de sporthal van Nieuwehorne. Een pilot die uitstekend is bevallen. Met gezellige kerstverlichting, een enorme zithoek rondom een grote bar en een podium waarop elke deelnemer finisht, heeft de organisatie groots uitgepakt. Door de aanschaf van een evenementenvloer is de sporthal omgetoverd tot een prachtige start- en finishlocatie. Deze editie wisten maar liefst 580 deelnemers de weg naar het sportcomplex te vinden. Met aangepaste routes en afstanden, voor zowel de volwassen lopers als de kinderen. De organisatie weet telkens weer prachtige rondes uit te zetten. Dankzij de medewerking van heel veel landeigenaren komen de deelnemers op plekken waar je normaal gesproken niet mag komen. En dat trekt deelnemers aan: prachtige doorsteekjes, een mooie afwisseling van bos, weilanden en akkers; dat is het unieke van deze trailrun. Ook kinderen kunnen aan de Sint Thomas Trailrun meedoen. Verdeeld in twee categorieën, tot 10 jaar en tot 14 jaar, wordt een ronde gelopen van 2 of 3 kilometer. Een hele belevenis, waar bij de jongste categorie papa of mama mee mag lopen als het kind dat fijn vindt. Glunderende gezichtjes bij binnenkomst in de hal, aangemoedigd door speaker Michel nog een eindsprintje het podium op en over de finish! Zo tussen 13.30 en 14.00 uur komen alle deelnemers binnen in de sporthal over de finish. Met na afloop voor elke deelnemer traditioneel een kop erwtensoep, de gebruikelijke nazit en de afsluiting van een mooi sportief jaar." (bron: SV UDIROS)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nieuwehorne en buurdorp Oudehorne.

- Straatnamen: - Straatnamen in Nieuwehorne met verklaring.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne.

- Dorpshuis: - Het multifuntionele doarpshûs De Kiekenhof bestaat sinds 1986 en is gevestigd in een voormalig schoolgebouw. Het dorpshuis beschikt over een 5-tal lokaliteiten voor vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten. De Kiekenhof beschikt voorts over een goed geoutilleerde keuken alsmede een caféruimte met bar. Het dorpshuis biedt onderdak aan Peuterspeelzaal De Lytse Bearkes, Zorgbureau Aardema, een fysiotherapeut en Biljartvereniging B.V.K., ieder met eigen lokaliteiten. Stichting Thuiszorg en het Huisartsenlaboratorium houden wekelijks zitting in het dorpshuis. De Kiekenhof kent een aantal vaste gebruikers: Dorpsarchief Oude- en Nieuwehorne, Computer Leercentrum De Compagnons, de Bejaardensoos, toneel- muziek en zangverenigingen en volksdansgroepen, alsmede koersbal-, jeu de boules-, sjoel- en kaartclubs.

- Onderwijs en kinderopvang: - Sevenaerschool. - Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes biedt flexibele dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en voor- en naschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderopvang is gehuisvest in het schuurgedeelte van een verbouwde boerderij. Bij de boerderij ligt 2 hectare land, een dierenweide, groentetuin en een kippen/konijnenverblijf.

- Sport: - "Het in 1949 opgerichte SV UDIROS ('Us Doarp Is Ryk Oan Sport') is een omnivereniging in Nieuwehorne met ca. 600 leden, waar gymnastiek, korfbal, voetbal, volleybal en outdoor samen een sportvereniging vormen en die gezamenlijk een nieuw sportcomplex met sporthal en sportvelden runnen. UDIROS wordt draaiende gehouden door een grote schare vrijwilligers, die zich manifesteren in (sportafdelings)besturen en commissies. De sportafdelingen functioneren op sportief gebied geheel zelfstandig en hebben een eigen sportbestuur. De kantine heeft een dienstverlenende doelstelling en voor de dagelijkse leiding een eigen kantinebestuur. Gezamenlijke en algemene taken in de gehele vereniging worden verzorgd door een zestal commissies. Het instandhouden van zowel gebouw als terrein wordt gerealiseerd door een eigen team van vrijwilligers. Algehele coördinatie, planning, algemene- en externe zaken zijn ondergebracht bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur onderhoudt tevens de contacten met zowel de gemeente als met Stichting Horne Sport. SV UDIROS wordt gedragen door ca. 200 vrijwilligers en weet zich ondersteund door ca. 80 sponsoren."

