Mussel

Plaats
Dorp
Stadskanaal
Westerwolde
Groningen

mussel_plaatsnaambord.jpg

Het dorp Mussel lag vanouds in de gemeente Onstwedde. Sinds 1969 valt het onder de in dat jaar opgerichte gemeente Stadskanaal. (© H.W. Fluks)

Het dorp Mussel lag vanouds in de gemeente Onstwedde. Sinds 1969 valt het onder de in dat jaar opgerichte gemeente Stadskanaal. (© H.W. Fluks)

mussel_hervormde_kerk_en_attent_supermarkt.jpg

In een klein dorpje als Mussel zijn natuurlijk ook de voorzieningen op de grootte van het dorp afgestemd. Zo is er een Hervormd kerkje en een Attent supermarktje. Overigens staat het kerktorentje niet echt scheef, dat is een vertekend beeld van de foto ;-

In een klein dorpje als Mussel zijn natuurlijk ook de voorzieningen op de grootte van het dorp afgestemd. Zo is er een Hervormd kerkje en een Attent supermarktje. Overigens staat het kerktorentje niet echt scheef, dat is een vertekend beeld van de foto ;-

mussel_dorpsgezicht.jpg

Mussel, dorpsgezicht. (© H.W. Fluks)

Mussel, dorpsgezicht. (© H.W. Fluks)

Mussel

Terug naar boven

Status

- Mussel is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gemeente Stadskanaal. T/m 1968 gemeente Onstwedde.

- Onder het dorp Mussel valt ook de buurtschap Braamberg. Voor de postadressen valt ook het dorpje Kopstukken onder dit dorp.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
De Muzzel.

Benaming inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Musselker.

Oudere vermeldingen
Streek: 1445 Musselbroeck, 1634 Mussel Brouck. Buurtschap: 1840 Mussel (rond die tijd ook met lidwoord De ervoor), 1899 'Mussel of Musselbroek'.

Naamsverklaring
Betekent 'moerassig land'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Mussel ligt ZO van Stadskanaal, NO van Musselkanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Mussel nog maar 7 huizen met 35 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De streek waar nu het dorp Mussel ligt, is tot 1824 nog geheel onbewoond. In dat jaar worden de eerste twee huizen gebouwd in wat later tot het huidige dorp zou uitgroeien. Het dorp ligt op een zandrug in het veengebied langs de Mussel-Aa. Het oudste deel van het dorp ligt aan de weg van Musselkanaal naar Onstwedde. Later is het dorp uitgebouwd langs de weg richting Vledderveen en de weg naar Jipsingboertange.

- Gert Schuurman inventariseert en beschrijft op zijn website de geschiedenis van de panden in Mussel en hun bewoners. Op zijn site ook een pagina met statistieken m.b.t. Mussel door de jaren heen.

- Mevr. Geertje Eggens-Scheper vertelt over haar oorlogservaringen in Mussel.

- Het boek 'Dorp op de grens van veen en zand', geschreven door H. Schuurman in 1994, is nog bij Plaatselijke Belangen Mussel verkrijgbaar. Het betreft een 2e druk. Het boek kost €20,00.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsanalyse Mussel (2014).

- Mussel heeft in tegenstelling tot andere dorpen in de regio geen last van 'krimp'. Zo zijn er plannen om in 2017 6 starterswoningen te bouwen in het dorp. Voorzitter Ruud Wijnschenk van Plaatselijk Belang: "Wij willen de jeugd graag in het dorp houden. Daarom hebben we, samen met de jeugd van de gereformeerde kerk, besloten om te gaan bouwen. We denken dat we voldoende jongeren bij elkaar kunnen krijgen om hier te gaan wonen." De gemeenteraad moet de plannen anno februari 2017 nog wel goedkeuren. Ook met de aanwas van de allerjongsten in het dorp gaat het voorspoedig; Basisschool Op de Zandtange heeft in 2016 een extra lokaal laten bouwen, omdat er niet voldoende ruimte was voor alle kinderen. "We hebben de laatste jaren vooral een volle onderbouw. Daaraan merken we dat jonge gezinnen in Mussel blijven of zelfs hier naar toe verhuizen", aldus directeur Leny Westendorp. (bron: RTV Noord)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige Chr. Geref. kerk De Ark (Molenstraat 55) dateert uit 1975 en is de opvolger van de Chr. Geref. kerk uit 1923 (die op zijn beurt een houten voorganger had uit 1913) aan de Musselweg 114*, die in genoemd jaar buiten gebruik is gesteld en inmiddels is gesloopt. - Beschrijving van de kerkgeschiedenis van Mussel. - Jeugddiensten CGK.
* Vanouds lag dit in de buurtschap Onstweddermussel. Deze plaatsnaam is tegenwoordig niet meer in gebruik.

- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

- De Hervormde (PKN) kerk (Musselweg 48) dateert uit 1957, is de opvolger van een oudere, in 1956 gesloopte kerk, en maakt tegenwoordig deel uit van de Protestantse Gemeente Musselkanaal en omstreken. - Artikel over de geschiedenis van de Hervormde evangelisatie te Mussel, door Frans Verkade.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging VAKA brengt jaarlijks in februari, maart of april een nieuw stuk op de planken.

- Bij de Fietsdriedaagse (begin juni) kun je kiezen uit de afstanden 20 en 30 km.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ruiterroute Mussel-Veenroute.

- Plaatselijke Belangen Mussel beheert het eind jaren negentig aangeplante Lindenbos, het multifunctionele Lindenmeertje (want het heeft ook nog een strandje, als het hard genoeg vriest wordt er op het meertje natuurlijk ook geschaatst, en in 2014 was er een survival) en blokhut het Slakk’nhuus, en daarmee zorgen zij ook voor het onderhoud. Een deel van de contributie van Plaatselijke Belangen is dan ook bestemd voor dit onderhoud. Wel is er de afspraak met de gemeente dat Wedeka de paden maait. Uiteraard is dit alleen mogelijk als de paden begaanbaar (geen te laag overhangende takken) zijn voor de maaimachine. Vrijwilligers plegen dan ook periodiek snoei- e.a. onderhoud in het Lindenbos.

Terug naar boven

Beeld

- Recente foto's van Mussel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Mussel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Mussel.

- Belangenvereniging: - Plaatselijke Belangen Mussel (PBM).

- Onderwijs: - Basisschool Op de Zandtange vindt dat iedereen zich binnen en buiten de school veilig moet kunnen voelen. Daarom houdt iedereen op deze school zich aan de volgende 8 'gouden afspraken': 1. Ik accepteer de ander en discrimineer niet. 2. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen of roddelen. 3. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af. 4. Als iemand mij hindert, vraag ik haar of hem daarmee te stoppen. 5. Als dat niet helpt vraag ik een juf of meester om hulp. 6. Als er ruzie is speel ik niet voor eigen rechter. 7. Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld. 8. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

- Muziek: - Gospelkoor Zemira.

- Sport: - SV Mussel (voetbal en gymnastiek).

- Ondernemen: - Handelsvereniging Ondernemend Mussel (HOM).

- Zorg: - Zorgboerderij De Woldhoeve biedt een zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking, waarbij iedereen respect heeft voor elkaar en iedereen elkaar de ruimte geeft om binnen zijn of haar mogelijkheden alle klussen die er zijn, te doen. Op de boerderij werken ca. 10 'hulpboeren'. Sinds het ontstaan van de zorgboerderij in 2000 zijn verschillende onderdelen binnen het bedrijf aangepast, om de hulpboeren meer afwisseling in hun bezigheden te kunnen bieden. Naast aanpassingen binnen de bestaande werkzaamheden op de boerderij, zijn er ook nieuwe activiteiten ontwikkeld. Zo is er een kas gebouwd, waarin de hulpboeren groente kweken. In de kas is de situatie minder afhankelijk van het weer en het groeiseizoen is daardoor langer. Hierdoor ontstaat er continuïteit van de zorgactiviteiten en het aanbod van de producten blijft gevarieerder. Naast groente worden er kruiden, hosta's en heesters in de kas gekweekt. De producten uit de eigen kas worden verkocht in de eigen winkel. Verser kan het niet!

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Mussel alg.

Reactie toevoegen