- Veiligheid: - Brandweer Nieuwehorne dreigde anno 2011 te worden opgeheven, omdat wegens regionalisering per provincie een aantal brandweerposten zou moeten sluiten. Op de site van deze brandweerpost treffen wij een zodanig goed onderbouwde bezwaarbrief aan, dat wij die graag integraal overnemen: "Aan het College van Burgemeester en wethouders. Betreft: voortbestaan brandweerpost. Geacht College, Middels deze brief willen wij als Plaatselijk Belang en namens de inwoners van het dorp onze ongerustheid uitspreken over het voorgenomen besluit om onze brandweerpost te sluiten. “Wanneer alles in orde is, doet de chaos zijn intrede. Daarom vergeet een bekwaam iemand niet het gevaar wanneer hij in veiligheid is!” Een uitspraak van filosoof Confucius, waar je even goed over na moet denken, vooral in relatie tot bovengenoemd voornemen. Het zal u duidelijk zijn dat wij het er volstrekt mee oneens zijn wanneer wordt besloten om over te gaan tot sluiting van onze post. De argumenten worden hieronder uiteengezet:

Kracht m.b.t. de hoofdtaak. Voor wat betreft de theorie en de praktijk rond de aanrijtijden vragen wij ons af of het brandweerkorps van Heerenveen of Jubbega er daadwerkelijk in kan slagen om binnen de nieuw ingestelde aanrijtijd van 18 minuten in onze dorpen ter plaatse te zijn. Juist doordat brandweer Nieuwehorne kan putten uit mensen uit eigen dorp, kan men snel op de kazerne zijn en dus ook snel op de plaats van handeling. Het korps bestaat bovendien voor een groot deel uit lokale ondernemers en agrariërs, zodat men ook door de week overdag snel een volledig bemande auto op de weg kan krijgen. Inventarisatie heeft uitgewezen dat ons korps in staat is om uitzonderlijk snel uit te rukken, zelfs binnen 3 minuten. Een snelle uitruk zorgt er bijvoorbeeld voor dat bij een verkeersongeval 1e hulp kan worden verleend voordat een ziekenauto ter plaatse is. Het team is hiervoor adequaat opgeleid. De kans dat een slachtoffer binnen 1 uur, het zogeheten ’gouden uur’, in een ziekenhuis aanwezig kan zijn, is daardoor groot.

Als een van de weinige korpsen in de regio is het korps Nieuwehorne gespecialiseerd in het redden van dieren en heeft hierin een gemeentegrensoverschrijdende taak voor de regio. Al diverse malen heeft het korps deze bekwaamheid bewezen bij het redden van vee uit gierkelders. De brandweer is hierop ingericht en de leden zijn hiervoor speciaal opgeleid. Bij de kazerne bevindt zich een AED apparaat. In Nieuwehorne en Oudehorne zijn we dringend op zoek naar meer vrijwilligers die bevoegd zijn om de AED te bedienen en/of te reanimeren. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers ondersteuning gaan bieden in onze dorpen maar ook in de directe omgeving daarvan. Voor de dorpen is het heel belangrijk dat de mensen van ons brandweerkorps als deskundig en gemotiveerd vrijwilliger blijvend kunnen worden opgenomen in het alarmeringssysteem.

Kostenbesparing. Binnen het korps Nieuwehorne is alles op orde. Het materieel is in prima staat. Er is zeer weinig verloop onder de vrijwilligers, waardoor er weinig geld en tijd hoeft te worden geïnvesteerd in opleidingen. Er is de beschikking over een brandmeester, twee onderbrandmeesters, chauffeurs/pompbediendes, hoofdbrandwachten en brandwachten klasse A. Alle deskundigheid is dus in huis! Daarnaast zullen, door het snel ter plaatse kunnen zijn, grotere schades worden voorkomen. Uit verzekeringstechnisch oogpunt dus ook een belangrijk gegeven.

Bredere rol m.b.t. de samenleving. In z’n algemeenheid zijn gemeenten bezig om de burger voor steeds meer zaken verantwoordelijk te maken en worden daarmee steeds meer werkzaamheden bij de burger neergelegd. We mogen wel stellen dat dit voor wat betreft Brandweer Nieuwehorne bijzonder goed geslaagd is. En dat allemaal zonder enige vorm van eigenbelang! Hoe ziet de Raad in dit kader een besluit tot sluiting? In de ogen van Plaatselijk Belang worden op deze wijze de zeer betrokken vrijwilligers juist afgestoten!

Leefbaarheid betekent verbinden. De brandweer draagt in ons dorp in belangrijke mate bij aan deze leefbaarheid. De leefbaarheid waarvoor ook Plaatselijk Belang zich sterk maakt. De brandweer vormt een van de onderdelen in het dorp die voor onderlinge verbinding van de bewoners zorgt. De oefeningen in het dorp zorgen voor het creëren van draagvlak onder de bewoners, werken betrokkenheid in de hand en vestigen de aandacht op gevaarlijke situaties die zich voor kunnen doen. De vrijwilligers van de brandweer zetten zich bijvoorbeeld ook in wanneer het de voorlichting op de plaatselijke scholen betreft en wanneer een vereniging als de plaatselijke Vogelwacht ondersteuning nodig heeft. Het stimuleren van de leefbaarheid in de dorpen is een belangrijk thema binnen de gemeente Heerenveen. Een besluit tot sluiting van de brandweerpost staat hier in onze ogen haaks op! Ook wordt door sluiting van de brandweerpost naar onze mening niet alleen een verkeerd signaal afgegeven richting brandweermensen, maar ook richting vrijwilligers die niet binnen de brandweer maar wel op andere plaatsen en binnen andere verenigingen in onze dorpen actief zijn. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren! Tot zover onze argumenten op basis waarvan wij van mening zijn dat sluiting van de brandweerpost in Nieuwehorne koste wat kost voorkomen dient te worden.

Het (voorstel)besluit is genomen door de burgemeesters van Friesland in het kader van regionalisering en voorgenomen bezuinigingen. Dat betreuren wij. Met een simpele doelredenering zijn de argumenten met betrekking tot aanrijtijden en kostenbesparing natuurlijk snel gevonden. Maar wordt hier wel een juist beeld voorgeschoteld? Zoals we hiervoor hebben aangegeven zijn in onze ogen de gevolgen van sluiting veel breder en negatiever dan wordt voorgesteld. Wel hebben commandant en burgemeester inmiddels in een toelichting aan de vrijwilligers aangegeven dat recente berekeningen hebben aangetoond dat Nieuwehorne wel degelijk een belangrijke bijdrage levert in de gemeentelijke dekking. Op basis daarvan is de toezegging gedaan dat onze post in ieder geval tot 2014 zal blijven voortbestaan. Onze zorgen betreffen dus met name de periode vanaf 2014. Wij vertrouwen er op dat u zich op basis van onze argumenten in het onderwerp van sluiting van onze brandweerpost zult gaan verdiepen en met ons wilt streven naar het behoud van deze post. Tenslotte zijn veiligheid en leefbaarheid thema’s die elke fractie na aan het hart liggen! Nu en in de toekomst. Hoogachtend, J. Post, namens het bestuur van Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne." Kennelijk heeft dit succes gehad, want de brandweerpost bestaat anno 2019 nog altijd.

Verder troffen wij op de site van de blusgroep een bericht aan over een bijzondere primeur op brandweergebied voor hun groep: "De blusgroep laat u weten dat per 1 januari 2014, bij de start van de nieuwe Veiligheidsregio, de eerste brandweerauto in gebruik is genomen die uitgerust is met ambulancetaken; de zogeheten Brandulance. Ruim twee jaar geleden kwamen er signalen naar buiten dat men de post in Nieuwehorne wilde sluiten. De bewoners hebben toen samen met de brandweer fel actie gevoerd om de post te behouden. Na nader onderzoek is gebleken dat bij sluiting de aanrijtijd boven de wettelijke norm van 8 minuten komt. Ook de ambulance heeft moeite om binnen 15 minuten na een melding ter plaatse te zijn en onlangs is bekend geworden dat de veiligheidsregio naarstig op zoek is naar een geschikte locatie in Oudehorne. Aangezien het voorlopig nog wel enige tijd zal duren voor dit gerealiseerd is, heeft de blusgroep zelf besloten om meer ambulancetaken in het verzorgingsgebied van te gaan uitvoeren.

Het inzetten van de Brandulance in Oude- en Nieuwehorne betreft een pilot voor het jaar 2014. De blusgroep sluit niet uit dat wanneer de pilot aan de verwachtingen voldoet, er meer tankautospuiten omgebouwd gaan worden. De spuitgasten van onze blusgroep hebben het afgelopen half jaar een aangepast oefenprogramma gedraaid met het accent op de module levensreddende handelingen. De inwoners zijn blij met de pilot. Met de Brandulance slaat deze regio nu twee vliegen in een klap. Waarschijnlijk is daarmee de veiligheid in het verzorgingsgebied ook voor de toekomst meer dan gewaarborgd. De inwoners in ons verzorgingsgebied kunnen weer rustig slapen. De woordvoerder van de blusgroep laat weten dat de manschappen er alles aan doen om de brandweerpost open te laten. Wij zijn te allen tijde bereid om extra taken op ons te nemen en bij deze wenst de blusgroep iedereen een veilig en gezond 2014 toe!" Maar wat blijkt: in veel Friese dorpen is het een traditie om rond 1 januari een Oud-/Nieuwjaarsstunt of -grap uit te halen. Dit bericht blijkt ook in deze categorie te vallen. Want op 2 januari schrijft de blusgroep op haar site: "Gisteren, Nieuwsjaardag, werd Flitsnieuws.nl weer tienduizenden keren bekeken. De topper van die dag was het artikel “Brandulance: pilot voor brandweer Nieuwehorne”. Wij bekennen u dat dit een Oud-Nieuwjaarsgrap was van onze blusgroep. We hebben er veel positieve reacties over ontvangen. Via Facebook en Twitter is de link over het artikel veel gedeeld. Maar zoals u wellicht begrijpt, was het een echte grap!" Ook wat de redactie van Plaatsengids.nl betreft een geslaagde grap, want ook wij waren er in gestonken; ook wij dachten dat het een serieus bericht was...

- Zorg en welzijn: - Thomashuis Nieuwehorne is gevestigd in de prachtige Tjongervalei bij Heerenveen. Er worden 8 bewoners gehuisvest. Sinds 2011 wordt dit Thomashuis gerund door het ondernemersechtpaar Walter en Cobie Kuhn, die dit met enorm veel liefde en zorg doen. Zij worden hierbij geholpen door een team van 5 medewerkers, een stagiaire en een vrijwilliger. Belangstellenden zijn altijd welkom voor een bakje koffie, de deur staat altijd open.

- "Het Sleutelbos is een kleinschalige zorg‘boerderij’. Het woord boerderij staat tussen aanhalingstekens omdat wij namelijk niet gehuisvest zijn in een boerderij, maar in een gezellig gebouw met een loods aan de rand van de bossen van Nieuwehorne. Deze unieke locatie huren wij van Staatsbosbeheer. Zorg + dagbesteding = maatwerk. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten de mogelijkheid krijgen om te ontdekken wat ze leuk vinden en zich hierin verder te ontwikkelen. De behoeften en wensen van de cliënt staan bij ons dus altijd centraal. Je zou misschien verwachten dat ons aanbod zich beperkt tot het onderhouden van het bos en het verzorgen van de dieren, maar dat is dus niet het geval! Als een cliënt graag wil leren omgaan met een computer of wil beeldhouwen, zullen wij samen met de client kijken wat de mogelijkheden zijn. Ons aanbod laat zich dus niet vangen in een of twee regels. In 2013 hebben wij het Kwaliteitskeurmerk van de Zorgboeren behaald. Onze sleutelwoorden zijn: cliënt centraal; respect; gezelligheid; gelijkwaardigheid."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nieuwehorne alg. en - idem kerk.

Reacties

(2)

Beste ik ben op zoek naar Lutzen en Hiekje ten Cate.

Als u iets meer informatie verstrekt is het voor anderen duidelijker wáár ze naar mee moeten helpen zoeken.
Is dit een echtpaar? Wonen ze in dit dorp of hebben ze hier vroeger gewoond? Zoekt u gegevens over hen in het kader van genealogisch onderzoek? Weet u wanneer ze hier ongeveer hebben gewoond? En wat wilt u dan van of over hen weten? Geboorte- en/of overlijdensdata? Of iets anders?
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen